Používanie čítačky obrazovky na otvorenie a vyhľadávanie rôznych poznámkových blokov, strán a sekcií vo OneNote pre iOS

Používanie čítačky obrazovky na otvorenie a vyhľadávanie rôznych poznámkových blokov, strán a sekcií vo OneNote pre iOS

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Vo OneNote pre iOS môžete použiť funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky v systéme iOS, na jednoduchšiu a efektívnejšiu navigáciu v poznámkových blokoch, sekciách a stranách.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Informácie o rotore funkcie VoiceOver nájdete v časti Príkazy a gestá.

Obsah tohto článku

Otvorenie poznámkového bloku vo OneNote

V zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve poznámkový blok, ktorý chcete otvoriť. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pokyny na otvorenie aplikácie OneNote nájdete v časti Používanie čítačky obrazovky na vykonávanie základných úloh vo OneNote.

Tip: Ak chcete vytvoriť nový poznámkový blok, v zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „New notebook button“ (Tlačidlo Nový poznámkový blok). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Zadajte názov nového poznámkového bloku a ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Done“ (Hotovo), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tip: Ak chcete otvoriť poznámkový blok v klientovi OneNote z OneNote Online v prehliadači, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Edit in OneNote button“ (Tlačidlo Upraviť vo OneNote). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prepínanie medzi poznámkovými blokmi, stranami a sekciami

V poznámkovom bloku sa môžete jednoduchým spôsobom presúvať.

Premiestnenie do zoznamu Poznámkové bloky

 1. V zozname Sekcie alebo Strany (alebo na plátne strany) ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Back to <predchádzajúce zobrazenie zoznamu>, back button“ (Späť na <predchádzajúce zobrazenie zoznamu>, tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Tento krok opakujte, kým sa neozve: „Notebook, settings button“ (Poznámkový blok, tlačidlo nastavení). Zameranie sa teraz nachádza na tlačidle Nastavenia v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

Premiestnenie do zoznamu Sekcie

 1. Ak sa chcete premiestniť do zoznamu Sekcie zo zoznamu Poznámkové bloky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve poznámkový blok, ktorý chcete otvoriť, a potom dvakrát kliknite na obrazovku.

 2. Ak sa chcete premiestniť do zoznamu Sekcie zo zoznamu Strany alebo plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Back to <predchádzajúce zobrazenie zoznamu>, back button“ (Naspäť na <predchádzajúce zobrazenie zoznamu>, tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Tento krok opakujte, kým sa neozve: „<Názov poznámkového bloku>, back to notebook list, back button“ (<Názov poznámkového bloku>, naspäť na zoznam poznámkových blokov, tlačidlo Naspäť).

  Zameranie sa teraz bude nachádzať na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Sekcie.

Premiestnenie do zoznamu Strany

 1. Ak sa chcete premiestniť do zoznamu Strany zo zoznamu Sekcie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve sekcia, ktorú chcete otvoriť.

 2. Ak sa chcete premiestniť do zoznamu Strany z plátna strany, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back to page list for <názov sekcie>, back button“ (Späť na zoznam strán pre <názov sekcie>, tlačidlo Naspäť). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Zameranie teraz bude na tlačidle Naspäť v zobrazení zoznamu Strany.

Ďalšie informácie o základnej navigácii vo OneNote pre iOS nájdete v časti Oboznámte sa s navigáciou vo OneNote pomocou funkcií so zjednodušeným ovládaním.

Práca s naposledy otvorenými poznámkami

Vyhľadávaním najnovších poznámok už nemusíte viac strácať čas. Použitím zoznamu Naposledy otvorené poznámky môžete rýchlo pokračovať v práci na posledných otvorených stranách.

Ak chcete prejsť do časti Naposledy otvorené poznámky, v zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Recent notes button“ (Tlačidlo Naposledy otvorené poznámky), a potom dvakrát kliknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve názov strany, ktorú chcete otvoriť, a potom dvakrát kliknite na obrazovku.

Zapnutie naposledy otvorených poznámok v miniaplikácii Centrum oznámení

Ak funkcia VoiceOver neoznamuje naposledy otvorené poznámky, je potrebné ju zapnúť v miniaplikácii Centrum oznámení.

 1. V zozname Poznámkové bloky ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Settings button“ (Tlačidlo Nastavenie) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Settings, close button“ (Nastavenia, tlačidlo Zavrieť).

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Quick notes button“ (Tlačidlo Rýchle poznámky) a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Show Recent Notes switch button, off“ (Prepínač Zobraziť naposledy otvorené poznámky, vypnuté).

 4. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „On“ (Zapnuté).

 5. Ak chcete zavrieť nastavenia, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Back button“ (Tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Settings, close button“ (Nastavenia, tlačidlo Zavrieť).

 6. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Settings button“ (Tlačidlo Nastavenia). Zameranie je na tlačidle Nastavenia v zobrazení zoznamu Poznámkové bloky.

Používanie vyhľadávania

Vyhľadávanie môžete použiť na rýchle nájdenie informácií vo vašich poznámkových blokoch, sekcii alebo na stranách. Vyhľadávacie pole alebo funkciu nájdete v zobrazeniach zoznamu Poznámkové bloky, SekcieStrany.

 1. V niektorom zo zobrazení zoznamu ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Search button“ (Tlačidlo Hľadať) alebo „Search text field“ (Textové pole vyhľadávania). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Zadajte vyhľadávané výrazy. Vyhľadávanie sa spustí automaticky. Ozve sa: „Search completed with <počet výsledkov> results“ (Hľadanie sa dokončilo s počtom výsledkov <počet výsledkov>).

 3. Ak chcete prehľadávať výsledky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve výsledok vyhľadávania, ktorý chcete vybrať. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa položka s vyhľadávaným výrazom.

 4. Ak chcete nájsť vyhľadávaný výraz (napríklad v bloku s obsahom), otočte rotor funkcie VoiceOver na položku Slová alebo Riadky. Ak chcete počúvať obsah slovo po slove alebo riadok po riadku, potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Pozrite tiež

Čítanie strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×