Používanie čítačky obrazovky na kopírovanie prepojenia na súbor alebo priečinok v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na kopírovanie prepojenia na súbor alebo priečinok v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na kopírovanie prepojenia na súbor alebo priečinok v knižnici dokumentov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Používanie čítačky obrazovky na kopírovanie prepojenia na súbor v knižnici dokumentov v SharePointe Online

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip: Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. Ak chcete presunúť zameranie na zoznam položiek v knižnici dokumentov, stláčajte kláves Tab, až kým sa:

  • v programe JAWS neozve hlásenie „All documents, Grid column headers“ (Všetky dokumenty, hlavičky stĺpcov mriežky);

  • v Moderátorovi neozve hlásenie „Table, Name“ (Tabuľka, Názov), za ktorým nasledujú ostatné názvy stĺpcov, ktoré práve používate.

 4. Ak chcete presunúť zameranie na súbor, pre ktorý chcete skopírovať prepojenie, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov súboru.

 5. Ak chcete otvoriť ponuku skratiek pre súbor, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10:

  • v programe JAWS sa ozve hlásenie „Context menu“ (Kontextová ponuka);

  • v Moderátorovi sa ozve hlásenie „Open“ (Otvoriť), za ktorým nasledujú názvy ostatných príkazov v ponuke skratiek.

 6. Ak chcete presunúť zameranie v ponuke na príkaz Získať prepojenie, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie „Get a link“ (Získať prepojenie). Stlačte kláves Enter.

 7. Keď sa zameranie presunie na dialógové okno Zdieľať, ozve sa hlásenie „Get a link“ (Získať prepojenie). Ak chcete získať prepojenie na súbor, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť). Stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak sa neozve hlásenie „Create button“ (Tlačidlo Vytvoriť), znamená to, že niekto už vytvoril prepojenie pre tento súbor. Prejdite na ďalší krok tohto postupu.

 8. Ak chcete prepojenie skopírovať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Copy button“ (Tlačidlo Kopírovať). Stlačte kláves Enter.

 9. Keď sa zameranie presunie na dialógové okno Internet Explorer, ozve sa hlásenie „Internet Explorer dialog“ (Dialógové okno Internet Explorer). Ak chcete webovej stránke povoliť prístup k schránke, stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Allow access button“ (Tlačidlo Povoliť prístup). Stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak sa neozve hlásenie „Internet Explorer dialog“ (Dialógové okno Internet Explorer), webová stránka už má povolený prístup k vašej schránke. Zameranie ostane na tlačidle Kopírovať.

 10. Po skopírovaní prepojenia sa zameranie presunie späť na dialógové okno Zdieľať a tlačidlo Kopírovať. Ozve sa hlásenie „Copy button“ (Tlačidlo Kopírovať).

Používanie čítačky obrazovky na kopírovanie prepojenia na priečinok v knižnici dokumentov v SharePointe Online

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Stlačte kláves Enter. Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

  Tip: Ak nebudete počuť „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že už sa nachádzate v zobrazení SharePoint Online.

 3. Ak chcete presunúť zameranie na zoznam položiek v knižnici dokumentov, stláčajte kláves Tab, až kým sa:

  • v programe JAWS neozve hlásenie „All documents, Grid column headers“ (Všetky dokumenty, hlavičky stĺpcov mriežky);

  • v Moderátorovi neozve hlásenie „Table, Name“ (Tabuľka, Názov), za ktorým nasledujú ostatné názvy stĺpcov, ktoré práve používate.

 4. Ak chcete presunúť zameranie na priečinok, pre ktorý chcete skopírovať prepojenie, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť názov priečinka.

 5. Ak chcete otvoriť ponuku skratiek pre priečinok, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10:

  • v programe JAWS sa ozve hlásenie „Context menu“ (Kontextová ponuka);

  • v Moderátorovi sa ozve hlásenie „Open“ (Otvoriť), za ktorým nasledujú názvy ostatných príkazov v ponuke skratiek.

 6. Ak chcete presunúť zameranie v ponuke na príkaz Získať prepojenie, stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve hlásenie „Get a link“ (Získať prepojenie). Stlačte kláves Enter.

 7. Keď sa zameranie presunie na dialógové okno Zdieľať, ozve sa hlásenie „Get a link“ (Získať prepojenie). Ak chcete skopírovať prepojenie, ktoré už pre daný priečinok existuje, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Copy button“ (Tlačidlo Kopírovať). Stlačte kláves Enter.

 8. Ak chcete prepojenie skopírovať, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Copy button“ (Tlačidlo Kopírovať). Stlačte kláves Enter.

 9. Keď sa zameranie presunie na dialógové okno Internet Explorer, ozve sa hlásenie „Internet Explorer dialog“ (Dialógové okno Internet Explorer). Ak chcete webovej stránke povoliť prístup k schránke, stláčajte klávesy Shift + Tab, kým sa neozve „Allow access button“ (Tlačidlo Povoliť prístup). Stlačte kláves Enter.

  Tip: Ak sa neozve hlásenie „Internet Explorer dialog“ (Dialógové okno Internet Explorer), webová stránka už má povolený prístup k vašej schránke. Zameranie ostane na tlačidle Kopírovať.

 10. Po skopírovaní prepojenia sa zameranie presunie späť na dialógové okno Zdieľať a tlačidlo Kopírovať. Ozve sa hlásenie „Copy button“ (Tlačidlo Kopírovať).

Pozrite tiež

Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie priečinka v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×