Postup nastavenia služieb IIS na prenos údajov so službami Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Keď nastavujete multifunkčné zariadenie alebo aplikáciu na odosielanie e-mailov cez služby Office 365, existuje niekoľko prípadov, kedy sa zariadenie alebo aplikácia nemôže pripojiť priamo k službám Office 365. V takýchto prípadoch budete musieť nastaviť Internetové informačné služby (IIS) aby fungovali ako sprostredkovateľ.

Môžete to urobiť v nasledujúcich situáciách:

 • Nemáte už žiadny lokálny systém odosielania správ

 • V lokálnom prostredí máte podnikové (LOB) aplikácie alebo zariadenia.

 • Vaše podnikové LOB aplikácie a zariadenia potrebujú odosielať e-mailové správy na vzdialené domény a do poštových schránok v službe Exchange Online

Pred začatím, skontrolujte Nastavenie multifunkčné zariadenia alebo aplikácie na odosielanie e-mailu pomocou služieb Office 365 ako tam môže byť k dispozícii možnosť, ktorá nevyžaduje nastavení ďalších servera relé.

Poznámka: Tieto pokyny môžu byť upravené pre iné SMTP relé, ktoré môžte mať vo svojej organizácii.

Čo treba vedieť predtým, než začnete

 • Odhadovaný čas na vykonanie tohto kroku: 15 minút

 • Lokálnu doménu musíte pridať ako akceptovanú doménu v službách Office 365. Ak je napríklad konto, z ktorého odosielate e-mail, bob@tailspintoys.com, musíte pridať tailspintoys.com ako akceptovanú doménu v službách Office 365.

 • Vaše lokálne konto musí byť tiež buď licencovaný používateľ Exchange Online v službách Office 365 alebo alternatívna e-mailová adresa používateľa s licenciou Exchange Online. Ak napríklad konto, z ktorého odosielate e-maily, je printer@tailspintoys.com a chcete prenos prostredníctvom konta bob@contoso.com (používateľ služieb Office 365), je potrebné pridať adresu printer@tailspintoys.com ako alternatívnu e-mailovú adresu k adrese bob@contoso.com.

Nastavenie služby Exchange Online na prenos protokolu SMTP pomocou Windows Servera 2012

 1. Inštalácia Internetových informačných služieb (IIS)

  1. V nástroji Server Manager vyberte položku Pridať roly.

  2. Na stránke Skôr než začnete, v Sprievodcovi pridaním rolí, vyberte položku Ďalej.

  3. Na stránke Výberu typu inštalácie vyberte možnosť Inštalácia založená na role alebo funkcii.

  4. Na stránke Výberu cieľového servera vyberte možnosť Výber servera z fondu serverov a vyberte server, na ktorom budú spustené služby SMTP. Vyberte položku Ďalej.

  5. Na stránke Výber rol servera vyberte položku Webový server (IIS) a potom vyberte položku Ďalej. Ak sa zobrazí stránka s požiadavkou na ďalšie funkcie, vyberte Pridať funkcie a potom vyberte položku Ďalej.

  6. Na stránke vyberte úlohu služby skontrolujte, či je vybratá možnosť základného overovania v časti zabezpečenie a potom vyberte položku ďalej.

  7. Na stránke Potvrdenia krokov inštalácie vyberte položku Inštalovať.

 2. Inštalácia SMTP

  1. Otvorte nástroj Server Manager a vyberte možnosť Pridať roly a funkcie.

  2. Vyberte položku Výber servera a skontrolujte, či server, na ktorom bude spustený SMTP server, je začiarknutý a potom vyberte funkcie.

  3. Na obrazovke Výber funkcií vyberte položku SMTP Server. Môže sa zobraziť výzva na inštaláciu ďalších súčastí. V takom prípade vyberte možnosť Pridať požadované súčasti a potom vyberte položku Ďalej.

  4. Vyberte položku Inštalovať. Po dokončení inštalácie musíte spustiť službu SMTP pomocou modulu Služieb v nástroji Microsoft Management Console (MMC).

 3. Nastavenie protokolu SMTP

  1. Otvorte nástroj Server Manager, vyberte položku Nástroje a potom vyberte položku Internetové informačné služby (IIS) 6.0.

  2. Rozbaľte položku aktuálny server, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Virtuálny Server SMTP a potom vyberte položku Vlastnosti.

  3. Na karte Všeobecné vyberte položky Rozšírené > Pridať.

  4. Do poľa IP adresa zadajte adresu servera, ktorý je hostiteľom servera SMTP.

  5. Do poľa Port zadajte 587 a vyberte možnosť OK.

  6. Na karte Prístup postupujte takto:

   1. Vyberte položku Overovanie a uistite sa, že možnosť Anonymný prístup je začiarknutá.

   2. Vyberte položku Pripojenie > Iba z nižšie uvedeného zoznamu a potom zadajte IP adresy zariadení, ktoré budú pripojené na server SMTP, ako sú napríklad tlačiarne.

   3. Vyberte položky Prenos > Iba z nižšie uvedeného zoznamu a potom zadajte IP adresu zariadení na odosielanie e-mailov cez tento server SMTP

  7. Na karte Doručenie vyberte položku Výstupné zabezpečenie a potom postupujte takto:

   1. Vyberte položku Základné overenie.

   2. Zadajte poverenia používateľa služieb Office 365, ktorého chcete použiť na prenos SMTP pošty.

   3. Vyberte položku šifrovanie TLS.

   4. Vyberte položku Odchádzajúce pripojenia a v poli TCP Port zadajte 587 a vyberte položku OK.

   5. Vyberte položku Rozšírené a zadajte SMTP.office365.com ako server Smart Host.

 4. Reštartujte službu IIS a službu SMTP.

Nastavenie služby Exchange Online na prenos protokolu SMTP pomocou Windows Servera 2008

 1. Inštalácia Internetových informačných služieb (IIS)

  1. V nástroji Server Manager vyberte položku Pridať roly.

  2. Na stránke Skôr než začnete, v Sprievodcovi pridaním rolí, vyberte položku Ďalej.

  3. Na stránke Výberu rol servera vyberte webový Server (IIS) a potom vyberte položku Inštalovať.

  4. Vyberte položku Ďalej, až kým sa nedostanete na stránku Výber služieb pre rolu.

  5. Okrem toho, čo je už vybraté, sa uistite, že sú vybraté položky zapisovanie do denníka ODBC, kompatibilita IIS metabázy a IIS 6 Management Console a potom vyberte položku Ďalej.

  6. Keď sa zobrazí výzva na inštaláciu služieb IIS, vyberte položku Inštalovať. Po dokončení inštalácie budete možno musieť reštartovať server.

 2. Inštalácia SMTP

  1. Otvorte nástroj Server Manager a vyberte možnosť Pridať roly a funkcie.

  2. Na obrazovke Výber funkcií vyberte položku SMTP Server. Môže sa zobraziť výzva na inštaláciu ďalších súčastí. V takom prípade vyberte možnosť Pridať požadované súčasti a potom vyberte položku Ďalej.

  3. Vyberte položku Inštalovať. Po dokončení inštalácie musíte spustiť službu SMTP pomocou modulu Služieb v nástroji Microsoft Management Console (MMC).

 3. Nastavenie protokolu SMTP

  1. Vyberte položky Štart > Nástroje na správu > Internetové informačné služby (IIS) 6.0.

  2. Rozbaľte položku aktuálny server, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Virtuálny Server SMTP a potom vyberte položku Vlastnosti.

  3. Na karte Všeobecné vyberte položky Rozšírené > Pridať.

  4. Do poľa IP adresa zadajte adresu servera, ktorý je hostiteľom servera SMTP.

  5. Do poľa Port zadajte 587 a vyberte možnosť OK.

  6. Na karte Prístup postupujte takto:

   1. Vyberte položku Overovanie a uistite sa, že možnosť Anonymný prístup je vybratá.

   2. Vyberte položky Pripojenie > Iba z nižšie uvedeného zoznamu a potom zadajte IP adresy zariadení, ktoré budú pripojené na server SMTP, ako sú napríklad tlačiarne.

   3. Vyberte položky Prenos > Iba z nižšie uvedeného zoznamu a potom zadajte IP adresy zariadení na odosielanie e-mailov cez tento server SMTP

  7. Na karte Doručenie vyberte položku Výstupné zabezpečenie a potom postupujte takto:

   1. Vyberte položku Základné overenie.

   2. Zadajte poverenia používateľa služieb Office 365, ktorého chcete použiť na prenos SMTP pošty.

   3. Vyberte položku šifrovanie TLS.

   4. Vyberte položku Odchádzajúce pripojenia a v poli TCP Port zadajte 587 a vyberte položku OK.

   5. Vyberte položku Rozšírené a zadajte SMTP.office365.com ako server Smart Host.

 4. Reštartujte službu IIS a službu SMTP.

Ako zistíme, či to bolo úspešné?

Služby na prenos protokolu SMTP si môžete vyskúšať bez použitia samostatných LOB aplikácií alebo zariadenia.

Ak chcete vyskúšať služby na prenos protokolu SMTP, postupujte takto.

 1. Vytvorte textový súbor pomocou Poznámkového bloku alebo iného textového editora. Súbor by mal obsahovať kód uvedený nižšie. Nahraďte zdrojové a cieľové e-mailové adresy adresami, ktoré použijete na prenos protokolu SMTP.

  FROM: <source email address>
  TO: <destination email address>
  SUBJECT: Test email
  
  This is a test email sent from my SMTP server
  
 2. Uložte textový súbor ako Email.txt.

 3. Skopírujte súbor Email.txt do tohto priečinka: C:\InetPub\MailRoot\Pickup.

 4. Po krátkom čase by sa súbor mal automaticky presunúť do priečinka C:\InetPub\MailRoot\Queue. Ak SMTP server doručuje e-mail, súbor sa automaticky odstráni z lokálneho priečinka.

  Upozornenie: Ak je SMTP server nemôže doručiť správu, vytvorí sa správa o nedoručení (NDR) v priečinku C:\InetPub\MailRoot\BadMail. Toto oznámenie o nedoručení môžete použiť na diagnostiku problémov doručenia.

Súvisiace témy

Riešenie problémov s e-mailov odoslaných z tlačiarne a podnikových aplikácií
postupov na nastavenie multifunkčné zariadenia alebo aplikácie na odosielanie e-mailu pomocou služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×