Používanie čítačky obrazovky na premiestnenie alebo kopírovanie priečinka alebo súboru v knižnici dokumentov v službe SharePoint Online

Používanie čítačky obrazovky na premiestnenie alebo kopírovanie priečinka alebo súboru v knižnici dokumentov v službe SharePoint Online

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na premiestnenie alebo skopírovanie jedného alebo viacerých priečinkov alebo súborov z jedného umiestnenia do iného vrámci tej istej knižnice dokumentov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Premiestňovanie priečinkov alebo súborov v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip: Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. V zobrazení Zoznam alebo zobrazení Dlaždice vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premiestniť. Vybrať ich možno viacero.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Open context menu for selected item“ (Otvoriť kontextovú ponuku pre vybratú položku) a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Open submenu“ (Otvoriť vedľajšiu ponuku). V Moderátorovi sa ozve „Open“ (Otvoriť).

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Move to“ (Premiestniť do), a stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve „Move to, menu item“ (Premiestniť do, položka ponuky). Otvorí sa dialógové okno Premiestnenie položky do s vybratou kartou Premiestniť a výberom na prvej knižnici dokumentov v zozname.

 6. Ak sa chcete presunúť do cieľového zoznamu, dvakrát stlačte kláves Tab.

 7. Konkrétnu cieľovú oblasť vyberiete pomocou klávesu so šípkou nadol a stlačením klávesu Enter. Dialógové okno Premiestnenie položky do sa zavrie a položka sa premiestni do cieľového umiestnenia.

  Tipy: Vytvorenie nového priečinka pre súbory:

  1. V dialógovom okne Premiestnenie položky do stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Move“ (Premiestniť) a potom stlačte kláves so šípkou doprava.

  2. Keď sa ozve „New folder, menu item“ (Nový priečinok, položka ponuky), stlačte kláves Enter. Vytvorí sa nový priečinok a výber sa premiestni do dialógového okna Názov priečinka. Ozve sa „Folder name, editing“ (Názov priečinka, úpravy).

  3. Zadajte názov priečinka.

  4. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Vytvoriť, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Vytvorí sa nový priečinok a výber sa premiestni na tento priečinok.

  5. Ak chcete položku premiestniť do nového priečinka, stlačte kláves Enter.

Kopírovanie priečinkov alebo súborov v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip: Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. V zobrazení Zoznam alebo zobrazení Dlaždice vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premiestniť. Vybrať ich možno viacero.

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Open context menu for selected item“ (Otvoriť kontextovú ponuku pre vybratú položku) a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka a ozve sa „Open submenu“ (Otvoriť vedľajšiu ponuku). V Moderátorovi sa ozve „Open“ (Otvoriť).

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve „Copy to, menu item“ (Kopírovať do, položka ponuky) a potom stlačte kláves Enter. V Moderátorovi sa ozve „Move to, menu item“ (Premiestniť do, položka ponuky). Otvorí sa dialógové okno Kopírovanie položky do.

 6. Ak chcete vybrať cieľové umiestnenie položky, použite kláves so šípkou nadol a potom stlačte kláves Enter. Dialógové okno Kopírovanie položky do sa zavrie a položka sa skopíruje do cieľového umiestnenia.

  Tipy: Ak chcete vytvoriť nový priečinok, kam možno umiestniť skopírovaný súbor:

  1. Stláčajte v dialógovom okne Kopírovanie položky do kláves Tab až dovtedy, pokým sa ozve „Tab, menu, Copy“ (Karta, ponuka, kopírovať) a potom stlačte kláves so šípkou doprava.

  2. Keď sa ozve „New folder“ (Nový priečinok), stlačte kláves Enter. Vytvorí sa nový priečinok a výber sa premiestni do dialógového okna Názov priečinka. Ozve sa „Folder name, Edit“ (Názov priečinka, upraviť).

  3. Zadajte názov priečinka.

  4. Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Vytvoriť, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Vytvorí sa nový priečinok a výber sa premiestni na tento priečinok.

  5. Ak chcete položku kopírovať do nového priečinka, stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na kopírovanie prepojenia na súbor alebo priečinok v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×