Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v službe OneDrive for Business

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v službe OneDrive for Business

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

OneDrive for Business môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

Navigácia v hlavnom zobrazení služby OneDrive for Business

Aplikácia OneDrive je súčasťou Windowsu 10 a zobrazí sa ako priečinok OneDrive v Prieskumníkovi. Po prihlásení a nastavení OneDrive for Business názov priečinka OneDrive obsahuje názov organizácie Office 365, ako napríklad OneDrive – contoso alebo OneDrive@Contoso.com.

Po otvorení Prieskumníka sa na navigačnej table na ľavej strane zobrazí priečinok OneDrive for Business. Keď vyberiete priečinok, obsah sa zobrazí v zobrazení položky napravo, kde môžete prejsť na ďalšie priečinky (ak sú k dispozícii), alebo vybrať a otvoriť súbory.

Ak chcete prechádzať medzi oblasťami a obsahom v Prieskumníkovi, použite tieto klávesové skratky:

 • Ak chcete prechádzať oblasťami, stlačte kláves TAB (na prechod dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (Ak chcete prejsť dozadu).

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stlačte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol.

 • Ak chcete prejsť o jednu úroveň vyššie, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou nahor. Ak sa chcete vrátiť späť, stlačte kombináciu klávesov ALT + kláves so šípkou doľava.

 • Ak chcete otvoriť položku, stlačte kláves ENTER.

Pozrite tiež

Synchronizácia OneDrivu for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneDrive for Business vo Windowse

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Použite OneDrive for Business s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky macOS, na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre macOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení služby OneDrive for Business

Aplikáciu OneDrive si môžete stiahnuť a nainštalovať z obchodu App Store. Po nastavení s kontom organizácie na pripojenie k OneDrive for Business názov priečinka OneDrive obsahuje názov organizácie Office 365, ako napríklad OneDrive – contoso alebo OneDrive@Contoso.com.

Pri nastavovaní OneDrive for Business sa zobrazí výzva na prijatie predvoleného umiestnenia alebo výber iného umiestnenia priečinka OneDrive for Business v Macu. Ak chcete použiť OneDrive for Business, Otvorte umiestnenie priečinka vo Finderi a pomocou nasledujúcich klávesových skratiek môžete prechádzať a otvárať jeho obsah:

 • Ak chcete rozbaliť priečinok, stlačte kláves so šípkou nadol, keď sa nachádzate v priečinku.

 • Ak chcete prechádzať obsahom priečinka, stlačte klávesy so šípkami nahor alebo nadol.

 • Ak chcete otvoriť súbor, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Prechod na priečinky OneDrivu for Business pomocou ponuky stav

Keď je aplikácia OneDrive for Business spustená, priečinok môžete otvoriť aj v ponuke stav na paneli s ponukami v Macu.

V ponuke stav môžete získať prístup k OneDrive preferenciám, pozastaviť alebo obnoviť synchronizáciu, nahlásiť problémy alebo ukončiť OneDrive.

 1. Ak chcete otvoriť ponuku stavu, stlačte a podržte kombináciu klávesov Control + Option a dvakrát stlačte kláves M. Počujete: "ponuka Extras, OneDrive".

 2. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku.

 3. Ak chcete prechádzať v ponuke stavu, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava alebo doľava, kým sa neozve požadovaná položka, a stlačením klávesu Return ju vyberte.

Prechod na predvoľby služby OneDrive for Business

 1. Otvorte ponuku stavu podľa pokynov uvedených vyššie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava alebo doľava, kým sa nedostanete na tlačidlo viac , a stlačením klávesu Return ho vyberte.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve "Preferences" (Predvoľby), a potom ho vyberte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka doprava alebo doľava, čím prejdete do dialógového okna predvoľby . Ak chcete vybrať alebo zrušiť začiarknutie začiarkavacieho políčka, stlačte medzerník.

 5. Ak chcete zavrieť dialógové okno, stlačte kombináciu klávesov Command + W.

Pozrite tiež

Synchronizácia OneDrivu for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Použite OneDrive for Business s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Navigácia v hlavnom zobrazení služby OneDrive for Business

Hlavné zobrazenie OneDrive for Business obsahuje tieto prvky:

 • Riadok záhlavia s ponukou zmeniť používateľské konto , názvom aktuálnej karty a tlačidlom Hľadať .

 • Tlačidlá zobrazenia zoznamu a miniatúry na výber spôsobu zobrazenia priečinkov a súborov.

 • Oblasť hlavného obsahu zobrazujúca obsah aktuálne vybratej karty.

 • Panel s nástrojmi kariet s tlačidlami súbory, nedávny, Zdieľanéa lokality na zmenu aktuálne vybratej karty alebo zobrazenia.

Ak chcete prechádzať medzi prvkami v hlavnom zobrazení, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ju vyberte.

Pozrite tiež

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Nastavenie zariadenia na používanie funkcií zjednodušenia ovládania v službách Office 365

Pomocou OneDrive for Business s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android môžete preskúmať a prechádzať rôznymi zobrazeniami a presúvať sa medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Navigácia v hlavnom zobrazení služby OneDrive for Business

Hlavné zobrazenie OneDrive for Business obsahuje tieto prvky:

 • Riadok záhlavia s tlačidlom prepínač konta , názov aktuálnej karty, tlačidlo Pridať položky a tlačidlo Hľadať .

 • Ponuka Zoradiť podľa a Prepnúť na zobrazenie zoznamu a Prepnúť na tlačidlá zobrazenia dlaždíc, ktoré slúžia na výber spôsobu zobrazenia priečinkov a súborov v oblasti hlavného obsahu.

 • Oblasť hlavného obsahu zobrazujúca obsah aktuálne vybratej karty.

 • Panel s nástrojmi kariet s tlačidlami súbory, nedávny, Zdieľané, lokalitya ja na zmenu aktuálne vybratej karty alebo zobrazenia.

Ak chcete prechádzať medzi prvkami v hlavnom zobrazení, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ju vyberte.

Pozrite tiež

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

OneDrive for Business s moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi.

Poznámky: 

Navigácia v hlavnom zobrazení služby OneDrive for Business

Hlavné zobrazenie OneDrive for Business obsahuje tieto prvky:

 • Riadok záhlavia s tlačidlom ponuka , názov aktuálnej karty a tlačidlo Hľadať .

 • Panel príkazov s novým, výberom, zoradením, zobrazením podrobnostía ďalšími tlačidlami na zmenu aktuálne vybratej karty.

 • Oblasť hlavného obsahu zobrazujúca obsah aktuálne vybratej karty.

Ak chcete prechádzať medzi prvkami v hlavnom zobrazení, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a dvojitým ťuknutím na obrazovku ju vyberte.

OneDrive for Business môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi. Otestovali sme ju s moderátorom, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a metódami zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate OneDrive, odporúčame vám, aby ste ako prehliadač používali Internet Explorer. Keďže OneDrive vo webovom prehliadači funguje, klávesové skratky sa odlišujú od tých, ktoré sú v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Všeobecné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a CTRL + O (otvorené) sa tiež používajú vo webovom prehliadači – nie OneDrive.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení služby OneDrive for Business

Hlavné zobrazenie OneDrive for Business obsahuje tieto hlavné prvky:

 • Panel s nástrojmi v hornej časti obrazovky

 • Navigačná tabla na ľavej strane

 • Oblasť hlavného obsahu napravo od navigačnej tably

Ak chcete prechádzať medzi prvkami v hlavnom zobrazení, stlačte kláves TAB (na prechod dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (Ak chcete prejsť dozadu), kým sa neozve požadovaný.

Navigácia na paneli s nástrojmi OneDrivu for Business

Na paneli s nástrojmi v hornej časti obrazovky sa zobrazuje spúšťač aplikácií, ktorý obsahuje dlaždice pre služby a aplikácie spoločnosti Microsoft. Panel s nástrojmi obsahuje aj možnosti na spravovanie oznámení, nastavení a vášho konta, hľadanie pomoci a odhlásenie.

 1. Ak sa chcete presunúť na panel s nástrojmi, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve: "spúšťač aplikácií".

 2. Ak sa chcete presunúť na panel s nástrojmi, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

Navigácia na navigačnej table

Navigačná tabla na ľavej strane pod panelom s nástrojmi obsahuje stromové zobrazenie obsahu OneDrive for Business s kategóriami, ako sú napríklad súbory, najnovšiea Zdieľané a rýchle prístupové prepojenia k zdieľaným knižniciam.

 1. Ak sa chcete presunúť na navigačnú tablu, stláčajte kláves TAB, kým sa neozve názov konta, za ktorým nasleduje text "OneDrive".

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete prehľadávať kategórie, stláčajte klávesy so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná kategória, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER.

  • Ak sa chcete presunúť do zoznamu zdieľaných prepojení knižníc, stlačte raz kláves Tab. Ozve sa: "zdieľaná lokalita knižníc." Ak chcete prehľadávať zoznam, stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve požadovaná zdieľaná knižnica, a potom stlačením klávesu ENTER vyberte a otvorte ju.

Navigácia v oblasti hlavného obsahu

Oblasť hlavného obsahu obsahuje priečinky a súbory vo vybratej kategórii. V závislosti od vybratej kategórie môže oblasť hlavného obsahu Zobraziť aj panel úloh v hornej časti oblasti.

 • Ak chcete prechádzať medzi prvkami obrazovky, stlačte kláves TAB alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky a zoznamy, stlačte klávesy so šípkami nahor alebo nadol.

 • Ak sa chcete presunúť na panel úloh, stlačte klávesy so šípkami doľava alebo doprava.

 • Keď sa nachádzate v súbore alebo priečinku, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F10, čím sa zobrazí kontextová ponuka pre danú položku.

 • Ak chcete vybrať súbor na zobrazenie ďalších možností alebo akcií na paneli s nástrojmi, stlačte medzerník.

 • Ak chcete vybrať a aktivovať položku, tlačidlo alebo možnosť, stlačte kláves ENTER.

  Ak sa napríklad nachádzate na Word Online om súbore a stlačíte kláves ENTER, súbor sa otvorí v Word Online, či už na karte aktuálny prehliadač alebo na samostatnej karte.

  Ak sa nachádzate v priečinku a stlačíte kláves ENTER, daný priečinok zobrazí jeho podpriečinky a súbory v oblasti hlavného obsahu.

Ponuky a panel s nástrojmi sú citlivé na kontext. V závislosti od vybratej položky a úrovne položky v strome sa môže obsah ponúk a panela s nástrojmi zmeniť.

Pozrite tiež

Klávesové skratky vo OneDrive for Business na webe

Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky so službou OneDrive for Business

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×