Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a obrazovky čítačky Outlook skúmanie a navigáciu rôznych zobrazeniach a pohyb medzi nimi. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Od 1. októbra 2017 je dočasne vypnutá tabuľková navigácia pomocou čítačky obrazovky.

Obsah tohto článku

Navigácia hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky

Kalendár sa skladá z dvoch tabúľ: tably priečinkov na ľavej strane a na pravej table kalendára. Nad tieto priečky sa pás s nástrojmi. Stavový riadok je zobrazený v dolnej časti.

 • Môžete prepínať medzi prvky v hlavnom okne aplikácie, stlačením klávesu F6 (dopredu) alebo Shift + F6 (dozadu).

Navigácia na páse s nástrojmi

Kalendár sa otvorí s vybratou kartou domov. Na karte domov obsahuje tlačidlá, napríklad pri vytváraní novú plánovanú činnosť alebo žiadosť o schôdzu a zdieľanie kalendára.

 • Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, stlačte kláves Alt. Budete počuť "Na páse s nástrojmi," nasleduje aktuálne vybratú kartu.

 • Na presun medzi kartami, stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava a stlačte kláves Tab presunúť do klávesy príkazov na páse s nástrojmi.

Prejdite na table kalendára

Keď sa dostanete na table kalendára, Moderátor oznamuje vybratý dátum a čas, udalosti (ak existuje) a zobrazenie kalendára.

 • Na pohyb medzi udalosti v kalendári, použite kláves Tab alebo Shift + kreslenie Moderátor oznamuje Podrobnosti o udalosti. Otvorenie udalosti v samostatnom okne, stlačte kláves Enter. Ak chcete ukončiť udalosti, stlačte kláves Esc.

 • Pomocou klávesov so šípkami na pohyb v kalendári a vypočuť, ak ste k dispozícii.

 • Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G. Zobrazí sa okno výberu dátumu. Sa zameriava na pole dátumu. Zadajte dátum a stlačte kláves Enter. Ak sa chcete vrátiť na dnes, stlačte klávesy Alt + H, O, D.

Prejdite na table priečinok

Keď sa dostanete na table priečinok, budete počuť "Priečinkov kalendára" a moderátor oznamuje aktuálny názov priečinka.

Na table priečinok môžete vybrať, ktoré kalendáre sa zobrazujú v table kalendára. Môžete vybrať, napríklad kalendár sviatkov pre vašu krajinu a zdieľaným kalendárom zo svojich kolegov v práci.

 • Ak chcete prejsť priečinky, klávesov ŠÍPKA nahor alebo šípka nadol. Moderátor číta názvy priečinkov, ako sú zvýraznené.

 • Moderátor číta aj či priečinok zbalené alebo rozbalené. Ak chcete zbaliť do priečinka, stlačte kláves šípka doľava. Rozbaľte priečinok, stlačte kláves so šípkou doprava.

 • Vyberte kalendár, stlačte medzerník.

Presun medzi zobrazeniami

Prepínanie medzi podriadený udalosti a zobrazenie hlavného kalendára

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N a otvorte okno prázdne plánovanej činnosti. Sa zameriava na textové pole Predmet. Budete počuť: "Predmet, úpravy."

 2. Ak chcete prepnúť späť do hlavného zobrazenia kalendára, stlačte a podržte stlačený kláves Alt a potom stlačte kláves Tab opakovane, môžete prechádzať medzi aktívne aplikácie. Moderátor oznamuje spustené programy.

 3. Uvoľnite kláves Tab, keď budete počuť "Kalendár."

Prejdite na ponuku súbor

V ponuke súbor môžete napríklad zmeniť nastavenia kalendára a nastaviť odpovede mimo pracoviska.

 1. Stlačením klávesov Alt + F a otvorte ponuku súbor.

 2. Na pohyb medzi možnosti v ponuke súbor, stlačte kláves šípka nahor alebo šípka nadol, až kým nebudete počuť požadovanú možnosť a potom stlačením klávesu Enter vyberte položku ponuky alebo pomocou klávesu Tab môžete prechádzať medzi položkami na karte.

 3. Ak chcete zavrieť ponuku súbor a vrátiť sa do hlavného okna, stlačte kláves Esc.

Prejdite na nastavenia kalendára

Môžete upraviť nastavenia kalendára v okne Možnosti programu Outlook. Môžete, napríklad nastavenie pracovného času a pracovných dní a definovanie predvolený čas pripomenutia.

 1. Ak chcete otvoriť okno Možnosti programu Outlook, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, T.

 2. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Kalendár."

 3. Ak chcete presunúť v zozname nastavenia, stláčaním klávesu Tab. Stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte požadované nastavenia, ktoré chcete zmeniť.

 4. Zatvorte okno Možnosti a vrátiť sa do hlavného okna, stlačte kláves Enter.

Prejdite do okna pripomenutia

 1. Ak chcete zobraziť aktuálne pripomenutie, stlačte kombináciu klávesov Alt + V, M. Moderátor oznamuje počet pripomenutia.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol kláves so šípkou na presun medzi pripomenutia.

 3. Stlačte medzerník pre otvorenie vybratého pripomenutie alebo stlačením klávesu Esc ukončite pripomenutia.

Prechod medzi hlavným zobrazenia Microsoft Outlook

 • Ak chcete prejsť do schránky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1.

 • Ak chcete prejsť do kalendára, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 2.

 • Ak chcete prejsť do kontaktov, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 3.

 • Ak chcete prejsť k úlohám, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 4.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v kalendári v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailov v Outlooku

Použite Outlook pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, skúmanie a nájdite rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Navigácia hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky

Kalendár sa skladá z troch hlavných oblastí: na navigačnej table na ľavej strane, na table kalendára na pravej strane a na páse s nástrojmi nad tably Navigácia a Kalendár.

Panel s ponukami sa nachádza v hornej časti nad pás s nástrojmi, a obsahuje tlačidlá na ukladanie, späť a znova akcie a Rýchla tlač.

Panel s nástrojmi Rýchly prístup pre navigáciu medzi hlavných zobrazení programu Outlook je k dispozícii nižšie na navigačnej table.

Stavový riadok, ktorý sa nachádza v dolnej časti sa zobrazuje počet položiek v aktuálnom zobrazení kalendára.

Stlačením klávesu F6 (dopredu) alebo Shift + F6 (dozadu) prostredníctvom prvkov v tomto poradí:

 • Pás s nástrojmi

 • Navigačná tabla

 • Tabla Kalendár

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup

 • Stavový riadok

 • Panel s ponukami

Navigácia na páse s nástrojmi

Kalendár sa otvorí s Home vybratou kartou. Na karte domov obsahuje tlačidlá na hlavnom kalendári akcií, ako vytvoriť novú plánovanú činnosť alebo schôdzu a zmenou zobrazenia kalendára.

Na karte Usporiadať môžete pridávať nové kalendáre a prepínať medzi zobrazenie mriežky a v zobrazení zoznamu.

Na karte Nástroje môžete získať prístup k informáciám o konte, import a export údajov a nastaviť odpovede mimo pracoviska.

 1. Na pohyb medzi na páse s nástrojmi, stlačte kláves F6, až budete počuť aktuálne vybratého páse s nástrojmi.

 2. Stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava na presun medzi kartami, a potom stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte požadovanú kartu.

 3. Ak chcete prejsť príkazy na páse s nástrojmi vybratý, stláčaním klávesu Tab.

Prejdite na navigačnej table

Keď sa dostanete na navigačnej table, budete počuť "Navigačnej tably." V navigačnej table tabuľky, môžete vybrať, ktoré kalendáre sa zobrazujú v table kalendára.

 • Ak chcete otvoriť navigačnej tably tabuľku, stlačte kláves Shift + šípka nadol šípka.

 • Navigácia v kalendároch, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol. Funkcia voiceOver číta mená sú zvýraznené. Funkcia voiceOver oznamuje tiež či v kalendári je zobrazený alebo skrytý na table aktuálne kalendár.

 • Výber alebo zrušenie výberu kalendára, stlačte medzerník.

 • Zavrite tabuľku navigačnej tably, stlačte kláves Shift + šípka nahor so šípkou.

Prejdite na table kalendára

Keď sa dostanete na table kalendára, funkcia VoiceOver oznamuje dátumy a počet udalostí v časti aktuálne zobrazenie kalendára. Ak aktuálne zobrazenie obsahuje udalosti, funkcia VoiceOver oznamuje Podrobnosti prvej udalosti.

 • Na pohyb medzi udalosti v kalendári, stlačte kláves Tab alebo Shift + kreslenie VoiceOver oznamuje Podrobnosti o udalosti. Ak chcete skontrolovať Podrobnosti o udalosti, stlačte medzerník. Ak chcete zavrieť Podrobnosti o udalosti, stlačte kláves Esc.

 • Ak chcete otvoriť a upraviť udalosť, stlačte príkaz + O.

 • Ak sa chcete v kalendári presúvať, v závislosti od zobrazenia vykonajte niektorú z týchto činností:

  • Ak sa chcete presunúť na ďalší deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka doprava.

  • Ak sa chcete presunúť na predchádzajúci deň, týždeň alebo mesiac, stlačte kombináciu klávesov Command + šípka doľava.

 • Ak sa chcete vrátiť stlačte príkaz + T.

Presun medzi zobrazeniami

Prepínanie medzi podriadený udalosti a zobrazenie hlavného kalendára

Ak chcete otvoriť okno prázdne plánovanej činnosti, stlačením príkazu + N. Sa zameriava na textové pole Predmet.

Prepínanie medzi podriadený udalosti a zobrazenie hlavného kalendára, prejdite doku nasledujúcim spôsobom:

 1. Do doku stlačením kombinácie klávesov ovládacieho prvku + možnosť + D.

 2. Stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Microsoft Outlook".

 3. Stlačením klávesu so šípkou nahor, kým nebudete počuť "Kalendára" alebo predmet činnosti, ktorý chcete prejsť na, a stlačte kláves MEDZERNÍK.

Prejdite na ponuku súbor

V ponuke súbor môžete napríklad vytvoriť nové plánované činnosti a žiadosti o schôdzu.

 1. V programe Outlook, stlačte kláves Control + možnosť + M. Budete počuť: "Panel s ponukami, Apple."

 2. Stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť: "Súbor".

 3. Stlačením klávesu šípka nadol na otvorenie ponuky súbor.

 4. Stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol šípkou na presun v ponuke súbor, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom stlačením klávesu MEDZERNÍK vyberte požadovanú možnosť.

 5. Zavrieť ponuku súbor a vráťte sa na zobrazenie hlavný kalendár, stlačte kláves Esc.

Prejdite na nastavenia kalendára

Môžete upraviť nastavenia kalendára v okne Predvoľby programu Outlook. Môžete, napríklad nastaviť pracovné hodiny a dni a definovanie predvolený čas pripomenutia.

 1. Ak chcete otvoriť Predvoľby programu Outlook, stlačte príkaz + čiarka (,).

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Kalendár, tlačidlo," a potom stlačte kláves MEDZERNÍK.

 3. Ak chcete presunúť v zozname nastavenia, stláčaním klávesu Tab. Ak chcete vybrať požadované nastavenia, ktoré chcete zmeniť, stlačte medzerník.

 4. Zatvorte okno nastavenia a vrátite sa do hlavného okna, stlačte kláves Command + W.

Prejdite do okna pripomenutia

 1. Do doku stlačením kombinácie klávesov ovládacieho prvku + možnosť + D.

 2. Stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Microsoft Outlook".

 3. Stlačením klávesu so šípkou nahor, kým sa počet pripomenutia.

 4. Stlačením klávesu medzerník otvorte okno pripomenutia.

Prechod medzi hlavným zobrazenia Microsoft Outlook

 • Ak chcete prejsť do schránky, stlačte kláves Command + 1.

 • Ak chcete prejsť do kalendára, stlačte kláves Command + 2.

 • Ak chcete prejsť do ľudí, stlačte kláves Command + 3.

 • Ak chcete prejsť k úlohám, stlačte kláves Command + 4.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Outlook pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, skúmanie a nájdite rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tejto témy

Navigáciu hlavného zobrazenia

Pri pokuse o otvorenie kalendára v Outlook pre iOS, predvolené hlavné zobrazenie zobrazuje program Zobraziť nadchádzajúce udalosti. Horný okraj hlavnom okne má tlačidlo Zobraziť navigačnej tably, názov aktuálneho mesiaca, tlačidlo Zobraziť program na zmenu aktuálneho zobrazenia kalendára a udalosti tlačidlo vytvoriť.

Dátum výber sa nachádza pod tlačidlami, so zvýrazneným aktuálny dátum. Pod selektora dátum udalosti v kalendári aktuálne a nadchádzajúce sa zobrazia ako zoznam. Potiahnite prstom nahor alebo nadol v zozname dopredu a dozadu.

V dolnej časti obrazovky, v časti zoznam kalendár udalosti, sú karty e-mailov, vyhľadávanie a Kalendár na presun medzi zobrazeniami hlavného Outlook.

 • Preskúmanie hlavného zobrazenia, posuňte jedným prstom cez obrazovku. Funkcia voiceOver oznamuje položiek, pri posúvaní.

  Tip: Môžete tiež prejsť hlavného zobrazenia pomocou funkcie VoiceOver rotora. Napríklad chcete presúvať medzi nadpisy, zapnúť rotora, kým počuť "Nadpisy", a potom potiahnite prstom nahor alebo nadol a pohyb medzi položkami.

Prejdite do programu view

 1. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Kalendára, dnes."

 2. Potiahnutím prstom nahor dopredu v čase, a potiahnite prstom nadol na položku presunúť dozadu.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Agenda", za ktorou nasleduje aktuálne vybratý dátum a prvý udalosti v kalendári pre vybratý dátum.

 4. Potiahnutím prstom nahor presunie sa dopredu v zozname udalostí v kalendári, potiahnutím prstom nadol sa posunúť dozadu. Moderátor prečíta názov, čas začiatku, trvanie a počet účastníkov každej udalosti.

 5. Ak chcete otvoriť aktuálne zvýraznenú udalosť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa tabla udalosti.

Prejdite na table akcie

Na table akcie obsahuje podrobnosti o celej udalosti a popis. Horná časť tably obsahuje panel s nástrojmi s tlačidlom späť na vrátenie do kalendára, názov kalendára udalosť patrí a e-mailovú adresu kalendára používateľa a na tlačidlo odstrániť.

Ak chcete prejsť na table akcie, potiahnite prstom doľava alebo doprava na presun medzi prvkami na table. Moderátor prečíta názov každého zvýraznené prvku. Keď budete počuť ten, ktorý chcete, dvakrát ťuknite obrazovky.

Preskúmanie table udalosti, posuňte jedným prstom cez obrazovku. Funkcia voiceOver oznamuje položiek, pri posúvaní.

Presun medzi zobrazeniami

Prejdite na a vo vnútri nastavenia programu Outlook

Môžete zmeniť nastavenia kalendára, napríklad pri oznámeniach alebo rôzne možnosti integrácie kalendára.

 1. Ak chcete otvoriť navigačnú tablu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Zobrazenie tlačidla navigačnej tably" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidlo nastavenia" a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku otvorenie okna Nastavenie.

 3. Na pohyb medzi rôznymi nastaveniami, potiahnite prstom doľava a doprava, kým sa s nastavením sa má a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte. Niektoré nastavenia sa otvorí v samostatnom okne. Ak áno, vráťte sa do okna nastavenia potiahnutím prstom doľava, kým budete počuť "Tlačidlo späť" a dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 4. Zatvorte okno nastavenia a vrátite sa do hlavného okna, potiahnite prstom doľava, kým sa "Tlačidlo Zavrieť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzať medzi Outlook pošta a kalendár

 • Prístup ku kalendáru, potiahnite prstom doprava v hlavnom okne aplikácie, kým sa "Project Web", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Prístup k e-mailu, potiahnite prstom doprava v hlavnom okne aplikácie, kým budete počuť "Kartu E-mail" a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Pomocou Outlook pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, skúmanie a navigáciu rôznych zobrazeniach a pohyb medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Navigácia hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky

Keď otvoríte Kalendár v Outlook pre Android, hlavnom zobrazenie kalendára pre aktuálneho týždňa a budúci týždeň sa zobrazí. Prechádzať cez a vnútri hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky:

 • Potiahnutím prstom doprava alebo doľava sa aktivujete jednotlivé prvky obrazovky.

 • Môžete prepínať medzi hlavnými oblasťami, na obrazovke iba (tlačidlonavigácie zásuvka, výberu dňom rozbaľte tlačidlo, každý deň v aktuálnom kalendári, tlačidlo Pridať novú udalosť a kontextové dialógové okno, ktoré môže byť otvorený, ako je napríklad konto dialógové okno prihlásenia) , potiahnite prstom nahor raz. Budete počuť: "Kontroly." Potiahnutím prstom doprava alebo doľava môžete prechádzať medzi hlavnými oblasťami. Potiahnutím prstom nadol raz chcete prepnúť späť na predvolené nastavenie navigácie.

  Poznámka: Ak budete počuť TalkBack výzva na prihlásenie do konta, pri pokuse o otvorenie Outlook pre Android, potiahnite prstom doprava alebo doľava opakovane, prejdite na kontextové okno. Budete počuť: "Tlačidla Prihlásiť sa." Dvakrát ťuknite na obrazovku a potom postupujte podľa pokynov na prihlásenie do konta.

 • Keď sa zameriava na tlačidlo alebo voliteľný prvok, dvakrát ťuknite na obrazovku vykonanie akcie alebo výber prvku.

Kalendár obsahuje nasledujúce oblasti: panel s ponukami na hornom, aktuálne kalendár v strede a navigačný panel v dolnej časti.

Panel s ponukami

Panel s ponukami je v hornej časti obrazovky. Obsahuje Navigácia zásuvka tlačidlo v ľavom hornom rohu, ktorá umožňuje pridať nové konto a prístup k nim nastavenie konta a Outlook pre Android nastavenia. Obsahuje aj výberu dňom rozbaľte tlačidlo, čím z nich môžete rozbaliť alebo zbaliť aktuálneho zobrazenia kalendára. Keď prejdete na deň výberu tlačidlo Rozbaliť, TalkBack oznamuje aktuálny mesiac a rok, napríklad "júna 2018."

Prejdite na položku Nastavenie konta

 1. Ak chcete otvoriť zásuvka navigácie, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť navigáciu zásuvky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "Menu", za ktorou nasleduje počet položiek zobrazených.

 2. Počas navigácie zásuvka sa otvoriť, potiahnite prstom doprava alebo doľava na pohyb medzi kontami kalendára. Každé konto obsahuje aspoň jeden nastavenia viditeľnosti, napríklad narodeniny alebo Kalendár. Keď budete počuť Talkback oznámiť niečo nechcete zahrnúť do kalendára, napríklad "kalendára viditeľnosť začiarkavacie políčko začiarknuté, narodeniny" dvojitým ťuknutím na obrazovku prepnúť vypnúť alebo znova zapnúť.

 3. Zatvorte zásuvku navigácie a vrátiť sa do kalendára, potiahnutím prstom nadol ľavú potom.

Prejdite na položky Nastavenia

 1. Otvorte ponuku Nastavenie, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť navigáciu zásuvky, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nastavenia", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Zavrite ponuku nastavenia a vrátite sa do priečinka Doručená pošta, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

Aktuálny kalendár

Aktuálny kalendár zobrazuje prebiehajúci týždeň, budúci týždeň v deň výberu, nasleduje zoznam udalostí počas najbližších dňoch. Ak chcete prehľadávať výberu dňom, potiahnite prstom doprava alebo doľava, čím sa presunie na ďalší alebo predchádzajúci deň. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zohľadnite Zoznam udalostí v aktuálne vybratom dni.

Ak chcete rozbaliť aktuálny kalendári zobrazovať tri týždne dlhšie, prstom doľava alebo doprava, kým sa aktuálny mesiac, nasleduje "tlačidlo Rozbaliť výberu dňom", a dvakrát ťuknite na obrazovku. To isté tlačidlo umožňuje zbaliť aktuálny kalendár.

Pod výberu dňom, je zoznam udalostí pre najbližších dňoch alebo vo vybranom dni Ak ste ho zo dňa výberu. Ak chcete prehľadávať udalosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava, čím sa presunie na ďalší alebo predchádzajúci deň. Ak chcete získať prístup k Podrobnosti o udalosti, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete ukončiť udalosti, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

Ak chcete vytvoriť novú udalosť aktuálne zobrazenie kalendára, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Pridať tlačidlo Nová udalosť" a dvakrát ťuknite na obrazovku. Udalosť skladateľ nahradí kalendár na obrazovke. Potiahnite prstom doprava alebo doľava na pohyb medzi poľami udalosti a použiť klávesnicu na obrazovke zadajte údaje. Ak chcete uložiť udalosti, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Uložiť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Navigačný panel

Na navigačnom paneli sa nachádza v dolnej časti obrazovky. Obsahuje tlačidlá rýchleho prístupu na E-maily, vyhľadávanie a Kalendár.

Presun medzi zobrazeniami

Premiestnite z kalendára do vyhľadávania alebo Pošta a späť do kalendára, potiahnutím prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Mail", "Hľadanie;" alebo "Kalendár", a dvakrát ťuknite na obrazovku. TalkBack oznamuje aktuálneho zobrazenia. Budete počuť: "Vybraté", za ktorou nasleduje názov zobrazenia.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Pomocou Outlook Kalendár s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, skúmanie a navigáciu rôznych zobrazeniach a pohyb medzi nimi.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Navigácia hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky

Pri pokuse o otvorenie Outlook Kalendár, sa zobrazí zobrazenie Agenda zobrazujúca aktuálneho týždňa v kalendári. Prechádzať cez a vnútri hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky:

 • Potiahnite prstom nahor, kým nebudete počuť "Položky", a potom potiahnite prstom doprava alebo doľava aktivujete jednotlivé prvky obrazovky.

 • Keď sa zameriava na tlačidlo alebo voliteľný prvok, dvakrát ťuknite na obrazovku vykonanie akcie alebo výber prvku.

Okno hlavného zobrazenia obsahuje nasledujúce oblasti: panel s ponukami v hornej, aktuálneho kalendára a zoznam udalostí v strede a navigačný panel v dolnej časti.

Panel s ponukami

Panel s ponukami je v hornej časti obrazovky. Obsahuje navigačného tlačidla v ľavom hornom rohu, ktorý vám umožní pridať, alebo kliknite na položku Kalendáre sa zobrazí. Obsahuje tiež tlačidlo Zobraziť viac, ktoré môžete rozbaliť alebo zbaliť aktuálneho zobrazenia kalendára.

Aktuálny kalendár

Aktuálny kalendár v zobrazení Agenda zobrazuje aktuálneho týždňa v deň výberu, nasleduje zoznam udalostí počas najbližších dňoch. Ak chcete prehľadávať výberu dňom, potiahnite prstom doprava alebo doľava, čím sa presunie na ďalší alebo predchádzajúci deň. Dvojitým ťuknutím na obrazovku zohľadnite Zoznam udalostí v aktuálne vybratom dni.

Ak chcete rozbaliť aktuálny kalendár na zobrazenie ďalších päť týždňov, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Zobraziť viac, tlačidlo Zbaliť" a dvakrát ťuknite na obrazovku. To isté tlačidlo umožňuje zbaliť aktuálny kalendár.

Zoznam udalostí

Pod výberu dňom, je zoznam udalostí pre najbližších dňoch alebo vo vybranom dni Ak ste ho zo dňa výberu. Ak chcete prehľadávať udalosti, potiahnite prstom doprava alebo doľava, čím sa presunie na ďalší alebo predchádzajúci deň. Ak chcete získať prístup k okno s podrobnosťami o udalosti, dvakrát ťuknite na obrazovku. Zatvorte okno Podrobnosti a vrátite sa do zobrazenia programu, potiahnite prstom doprava, kým sa "Späť na tlačidlo Zbaliť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Navigačný panel

Na navigačnom paneli sa nachádza v dolnej časti obrazovky. Na navigačnom paneli môžete, napríklad vytvorenie novej udalosti, zmena zobrazenia kalendára alebo prístup k ďalším možnostiam menu. V ponuke Ďalšie možnosti, máte prístup k nastavenie konta a Outlook Kalendár.

Prejdite na položku Nastavenie konta

 1. Ak chcete otvoriť Ďalšie možnosti, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Ďalšie možnosti, menu."

 2. Otvorte ponuku Správa kont, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Spravovať kontá, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke, potiahnite prstom doprava alebo doľava na pohyb medzi kontami kalendára.

 3. Ak chcete zavrieť ponuku Správa kont a vráťte sa na zobrazenie agendy, potiahnite prstom doprava, kým sa "Späť na tlačidlo Zbaliť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prejdite na položky Nastavenia

 1. Ak chcete otvoriť Ďalšie možnosti, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Ďalšie možnosti, tlačidlo Zbaliť, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Ďalšie možnosti, menu."

 2. Otvorte ponuku Nastavenie, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Nastavenia, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak chcete zavrieť ponuku Správa kont a vráťte sa na zobrazenie agendy, potiahnite prstom doprava, kým sa "Späť na tlačidlo Zbaliť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

Presun medzi aplikáciami kalendára Outlooku a aplikácie Outlook pošta

 1. V Outlook Kalendár, prejdite na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Štart, tlačidlo Zbaliť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Outlook pošta", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Outlook Pošta.

 3. Prejsť späť na Outlook Kalendár, v Outlook Pošta, potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Začať, tlačidlo Zbaliť," dvakrát ťuknite na obrazovku, potiahnite prstom doprava až budete počuť "Aplikácie, tlačidlo," a dvakrát ťuknite na obrazovku. V zozname aplikácií, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Outlook kalendár", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa Outlook Kalendár.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Zobrazenie žiadosti o schôdzu a odpovedanie na ňu v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Použite Outlook Web App pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, skúmanie a nájdite rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak použijete Outlook Web App, odporúčame použiť Microsoft Edge ako webový prehliadač. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Edge pomôže. Keďže Outlook Web App sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sa líšia od tých v počítačovom programe. Napríklad použijete kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6 na prechod a odhlásenie v rámci príkazy. Tiež klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a použite ho na webový prehliadač - nie Outlook Web App Ctrl + O (otvoriť).

 • Rozloženie Outlook Web App zodpovedá poslednej vykonanej medzinárodnými navigácia ovládania klávesnice. Ak používate niektoré klávesové skratky, ktoré sú špecifické pre čítačky obrazovky, môžete využiť ARIA značky na stránke.

 • Kalendár v súvislosti s pokyny sú uvedené s Tabla na čítanie vypnúť.

 • Momentálne aktualizujeme Outlook.office.com (Outlook na webe). Niektorí ľudia už používajú nový Outlook a pre ostatných sa bude predvolene zobrazovať klasická verzia, kým aktualizáciu nedokončíme. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie pomoci s novou službou Outlook na webe. Keďže pokyny v tejto téme sa vzťahujú na nové používateľské prostredie, odporúčame vám prejsť z klasického používateľského prostredia na nový Outlook. Ak chcete prejsť na nový Outlook, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook), potom stlačte kláves Enter. Ak sa namiesto „Command, Try the new Outlook“ (Príkaz, Vyskúšať nový Outlook) ozve „Command toolbar“ (Panel s nástrojmi príkazov), už používate nový Outlook.

Obsah tohto článku

Navigácia hlavnými prvkami zobrazenia a obrazovky

Pri pokuse o otvorenie kalendáraOutlook Web App, hlavného zobrazenia sa zobrazujú. Budete počuť aktuálny dátum a či sú udalosti pre daný deň. Budete počuť aj celkový počet udalostí v aktuálnom mesiaci. Prechod cez a do hlavného zobrazenia a prvkov obrazovky:

 • Stláčaním klávesu Tab prepínať zameranie medzi prvkami na obrazovke.

 • Prechádzať medzi hlavné oblasti obrazovky len (tlačidlo Nová udalosť, výber dátumu, zoznam kalendárov, modul prepínač, možností zobrazenia kalendára a zobrazenie kalendára), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť "Prejsť na" nasleduje názov oblasť, ktorú chcete premiestniť a potom stlačte kláves Enter.

 • Keď sa zameriava na tlačidlo alebo voliteľný prvok, stlačte kláves Enter na vykonanie akcie alebo výber prvku.

Outlook Web AppKalendár obsahuje nasledujúce hlavné zobrazenia a oblastí: vodorovný navigačný panel v zhora, navigačnú tablu na ľavej, aktuálne kalendár v strede a zobrazení agenda na pravej strane.

Vodorovný navigačný panel

Vodorovný navigačný panel je v hornej časti obrazovky pod poľom URL adresu. Obsahuje Spúšťač aplikácií a žiadne pripnuté aplikácie na ľavej strane, vyhľadávacie pole v strede a prístup k všeobecné informácie, napríklad pomoc a nastavenia na pravej strane.

Ak máte prístup k všeobecné informácie, ako napríklad nastavenia sa otvorí v samostatnom tabla na pravej strane zobrazenia programu.

Navigačná tabla

Na navigačnej table obsahuje tlačidlo Nová udalosť v hornej časti a dátumom výber a pod ním zozname kalendár. V dolnej časti tably, môžete nájsť na selektor modul, ktorý obsahuje tlačidlá rýchleho prístupu na Pošta, Kalendár, kontakty a úlohy.

Na pohyb medzi položkami na table, stláčaním klávesu Tab.

Aktuálny kalendár

Aktuálny kalendár zobrazuje vybraté zobrazenie aktuálneho kalendára, ako sú napríklad týždeň alebo mesiac. Vyhľadajte kalendár, stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol.

V hornej časti aktuálnej kalendára je príkaz panel s nástrojmi, kde môžete preskúmať aktuálny mesiac a rok, vyberte položku predchádzajúci alebo nasledujúci mesiac alebo pomocou výberu vyberte zobrazenie aktuálneho kalendára (deň, týždeň práca, týždeň, mesiac Mesiac, alebo dnes ) a zdieľať kalendáre. Stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava na presun medzi položky panela s nástrojmi a potom stlačte kláves Enter a vyberte položku.

Na vytvorenie novej udalosti, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N. Udalosť skladateľ nahradí kalendár na obrazovke. Stlačením klávesu Tab pohyb medzi poľami udalosti. Uložiť udalosti, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, až kým počuť "tlačidlo" Uložiť, a potom stlačte kláves Enter. Udalosť skladateľ bez uloženia ukončíte stlačením klávesu Esc.

Presun medzi zobrazeniami

Z kalendára na Mail, kontakty alebo úlohy, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6, kým sa "Prejsť na modul prepínač" a potom raz stlačte kláves Tab a potom stláčaním klávesu šípka doprava, kým nebudete počuť názov modulu a stlačte kláves Enter.

Otvorte tablu nastavenia, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo nastavenia" a potom stlačte kláves Enter. Pomocou klávesu Tab prejdite na požadované nastavenie a stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky naplánovať plánované činnosti alebo schôdze v programe Outlook

Klávesové skratky v Outlooku na webe a v službe Outlook.com

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím e-mailu v Outlooku

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×