Používanie údajovej grafiky textovej bubliny

Používanie údajovej grafiky textovej bubliny

Vo Visiu Professional predstavuje údajová grafika textovej bubliny (nezamieňať si s tvarom bubliny) typ údajovej grafiky, ktorá sa dá použiť po importe údajov do tvarov v kresbe. Nasledujúci príklad zobrazuje údajovú grafiku textovej bubliny pre pole Pamäť. Reprezentuje ju ikona čipu, pričom po ikone nasleduje počet gigabajtov.

Tvary s ikonami pamäte

Nie všetky údajové grafiky bublín majú ikony, ako uvádza príklad vyššie. Niekedy ich stačí použiť len na jednoduché označovanie textu, napríklad ak chcete zobraziť názov oddelenia, telefónne číslo, dátum a podobne.

Použitie údajovej grafiky bubliny na tvary

 1. Uistite sa, že je tabla Polia údajovej grafiky otvorená na pravej strane. Ak nie je otvorená, na karte Údaje kliknutím začiarknite políčko Polia údajovej grafiky.

  Karta Údaje, začiarkavacie políčko Polia údajovej grafiky

 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť všetky tvary na strane, kliknutím na prázdne miesto v diagrame zrušte označenie tvarov, ktoré môžu byť vybraté.

  • Ak chcete zmeniť len vybraté tvary na strane, kliknutím vyberte jeden alebo viacero tvarov.

 3. Na table Polia údajovej grafiky identifikujte, ktoré pole s údajmi chcete zmeniť na údajovú grafiku bubliny.

 4. Na tej istej table skontrolujte, či je začiarknuté políčko, ktoré chcete zmeniť, a vyberte ho, aby sa zvýraznilo modrou farbou:

  Tabla Polia údajovej grafiky, pole % dokončenia začiarknuté a vybraté

 5. Na karte Údaje kliknite na šípku nadol v dolnej časti galérie Údajová grafika.

  Karta údaje, tlačidlo Galéria údajovej grafiky

 6. Potom vyberte položku v časti Bublina.

Konfigurácia iných vlastností bubliny

Po použití bubliny ju možno budete chcieť nakonfigurovať tak, aby grafika správne vizuálne zobrazovala údaje. Možno napríklad budete chcieť zmeniť vlastnosti, napríklad formátovanie textu, prípadne zmeniť umiestnenie.

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 uvedených vyššie.

 2. Na karte Údaje kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

  Karta Údaje, tlačidlo Konfigurovať

 3. Ak chcete zmeniť celkový vzhľad údajového pruhu, vyberte iný štýl v ponuke Štýl.

 4. Zmeniť môžete aj označenie, hodnotu a bublinu. Nasledujúca ilustrácia identifikuje jednotlivé súčasti. Označenie je názov poľa (alebo názov stĺpca) importovaných údajov. Hodnota je skutočná hodnota poľa. Bublina je celá oblasť údajovej grafiky.

  Počítačový tvar, údajová grafika, bublina obsahuje hodnotu a označenie

  • Zobraziť hodnotu Táto vlastnosť jednoducho zobrazí hodnotu poľa. Môžete ju nastaviť na možnosť Áno alebo Nie. Vo vyššie uvedenom príklade je hodnota zobrazená a je ňou číslo 32.

  • Formát hodnoty Táto vlastnosť vám umožňuje nastaviť formát údajov hodnoty. Kliknite na tlačidlo ... a potom si vyberte z obľúbených formátov ako Číslo, Mena, Dátum a čas a ďalších. Vo vyššie uvedenom príklade je formát hodnoty nastavený na možnosť Číslo.

  • Veľkosť písma hodnoty Táto možnosť nastaví veľkosť písma hodnoty.

  • Umiestnenie označenia Určuje umiestnenie názvu poľa vzhľadom na hodnotu. Existujú tri možnosti: Nad hodnotou, Pod hodnotou a Nezobrazené. Predvolená zvyčajne býva hodnota Nezobrazené. Vo vyššie uvedenom príklade je položka Umiestnenie označenia nastavená na možnosť Nad hodnotou.

  • Označenie Toto je skutočný text názvu poľa. Vo vyššie uvedenom príklade je označením reťazec Pamäť. Ak chcete túto možnosť prispôsobiť z predvoleného názvu poľa, ktorý sa nachádza v údajoch, môžete vybrať položku [Predvolené], stlačiť kláves DELETE a potom zadať vlastný text. Môžete ho zmeniť napríklad na reťazec „Pamäť RAM v gigabajtoch“.

  • Veľkosť písma označenia Táto možnosť nastaví veľkosť písma označenia.

  • Typ orámovania Existujú tri typy orámovania, ktoré môžete vybrať okolo oblasti bubliny: Žiadne (čo je zvyčajne predvolené nastavenie), Obrys alebo Dole. Typ orámovania vo vyššie uvedenom príklade je nastavený na Obrys. Ide o obrys okolo oblasti bubliny.

  • Typ výplne Toto nastavenie vám umožňuje vyplniť pozadie bubliny bielou farbou alebo použiť možnosť bez výplne. Možnosť Žiadne zabezpečí priehľadnosť pozadia bubliny, aby ostatné tvary a texty pod údajovou grafikou zostali viditeľné.

  • Odsadenie bubliny Umožňuje posunúť umiestnenie celej bubliny doľava alebo doprava.

  • Šírka bubliny Umožňuje zmeniť šírku celkovej oblasti údajovej grafiky. Ak zadáte číslo, predvolenou jednotkou sú palce. Ak napríklad zadáte číslo 2, šírka oblasti údajovej grafiky sa zmení na 2 palce. Šírku môžete určiť aj v bodoch. Ak ju chcete určiť v bodoch, použite číslo, medzeru a potom skratku b. Príklad: 100 b.

 5. Údajovú grafiku môžete aj premiestniť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×