Používanie čítačky obrazovky na kontrolu aktivity súboru v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na kontrolu aktivity súboru v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na revíziu aktivity súboru v knižnici dokumentov. Kontrolou histórie verzií súboru alebo priečinka môžete rýchlo zistiť, kedy bola položka zmenená alebo kto ju zmenil, a získať komentáre týkajúce sa týchto zmien.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Revízia aktivity súboru v knižnici dokumentov

 1. Prihláste sa do konta Office 365 svojej organizácie, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov.

  Tip: Knižnice dokumentov v SharePointe Online ponúkajú dve rôzne zobrazenia: klasické a zobrazenie SharePoint Online. Väčšina ľudí má ako predvolené zobrazenie nastavené zobrazenie SharePoint Online. Ak sa však pri prechádzaní knižnicou dokumentov ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to), znamená to, že používate klasické zobrazenie. Ak chcete zobraziť knižnice dokumentov služby SharePoint Online, stlačte kláves Enter, keď sa ozve „Check it out button“ (Tlačidlo Vyskúšajte to). Keď sa zobrazenie knižnice zmení na zobrazenie SharePoint Online a zameranie sa presunie z tlačidla Vyskúšajte to na prepojenie Nové, ozve sa názov vašej knižnice dokumentov a za ním slovo „New“ (Nové).

 2. V zobrazení Zoznam alebo v zobrazení Dlaždice vyberte súbor, ktorého históriu chcete revidovať.

  Tipy: 

  • Ak chcete súbor vybrať, stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Grid column headers, Use menus to sort, filter, or group by a column“ (Hlavičky stĺpcov mriežky. Pomocou ponúk môžete položky zoradiť, filtrovať alebo zoskupovať podľa stĺpcov). Potom použite kláves so šípkou nadol. Moderátor oznámi „Table name“ (Názov tabuľky) a názov nasledujúceho stĺpca.

  • História verzií nie je k dispozícii pre onenotové poznámkové bloky.

  • Prepnutie medzi zobrazením Zoznam a zobrazením Dlaždice:

   • Uistite sa, že nemáte vybraté žiadne súbory alebo priečinky. Tlačidlo Nové a ponuka Zobraziť sú v ponuke k dispozícii len vtedy, keď v knižnici dokumentov nie sú vybraté žiadne súbory.

   • Stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „New, Create a new folder or Office document in this location.“ (Nové. Vytvoriť nový priečinok alebo dokument balíka Office v tomto umiestnení.)

   • Stláčajte kláves so šípkou vpravo, kým sa neozve „View menu“ (Ponuka zobrazenia), a stlačte kláves Enter.

   • Stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve hlásenie „List“ (Zoznam) alebo „Tiles“ (Dlaždice). Potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, pokým sa neozve „Menu, Open“ (Ponuka, Otvoriť). Moderátor oznámi „Open, Menu item“ (Otvoriť, položka ponuky).

 4. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „More commands, Other things you can do with the selected items“ (Ďalšie príkazy. Iné veci, ktoré možno robiť s vybratými položkami), a potom stlačte kláves Enter.

 5. V kontextovej ponuke stláčajte kláves so šípkou nadol, pokým sa ozve „Version History“ (História verzií) a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno História verzií a ozve sa „Version History, Working on it.“ (História verzií. Pracujeme na tom.)

 6. Ak chcete prejsť na zoznam verzií, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve dátum prvej uvedenej verzie. Verzie sú v zozname zoradené zostupne, pričom najnovšia verzia je na prvom mieste zoznamu.

  Tipy: Keď Moderátor oznámi dátum verzie, môžete otvoriť kontextovú ponuku danej verzie.

  1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol. Otvorí sa kontextová ponuka.

  2. Ak chcete vybrať položky Zobraziť, Obnoviť alebo Odstrániť, použite kláves so šípkou nahor a stlačte kláves Enter. Otvorí sa nové okno s podrobnosťami verzie. Potvrďte, že chcete nahradiť najnovšiu verziu vybranou verziou alebo to, že chcete túto verziu odstrániť. Ak chcete okno zavrieť, stlačte kláves Enter.

 7. Ak si chcete vypočuť ďalšie informácie o verzii, napríklad dátum úpravy a meno osoby, ktorá úpravy vykonala, stlačte kláves Tab. Výber sa presunie na nasledujúci stĺpec.

 8. Ak sa chcete premiestňovať zoznamom verzií, použite kláves Tab.

 9. Ak chcete opustiť okno História verzií, stláčajte kláves Tab, pokým sa ozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť) a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Získanie oznámení v prípade zmeny súboru alebo priečnika v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Ako vziať alebo vrátiť súbory do projektu v knižnici dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×