Používajte funkciu VoiceOver na správu kontaktov alebo obľúbených položiek v službe Skype for Business na iPhone a iPade

Funkciu VoiceOver – čítačku obrazovky zabudovanú do systému iOS – môžete používať na pridávanie ľudí medzi kontakty alebo do zoznamu obľúbených položiek služby Skype for Business na iPhone a iPade.

Poznámky

Obsah tohto článku

Vyhľadajte kontakt a otvorte jeho kartu kontaktu

 1. Spustite aplikáciu Skype for Business a prihláste sa.

 2. Presuňte výber na pole vyhľadať kontakty. Ozve sa „Vyhľadať kontakty, pole vyhľadávania“. Ak chcete vyhľadať kontakt, dvakrát ťuknite na pole vyhľadať kontakty. Ozve sa „Pole vyhľadávania, upravuje sa“. Zadajte meno alebo e-mailový alias osoby, ktorú hľadáte.

 3. Presuňte výber na výsledky vyhľadávania pod poľom vyhľadať kontakty. Po výbere kontaktu sa ozve meno osoby, jej titul a stav. Dvakrát ťuknite na meno osoby, ktorú chcete pridať medzi kontakty alebo do zoznamu Obľúbené.

 4. Po otvorení obrazovky komunikácie pre kartu danej osoby sa výber presunie na tlačidlo Späť a ozve sa „Tlačidlo Späť“.

 5. Ak chcete vybrať a otvoriť rozbaľovaciu ponuku kontaktu, ťuknite na jeho meno (napravo od tlačidla Späť). Ozve sa meno osoby a potom „Tlačidlo“. Dvakrát ťuknite na meno. Rozbaľovacia ponuka obsahuje tri možnosti: zobraziť kartu kontaktu, pridať účastníkov a odoslať e-mail.

 6. Ak chcete vybrať a otvoriť možnosť zobraziť kartu kontaktu, ťuknite na ňu. Ozve sa „Zobraziť kartu kontaktu, tlačidlo.“ Dvakrát naň ťuknite. Po otvorení karty kontaktu osoby sa ozve názov spoločnosti, v ktorej osoba pracuje, alebo jej e-mailová adresa. Obrazovka, ktorá sa otvorí, obsahuje týchto sedem úrovní prvkov používateľského rozhrania:

  • Tlačidlo Zrušiť, meno kontaktu, tlačidlo Obľúbené a tlačidlo Pridať kontakt

  • Titul kontaktu

  • Tlačidlo Videohovor, tlačidlo Hovor, tlačidlo Odoslať správu

  • E-mailová adresa kontaktu

  • Názov spoločnosti, v ktorej kontakt pracuje

  • Číslo kancelárie

  • Pracovné telefónne číslo

Pridanie osôb medzi kontakty

 1. Vyhľadajte kontakt a otvorte jeho kartu kontaktu.

 2. V pravom hornom rohu obrazovky presuňte výber na tlačidlo Pridať kontakt. Ozve sa „Pridať kontakt, tlačidlo“. Dvakrát naň ťuknite.

 3. Po presune výberu na tlačidlo jednej z vašich skupín kontaktov sa ozve názov skupiny kontaktov a potom „Tlačidlo“.

 4. Ťuknite a potom dvakrát ťuknite na tlačidlo skupiny, do ktorej chcete osobu pridať. Ozve sa názov skupiny kontaktov a potom „Pridaná do skupiny“.

Pridanie kontaktov do zoznamu obľúbených položiek

 1. Vyhľadajte kontakt a otvorte jeho kartu kontaktu.

 2. V pravom hornom rohu obrazovky presuňte výber na tlačidlo Obľúbené. Ak osoba momentálne nie je vo vašom zozname Obľúbené, ozve sa meno osoby a potom „Momentálne nie je pridaná medzi obľúbené, tlačidlo Obľúbené“.

 3. Dvakrát naň ťuknite. Ozve sa meno osoby a potom „Pridaná do skupiny, Obľúbené“.

Ďalšie informácie

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×