Používanie čítačky obrazovky na úpravu dokumentu v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Používanie čítačky obrazovky na úpravu dokumentu v knižnici dokumentov v SharePointe Online

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte SharePoint Online s klávesnicou a čítačkou obrazovky, ako je napríklad čítačka JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, na úpravu dokumentov v knižnici dokumentov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Úprava dokumentu

 1. Prihláste sa do konta služieb Office 365 vo svojej organizácii, spustite aplikáciu SharePoint a potom otvorte svoju knižnicu dokumentov. Zameranie je na položke ponuky Nové. Zistite, ako začať.

  Poznámka: Ak sa zobrazí zobrazenie SharePoint Online, na navigačnej table sa zobrazí prepojenie Vrátiť sa na klasický SharePoint a po zobrazení knižnice sa ozve hlásenie „Document Center“ (Centrum dokumentov). Ak sa zobrazenie SharePoint Online nezobrazuje, zobrazí sa tlačidlo Vyskúšať. Ak chcete otvoriť zobrazenie SharePoint Online, pomocou klávesu Tab sa presuňte na toto tlačidlo a stlačte kláves Enter. Ozve sa hlásenie „Document Center“ (Centrum dokumentov), za ktorým nasleduje názov vašej knižnice. Zameranie sa presunie na tlačidlo Nové na paneli s ponukami a ozve sa názov vašej knižnice dokumentov, za ktorým nasleduje hlásenie „New“ (Nové).

 2. Ak sa zameranie nenachádza na tlačidle Nové, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve názov knižnice a príkaz „New. Create a new folder or Office document in this location“ (Nové, Vytvoriť nový priečinok alebo dokument balíka Office na tomto mieste).

 3. Pomocou klávesu Tab sa presuňte na hlavičky stĺpcov knižnice. Ozve sa hlásenie „Column headers. Use menus to sort, filter, or group by a column.“ (Hlavičky stĺpcov, Pomocou ponúk môžete položky zoradiť, filtrovať alebo zoskupovať podľa stĺpcov). V Moderátorovi sa ozve hlásenie „Table. Name. Modified. Modified by“ (Tabuľka. Názov. Upravené. Upravil), za ktorými nasledujú názvy položiek v knižnici.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov vášho dokumentu, a potom stlačte kláves Enter.

 5. Dokument môžete upraviť vo Worde alebo môžete dať prednosť Wordu Online v prehliadači. Stlačte kláves Enter a potom kláves Tab, kým sa neozve vaša voľba.

  • Ak chcete dokument upraviť vo Worde, ozve sa hlásenie „Edit in Word, Use the full functionality of Microsoft Word“ (Upraviť vo Worde, Využívať všetky funkcie programu Microsoft Word).

  • Ak chcete dokument upraviť v prehliadači, ozve sa hlásenie „Edit in browser, Make quick changes right here using Word Online“ (Upraviť v prehliadači, Vykonať rýchle zmeny priamo tu pomocou Wordu Online).

 6. Stlačte kláves Enter. Zameranie sa presunie do oblasti úpravy dokumentu.

 7. Upravte dokument.

 8. Ak chcete dokument zavrieť, stlačte kombináciu klávesov Alt + F a následne kláves X. Ozve sa hlásenie „Leaving menus, Internet Explorer dialog, Do you want to close all tabs or the current tab?“ (Opúšťajú sa ponuky, dialógové okno Internet Explorer, Chcete zavrieť všetky karty alebo aktuálnu kartu?).

 9. Stlačte kláves so šípkou doprava. Ozve sa hlásenie „Close current tab button; To activate, press Spacebar“ (Tlačidlo Zavrieť aktuálnu kartu, Aktivovať stlačením medzerníka).

 10. Stlačte kláves Enter. Dokument sa automaticky uloží. Zameranie sa vráti do knižnice.

Pozrite tiež

Nahratie súborov do knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Vytvorenie vlastného zobrazenia knižnice dokumentov v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Funkcie zjednodušenia ovládania v SharePointe Online

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×