Používanie čítačky obrazovky na otvorenie nového alebo existujúceho dokumentu vo Worde 2016

Používanie čítačky obrazovky na otvorenie nového alebo existujúceho dokumentu vo Worde 2016

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Vytvoriť alebo otvoriť existujúci wordový dokument môžete z pracovnej plochy alebo z ľubovoľného iného wordového dokumentu, na ktorom pracujete.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse pre Microsoft Word.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Vytvorenie a otvorenie wordového dokumentu

Na vytvorenie dokumentu ako prázdneho dokumentu alebo na vytvorenie dokumentu v ktorejkoľvek šablóne môžete použiť vyhľadávacie pole Windowsu. Ak už vo Worde pracujete, môžete vytvoriť dokument priamo z dokumentu, na ktorom pracujete.

Na zabezpečenie rýchleho prístupu pripnite Word na obrazovku Štart alebo na panel úloh. Po pripnutí Wordu na obrazovku Štart alebo na panel úloh sa môžete presunúť na tlačidlo Wordu a stlačením klávesu Enter Word otvoriť.

Pripnutie Wordu na obrazovku Štart alebo na panel úloh

 1. V zobrazení zoznamu pracovnej plochy prejdite stláčaním klávesu Tab na tlačidlo Štart a stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve hlásenie „Tlačidlo Všetky aplikácie“ a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie „Word 2016.”

 4. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši, stlačte kontextový kláves s logom Windowsu + kláves F10.

 5. Keď sa ozve hlásenie „Tlačidlo pozície úplne vpravo, pripnúť na domovskú obrazovku“:

  • Ak chcete Word pripnúť na obrazovku Štart, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete Word pripnúť na panel úloh, stláčajte kláves so šípkou nadol, až kým sa neozve hlásenie „Pripnúť na panel úloh“, a stlačte kláves Enter.

Otvorenie dokumentu pomocou vyhľadávacieho poľa na pracovnej ploche

 1. Keď je zameranie na pracovnej ploche, kliknite na pole Vyhľadávanie alebo len stlačte kláves Windows.

 2. Zadajte „word 2016“ a stlačte kláves Enter. Word umiestní zameranie na výber prázdneho dokumentu v galérii dokumentov.

  • Ak chcete otvoriť nový prázdny wordový dokument, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete otvoriť niektorú z iných šablón v galérii dokumentov, pomocou klávesov so šípkami sa presuňte na požadovanú šablónu. Ak chcete šablónu stiahnuť a otvoriť nový dokument v danej šablóne, stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete vyhľadať ďalšie šablóny, otvorte vyhľadávacie pole pre úpravy online šablón. Stlačte kombináciu klávesov Alt + S a potom zadajte požadovaný typ šablóny (napríklad správa o štúdiu alebo rozpočet) a stlačte kláves Enter.

Vytvorenie dokumentu z Wordu

 • Ak chcete otvoriť prázdny wordový dokument, stlačte kombináciu klávesov Alt + S+ É, Y.

 • Ak chcete otvoriť dokument v inej šablóne, stlačte kombináciu klávesov Alt + S + É. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Prázdny dokument.“ Ak sa chcete premiestniť na požadovanú šablónu, použite klávesy so šípkami a potom stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete vyhľadať šablóny online, stlačte kombináciu klávesov Alt + S + É, C. Zadajte požadovaný druh šablóny a stlačte kláves Enter. Keď budete počuť výsledky, pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú šablónu a stlačte kláves Enter.

Otvorenie existujúceho wordového dokumentu

Ak poznáte presný alebo približný názov dokumentu, použite tlačidlo vyhľadávania. Ak si nepamätáte názov dokumentu, môžete ho nájsť otvorením zoznamu dokumentov vo Worde alebo vo wordovom dokumente.

Použitie tlačidla vyhľadávania na pracovnej ploche

 1. Keď je zameranie na pracovnej ploche, stlačte kláves Tab, čím prejdete na tlačidlo vyhľadávania na webe a vo Windowse.

 2. Stlačte medzerník a potom zadajte názov súboru, ktorý chcete otvoriť.

 3. V zozname vyhľadávania pomocou klávesu so šípkou nahor sa presúvajte dovtedy, kým nebudete počuť názov dokumentu v zozname. (Najlepšia zhoda je uvedená v hornej časti zoznamu.)

 4. Stlačte kláves Enter.

Použitie zobrazenia Backstage vo Worde

 1. Keď je zameranie na pracovnej ploche, stláčaním klávesu Tab prejdite na pole Vyhľadávanie.

 2. Zadajte word 2016.

 3. V zozname vyhľadávania pomocou klávesu so šípkou nahor sa presúvajte dovtedy, kým nebudete počuť hlásenie „Word 2016“ a potom stlačte kláves Enter.

 4. Otvorí sa zobrazenie Backstage vo Worde (V Moderátorovi zaznie hlásenie „Okno Wordu.“) so zameraním na výber prázdneho dokumentu. Ak sa chcete presunúť do zoznamu Naposledy použité, stlačte kláves Tab.

 5. Ak chcete vyhľadať dokument v zozname Naposledy použité, pomocou šípok nahor a nadol sa presúvajte po zozname Naposledy použité dovtedy, kým nebudete počuť názov dokumentu, a potom stlačte kláves Enter.

  Ak chcete vyhľadať dokument v inom umiestnení, prejdite na krok 6.

 6. Ak chcete vyhľadať dokument v inom umiestnení, pomocou šípky nadol sa presúvajte dovtedy, kým sa neozve hlásenie „Otvoriť iné dokumenty.“ Zobrazenie Backstage sa otvorí so zameraním na ponuku Súbor. V ponuke Súbor držte stlačený kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie „Otvoriť“, a stlačte kláves Enter. Potom postupujte nasledovne:

  1. V zozname Otvoriť sa presúvajte pomocou šípky nahor a nadol, kým nebudete počuť názov umiestnenia, v ktorom chcete vyhľadávať (napríklad OneDrive, lokalita SharePoint alebo PC), a potom stlačte kláves Enter.

  2. V poli skupiny, ktoré ste vybrali, pomocou klávesu so šípkou nadol sa presuňte na súbor alebo priečinok.

  3. Keď budete počuť názov súboru alebo priečinka, stlačte kláves Enter.

Otvorenie dokumentu z Wordu

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + S, R vyberte kartu Otvoriť v ponuke Súbor a potom sa stláčaním klávesu Tab presuňte do zoznamu súborov.

 2. Word sa otvorí so zameraním na skupinu Naposledy použité. Ak chcete vyhľadať dokument, stlačte kláves Enter. Môžete použiť aj šípku nadol a presunúť sa na kartu Otvoriť, stlačiť kláves Enter a potom sa stláčaním klávesu Tab presunúť na skupinu Naposledy použité.

  V poli skupiny Naposledy použité dokumenty pomocou šípky nadol sa presúvajte v zozname dovtedy, kým nebudete počuť názov dokumentu, a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete vyhľadať dokument v inej skupine, použite klávesy so šípkami nahor a nadol a presúvajte sa v zozname Otvoriť dovtedy, kým nebudete počuť názov umiestnenia, v ktorom chcete vyhľadávať (napríklad OneDrive, lokalita SharePoint alebo PC).

  • Keď budete počuť názov umiestnenia, v ktorom chcete vyhľadávať, stlačte kláves Enter.

  • V poli skupiny, ktoré ste vybrali, pomocou klávesu so šípkou nadol alebo nahor sa presuňte na súbor alebo priečinok, ktorý chcete otvoriť.

  • Keď budete počuť názov súboru alebo priečinka, stlačte kláves Enter.

Klávesové skratky na otvorenie wordových dokumentov

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie kontextovej ponuky po kliknutí pravým tlačidlom myši na pracovnej ploche

Kláves hviezdičky na numerickej klávesnici alebo použite kontextový kláves Windowsu + kláves F10

Otvorenie nového prázdneho wordového dokumentu z Wordu

Alt + S+ É, Y

Otvorenie nového wordového dokumentu v ktorejkoľvek šablóne z Wordu

Alt + S+ É

Vyhľadanie šablón online vo Worde

Alt + S + É, C

Otvorenie existujúceho wordového dokumentu z Wordu

Alt + S + R, kláves Tab

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×