Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Microsoft Planneri

Používanie čítačky obrazovky na skúmanie a navigáciu v Microsoft Planneri

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Microsoft Planner môžete použiť s klávesnicou a čítačkou obrazovky na skúmanie a navigáciu v rôznych zobrazeniach a presúvanie sa medzi nimi. Otestovali sme ju s moderátorom, ČEĽUSŤami a NVDA, ale mohlo by to fungovať s inými čítačkami obrazovky, kým sa riadia bežnými normami a postupmi zjednodušenia ovládania.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Plánovač, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže Plánovač vo webovom prehliadači funguje, klávesové skratky, ktoré fungujú v prehliadači, pracujú aj v Plánovač.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazení

Ak chcete prechádzať medzi prvkami v hlavnom zobrazení Plánovač, stláčajte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu), kým nebudete počuť názov požadovaného prvku, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER. Zameranie sa presunie medzi prvkami v tomto poradí:

 • Záhlavie okna, ktoré obsahuje zoznam tlačidla služieb Microsoft Services na spustenie iných aplikácií.

 • Navigačná tabla na ľavej strane obrazovky, ktorá obsahuje tlačidlá nový plán, centrum plánovačaa Moje úlohy , a zoznamy Obľúbené a posledné plány .

 • Oblasť hlavného obsahu, ktorá obsahuje buď stránku centra Plannera, ak nie je otvorený žiadny plán, alebo aktuálne otvorený plán.

Navigácia v pláne

Ak chcete prechádzať medzi prvkami plánu, ktorý bol otvorený v hlavnom zobrazení Plánovač, stláčajte kláves TAB (dopredu) alebo kombináciu klávesov SHIFT + TAB (dozadu), kým nebudete počuť názov požadovaného prvku, a potom ho vyberte stlačením klávesu ENTER. Zameranie sa presunie medzi prvkami v tomto poradí:

 • Karty panel, grafya plán , ktoré umožňujú zmeniť zobrazenie plánu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena zobrazenia plánu.

 • Tlačidlo Ďalšie , v ktorom sa otvorí zoznam ďalších strán plánu.

 • Členovia tlačidla plán , v ktorom sa otvorí zoznam všetkých členov plánu.

 • Tlačidlá filtrovať a Zoskupiť podľa , ktoré možno použiť na zoradenie a usporiadanie obsahu plánu. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie čítačky obrazovky na zoradenie a usporiadanie úloh na paneli v planneri.

 • Obsah plánu prezentovaný v súlade s vybratou kartou Zobraziť.

Zmena zobrazenia plánu

Keď vyberiete plán, zobrazenie tabuľa sa predvolene zobrazí. Ak chcete získať grafickejší prehľad o pláne, môžete prejsť na zobrazenie graf alebo plán .

 1. V pláne stláčajte kláves TAB, kým sa neozve požadované zobrazenie, ako napríklad karta doska alebo karta graf.

 2. Stlačením klávesu ENTER vyberte a otvorte zobrazenie.

Pozrite tiež

Vytvorenie plánu a pridanie segmentov v Planneri pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zoradenie a usporiadanie úloh na paneli v Planneri

Organizovanie tímovej práce pomocou služby Microsoft Planner

Klávesové skratky v Microsoft Planneri

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Použite Planner pre iOS s funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky pre iOS, a zistite, ako prejsť na aplikáciu a prepínať medzi zobrazeniami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavných zobrazeniach

Po prihlásení do Planner pre iOS môžete pristáť v zobrazení rozbočovača plannera . Zoznam obľúbených a najnovších plánov a obsahuje prepojenie na všetky plány. V hornej časti zobrazenia centra plannera sa nachádzajú tlačidlá na otváranie vyhľadávania a vytvorenie nového plánu.

V zobrazení Moje úlohy sa zobrazujú úlohy, ktoré vám boli priradené. V hornej časti tohto zobrazenia sa nachádza tlačidlo Zoskupiť podľa .

Zobrazenie nastavenia obsahuje informácie o vašom konte a možnosti na odhlásenie a Pomocníka pre aplikáciu.

Ak chcete prejsť na zobrazenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ak chcete preskúmať obsah zobrazenia, môžete tiež posunúť jeden prst na obrazovke. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Navigácia medzi hlavnými zobrazeniami

Ak chcete prepínať medzi hlavnými zobrazeniami, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované zobrazenie, napríklad "moje úlohy", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Navigačný panel sa nachádza v dolnej časti obrazovky v každom hlavnom zobrazení a obsahuje tlačidlá Moje úlohy, centrum plánovačaa nastavenia .

Navigácia v pláne

Ak chcete otvoriť plán, vyhľadajte požadovaný plán v zobrazení rozbočovača plannera a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pristanete v zobrazení plán a Vypočujte si názov prvého segmentu v pláne.

V zobrazení plán sa na paneli s ponukami v hornej časti nachádza tlačidlo možnosti Zoskupiť podľa a plánovať . Oblasť hlavného obsahu zahŕňa tlačidlo Možnosti vedra a pole pridať text úlohy na pridanie nových úloh.

Ak chcete prejsť na plán, ťahajte prstom doľava alebo doprava. Pri pohybe v pláne sa vypočujú úlohy. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete ukončiť Zobrazenie plánu, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Back button" (tlačidlo späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Navigácia v úlohe

Ak chcete otvoriť úlohu, vyhľadajte požadovanú úlohu v pláne alebo v zobrazení Moje úlohy a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pristanete v zobrazení Upraviť úlohu . Na paneli s ponukami v hornej časti zobrazenia sa nachádza tlačidlo Ďalšie možnosti . Pole Pridať text komentára sa nachádza v dolnej časti zobrazenia.

Ak chcete prejsť na úlohu, ťahajte prstom doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete ukončiť úpravu zobrazenia úloh , ťahajte prstom doľava, kým sa neozve "Close Button" (tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vytvorenie plánu a pridanie segmentov v Planneri pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zoradenie a usporiadanie úloh na paneli v Planneri

Organizovanie tímovej práce pomocou služby Microsoft Planner

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Použite Planner pre Android s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky pre Android, a zistite, ako prejsť na aplikáciu a prepínať medzi zobrazeniami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavných zobrazeniach

Po prihlásení do Planner pre Android môžete pristáť v zobrazení rozbočovača plannera . Zoznam obľúbených a najnovších plánov a obsahuje prepojenie na všetky plány. V hornej časti zobrazenia centra plannera sa nachádzajú tlačidlá na otváranie vyhľadávania a vytvorenie nového plánu.

V zobrazení Moje úlohy sa zobrazujú úlohy, ktoré vám boli priradené. V hornej časti tohto zobrazenia sa nachádza tlačidlo Zoradiť podľa .

Zobrazenie nastavenia obsahuje informácie o vašom konte a možnosti na odhlásenie a Pomocníka pre aplikáciu.

Ak chcete prejsť na zobrazenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ak chcete preskúmať obsah zobrazenia, môžete tiež posunúť jeden prst na obrazovke. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Navigácia medzi hlavnými zobrazeniami

Ak chcete prepínať medzi hlavnými zobrazeniami, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve požadované zobrazenie, napríklad "moje úlohy", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Navigačný panel sa nachádza v dolnej časti obrazovky v každom hlavnom zobrazení a obsahuje tlačidlá Moje úlohy, centrum plánovačaa nastavenia .

Navigácia v pláne

Ak chcete otvoriť plán, vyhľadajte požadovaný plán v zobrazení rozbočovača plannera a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pristanete v zobrazení plán a Vypočujte si názov prvého segmentu v pláne.

V zobrazení plán sa na paneli s ponukami v hornej časti nachádzajú tlačidlá grafy, Zoradiť podľaa Ďalšie možnosti . Oblasť hlavného obsahu obsahuje tlačidlo pre možnosti vedra a pole pridať text úlohy na pridanie nových úloh.

Ak chcete prejsť na plán, ťahajte prstom doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete ukončiť Zobrazenie plánu, potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Navigácia v úlohe

Ak chcete otvoriť úlohu, vyhľadajte požadovanú úlohu v pláne alebo v zobrazení Moje úlohy a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pristanete v zobrazení Upraviť úlohu . Na paneli s ponukami v hornej časti zobrazenia sa nachádza tlačidlo Ďalšie možnosti . Pole Pridať text komentára sa nachádza v dolnej časti zobrazenia.

Ak chcete prejsť na úlohu, ťahajte prstom doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať položku, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete ukončiť úpravu zobrazenia úloh , potiahnite prstom nadol a potom doľava.

Pozrite tiež

Vytvorenie plánu a pridanie segmentov v Planneri pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na zoradenie a usporiadanie úloh na paneli v Planneri

Organizovanie tímovej práce pomocou služby Microsoft Planner

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×