Potrebné informácie o kompletnej migrácii e-mailov do služieb Office 365

V rámci nasadenia služieb Office 365 môžete migrovať obsah poštových schránok používateľov zo zdrojového e-mailového systému do služieb Office 365. Ak ho migrujete všetok naraz, nazýva sa to kompletná migrácia. Kompletná migrácia sa odporúča, ak:

 • Vaša organizácia v súčasnosti používa lokálny server Exchange: Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Exchange Server 2013 alebo Exchange Server 2016.

 • Vaša organizácia používajúca lokálny server Exchange má menej ako 2 000 poštových schránok.

  Poznámka: Hoci kompletná migrácia podporuje prenos až 2 000 poštových schránok, vytvorenie a migrácia 2 000 používateľov trvá dlho, a tak je praktickejšie migrovať 150 alebo menej používateľov.

Ak vám kompletná migrácia nevyhovuje, ďalšie možnosti nájdete v téme Spôsoby migrácie e-mailov do služieb Office 365.

Dôležité informácie

Nastavenie kompletnej migrácie e-mailov do služieb Office 365 vyžaduje dôkladné plánovanie. Skôr než začnete, zvážte niekoľko vecí:

 • Celú organizáciu využívajúcu e-mail môžete v priebehu niekoľkých dní presunúť do služieb Office 365 a svoje používateľské kontá môžete spravovať v Office 365.

 • Do služieb Office 365 možno pomocou kompletnej migrácie servera Exchange migrovať maximálne 2 000 poštových schránok. Odporúča sa však migrovať len 150 poštových schránok.

 • Názov primárnej domény, ktorý sa používa pre organizáciu používajúcu lokálny server Exchange, musíte akceptovať ako doménu v organizácii so službami Office 365.

 • Po dokončení migrácie bude každý používateľ, ktorý má lokálnu poštovú schránku na serveri Exchange, novým používateľom služieb Office 365. Napriek tomu však budete musieť používateľom s migrovanými poštovými schránkami priradiť licencie.

Vplyv na používateľov

Po nastavení lokálnych organizácií a organizácií so službami Office 365 na kompletnú migráciu môžu mať úlohy vykonané po tomto nastavení vplyv na používateľov.

 • Správcovia alebo používatelia musia nakonfigurovať stolné počítače   . Skontrolujte, či sú stolné počítače aktualizované a nastavené na používanie služieb Office 365. Týmito akciami sa používateľom povoľuje používanie lokálnych poverení používateľa na prihlasovanie do služieb Office 365 z počítačových aplikácií. Používatelia s povolením na inštaláciu aplikácií môžu aktualizovať a nastaviť svoje stolné počítače. Alebo môžu nastaviť automatické inštalovanie aktualizácií. Po aktualizovaní môžu používatelia odosielať e-maily z programu Outlook 2013, Outlook 2010 alebo Outlook 2007.

 • Potenciálne oneskorenie smerovania e-mailov    E-maily odoslané lokálnym používateľom, ktorých poštové schránky sa migrovali do služieb Office 365, sú smerované do ich lokálnych poštových schránok na serveri Exchange, kým sa nezmení MX záznam.

Ako funguje kompletná migrácia?

Hlavné kroky, ktoré vykonáte v rámci kompletnej migrácie, sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Postup na vykonanie kompletnej migrácie e-mailov do služieb Office 365
 1. Správca informuje o nadchádzajúcich zmenách používateľov a overí vlastníctvo domén u registrátora domén.

  Pozrite si postup v časti Overenie vášho vlastníctva domény.

 2. Správca pripraví servery na kompletnú migráciu a v službách Office 365 vytvorí prázdne skupiny zabezpečenia s možnosťou prijímať poštu.

  Pozrite si postup v časti Príprava na kompletnú migráciu.

 3. Správca prepojí služby Office 365 s lokálnym e-mailovým systémom (nazýva sa to vytvorenie koncového bodu migrácie).

  Pozrite si postup v časti Prepojenie služieb Office 365 s e-mailovým systémom.

 4. Správca migruje poštové schránky a potom overí migráciu.

  Pozrite si postup v časti Migrácia poštových schránok.

 5. Udeľte používateľom licencie na Office 365.

 6. Správca nakonfiguruje doménu tak, aby smerovala e-maily priamo do služieb Office 365.

  Pozrite si postup v časti Smerovanie e-mailov priamo do služieb Office 365.

 7. Správca overí, či sa smerovanie zmenilo, a potom odstráni dávku kompletnej migrácie.

  Pozrite si postup v časti Odstránenie dávky kompletnej migrácie.

 8. Správca vykoná ďalšie úlohy po dokončení migrácie v službách Office 365 (priradí licencie používateľom a vytvorí DNS záznam pre funkciu Autodiscover) a voliteľne vyradí lokálne servery Exchange.

  Pozrite si postup v časti Vykonanie ďalších úloh po dokončení migrácie.

 9. Správca odošle uvítaciu správu používateľom s informáciami o službách Office 365 a postupom prihlásenia do nových poštových schránok.

Ste pripravení?

Ak ste pripravení na nastavenie migrácie do služieb Office 365, vykonajte tieto úlohy:

 • Nastavte Exchange Server pomocou Centrum spravovania pre Exchange.

 • Zmeňte MX záznam vašej organizácie tak, aby po dokončení migrácie smeroval na služby Office 365. MX záznam slúži na vyhľadanie umiestnenia vášho e-mailového systému inými poštovými systémami. Zmena MX záznamu umožňuje iným poštovým systémom začať odosielať e-maily priamo do nových poštových schránok v službách Office 365. Pokyny k postupu poskytujeme pre množstvo poskytovateľov DNS systémov. Ak sa rozhodnete smerovať všetku prichádzajúcu internetovú poštu do lokálnej organizácie využívajúcej server Exchange prostredníctvom služieb Office 365, na nastavenie verejných DNS serverov musíte zmeniť MX záznam vašej organizácie tak, aby smeroval do služieb Office 365.

Ak ste pripravení na kompletnú migráciu, prejdite na tému Vykonanie kompletnej migrácie e-mailov do služieb Office 365.

Pozrite tiež

Spôsoby migrácie e-mailov do služieb Office 365

Vykonanie kompletnej migrácie do služieb Office 365 pomocou prostredia PowerShell

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×