Poradca pri riešení problémov so službou OneDrive for Business

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok sa vzťahuje len na predchádzajúceho synchronizačného klienta pre OneDrive for Business (groove.exe). Vo väčšine prípadov vám odporúčame používať radšej novšieho synchronizačného klienta pre OneDrive (onedrive.exe). Ktorá aplikácia OneDrive?

Problém


Diagnostika OneDrivu for Business (SPOneDriveForBusiness) zisťuje niektoré problematické podmienky a zhromažďuje informácie o problémoch so službou Microsoft OneDrive for Business. Táto Diagnostika podporuje OneDrive for Business 2013 aj OneDrive for Business 2015.

Riešenie

V tomto článku sa popisujú informácie, ktoré sa môžu zhromažďovať z počítača, ktorý sa pokúša pripojiť k službe OneDrive for Business.

Požadované povolenia

Pravidlá v diagnostickom balíku používajú konto lokálneho správcu klientskeho počítača.

Zjavne výsledky

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené súbory, ktoré sa zhromažďujú pri spustení SPOneDriveForBusiness, a popisujú sa informácie, ktoré každý súbor obsahuje.

Popis

Názov súboru

Obsahuje stav každého vykonaného pravidla vrátane všetkých problematických podmienok, ktoré boli zistené.

ResultReport. XML

Toto je XSL transformácia, ktorá formátuje výsledky v súbore ResultReport. XML. Neobsahuje žiadne údaje o zákazníkoch.

Results. xsl

Obsahuje informácie o ladení vygenerované počas vykonávania manifestu. Obsahuje aj časovania pri každom spustení pravidla. Môže obsahovať údaje o zákazníkoch. Vykonali sa však všetky pokusy o zníženie čiastky.

SPOneDriveForBusiness. 0. debugreport. XML

Obsahuje ďalšie informácie o ladení pri prevedení manifestu. Môže obsahovať údaje o zákazníkoch. Vykonali sa však všetky pokusy o zníženie čiastky.

STDOUT. log

Kontrola stavu nainštalovaných aplikácií balíka Office.

<Názov_po čítača>_ROIScan. log a

<Názov_po čítača>_ROIScan. XML

Súbor CAB sledovania služby OneDrive for Business.

<Názov_po čítača>_SPO_<locale>_OneDriveTrace. cab

Súbory denníka sledovania udalostí služby OneDrive for Business (denníky krúžkov).

<Názov_po čítača>_SPO_<locale>_OneDriveSpwLogs. cab

Obsahuje denníky udalostí aplikácie

<Názov_po čítača>_evtx_<locale>_EventLogs. cab

Správa služby WER AppCrash pre OneDrive for Business

<Názov_po čítača>_cab_<locale>_OneDriveWerReport. cab

Obsahuje súbor Groove. exe. log

<Názov_po čítača>_log_<locale>_OneDriveGrooveExeLog. cab

Obsahuje súbor MSOSYNC. exe. log

<Názov_po čítača>_log_<locale>_OneDriveMsosyncExeLog. cab

Obsahuje denníky MSO

<Názov_po čítača>_log_<locale>_OneDriveMsoLogs. cab

Obsahuje zostavu programu Windows Prieskumník WER AppCrash

<Názov_po čítača>_cab_<locale>_ExplorerWerReport. cab

Obsahuje zostavu MSOSync WER AppCrash

<Názov_po čítača>_cab_<locale>_MSOSyncWerReport. cab

Obsahuje informácie na riešenie problémov s duplicitnou chybou dokumentu

<Názov_po čítača>_cfg_<locale>_OneDriveDuplicateDocumentError. txt

Obsahuje produkt a verziu súboru pre každú

spustený proces

<Názov_po čítača>_cfg_<locale>_ProcessListReport. txt

Pravidlá pre OneDrive for Business

Predpoklady

Ak chcete nainštalovať tento balík, musíte mať v počítači nainštalovaný Windows PowerShell 2,0. Ďalšie informácie nájdete v téme Windows Management Framework (Windows PowerShell 2,0, WinRM 2,0 a BITS 4,0).

Nasledujúce kontroly vykonáva balík na riešenie problémov so službou OneDrive for Business.

ID pravidla

Nadpis

Popis

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

Problémy so synchronizáciou so SharePointom online v prípade, že priečinok OneDrive for Business (predtým SkyDrive Pro) zablokoval prípony názvov súborov

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom prostredníctvom OneDrivu for Business

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

Problémy so synchronizáciou so SharePointom online, keď priečinok OneDrive for Business zablokoval znaky súboru

Neplatné názvy súborov a typy súborov vo OneDrive, OneDrive for Business a v SharePointe

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

OneDrive for Business nie je nainštalovaný v klientskom počítači

Inštalácia verzie Windowsu nového synchronizačného klienta pre OneDrive

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Názvy súborov nemôžu obsahovať viac ako 128 znakov, ktoré sa majú pridať do synchronizovaného priečinka knižnice na nahratie do SharePointu Online

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom prostredníctvom OneDrivu for Business

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Názvy priečinkov nemôžu obsahovať viac ako 250 znakov priečinka, ktorý sa má pridať do synchronizovaného priečinka knižnice na nahratie do SharePointu Online

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom prostredníctvom OneDrivu for Business

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Nezhodná cesta medzi typmi inštalácie balíka Office a OneDrivu.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

Nezhodná verzia medzi typmi inštalácie balíka Office a OneDrivu.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

Chyby synchronizácie OneDrivu po konfigurácii správy prístupových práv k informáciám (IRM) v knižnici

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

Chyby synchronizácie OneDrivu na zmenu názvu súboru počas nahrávania súborov do SharePointu Online.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

Pri pokuse o synchronizáciu knižnice dokumentov OneDrive vyskytla sa chyba pri synchronizácii s bielym priestorom.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

Chyby prvotnej synchronizácie OneDrivu pri pokuse používateľa o synchronizáciu knižnice dokumentov, ktorá obsahuje správu prístupových práv k informáciám (IRM).

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Nie je možné synchronizovať súbor so službou SharePoint Online z dôvodu tilda (~) na začiatku názvu súboru.

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom prostredníctvom OneDrivu for Business

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

Vráti číslo verzie služby OneDrive for Business

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Vyhľadanie nepodporovaných priečinkov v adresári služby OneDrive for Business

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom prostredníctvom OneDrivu for Business

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Skontrolujte, či OneDrive for Business Directory pre limit veľkosti súboru

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom prostredníctvom OneDrivu for Business

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

Vyhľadanie maximálneho počtu položiek v adresári OneDrive for Business

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom prostredníctvom OneDrivu for Business

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

Kontrola synchronizovaných zoznamov a knižníc SharePointu na obmedzenie maximálnych položiek

Obmedzenia a obmedzenia pri synchronizácii knižníc SharePointu s počítačom prostredníctvom OneDrivu for Business

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

Kontrola, či je SignInOptions nastavený na predvolenú hodnotu

Synchronizácia OneDrivu for Business vráti chybu "Nemôžeme sa pripojiť k zadanej lokalite SharePoint"

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Kontrola, či je UseOnlineContent nastavený na predvolenú hodnotu

Chyba "Táto funkcia bola zakázaná správcom" v Office 2013 a 2016

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

Skontrolujte, či je na lokálnom počítači voľné miesto na disku a celková kapacita

CD4D025-549F-4528-A682-31BBD246D472

Kontrola zmiešanej inštalácie MSI a ClickToRun

Ako prejsť z inštalácie MSI služby OneDrive for Business (predtým SkyDrive Pro) na samostatnú inštaláciu služby OneDrive for Business (predtým SkyDrive Pro)

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

Kontrola ETL sledovania pre neplatný znak chyby Unicode

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

Štatistika adresára pre priečinok OneDrive

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Kontrola obmedzenia počtu znakov v súboroch programu Excel

Pri otváraní alebo ukladaní súboru v Microsoft Exceli sa zobrazí chybové hlásenie: "názov_súboru nie je platný"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Kontrola, či veľkosť súboru v centrálnej tabuľke presahuje 2 GB

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Skontrolujte poradie identifikátorov prekrytia ikon shellu

Prekrytie ikon synchronizácie chýba vo OneDrive a OneDrive for Business

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o tom, ktoré operačné systémy dokážu spustiť diagnostické balíky technickej podpory spoločnosti Microsoft, nájdete v téme informácie o službách automatizovaného riešenia problémov a diagnostickej platforme technickej podpory spoločnosti Microsoft.


Stále potrebujete pomoc? Prejdite na lokalitu Microsoft Community.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×