Používanie čítačky obrazovky na spoluprácu s aplikáciou Cortana

Používanie čítačky obrazovky na spoluprácu s aplikáciou Cortana

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

To-Do pre Windows 10 môžete pomocou klávesnice a čítačky obrazovky integrovať To Do s Cortana mi. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Ak chcete Cortana a použiť Cortana na pridanie upomienok a úloh do zoznamov v To Do, stačí pridať Outlook alebo Office 365 konto ako pripojenú službu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Integrácia Cortana je k dispozícii len v angličtine a v týchto oblastiach: Austrália, India, Spojené kráľovstvo a USA. Ak chcete získať prístup z inej oblasti, môžete zmeniť jazykové a miestne nastavenia.

Pridanie konta Outlooku v Cortane

 1. Ak chcete otvoriť okno Cortana, stlačte kláves s logom Windows + T a potom stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Talk to Cortana" (Porozprávajte sa s Cortanou), a stlačte kláves ENTER.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Home" (domov).

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Poznámkový blok", a stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "tabla poznámkového bloku Cortany".

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Manage skills" (spravovať zručnosti), a stlačte kláves ENTER.

 5. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Connected Services" (pripojené služby), a stlačte kláves ENTER.

 6. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve typ konta, ktorý chcete pridať, a stlačte kláves ENTER. Ak chcete vytvoriť osobné konto Microsoft, vyberte položku Outlook. V prípade podnikového konta vyberte položku Office 365.

 7. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Connect" (pripojiť), a stlačte kláves ENTER. Pripomenutia a zoznamy sa teraz synchronizujú cez Cortana, To Do a Outlook.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na povolenie dynamickej dlaždice pre to-do v systéme Windows

Zobrazenie úloh Plannera v aplikácii to-do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii to-do

To-Do pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavanej čítačky obrazovky systému iOS, na integráciu To Do s Cortana. Ak chcete Cortana a použiť Cortana na pridanie upomienok a úloh do zoznamov v To Do, stačí pridať Outlook alebo Office 365 konto ako pripojenú službu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Integrácia Cortana je k dispozícii len v angličtine a v týchto oblastiach: Austrália, India, Spojené kráľovstvo a USA. Ak chcete získať prístup z inej oblasti, môžete zmeniť jazykové a miestne nastavenia.

Pridanie konta Outlooku v Cortane

 1. Otvorte aplikáciu Cortana.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "profile a Quick Links" (profil a rýchle prepojenia), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Settings" (nastavenia), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Manage accounts" (Spravovať kontá), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve typ konta, ktoré chcete pridať, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete vytvoriť osobné konto Microsoft, vyberte položku Outlook. V prípade podnikového konta vyberte položku Office 365.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Next" (ďalej), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "zadajte svoju e-mailovú adresu", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoju e-mailovú adresu. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Next" (ďalej), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve pole na zadanie hesla, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo. V závislosti od typu vášho konta bude možno potrebné vykonať ďalšie kroky autorizácie.

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Accept button" (tlačidlo Súhlasím), a dvojitým ťuknutím na obrazovku prijmite podmienky používania. Pripomenutia a zoznamy sa teraz synchronizujú cez Cortana, To Do a Outlook.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie úloh Plannera v aplikácii to-do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii to-do

Použite To-Do pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, na integráciu To Do s Cortana. Ak chcete Cortana a použiť Cortana na pridanie upomienok a úloh do zoznamov v To Do, stačí pridať Outlook alebo Office 365 konto ako pripojenú službu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Integrácia Cortana je k dispozícii len v angličtine a v týchto oblastiach: Austrália, India, Spojené kráľovstvo a USA. Ak chcete získať prístup z inej oblasti, môžete zmeniť jazykové a miestne nastavenia.

Pridanie konta Outlooku v Cortane

 1. Otvorte aplikáciu Cortana.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "profile a Quick Links" (profil a rýchle prepojenia), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Settings" (nastavenia), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Manage accounts" (Spravovať kontá), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve typ konta, ktoré chcete pridať, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete vytvoriť osobné konto Microsoft, vyberte položku Outlook. V prípade podnikového konta vyberte položku Office 365.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Next" (ďalej), a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "zadajte svoju e-mailovú adresu", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte svoju e-mailovú adresu. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Next" (ďalej), a dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve pole na zadanie hesla, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte heslo. V závislosti od typu vášho konta bude možno potrebné vykonať ďalšie kroky autorizácie.

 8. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve "Accept button" (tlačidlo Súhlasím), a dvojitým ťuknutím na obrazovku prijmite podmienky používania. Pripomenutia a zoznamy sa teraz synchronizujú cez Cortana, To Do a Outlook.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie úloh Plannera v aplikácii to-do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii to-do

To-Do pre web môžete pomocou klávesnice a čítačky obrazovky integrovať To Do s Cortana mi. Otestovali sme ju s moderátorom a ČEĽUSŤami, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania. Ak chcete Cortana a použiť Cortana na pridanie upomienok a úloh do zoznamov v To Do, stačí pridať Outlook alebo Office 365 konto ako pripojenú službu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Integrácia Cortana je k dispozícii len v angličtine a v týchto oblastiach: Austrália, India, Spojené kráľovstvo a USA. Ak chcete získať prístup z inej oblasti, môžete zmeniť jazykové a miestne nastavenia.

 • Pokyny v tejto téme sa používajú pri práci s To-Do pre web v PC s Windowsom 10.

 • Ak používate To-Do pre web s moderátorom, odporúčame vám, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge.

Pridanie konta Outlooku v Cortane

 1. Ak chcete otvoriť okno Cortana, stlačte kláves s logom Windows + T a potom stláčajte kombináciu klávesov SHIFT + TAB, kým sa neozve "Talk to Cortana" (Porozprávajte sa s Cortanou), a stlačte kláves ENTER.

 2. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "Home" (domov).

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Poznámkový blok", a stlačte kláves ENTER. Ozve sa: "tabla poznámkového bloku Cortany".

 4. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Manage skills" (spravovať zručnosti), a stlačte kláves ENTER.

 5. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Connected Services" (pripojené služby), a stlačte kláves ENTER.

 6. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve typ konta, ktorý chcete pridať, a stlačte kláves ENTER. Ak chcete vytvoriť osobné konto Microsoft, vyberte položku Outlook. V prípade podnikového konta vyberte položku Office 365.

 7. Stláčajte kláves TAB, kým sa neozve "Connect" (pripojiť), a stlačte kláves ENTER. Pripomenutia a zoznamy sa teraz synchronizujú cez Cortana, To Do a Outlook.

Pozrite tiež

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie úloh Plannera v aplikácii to-do pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v aplikácii to-do

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×