Používanie čítačky obrazovky na pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde

Používanie čítačky obrazovky na pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Word pomocou klávesnice a čítačky obrazovky pridať komentáre v dokumente Word. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. S poznámkami, môžete navrhnúť zmeny v dokumentoch alebo označenie problémov na spracovanie. Môžete jednoducho odstrániť komentáre po čítanie alebo odpoveď na komentár.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

Môžete pridať komentár v dokumente Word, napríklad pri prezeraní práce inej osoby, ak chcete napísať poznámku v dokumente vlastné, alebo ak chcete na sledovanie problémov na spracovanie.

 1. Spustiť súvislé čítanie na aktuálne umiestnenie v dokumente, stlačte kláves SR klávesu Ctrl + R.

 2. Ak chcete zastaviť Moderátora v bode, kde chcete vložiť komentár, stlačte kláves Ctrl.

  Tip: Ak chcete vybrať viac slov v texte, aby sa zvýraznila ako komentované text, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + šípka doprava šípku. Budete počuť vybraté slovo.

 3. Ak chcete pridať nový komentár, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + M. Budete počuť: „<Meno používateľa>“, comment, editing” („<Meno používateľa>, komentár, úprava“). V JAWS sa ozve: „Inserting comment <číslo komentára> by <meno používateľa>“ („Vloženie komentára <číslo komentára> vložil <meno používateľa>“).

 4. Zadajte svoj komentár. Zavriete tablu s komentármi a vráťte sa na miesto, kde ste skončili v texte, stlačte kláves SR + kláves Shift + A alebo stlačením klávesu Esc.

Zobrazenie komentárov v dokumente

Body vloženia komentárov sú zvýraznené v základnom texte dokumentu v režime Všetky revízie.

 1. Ak chcete zmeniť všetky revízie režim, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, TD. Budete počuť názov aktuálne vybratej značky. V JAWS, budete počuť: "Dolnom páse s nástrojmi sledovanie skupiny vyberte skupinu," nasleduje názov aktuálne vybratej značky. Otvorí sa zoznam s štyri možnosti zobrazenia.

 2. V zozname, stlačením klávesu šípka nahor a nadol šípky, kým sa počuť "Všetky revízie" a stlačte kláves Enter. Vykoná sa vráti do základného textu.

Navigácia v komentároch

Moderátor oznamuje komentáre počas čítania základného textu. Samotný text poznámky a informácie sa zobrazia v poli komentár na okraji dokumentu. JAWS prečíta text komentára a tiež oznamuje, ktorý bol odoslaný komentáre počas čítania základného textu. Budete počuť: "Komentár", za ktorou nasleduje text komentára a názov komentátor.

Prechod na komentáre a späť do základného textu

 1. Skontrolujte, či ste vybrali možnosť Všetky revízie podľa pokynov vyššie v časti Zobrazenie komentárov v dokumente.

 2. Ak chcete spustiť súvislé čítanie, stlačte SR + Ctrl + R. Nechať prečítať základného textu komentára oznámil, kým sa čítačky obrazovky.

 3. Ak sa chcete presunúť na komentáre, v závislosti od čítačky obrazovky vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • V programe moderátor, stlačte SR kľúčové + a. Vykoná sa prechod na poznámky na okraji. Ak sa chcete vrátiť na miesto, kde ste skončili v dokument na úpravy, stlačte kláves Esc alebo SR + kláves Shift + A.

  • JAWS, stlačte kláves Shift + Ctrl + apostrof ("). Budete počuť: "Počkajte, spracovanie <number komentáre > položky, dialógové okno Komentáre recenzenta." V dialógovom okne Komentáre recenzenta klávesov ŠÍPKA nahor alebo nadol kláves so šípkou, ak si chcete vypočuť komentáre a počuť informácie o kto vľavo komentár a kedy. Keď ste hotoví, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tlačidlo OK." Stlačte kláves Enter. Budete počuť komentár a zamerania vráti do základného textu.

Prechádzanie cez komentáre

 1. Ak chcete prejsť cez všetky komentáre v dokumente, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete prejsť cez všetky komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, N. Zameranie sa presunie na nasledujúci komentár. Ak sa chcete premiestniť na predchádzajúci komentár, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, V. Túto akciu opakujte dovtedy, kým neprejdete cez všetky komentáre alebo kým nenájdete komentár, ktorý ste hľadali.

  • Ak chcete prejsť cez všetky sledované zmeny a komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, H. Zameranie sa presunie na nasledujúcu zmenu. Ak sa chcete premiestniť na predchádzajúcu zmenu, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, F. Túto akciu opakujte dovtedy, kým neprejdete cez všetky zmeny a komentáre alebo kým nenájdete zmenu alebo komentár, ktoré ste hľadali.

 2. Komentáre a informácie o kto vľavo komentár a kedy, pomocou čítačky obrazovky položky navigačné príkazy.

Odstránenie komentárov

Komentáre môžete odstrániť po jednom alebo všetky komentáre v dokumente naraz.

Odstránenie jedného komentára alebo odpoveď na jeden komentár

 1. Podľa pokynov v časti Navigácia v komentároch prejdite na komentár, ktorý chcete odstrániť alebo naň odpovedať.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete komentár odstrániť, v kontextovej ponuke stlačte klávesy so šípkami, kým sa neozve „Delete Comment“ („Odstrániť komentár“), a potom stlačte kláves Enter. Aktuálny komentár sa odstráni. Potom môžete prejsť na ďalší komentár v dokumente.

  • Ak chcete na komentár odpovedať, stláčajte klávesy so šípkami, kým sa neozve „Reply to Comment“ („Odpovedať na komentár“). Napíšte svoju odpoveď a potom prejdite na ďalší komentár.

  Tip: Alternatívne, ak ste na komentári a chcete naň odpovedať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + M.

Odstránenie všetkých komentárov

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + R, D, O.

Vyriešenie komentárov

Ak chcete vyriešiť komentár, označte komentár ako vybavený. Vyriešený komentár sa označí sivou farbou na okraji a nie je možné pridať žiadne ďalšie odpovede. Vyriešený komentár môžete odstrániť alebo znova otvoriť. Vyriešením sa komentár neodstráni.

 1. Podľa pokynov v časti Navigácia v komentároch prejdite na komentár, ktorý chcete vyriešiť.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „Resolve Comment“ („Vyriešiť komentár“) a potom stlačte kláves Enter. Aktuálny komentár je teraz označený sivou farbou

 4. Ak chcete znova otvoriť vyriešený komentár, prejdite na komentár a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. V kontextovej ponuke stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Reopen comment“ („Znovu otvoriť komentár“). Komentár je možné znovu upravovať.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, ak chcete pridať komentáre k Word dokumentu. Nájsť komentáre v dokumente a typ odpovede na existujúce komentáre. Po dokončení môžete označiť komentáre vyriešiť alebo ich odstránenie.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

Môžete pridať komentár v dokumente Word, napríklad pri prezeraní práce inej osoby, ak chcete napísať poznámku v dokumente vlastné, alebo ak chcete na sledovanie problémov na spracovanie.

 1. Ak chcete začať čítanie dokumentu, stlačením ovládacieho prvku + možnosť + A.

 2. Ak chcete zastaviť, miesto, kam chcete vložiť komentár, klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nájsť správny riadok nadol.

  Tip: Ak chcete vybrať viac slov, ktoré chcete komentovať, stlačte a podržte kláves Shift + Option a stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava, kým sa vyberú sa slová, ktoré chcete. Budete počuť vybraté slovo.

 3. Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + M, môžem prejdite na ponuku Vložiť na paneli s ponukami. Ak chcete pridať nový komentár, stlačením klávesu šípka nadol dovtedy, kým počuť "Komentár", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Zadajte svoj komentár. Po dokončení stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nahor.

Zobrazenie komentárov v dokumente

Komentáre vloženia body sú zvýraznené základného textu dokumentu v režime značky.

 1. Ak chcete prejsť do ponuky Zobraziť na paneli s ponukami, stlačte kláves Control + možnosť + M, V.

 2. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Marža", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Vykoná sa vráti do základného textu a komentáre sú zobrazené.

Prechádzanie cez komentáre

Samotný text poznámky a informácie sa zobrazia v poli komentár na okraji dokumentu.

 1. Skontrolujte, či je zapnutý režim značky. Pokyny nájdete v dokumentácii Zobraziť komentáre v dokumente vyššie. Prejsť na tablu s komentármi na okraji, zatiaľ čo v základnom texte dokumentu, stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + šípka doprava.

 2. Ak chcete počuť komentáre, opakovane stláčajte ovládacieho prvku + možnosť + pravý kláves so šípkou.

Odpovedať na komentáre

 1. Skontrolujte, či je zapnutý režim značky. Pokyny nájdete v dokumentácii Zobraziť komentáre v dokumente vyššie.

 2. Keď budete počuť komentár, ktorý chcete odpovedať, stlačte kláves ovládanie + možnosť + ľavý kláves so šípkou. Budete počuť: "Odpoveď, tlačidlo." Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Zadajte svoju odpoveď. Ak chcete presunúť na ďalší komentár, stlačte kláves ovládanie + možnosť + pravý kláves so šípkou.

Riešenie alebo odstránenie komentárov

Pri vyriešil komentár je označené ako Hotovo a sivé vzdialiť na okraji. Riešenie komentár neodstráni, ale je možné pridať žiadne ďalšie odpovede. Môžete znova otvoriť alebo odstránenie komentára vyriešiť. Môžete tiež odstrániť komentáre bez toho, aby ich označenie ako vyriešiť.

 1. Skontrolujte, či je zapnutý režim značky. Pokyny nájdete v dokumentácii Zobraziť komentáre v dokumente vyššie.

 2. Keď budete počuť komentár chcete vyriešiť alebo odstrániť, dvakrát stlačte kláves so šípkou ovládacieho prvku + možnosť + šípka doľava. Budete počuť meno používateľa, ktorý bol odoslaný komentár a "Práve on textový prvok."

 3. Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + Shift + M. Otvorí sa kontextová ponuka. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Riešenie komentár" alebo "Odstrániť komentár", a stlačte kláves ovládanie + možnosť + MEDZERNÍK vyberte. Komentár je vyriešiť alebo odstrániť, a vykoná sa vráti do základného textu dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použitie funkcie VoiceOver, vstavané Android obrazovky, ak chcete pridať komentáre k Word dokumentu. Prejdite na komentáre v dokumente, zadajte odpovede a odstrániť komentáre.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

 1. Word dokument, potiahnutím prstom doprava alebo doľava prejdite do umiestnenia chcete pridať komentár, a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava opakovane, kým budete počuť "nový komentár, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoj komentár. Po dokončení ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doľava. Budete počuť: "Hotovo." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Komentár sa pridá do dokumentu. Zavrite tablu s komentármi a vrátite sa do dokumentu, potiahnite prstom doľava. Budete počuť: "Tlačidlo Zavrieť,." Dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzanie cez komentáre

Každý komentár v dokumente Word je označený s malé textové bubliny v pravom okraji dokumentu. Ak chcete počuť komentár, najskôr prejdite na tablu s komentármi na okraji a potom otvorte kontextové komentár.

 1. Prejdite na tablu s komentármi na okraji dokumentu, potiahnite prstom doprava opakovane až budete počuť: "Komentár, tip."

 2. Prejsť na prvý komentár, potiahnite prstom doprava a znova, a dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa kontextové komentár. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť komentár.

 3. Ak chcete presunúť na ďalší komentár, potiahnite prstom doľava, kým sa "Ďalší komentár, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. TalkBack prečíta ďalší komentár.

Odpovedať na komentáre

 1. Ak chcete odpovedať na komentár, najskôr prejdite komentár podľa pokynov v prechádzať komentáre nad.

 2. Ak potiahnete prstom doľava opakovane, kým nebudete počuť "nový komentár, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte svoj komentár. Po dokončení ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom doľava, kým budete počuť "Hotovo, tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Odstránenie komentárov

 1. Ak chcete odstrániť komentár, najskôr prejdite komentár podľa pokynov v prechádzať komentáre vyššie.

 2. Potiahnite prstom doľava opakovane, až kým nebudete počuť "Tlačidlo, odstrániť" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Komentár je odstránená a zamerania vráti do základného textu dokumentu.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

V programe Word Mobile môžete použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na pridávanie komentárov v dokumente programu Word Mobile. Prostredníctvom komentárov môžete navrhovať zmeny v dokumentoch alebo označiť problémy na sledovanie. Komentáre môžete jednoducho po prečítaní odstrániť alebo na komentár odpovedať.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prechod na kartu Revízia

Funkcie komentárov, ktoré sú popísané v tejto téme, môžete nájsť na karte Revízia.

 1. V dokumente aplikácie Word Mobile jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol po obrazovke dovtedy, kým sa neozve: „Items“ („Položky“).

 2. Potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo Ďalšie možnosti." Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke Ďalšie možnosti rozbalí.

 3. Potiahnite prstom doľava jedným prstom, kým nebudete počuť: "Tlačidlo domov, zbalené." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Home" nasleduje počet dostupných kariet a miesto na aktuálnej karte na zozname ponuky. Hlavná ponuka je teraz rozšírený.

 4. V ponuke potiahnite jedným prstom doprava, kým nebudete počuť: "Revízia", nasleduje počet dostupných kariet a miesto na aktuálnej karte na zozname ponuky. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Okne programu Word." Možnosti karty Revízia sú teraz k dispozícii.

Pridanie komentára

V aplikácii Word Mobile môžete do dokumentu pridať komentár napríklad pri kontrole práce niekoho iného, ak chcete napísať poznámku vo vlastnom dokumente alebo ak si chcete označiť problémy na ďalšie spracovanie.

 1. Ak chcete začať priebežné čítanie od aktuálneho umiestnenia v dokumente, tromi prstami potiahnite nadol.

 2. Ak chcete zastaviť Moderátora v bode, kde chcete vložiť komentár, ťuknite na obrazovku.

 3. Podľa pokynov v časti Prechod na kartu Revízia prejdite na kartu Revízia.

 4. V citlivosť, ťuknite na obrazovku, a potom potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo Nový komentár." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Komentár otvorenia, úpravy,." Klávesnica na obrazovke objaví.

 5. Zadajte svoj komentár, a opustenie komentár pop, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť: "Tlačidlo Zavrieť." Dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa vráti do oblasti hlavného obsahu. Budete počuť názov dokumentu, za ktorou nasleduje "úpravy .docx."

Prechod na komentáre

Na komentár môžete prejsť buď zo základného textu, keď Moderátor číta dokument, alebo môžete na presun medzi komentármi použiť tlačidlá ĎalšíPredchádzajúci na páse s nástrojmi Revízia.

Prechod na komentár zo základného textu

Moderátor oznámi vložené komentáre spolu so základným textom. V režime priebežného čítania, ak počujete komentár ako orientačný bod, môžete zastaviť čítanie a presunúť sa na komentár.

 1. Ak chcete začať priebežné čítanie od aktuálneho umiestnenia v dokumente, tromi prstami potiahnite nadol. Ak Moderátor natrafí na komentár, ozve sa: „Comment, <comment insertion point in the text>. End comment.“ („Komentár, <bod vloženia komentára v texte>. Ukončenie komentára.“).

 2. Ak chcete ukončiť priebežné čítanie na komentári, ťuknite raz dvomi prstami.

 3. Prejdite na text komentára, potiahnite prstom doľava alebo doprava jedným prstom až budete počuť: "Komentár tipov, obsahuje < počtom komentárov > položky," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa oblasti väzby komentáre.

 4. Potiahnite jedným prstom nahor alebo nadol, kým sa neozve „Landmarks and containers“ („Orientačné body a kontajnery“) a jedným ťuknutím jedným prstom vyberte. Potom jedným prstom ťahajte doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Comments gutter. Contains <počet komentárov> items.“ („Oblasť väzby komentárov. Obsahuje <počet komentárov> položiek.“). Jedným ťuknutím jedným prstom vyberte.

 5. Potiahnite prstom nahor alebo nadol, kým budete počuť: "Položky". Raz ťuknutie jedným prstom vyberte. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Komentár skupiny, komentár < počtom komentárov >" a potom ťuknite na položku raz na výber.

 6. Potiahnite prstom doprava a vypočujte si ako Moderátor číta pole komentára.

 7. Ak potiahnete prstom doľava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo nasledujúce" a potom dvojitým ťuknutím presunúť na ďalší komentár.

Prechod na komentár pomocou pása s nástrojmi Revízia

 1. Na karte Revízia ťahajte jedným prstom doprava, kým sa neozve: „Comments group“ („Skupina Komentáre“). V skupine Komentáre ťahajte prstom, kým sa neozve: „Next button, double-tap to activate“ („Tlačidlo ďalej, dvojitým ťuknutím aktivujte“). Potom dvakrát ťuknite na položku jedným prstom.

 2. Jedným prstom ťahajte nahor alebo nadol, kým sa neozve: „Landmarks and containers“ („Orientačné body a kontajnery“). Jedným ťuknutím jedným prstom vyberte.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Comment gutter, contains <počet položiek> items“ („Oblasť väzby komentárov, obsahuje <počet položiek> položiek“). Zameranie sa presunie na textové pole komentára. Zobrazí sa ponuka komentára.

 4. Potiahnite prstom nahor alebo nadol, kým budete počuť: "Položky". Raz ťuknutie jedným prstom vyberte. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť: "Komentár skupiny, komentár < počtom komentárov >" a potom jedným ťuknutím vyberte komentár.

 5. Potiahnite prstom doprava a vypočujte si ako Moderátor číta pole komentára.

 6. Ak potiahnete prstom doľava, kým nebudete počuť: "Tlačidlo nasledujúce" a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku presunúť na ďalší komentár.

Odpovedanie na komentár

Môžete odpovedať na komentár pridaný iným používateľom, a tým zjednodušiť všetkým sledovanie celej konverzácie.

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na komentáre prejdite na komentár, na ktorý chcete odpovedať.

 2. Potiahnite prstom doľava jedným prstom, kým sa počuť "Tlačidlo Nový komentár", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "< používateľské meno >, komentár, úpravy." Klávesnica na obrazovke objaví.

 3. Zadajte svoj komentár, a ak chcete ukončiť komentár, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Zavrieť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa vráti do oblasti hlavného obsahu. Budete počuť: "< názov dokumentu > úpravy .docx."

Odstránenie komentárov

Komentáre môžete odstrániť po jednom alebo všetky komentáre v dokumente naraz.

Odstránenie jedného komentára

 1. Podľa pokynov v časti Prechod na komentáre prejdite na komentár, ktorý chcete odstrániť.

 2. Potiahnite prstom doľava jedným prstom, kým nebudete počuť "Tlačidlo odstrániť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Odstráni aktuálny komentár a vykoná sa prechod na ďalší komentár v dokumente.

Odstránenie všetkých komentárov

 1. Na karte Revízia potiahnite jedným prstom doprava až budete počuť: "odstrániť. Zbalený, tlačidlo rozdeliť, dvakrát ťuknite na aktiváciu, trikrát ťuknite na rozbalenie." Trikrát ťuknite na obrazovku. Potiahnutím prstom nadol jedným prstom, kým sa počuť "Položky", a potom ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Kreslenia."

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Odstrániť všetky komentáre v dokumente tlačidlo", a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku odstrániť všetky komentáre.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Použite Word Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky pridať komentáre v dokumente Word. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Nájsť existujúce komentáre v dokumente a typ odpovede. Po dokončení môžete označiť komentáre vyriešiť alebo ich odstránenie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Keďže Word Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Taktiež platí, že bežné klávesové skratky ako F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť) sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Pridanie komentára

 1. Prejdite na Word Online v prehliadači a otvorte dokument, ktorého chcete pridať poznámku. Pokyny nájdete v otvorenej aplikácii Word Web App a začať nový dokument.

 2. Opakovane stláčajte kláves Tab, až kým budete počuť "Upraviť dokument, tlačidlo," a stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "upraviť v prehliadači. Vykonávajte rýchle zmeny správneho tu pomocou Wordu Online"a stlačte kláves Enter. Dokument sa otvorí v zobrazení na úpravy.

 4. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým sa nedostanete základného textu dokumentu. Ak chcete začať čítanie, stlačte kláves SR klávesu Ctrl + R.

 5. Keď prídete na miesto v texte, ktorý chcete pridať komentár, stlačte kláves Ctrl na vypnutie programu Moderátor.

 6. Ak chcete pridať komentár, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + M. Otvorí sa tabla komentáre a môžu zadajte svoj komentár. Po dokončení stlačte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Príspevok, tlačidlo." Stlačením klávesu Enter pridať komentár k dokumentu.

 7. Zatvorenie tably komentáre a návrat do základného textu dokumentu, stlačením klávesu Esc.

Prechádzanie cez komentáre

Každý komentár v dokumente Word Online je označený s malé textové bubliny v pravom okraji dokumentu. Počas čítania dokumentu, Moderátor oznámi, keď je komentár a otvoríte tablu s komentármi počúvať komentár.

 1. Skontrolujte, či dokument sa otvorí v zobrazení na úpravy. Pokyny na otvorenie v zobrazení na úpravy, nájdete v časti Pridať komentár vyššie.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým sa nedostanete základného textu dokumentu. Ak chcete začať čítanie, stlačte kláves SR klávesu Ctrl + R.

 3. Keď budete počuť "Obrázok, kliknite na položku Zobraziť tento komentár", nie je komentár v dokumente. Ak chcete otvoriť komentár, stlačte kláves Enter. Otvorí sa tabla komentáre a Moderátor číta meno používateľa, ktorý sa pridal komentár, keď bol pridaný komentár a text komentára.

 4. Môžete prechádzať komentáre tablu s komentármi. Ak chcete počuť ďalší komentár, opakovane stláčajte kláves Tab. Ak chcete počuť na predchádzajúci komentár, opakovane stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab. Ak zavriete tablu s komentármi a vrátite sa do dokumentu, stlačte kláves Esc.

Odpovedať na komentáre

 1. Vyhľadajte a otvorte poznámku, ktorú chcete odpovedať. Pokyny nájdete v časti Navigácia cez komentáre .

 2. Stláčaním klávesu Tab. Budete počuť: "Odpoveď, tlačidlo." Stlačte kláves Enter a zadajte svoju odpoveď.

 3. Po dokončení stlačte kláves Tab. Budete počuť: "Príspevok, tlačidlo." Stlačením klávesu Enter pridajte odpoveď.

Vyriešenie komentárov

Keď vyriešil komentár je označené ako Hotovo a sivé v tablu s komentármi, ale nie je odstránená.

 1. Vyhľadajte a otvorte komentár, ktorý chcete vyriešiť. Pokyny nájdete v časti Navigácia cez komentáre .

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Označiť ako dokončené – tlačidlo", a stlačte kláves Enter. Komentár vyriešil.

Odstránenie komentárov

 1. Vyhľadajte a otvorte komentár, ktorý chcete odstrániť. Pokyny nájdete v časti Navigácia cez komentáre .

 2. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo, odstrániť" a stlačte kláves Enter. Komentár sa odstráni.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Word

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×