Porovnanie verzií dokumentu programu Word v knižnici dokumentov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

S programom Microsoft Office Word 2007 môžete porovnať dve verzie dokumentu, ktorý je uložený v knižnici dokumentov, a zobraziť zmeny medzi verziami. Knižnica dokumentov musí mať zapnutú tvorbu verzií a musí sa nachádzať na serveri používajúcom Windows SharePoint Services 3.0 alebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Dôležité: Porovnanie verzií dokumentu na serveri v programe Office Word 2007 je dostupné iba vo vydaniach Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007 a v samostatnej verzii programu Office Word 2007.

Obsah tohto článku

Prehľad

Porovnanie aktuálneho dokumentu s poslednou hlavnou verziou

Porovnanie aktuálneho dokumentu s poslednou verziou

Porovnanie aktuálneho dokumentu s akoukoľvek predchádzajúcou verziou

Prehľad

Keď je v knižnici dokumentov zapnutá tvorba verzií, v knižnici sa ukladajú predchádzajúce verzie dokumentu. Umožňuje to lepšiu správu obsahu v priebehu jeho revízií. Tvorba verzií je užitočná najmä vtedy, keď na projektoch spolupracujú viacerí používatelia alebo keď informácie prechádzajú viacerými fázami vývoja a kontroly. Umožňuje totiž porovnať zmeny medzi rôznymi verziami.

Môžete použiť integráciu medzi službou Windows SharePoint Services 3.0 alebo Office SharePoint Server 2007 a programom Office Word 2007 na porovnanie dokumentu s niektorou z predchádzajúcich verzií. Táto integrácia poskytuje nasledujúce možnosti:

 • Hlavná verzia     Táto možnosť porovnáva aktuálny dokument s poslednou hlavnou verziou dokumentu.

 • Posledná verzia     Táto možnosť porovnáva aktuálny dokument s predchádzajúcou verziou. Ak je predchádzajúca verzia vedľajšou verziou, dokument porovnávate s vedľajšou verziou. Ak je predchádzajúca verzia hlavnou verziou, dokument porovnávate s hlavnou verziou.

 • Konkrétna verzia     Táto možnosť porovnáva aktuálny dokument s ktoroukoľvek predchádzajúcou verziou podľa vášho výberu. Pri výbere tejto možnosti môžete tiež zmeniť nastavenia, ktoré Office Word 2007 používa na porovnávanie dokumentov. Môžete napríklad vybrať, či sa budú porovnávať komentáre, formátovanie alebo veľké a malé písmená.

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené tieto možnosti na tlačidle Porovnať na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent. Všimnite si, že tieto možnosti sú k dispozícii len vtedy, keď otvoríte dokument, ktorý je uložený v knižnici dokumentov, ktorá má zapnutú tvorbu verzií.

Možnosti tlačidla porovnať

Pri porovnávaní verzií zobrazuje Office Word 2007 predvolene dva zdrojové dokumenty – pôvodný dokument a verziu, s ktorou ho porovnávate – na samostatných tablách na pravej strane okna. Tieto dokumenty sa posúvajú zároveň s porovnávaným dokumentom, aby ste mohli vidieť zmeny v kontexte. Všimnite si, že v zdrojových dokumentoch, ktoré porovnávate, sa nevykonávajú žiadne zmeny a nemôžete ich na týchto tablách počas porovnávania upravovať. Ak chcete, môžete tieto dokumenty skryť kliknutím na možnosť Zobraziť zdrojové dokumenty na karte Posúdiť. Porovnávaný dokument sa zobrazí na tretej table a sledovanie zmien označuje rozdiely medzi pôvodným a revidovaným dokumentom. Môžete prijať alebo odmietnuť tieto zmeny a upravovať porovnávaný dokument bežným spôsobom.

Keď prijmete alebo odmietnete všetky zmeny v porovnávanom dokumente, môžete porovnávaný dokument uložiť ako nový dokument. Kliknutím na možnosť Uložiť ako pod tlačidlom Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office môžete uložiť nový porovnávaný dokument do knižnice dokumentov. Všimnite si, že keď uložíte porovnávaný dokument do knižnice dokumentov, nový uložený dokument začne s novou históriou verzií, v ktorej sa nenachádza história verzií ani jedného zo zdrojových dokumentov.

Na začiatok stránky

Porovnanie aktuálneho dokumentu s poslednou hlavnou verziou

Dokument, ktorého verzie chcete porovnať, sa musí nachádzať v knižnici dokumentov, ktorá má zapnutú tvorbu verzií, a musí sa v ňom nachádzať história verzií s minimálne jednou predchádzajúcou hlavnou verziou. Prepojenia na ďalšie informácie o tvorbe verzií nájdete v časti Pozrite tiež.

Porovnanie aktuálneho dokumentu s poslednou hlavnou verziou:

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice na paneli Rýchle spustenie, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Kliknite na názov súboru, ktorý chcete otvoriť. Dokument sa otvorí v programe Office Word 2007.

  Poznámka: Súbor nie je potrebné vziať z projektu.

 3. V programe Office Word 2007 na karte Posúdiť v skupine Porovnať kliknite na položku Porovnať.

 4. Kliknite na položku Hlavná verzia.

  Office Word 2007 otvorí poslednú hlavnú verziu a porovná verzie v samostatnom dokumente.

Na začiatok stránky

Porovnanie aktuálneho dokumentu s poslednou verziou

Dokument, ktorého verzie chcete porovnať, sa musí nachádzať v knižnici dokumentov, ktorá má zapnutú tvorbu verzií, a musí sa v ňom nachádzať história verzií s minimálne jednou predchádzajúcou verziou. Prepojenia na ďalšie informácie o tvorbe verzií nájdete v časti Pozrite tiež.

Ak chcete porovnať aktuálny dokument s poslednou verziou bez ohľadu na to, či je posledná verzia hlavnou alebo vedľajšou verziou:

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice na paneli Rýchle spustenie, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Kliknite na názov súboru, ktorý chcete otvoriť. Dokument sa otvorí v programe Office Word 2007.

  Poznámka: Súbor nie je potrebné vziať z projektu.

 3. V programe Office Word 2007 na karte Posúdiť v skupine Porovnať kliknite na položku Porovnať.

 4. Kliknite na položku Posledná verzia.

  Office Word 2007 otvorí poslednú verziu a porovná verzie v samostatnom dokumente.

Na začiatok stránky

Porovnanie aktuálneho dokumentu s akoukoľvek predchádzajúcou verziou

Dokument, ktorého verzie chcete porovnať, sa musí nachádzať v knižnici dokumentov, ktorá má zapnutú tvorbu verzií, a musí sa v ňom nachádzať história verzií s minimálne jednou predchádzajúcou verziou. Prepojenia na ďalšie informácie o tvorbe verzií nájdete v časti Pozrite tiež.

Porovnanie aktuálneho dokumentu s konkrétnou verziou:

 1. Ak knižnica nie je otvorená, kliknite na jej názov na paneli pre rýchle spustenie.

  Ak sa nezobrazuje názov knižnice na paneli Rýchle spustenie, kliknite na príkaz Zobraziť celý obsah lokality a potom kliknite na názov knižnice.

 2. Kliknite na názov súboru, ktorý chcete otvoriť. Dokument sa otvorí v programe Office Word 2007.

  Poznámka: Súbor nie je potrebné vziať z projektu.

 3. V programe Office Word 2007 na karte Posúdiť v skupine Porovnať kliknite na položku Porovnať.

 4. Kliknite na položku Konkrétna verzia.

 5. V dialógovom okne Uložené verzie kliknite na verziu, ktorú chcete porovnať s aktuálnym dokumentom, a potom kliknite na položku Porovnať.

  Office Word 2007 otvorí vybranú verziu a porovná verzie v samostatnom dokumente.

Zmena nastavení porovnania

V dialógovom okne Uložené verzie sa nachádza aj tlačidlo s označením Ďalšie. Kliknutím na toto tlačidlo sa dialógové okno rozšíri a zobrazia sa dostupné nastavenia porovnania. Tieto nastavenia určujú, ktoré prvky dokumentov sa budú porovnávať. Podľa predvoleného nastavenia sú vybraté všetky nastavenia porovnania. Všetky zmeny vykonané v týchto nastaveniach sa potom použijú ako predvolené nastavenia pre budúce porovnania.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×