Office
Prihlásenie

Potrebné informácie o čiastočnej migrácii e-mailov do služieb Office 365

V rámci nasadenia služieb Office 365 môžete migrovať obsah poštových schránok používateľa zo zdrojového e-mailového systému do služieb Office 365. Keď to urobíte postupne, nazýva sa to čiastočná migrácia. Čiastočná migrácia sa odporúča, ak:

 • Vaším zdrojovým e-mailovým systémom je Microsoft Exchange Server 2003 alebo Microsoft Exchange Server 2007.

  Poznámka: Čiastočnú migráciu nemožno použiť na migráciu poštových schránok servera Exchange 2013 alebo Exchange 2010 do služieb Office 365. Zvážte namiesto toho kompletnú alebo hybridnú migráciu e-mailov.

 • Máte viac než 2 000 poštových schránok.

Ak vám čiastočná migrácia nevyhovuje, ďalšie možnosti nájdete v téme Spôsoby migrácie e-mailov do služieb Office 365.

Dôležité informácie

Nezabúdajte na platnosť týchto postupov:

 • Ak má čiastočná migrácia fungovať, musíte synchronizovať kontá medzi lokálnou doménou služby Active Directory a službami Office 365 pomocou synchronizácie služieb Azure Active Directory.

 • Názov primárnej domény, ktorý sa používa pre organizáciu využívajúcu lokálny server Exchange, sa musí overiť na úrovni domény v organizácii so službami Office 365.

 • Môžete migrovať len poštové schránky používateľov a zdrojové poštové schránky. Ostatné typy príjemcov, ako napríklad distribučné skupiny, kontakty a používatelia s možnosťou prijímať poštu, sa do služieb Office 365 migrujú pomocou procesu synchronizácie adresára.

 • Správy Mimo pracoviska sa s poštovými schránkami používateľov nemigrujú. Ak používateľ pred migráciou zapne funkciu Mimo pracoviska, funkcia zostane v migrovanej poštovej schránke zapnutá, ale správa Mimo pracoviska je prázdna. Osoby, ktoré odosielajú správy do poštovej schránky, nebudú prijímať oznámenia Mimo pracoviska. Na povolenie oznámení Mimo pracoviska musí používateľ správu Mimo pracoviska znova vytvoriť po dokončení migrácie poštovej schránky.

 • Ak ste obmedzili pripojenia k zdrojovému e-mailovému systému, je dobré ich opäť povoliť, aby sa zvýšil výkon migrácie. K bežným obmedzeniam pripojenia patria celkový počet pripojení medzi klientom a serverom, pripojenia na používateľa a pripojenia k IP adrese na serveri alebo v bráne firewall. Ak ste tieto pripojenia neobmedzili, môžete túto úlohu vynechať.

Vplyv migrácie na používateľov

 • Správcovia môžu získať prístup k e-mailom.    Na migráciu e-mailov potrebujete prístup k poštovým schránkam používateľov v zdrojovom e-mailovom systéme.

 • Používatelia musia vytvoriť nové outlookové profily.    Po migrácii poštových schránok a konvertovaní lokálnych kont na kontá s možnosťou prijímať poštu musia používatelia vytvoriť nový profil v službách Office 365 v programe Outlook a potom sa Outlook automaticky pripojí k službám Office 365.

Ako funguje čiastočná migrácia?

Hlavné kroky, ktoré vykonáte v rámci čiastočnej migrácie, ako aj vplyv, aký to bude mať na používateľov, sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Postup na vykonanie čiastočnej migrácie e-mailov z Exchange servera do služieb Office 365

Popis čiastočnej migrácie znázornený na obrázku.

 1. Správca synchronizuje zoznam používateľov medzi ich lokálnym prostredím a službami Office 365.

  Pozrite si postup v časti Príprava na čiastočnú migráciu.

 2. Správca vytvorí súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) obsahujúci samostatný riadok pre každého používateľa, ktorého lokálna poštová schránka sa migruje v dávke migrácie.

  Pozrite si postup v časti Vytvorenie zoznamu poštových schránok na migráciu.

 3. Správca vytvorí a spustí dávku čiastočnej migrácie pomocou tabule migrácie v Centrum spravovania pre Exchange.

  Pozrite si postup v častiach Pripojenie služieb Office 365 k e-mailovému systému, Migrácia poštových schránok a Spustenie dávky čiastočnej migrácie.

  Keď správca spustí dávku migrácie, Exchange Online vykoná toto:

  • Overí, či je povolená synchronizácia adresára.

  • Skontroluje, či v organizácii so službami Office 365 zodpovedajú používatelia s možnosťou prijímať poštu zoznamu používateľov v CSV súbore. Používatelia s možnosťou prijímať poštu sa vytvárajú v službách Office 365 počas procesu synchronizácie adresára.

  • V dávke migrácie skonvertuje používateľa služieb Office 365 s možnosťou prijímať poštu na poštovú schránku služby Exchange Online.

  • Spustí úvodnú synchronizáciu. Exchange Online spracúva až N požiadaviek na migráciu naraz. N predstavuje maximálny počet súbežných migrácií zadaných správcom pri vytváraní koncového bodu migrácie použitého pre dávku migrácie. Úvodná synchronizácia sa predvolene vykoná na 20 poštových schránkach naraz, kým sa nedokončí migrácia všetkých poštových schránok v dávke migrácie.

  • Nakonfiguruje preposielanie pošty. Vlastnosť TargetAddress v lokálnej poštovej schránke je nakonfigurovaná ako e-mailová adresa poštovej schránky služby Exchange Online. Tento proces znamená, že pošta odoslaná do lokálnej poštovej schránky sa prepošle do príslušnej poštovej schránky služby Exchange Online.

 4. Po vytvorení poštovej schránky služby Exchange Online a nakonfigurovaní preposielania pošty všetkým používateľom v CSV súbore odošle Exchange Online správcovi e-mailovú správu s informáciou o stave. Táto správa o stave obsahuje počet úspešne migrovaných poštových schránok a počet schránok, ktoré nebolo možné migrovať. Správa bude obsahovať aj prepojenia na štatistiku migrácie a chybové hlásenia, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie. V tomto bode môžu používatelia začať používať svoje poštové schránky v službe Exchange Online

 5. V rámci úvodnej synchronizácie potom Exchange Online migruje všetky e-mailové správy, kontakty a položky kalendára z lokálnych poštových schránok do poštových schránok služby Exchange Online. Po dokončení migrácie údajov odošle Exchange Online záverečnú správu o migrácii.

 6. Po dokončení dávky migrácie a overení úspešnej migrácie všetkých poštových schránok v dávke migrácie správca skonvertuje lokálne poštové schránky na používateľov s možnosťou prijímať poštu.

  Pozrite si postup v časti Konverzia lokálnych poštových schránok na používateľov s možnosťou prijímať poštu.

 7. Ak používateľ otvorí svoju poštovú schránku pomocou programu Outlook, služba Autodiscover sa pokúsi pripojiť k lokálnej poštovej schránke. Po skonvertovaní lokálnych poštových schránok na používateľov s možnosťou prijímať poštu použije služba Autodiscover používateľa s možnosťou prijímať poštu na pripojenie programu Outlook k poštovej schránke v službe Exchange Online, keď používateľ vytvorí nový profil v programe Outlook.

 8. Správca vytvorí ďalšie dávky migrácie a odošle CSV súbor pre každú z nich.

 9. Správca spustí ďalšie dávky migrácie.

 10. Správca vyrieši všetky problémy. Po úspešnej migrácii všetkých lokálnych poštových schránok v dávke správca odstráni dávku migrácie.

  Pozrite si postup v časti Odstránenie dávky čiastočnej migrácie.

 11. Používatelia môžu používať svoje poštové schránky služby Exchange Online.

 12. Správca dokončí prechod na Exchange Online a Office 365 vykonaním úloh po konfigurácii, akými sú:

  • priradenie licencií používateľom služieb Office 365,

  • konfigurácia MX záznamu tak, aby smeroval do organizácie používajúcej služby Office 365 a aby sa e-maily doručovali priamo do poštových schránok služby Exchange Online,

  • vytvorenie DNS záznamu funkcie Autodiscover pre organizáciu používajúcu služby Office 365.

  Pozrite si postup v častiach Smerovanie e-mailov priamo do služieb Office 365 a Dokončenie úloh po migrácii.

  Správca môže vyradiť lokálne servery Exchange Server (voliteľné).

  Poznámka: Ak implementujete riešenie jediného prihlásenia, dôrazne sa odporúča ponechať si aspoň jeden Exchange Server, aby ste mali prístup k architektúre Exchange System Manager (Exchange 2003) alebo konzole Exchange Management Console/prostrediu Exchange Management Shell (Exchange 2007) na správu poštových atribútov lokálnych používateľov s možnosťou prijímať poštu. V prípade servera Exchange 2007 by mal mať spravovaný Exchange Server nainštalované roly servera Hub Transport, klientskeho prístupu a servera poštových schránok.

Ste pripravení?

Ak ste pripravení na nastavenie migrácie do služieb Office 365, vykonajte tieto úlohy.

 • Pomocou nástroja na synchronizáciu služieb Microsoft Azure Active Directory alebo synchronizácie služieb Microsoft Azure Active Directory (AAD Sync) synchronizujte a vytvorte lokálnych používateľov v službách Office 365.

 • Nakonfigurujte Exchange Server tak, že použijete Centrum spravovania pre Exchange.

 • Zmeňte MX záznam vašej organizácie tak, aby po dokončení migrácie smeroval na služby Office 365. MX záznam slúži na vyhľadanie umiestnenia vášho e-mailového systému inými poštovými systémami. Zmena MX záznamu umožňuje iným poštovým systémom začať odosielať e-maily priamo do nových poštových schránok v službách Office 365.

Ak chcete úspešne dokončiť čiastočnú migráciu, je dobré vykonať aj tieto úlohy:

 • Nakonfigurujte alebo overte, či funguje synchronizácia adresára.

 • Nakonfigurujte alebo overte, či funguje služba Outlook Anywhere.

 • V Exceli vytvorte jeden alebo viacero zoznamov poštových schránok na migráciu.

 • Na konfiguráciu a spustenie procesu migrácie použite podrobných sprievodcov v službách Office 365.

 • Pridajte alebo zmeňte DNS záznamy organizácie, ako sú napríklad Autodiscover a MX záznamy.

 • Aktivujte poštu v lokálnych poštových schránkach.

Ak ste pripravení na spustenie čiastočnej migrácie e-mailov, môžete použiť postup uvedený v téme Vykonanie čiastočnej migrácie e-mailov do služieb Office 365.

Pozrite tiež

Spôsoby migrácie e-mailov do služieb Office 365

Vykonanie čiastočnej migrácie do služieb Office 365 pomocou prostredia PowerShell

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×