Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v programe Excel

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite Excel pomocou klávesnice a čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu hlavného zobrazenia aplikácie a prvky a presun medzi zobrazeniami a funkciami. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prechádzať medzi hlavnými oblasťami

Prechádzať medzi hlavnými oblasťami v Excel, stlačte kláves F6 (preposlať) a Shift + F6 (dozadu). Hlavnými oblasťami sú:

 • Mriežky tabuľky v hárku

 • Ušká hárkov

 • Stavový riadok

 • Karty na páse s nástrojmi

Navigácia na páse s nástrojmi

Na páse s nástrojmi sú na paneli Hlavná ponuka Excel. Na dosiahnutie na páse s nástrojmi, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "Na páse s nástrojmi," nasleduje názov aktuálnej karte. Pomocou softvéru JAWS, budete počuť "horný pás s nástrojmi." Na presun medzi kartami, pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava. Po dosiahnutí karty na páse s nástrojmi špecifické pre kartu sa zobrazí pod ním. Ďalšie informácie o vyhľadajte vybratého pás s nástrojmi, prejdite na páse s nástrojmi Navigácia.

Tu je zoznam najbežnejších kariet a niekoľko príkladov čo môžete urobiť na každej karte:

 • Domov

  Formátovanie a zarovnanie textu a čísel a pridať nové riadky a stĺpce.

 • Vložiť

  Vloženie tabuľky, obrázky, tvary a grafy do pracovného hárka.

 • Rozloženie strany

  Nastaviť okraje, orientácia a veľkosť strany hárka.

 • Vzorce

  Pridanie rôznych funkcií a vzorcov do hárka.

 • Údaje

  Importovanie údajov z rôznych zdrojov, zoraďovať a filtrovať a používať nástroje pre údaje napríklad odstrániť duplicitné riadky.

 • Revízia

  Kontrola pravopisu a zjednodušenie ovládania v hárku a spolupracovať s ostatnými používateľmi pomocou komentáre a poznámky.

 • Zobraziť

  Vyberte položku Zobraziť ako Normálne zobrazenie alebo zobrazenie Rozloženia strany a nastavte požadovanú úroveň priblíženia strany.

 • pomoc

  Otvorte Microsoft Excel pomoc, obráťte sa na oddelenie technickej podpory a opustiť spätnú väzbu.

Okrem na páse s nástrojmi, musíte získať prístup k menu súboru pre niektoré dôležité príkazy. Otvorte, stlačte kombináciu klávesov Alt + F. Ponuka súbor otvorí nový table. Nájdite hlavné príkazy, nahor a nadol klávesy so šípkami, použite kartu kľúčové a hore a dole klávesy so šípkami na navigáciu možnosti pre tento príkaz.

V ponuke súbor môžete začať nový zošit, otvorte existujúci zošit, uložiť, zdieľať, alebo vytlačiť súbor, ktorý práve pracujete, a získať prístup k možnostiam Excel. Ak chcete zavrieť ponuku súbor a vráťte sa do hárka, stlačte kláves Esc.

Navigácia na páse s nástrojmi

Po navigácii na pravom páse s nástrojmi Navigácia na páse s nástrojmi, ako stláčaním klávesu Tab prejdite na páse s nástrojmi a vyhľadajte jeho príkazy a možnosti. Môžete stlačiť klávesy Shift + Tab na presun dozadu. Stlačením klávesu Enter vyberte možnosť alebo stlačením klávesu Esc opustiť pása s nástrojmi a vrátiť sa do hárka.

Tip: To je často rýchlejšie používať klávesové skratky na prístup k príkazy a možnosti jednotlivých páse s nástrojmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli pre Windows.

Prejdite na hárok

Pri pokuse o otvorenie zošita programu Excel, sa zameriava na mriežku tabuľky hárka. Ak ste premiestnili zamerania z hárka, stlačte kláves F6, kým čítačky obrazovky oznamuje umiestnenie buniek tabuľky mriežky. Tu je ako prejdete do hárka a medzi iných hárkov a zošitov:

 • Na presun medzi bunkami v mriežke tabuľky, pomocou klávesov so šípkami. Čítačka obrazovky oznamuje stĺpcov a riadkov v každom poli, ako aj jeho obsah.

 • Ak chcete otvorí kontextovú ponuku pre aktuálnu bunku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a navigácia v ponuke a stlačte kláves Enter a uskutočnenie výberu alebo stlačením klávesu Esc sa vrátite do hárka.

 • Ak chcete presunúť na ďalší alebo predchádzajúci hárok v zošite, stlačte kláves F6, až budete počuť názov aktuálnej karte na hárok, pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava na vyhľadanie správneho hárok a stlačte kláves Enter ho vyberte.

 • Ak chcete prepnúť na ďalší zošit, keď je otvorených viacero zošitov, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Čítačka obrazovky oznamuje názov zošita.

Tip: Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad textové pole alebo obrázok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Použite Excel pre Mac s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, skúmanie a nájdite rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Navigáciu hlavného zobrazenia

Ak chcete prejsť na hlavnom Zobraziť v Excel, stlačte kláves F6 (preposlať) a Shift + F6 (dozadu). Vykoná sa prechod prostredníctvom nasledujúcich oblastí v hlavnom okne aplikácie:

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup v hornej časti obrazovky

 • aktuálna karta na páse s nástrojmi,

 • pole názvov na paneli s nástrojmi,

 • Mriežky tabuľky v hárku

 • Stavový riadok

Navigácia na páse s nástrojmi

Na páse s nástrojmi sú na paneli Hlavná ponuka Excel. Na dosiahnutie na páse s nástrojmi, stlačte kláves F6, až budete počuť aktuálne vyberte kartu na páse s nástrojmi, napríklad "domov, vyberie sa karta." Na presun medzi kartami, pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava. Vyberte kartu, stlačte medzerník. Špecifické pre kartu pása s nástrojmi sa zobrazí pod ním. Ďalšie informácie o vyhľadajte vybratého pás s nástrojmi, prejdite na páse s nástrojmi Navigácia.

Tu je zoznam najbežnejších kariet a niekoľko príkladov čo môžete urobiť na každej karte:

 • Súbor

  Ponuka súbor obsahuje napríklad možnosti na vytváranie a ukladanie zošitov a prístup k nastaveniam Excel.

 • Domov

  Formátovanie a zarovnanie textu a čísel a pridať nové riadky a stĺpce.

 • Vložiť

  Vloženie tabuľky, obrázky, tvary a grafy do pracovného hárka.

 • Rozloženie

  Nastaviť okraje, orientácia a veľkosť strany hárka.

 • Vzorce

  Pridanie rôznych funkcií a vzorcov do hárka.

 • Údaje

  Importovanie údajov z rôznych zdrojov, zoraďovať a filtrovať a používať nástroje pre údaje napríklad odstrániť duplicitné riadky.

 • Zobraziť

  Nastavte orientáciu alebo okraj hárka, vyberte motív a prístup k nástrojom vzdelávania.

Navigácia na páse s nástrojmi

Po navigácii na pravom páse s nástrojmi Navigácia na páse s nástrojmi, ako stláčaním klávesu Tab prejdite na páse s nástrojmi a vyhľadajte jeho príkazy a možnosti. Stlačte kláves Shift + Tab na presun dozadu. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte alebo stlačte kláves F6 a nechajte na páse s nástrojmi.

Tip: To je často rýchlejšie používať klávesové skratky na prístup k príkazy a možnosti jednotlivých páse s nástrojmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky v programe Excel for Mac.

Navigácia medzi zobrazeniami

Okrem hlavného zobrazenia Excel obsahuje nasledujúce bežne používané zobrazenia:

 • Pri pokuse o otvorenie aplikácie Excel, sa dostanete na domovskej stránke. Z domovskej stránky, môžete vytvorte nový zošit, na výber šablóny, otvorte existujúci zošit a prístup k vašim údajom konta.

  Neskôr vrátiť do ponuky Štart, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "Tlačidlo súbor" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Budete počuť: "Otvorte nové a posledné súbory." Ak chcete prejsť v ponuke, stlačte kláves Tab alebo kláves so šípkou doprava alebo doľava. Vykonajte výber, stlačte medzerník.

 • V ponuke súbor môžete začať nový zošit, uložiť, zdieľať alebo vytlačiť súbor, ktorý práve pracujete, a získať prístup k možnostiam Excel.

  Ak chcete otvoriť ponuku súbor, stlačte kláves Control + možnosť + M. Vykoná sa prechod na panel s ponukami Apple. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Súbor" a potom stlačte kláves MEDZERNÍK. Ak chcete prejsť na ponuku súbor, pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami. Ak chcete otvoriť vedľajšia ponuka, stlačte kláves so šípkou doprava. Ak chcete vybrať, stlačte medzerník.

  Ak chcete zavrieť ponuku súbor a vráťte sa do hárka, stlačte kláves Esc.

 • V okne Predvoľby programu Excel môžete získať prístup k Excel nastavenia, ako napríklad možnosti automatických opráv a pás s nástrojmi.

  Ak chcete otvoriť okno Predvoľby programu Excel, stlačte príkaz + čiarka (,). Stlačením klávesu Tab na prechod v okne. Ak chcete vybrať požadované nastavenia, stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Nastavenie. Ak chcete prejsť dialógového okna Nastavenie, stlačte kláves Tab alebo klávesov so šípkami. Vykonajte výber, stlačte medzerník.

  Zatvorte okno Predvoľby programu Excel a vrátiť sa do hárka, stlačením klávesu Esc.

Preskúmanie zošita

Pri pokuse o otvorenie zošita Excel, sa zameriava na oblasť obsahu. Ak ste premiestnili zamerania z oblasti obsahu, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť "Upraviť text", za ktorou nasleduje kurzor na miesto v hárku. Ak chcete prejsť do oblasti obsahu viacerými spôsobmi:

Použitie klávesových skratiek

Úplný zoznam skratiek navigácie, prejdite na Klávesové skratky v programe Excel for Mac.

Keď je ohniskom mriežku tabuľky hárka, stlačením klávesu šípka ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol pracovať s obsahom:

 • Ak chcete presunúť na začiatok hárka, stlačte kláves ovládanie + Home alebo ovládací prvok + Fn + ľavý kláves so šípkou.

 • Ak chcete presunúť o jednu bunku nahor, nadol, doľava alebo doprava, stlačte klávesy so šípkami.

 • Prejde do poslednej bunky sa používa v hárku, stlačte kláves Command + šípka nadol alebo nahor alebo kláves so šípkou.

 • Ak chcete presunúť na ďalší hárok v zošite, stlačte možnosť + pravý kláves so šípkou alebo ovládací prvok + Page nadol.

 • Do predchádzajúceho hárka v zošite, stlačením kombinácie klávesov možnosť + ľavý kláves so šípkou alebo ovládací prvok + Page Up.

Použitie funkcie VoiceOver rotora, rýchle navigačnom alebo výber položky

Ak chcete prejsť priamo na položku môžete použiť funkcie VoiceOver rotora, rýchle navigačnom alebo výber položky. Napríklad, môžete prejsť priamo do grafu, tabuľke alebo prepojenie.

 • Ak chcete otvoriť rotora, stlačte kláves ovládanie + možnosť + U.

 • Výber položky otvoríte stlačením ovládacieho prvku + Option + I.

 • Ak chcete aktivovať rýchle navigačnom, klávesu so šípkou doľava a doprava v rovnakom čase.

Ďalšie informácie o používaní funkcie VoiceOver, prejdite na Funkcie VoiceOver Začíname pracovať.

Pozrite tiež

Vytvorenie a výber grafu v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Excel pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, umožňuje prehľadávanie a navigáciu hlavného zobrazenia aplikácie a prvky a presun medzi zobrazeniami a funkciami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Prejdite na zobrazenie vstupnej

Po spustení Excel pre iOS, vytvorte alebo otvorte zošit z pohľadu vstupné. Potiahnite prstom doľava alebo doprava na presun medzi prvkami v zobrazení vstupné a dvojitým ťuknutím vyberte položku. Zobrazenie vstupnej obsahuje nasledujúce prvky:

 • Oblasť hlavného obsahu:

 • Panel s kartami

  Panel s kartami sa nachádza v dolnej časti obrazovky a obsahuje nové, nedávneZdieľané, Otvorenie a nastavenia karty.

Cyklické prepínanie medzi prvkami hlavnej obrazovke

Prechádzať medzi hlavnými oblasťami v Excel pre iOS, potiahnutím prstom doprava (preposlať) a doľava (dozadu). Hlavnými oblasťami sú:

 • Horná ponuka

 • Mriežky tabuľky v hárku

 • Panel s nástrojmi alebo na páse s nástrojmi

Navigácia v hornom menu

Excel pre iOS hornom paneli s ponukou umožňuje prístup k rôzne príkazy:

 • Tlačidlo Zavrieť súbor

  Súbor zavrieť a vrátiť sa do zobrazenia vstupnej.

 • Tlačidlo Späť

 • Tlačidlo Zobraziť pás s nástrojmi

 • Nájsť tlačidlo

  Vyhľadávanie textu v rámci hárka alebo zošita.

 • Ponuka zdieľať

  Zdieľanie zošita s ostatnými používateľmi alebo ich odoslať kópiu dokumentu.

 • Ponuka Súbor

  Prístup dôležité príkazy, napríklad Uložiť kópiu, Exportovať a Tlačiť. Ak chcete ukončiť ponuku súbor, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Hotovo", potom dvojitým ťuknutím obrazovky.

Prejdite na hárok

Mriežku tabuľky hárka je oblasť hlavného Excel pre iOS obrazovky. Na presun do hárka, potiahnite prstom doprava, kým obrazovky čítačky oznamuje umiestnenie buniek tabuľky mriežky.

 • Presun medzi bunkami v mriežke tabuľky, potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Čítačka obrazovky oznamuje stĺpcov a riadkov zo všetkých buniek, ako aj jeho obsah.

 • Na Otvorenie kontextovej ponuky pre aktuálnej bunky, dvakrát ťuknite a podržte. Potiahnite prstom doľava alebo doprava na navigáciu v ponuke a dvojitým ťuknutím vykonajte výber.

Prejdite na panel s nástrojmi

Panel s nástrojmi vám umožňuje prístup k niektoré často používané funkcie, napríklad na tlačidlo hárky, ktoré môžete prepínať medzi hárkami v tom istom zošite a použiť filter, Farba výplne, Chcem zistiť, čo chcete urobiť, a Tlačidlá Zobraziť pás s nástrojmi.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi je hlavný spôsob, ako získať prístup k možnostiam v Excel pre iOS a príkazy. Sú rozdelené do rôznych kariet.

 1. Ak chcete získať prístup na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Čítačka obrazovky oznamuje názov aktuálnej karte.

 2. Ak chcete prepnúť karty, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť kartu, a dvojitým ťuknutím ho vyberte.

 3. Potiahnutím prstom doprava presuňte na páse s nástrojmi a vyhľadajte jeho príkazy a možnosti. Dvojitým ťuknutím vykonajte výber.

 4. Ak chcete skryť pás s nástrojmi, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Skryť pás s nástrojmi", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tu je zoznam najbežnejších kariet a niekoľko príkladov čo môžete urobiť na každej karte:

 • Domov

  Formátovanie a zarovnanie textu a čísel a pridať nové riadky a stĺpce.

 • Vložiť

  Vloženie tabuľky, obrázky, tvary a grafy do pracovného hárka.

 • Vzorce

  Pridanie rôznych funkcií a vzorcov do hárka.

 • Údaje

  Zoraďovanie a filtrovanie údajov v hárku.

 • Revízia

  Spolupráca s ostatnými používateľmi pomocou komentárov.

 • Zobraziť

  Vyberte, či chcete zobraziť mriežky a nadpisov a nastaviť úroveň priblíženia strany.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo nájsť príkazy, použite Chcem zistiť. Ak chcete použiť povedať, Ak chcete vyhľadať príkaz, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Chcem zistiť čo chcete urobiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad "zoradiť".

 4. Na prístup k vyhľadávanie výsledkov, Potiahnutie dvomi prstami nahor a potom potiahnite prstom doprava, kým sa prvý výsledok. Potiahnutím prstom doprava a Prezrite si výsledky, a dvojitým ťuknutím vyberte niektorú možnosť.

Pozrite tiež

Používanie externej klávesnice v Exceli pre iPhone

Používanie externej klávesnice v Exceli pre iPad

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Excel pre Android pomocou TalkBack, vstavané Android obrazovky, umožňuje prehľadávanie a navigáciu hlavného zobrazenia aplikácie a prvky a presun medzi zobrazeniami a funkciami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Prejdite na zobrazenie vstupnej

Po spustení Excel pre Android, vytvorte alebo otvorte zošit z pohľadu vstupné. Potiahnite prstom doľava alebo doprava na presun medzi prvkami v zobrazení vstupné a dvojitým ťuknutím vyberte položku. Zobrazenie vstupnej obsahuje nasledujúce prvky:

 • Horná ponuka

  V hornom menu obsahuje tlačidlá Hľadať a nové.

 • Oblasť hlavného obsahu:

 • Panel s kartami

  Panel s kartami sa nachádza v dolnej časti obrazovky a obsahuje najnovšie, Zdieľané a Otvorenie karty.

Cyklické prepínanie medzi prvkami hlavnej obrazovke

Prechádzať medzi hlavnými oblasťami v Excel pre Android, potiahnutím prstom doprava (preposlať) a doľava (dozadu). Hlavnými oblasťami sú:

 • Horná ponuka

 • Mriežky tabuľky v hárku

 • Panel s nástrojmi alebo na páse s nástrojmi

Navigácia v hornom menu

Excel pre Android hornom paneli s ponukou umožňuje prístup k rôzne príkazy:

 • Tlačidlo späť

  Súbor zavrieť a vrátiť sa do zobrazenia vstupnej.

 • Tlačidlo Ďalšie možnosti

  Zobraziť pás s nástrojmi, hlavný spôsob, ako chcete použiť príkazy v Excel.

 • Nájsť tlačidlo

  Vyhľadávanie textu v rámci hárka alebo zošita.

 • Tlačidlo Späť

 • Zdieľanie prepínač

  Zdieľanie zošita s ostatnými používateľmi alebo ich odoslať kópiu dokumentu.

 • Ponuka menu

  Prístup dôležité príkazy, napríklad Uložiť, Uložiť ako, tlač a Nastavenie. Ukončenie ponuky, ťuknutím na obrazovku dvoma prstami.

Prejdite na hárok

Mriežku tabuľky hárka je oblasť hlavného Excel pre Android obrazovky. Na presun do hárka, potiahnite prstom doprava, kým obrazovky čítačky oznamuje umiestnenie buniek tabuľky mriežky.

 • Presun medzi bunkami v mriežke tabuľky, potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Čítačka obrazovky oznamuje stĺpcov a riadkov zo všetkých buniek, ako aj jeho obsah.

 • Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky pre aktuálnej bunky, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doľava alebo doprava na navigáciu v ponuke a dvojitým ťuknutím vykonajte výber. Kontextová ponuka zatvoriť bez výberu položky, ťuknutím na obrazovku dvoma prstami.

Prejdite na panel s nástrojmi

Panel s nástrojmi získate prístup k niektoré často používané funkcie, napríklad hárky prepínač, ktorý vám umožní prepínať medzi hárkami v tom istom zošite a použiť filter, Farba výplne, Chcem zistiť a Ďalšie možnosti nástroje.

Navigácia na páse s nástrojmi

Pás s nástrojmi je hlavný spôsob, ako získať prístup k možnostiam v Excel pre Android a príkazy. Sú rozdelené do rôznych kariet.

 1. Prístup na páse s nástrojmi, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti", potom dvojitým ťuknutím obrazovky.

  Čítačka obrazovky oznamuje názov aktuálnej karte.

 2. Ak chcete prepnúť karty, dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť kartu, a dvojitým ťuknutím ho vyberte.

 3. Potiahnutím prstom doprava presuňte na páse s nástrojmi a vyhľadajte jeho príkazy a možnosti. Dvojitým ťuknutím vykonajte výber.

 4. Ak chcete skryť pás s nástrojmi, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tu je zoznam najbežnejších kariet a niekoľko príkladov čo môžete urobiť na každej karte:

 • Domov

  Formátovanie a zarovnanie textu a čísel a pridať nové riadky a stĺpce.

 • Vložiť

  Vloženie tabuľky, obrázky, tvary a grafy do pracovného hárka.

 • Vzorce

  Pridanie rôznych funkcií a vzorcov do hárka.

 • Údaje

  Zoraďovanie a filtrovanie údajov v hárku.

 • Revízia

  Spolupráca s ostatnými používateľmi pomocou komentárov.

 • Zobraziť

  Vyberte, či chcete zobraziť mriežky a nadpisov a nastaviť úroveň priblíženia strany.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo nájsť príkazy, použite Chcem zistiť. Ak chcete použiť povedať, Ak chcete vyhľadať príkaz, postupujte nasledovne:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počujem "povedzte", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad "zoradiť".

 4. Ak chcete výsledky hľadania, potiahnite prstom doľava až budete počuť prvý výsledok. Potiahnutím prstom doľava a Prezrite si výsledky a dvojitým ťuknutím vyberte niektorú možnosť.

Pozrite tiež

Návod na dotykové ovládanie Excelu pre Android

Používanie externej klávesnice v Exceli pre Android

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Použite Excel Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, umožňuje prehľadávanie a navigáciu hlavného zobrazenia aplikácie a prvky a presun medzi zobrazeniami a funkciami.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Prejdite na zobrazenie vstupnej

Po spustení Excel Mobile, vytvorte alebo otvorte zošit z pohľadu vstupné. Môžete vytvoriť nový zošit, vyhľadajte existujúci zošit alebo otvoriť naposledy použité. Potiahnite prstom doľava alebo doprava na presun medzi prvkami v zobrazení vstupné a dvojitým ťuknutím vyberte položku.

Cyklické prepínanie medzi prvkami hlavnej obrazovke

Prechádzať medzi hlavnými oblasťami v Excel Mobile potiahnutím prstom doprava (preposlať) a doľava (dozadu). Hlavnými oblasťami sú:

 • Mriežky tabuľky v hárku

 • Ušká hárkov

 • Panel príkazov rýchly prístup

 • Príkaz palety

Prejdite na hárok

Mriežku tabuľky hárka je oblasť hlavného Excel Mobile obrazovky. Na presun ťažiska do hárka, potiahnite prstom doľava alebo doprava až po obrazovke reader oznamuje "Mriežky tabuľky" a bunku umiestnenie mriežky tabuľky.

 • Presun medzi bunkami v mriežke tabuľky, potiahnutím prstom doľava alebo doprava. Čítačka obrazovky oznamuje stĺpcov a riadkov zo všetkých buniek, ako aj jeho obsah.

 • Ak chcete vybrať aktuálnej bunky, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete prepnúť medzi hárkami v tom istom zošite, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ušiek hárkov." Potiahnite prstom doprava, kým sa hárok a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete otvoriť kontextovej ponuky pre vybratý hárok, dvakrát ťuknite dvoma prstami. Potiahnite prstom doľava alebo doprava na navigáciu v ponuke a dvojitým ťuknutím vykonajte výber.

Prejdite na paneli Rýchly prístup príkazy

Panel príkazov rýchly prístup Excel Mobile umožňuje prístup k rôznym funkciám:

 • Tlačidlo súbor

  Otvorte stránku Backstage dôležité príkazov, napríklad nový, Otvoriť, Uložiť, Tlačiť a Nastavenie aplikácie. Opustiť stránku Backstage, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Vrátiť späť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Nájsť tlačidlo

  Vyhľadávanie textu v rámci hárka alebo zošita.

 • Tlačidlo zdieľať

  Zdieľanie zošita s inými ľuďmi.

 • Tlačidlo Späť

Prejdite na príkaz palety

Príkaz palety je hlavný spôsob, ako získať prístup k možnostiam v Excel Mobile a príkazy. Príkazy a možnosti sú zoskupené do rôznych na páse s nástrojmi.

 1. Prístup k príkazu palety, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť "Príkaz paletu", potom dvojitým ťuknutím obrazovky.

 2. Prepnutie karty, potiahnite prstom doľava, kým sa počuť "Selektor tabulátora", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť kartu, a dvojitým ťuknutím ho vyberte.

 3. Potiahnutím prstom doprava presuňte na páse s nástrojmi a vyhľadajte jeho príkazy a možnosti. Dvojitým ťuknutím vykonajte výber.

 4. Ak chcete skryť pás s nástrojmi, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Tu je zoznam najbežnejších kariet a niekoľko príkladov čo môžete urobiť na každej karte:

 • Domov

  Formátovanie a zarovnanie textu a čísel a pridať nové riadky a stĺpce.

 • Vložiť

  Vloženie tabuľky, obrázky, tvary a grafy do pracovného hárka.

 • Vzorce

  Pridanie rôznych funkcií a vzorcov do hárka.

 • Údaje

  Zoraďovanie a filtrovanie údajov v hárku.

 • Revízia

  Spolupráca s ostatnými používateľmi pomocou komentárov.

 • Zobraziť

  Vyberte, či chcete zobraziť mriežky a nadpisov a nastaviť úroveň priblíženia strany.

Pozrite tiež

Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou v Exceli Mobile pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Použite Excel Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu hlavného zobrazenia aplikácie a prvky a presun medzi zobrazeniami a funkciami. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

Obsah tohto článku

Prechádzať medzi hlavnými oblasťami

Prechádzať medzi hlavnými oblasťami v Excel Online, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 (preposlať) a Ctrl + Shift + F6 (dozadu). Hlavnými oblasťami sú:

 • Záhlavie okna

 • Karty na páse s nástrojmi

 • Mriežky tabuľky v hárku

 • Ušká hárkov

 • Stavový riadok

Navigácia na páse s nástrojmi

Na páse s nástrojmi sú na paneli Hlavná ponuka Excel Online. Na dosiahnutie na páse s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť "Na páse s nástrojmi," nasleduje názov aktuálnej karte. Pomocou softvéru JAWS, aby bolo počuť iba karty aktuálnej názov. Na presun medzi kartami, pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava. Po dosiahnutí karty na páse s nástrojmi špecifické pre kartu sa zobrazí pod ním. Ďalšie informácie o vyhľadajte vybratého pás s nástrojmi, prejdite na páse s nástrojmi Navigácia.

Tu je zoznam najbežnejších kariet a niekoľko príkladov čo môžete urobiť na každej karte:

 • Domov

  Formátovanie a zarovnanie textu a čísel a pridať nové riadky a stĺpce.

 • Vložiť

  Vloženie rôznych funkcií a vzorcov, tabuliek, obrázky, tvary a grafy do hárka.

 • Údaje

  Zoradenie a filtrovanie údajov použite nástroje, ako je overenie údajov.

 • Revízia

  Kontrola zjednodušenia ovládania v hárku a spolupracovať s ostatnými používateľmi pomocou komentárov.

 • Zobraziť

  Prepnutie na Zobrazenie na čítanie a vyberte, či chcete zobraziť mriežky a nadpisy.

Okrem na páse s nástrojmi, musíte získať prístup k menu súboru pre niektoré dôležité príkazy. Otvorte, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 alebo Ctrl + Shift + F6 sa počuť "Na páse s nástrojmi" a názov aktuálnej karte, a potom stlačte kláves F. Pomocou softvéru JAWS, aby bolo počuť iba karty aktuálnej názov. Ponuka súbor otvorí nový table. Nájdite hlavné príkazy, nahor a nadol klávesy so šípkami a stlačením klávesu Enter vyberte jednu. Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a prejdite na možnosti pre tento príkaz.

V ponuke súbor môžete začať nový zošit, otvorte existujúci zošit, uložiť, zdieľať, alebo vytlačiť súbor, ktorý práve pracujete, a získať prístup k možnostiam Excel Online. Ak chcete zavrieť ponuku súbor a vráťte sa do hárka, stlačte kláves Esc.

Navigácia na páse s nástrojmi

Po navigácia na páse s nástrojmi, ktorý chcete, ako je popísané v prejdite na páse s nástrojmi, stlačením klávesu Tab na prechod na páse s nástrojmi a pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava na prehľadávanie jeho príkazy a možnosti. Stlačením klávesu Enter vyberte možnosť alebo stlačením klávesu Esc opustiť pása s nástrojmi a vrátiť sa do hárka.

Tip: To je často rýchlejšie používať klávesové skratky na prístup k príkazy a možnosti jednotlivých páse s nástrojmi. Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli Online.

Prejdite na hárok

Pri pokuse o otvorenie zošita programu Excel Online, sa zameriava na mriežku tabuľky hárka. Ak ste sa presunuli zamerania z hárka, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým čítačky obrazovky oznamuje umiestnenie buniek tabuľky mriežky. Tu je ako prejdete do hárka a medzi ostatné hárky:

 • Na presun medzi bunkami v mriežke tabuľky, pomocou klávesov so šípkami. Čítačka obrazovky oznamuje stĺpcov a riadkov v každom poli, ako aj jeho obsah.

 • Ak chcete otvorí kontextovú ponuku pre aktuálnu bunku, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a navigácia v ponuke a stlačte kláves Enter a uskutočnenie výberu alebo stlačením klávesu Esc sa vrátite do hárka.

 • Ak chcete presunúť na ďalší alebo predchádzajúci hárok v zošite, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť názov aktuálnej karte na hárok, pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava nájsť hárok má, a potom stlačte kláves Enter, vyberte ho.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Vytvárajte dokumenty Excel so zjednodušeným ovládaním pre ľudí s postihnutím

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×