Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu s úlohami

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu s úlohami

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite To-Do pre web pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na skúmanie a navigácia v rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

  • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

  • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

  • Ak používate To-Do pre web, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže To-Do pre web sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na To-Do pre web.

Obsah tohto článku

Prejdite na zobrazenie môj deň

Pri pokuse o otvorenie To-Do po prvýkrát, Môj deň zobrazenie sa zobrazí napravo od bočný panel. Zobrazuje položiek zoznamu úloh, alebo úlohy, za deň. Prechádzanie zoznamu, stlačte kláves Tab. Čítačka obrazovky oznamuje položiek v zozname a ich stavy. Ak chcete označiť položky dokončená, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Nezačiarknuté, označené ako nedokončila začiarknite políčko" a stlačte kláves Enter. Ak chcete otvoriť zobrazenie podrobností úlohy, stlačte medzerník alebo Enter.

Ak máte napríklad úlohy, ktoré sú splatné dnes alebo zostali z včera, návrhy oznámení bublina sa zobrazí v hornej Zobraziť Môj deň. Ak chcete skontrolovať úlohy, stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Revízia", a potom stlačte kláves Enter.

Prejdite na zobrazenie návrhov

Ak chcete prejsť na zobrazenie návrhov, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Otváranie navrhované úlohy prostredníctvom tlačidla návrhy" a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete presunúť v zozname návrhov, stláčaním klávesu Tab. Čítačka obrazovky oznamuje stav každej položky v zozname. Ďalšie informácie o čo návrhy odkazovať na Používanie čítačky obrazovky na prácu s návrhy s úlohami.

Prejdite na zobrazenie zoznamu úloh

Ak chcete prejsť do zobrazenia Zoznamu úloh, na bočnom paneli, stláčaním klávesu Tab, kým sa názov zoznamu, ktorý chcete upraviť, a potom stlačte kláves Enter.

Pod dátumom, oblasť hlavného obsahu zaberá väčšiu časť miesto na obrazovke. Zobrazuje položiek zoznamu úloh, alebo úlohy, v danom zozname konkrétneho. Prechádzanie zoznamu, stlačte kláves Tab. Čítačka obrazovky oznamuje položiek v zozname a ich stavy. Ak chcete označiť položky dokončená, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Nezačiarknuté, označené ako nedokončila začiarknite políčko" a stlačte kláves Enter. Ak chcete otvoriť zobrazenie podrobností úlohy, stlačte medzerník alebo Enter. Ďalšie informácie o úlohách, odkazovať na Používanie čítačky obrazovky na prácu s úlohami v s úlohami.

Prejdite na zobrazenie podrobností

Ak chcete otvoriť zobrazenie podrobností úlohy, v zobrazení Zoznamu úloh alebo v zobrazení Môj deň, stlačte kláves Enter na úlohu. Otvorí sa okno v pravej časti obrazovky. V tomto zobrazení môžete napríklad nastavenie pripomenutí alebo písať poznámky k úlohe. Na pohyb medzi poľami v zobrazení, stlačte kláves Tab alebo Shift + Tab. Ak chcete zatvoriť zobrazenie podrobností, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Skryť tlačidlo Zobrazenie podrobností" a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

To-Do pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, skúmanie a nájdite rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi.

Poznámky: 

  • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

  • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tejto témy

Prejdite na zobrazenie môj deň

Keď prvýkrát otvoríte To-Do, zobrazenie Môj deň sa zobrazí. Prechádzať medzi prvkami v zobrazení Môj deň, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa daný prvok sa má, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

Prejdite na zobrazenie návrhov

Prejdite do zobrazenia návrhov, v zobrazení Môj deň, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť "Návrhy tlačidlo" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete presunúť v zozname návrhov, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Funkcia voiceOver oznamuje stav každej položky v zozname. Ďalšie informácie o čo návrhy odkazovať na Používanie čítačky obrazovky na prácu s návrhy s úlohami.

Prejdite na zobrazenie bočný panel

Prejdite na bočný panel zobrazenia, v zobrazení Môj deň alebo Zoznam úloh, potiahnite prstom doľava, kým sa "Migrácia existujúceho" a potom dvojitým ťuknutím obrazovky. Budete počuť: "Zbalené bočný panel". Zobrazí sa ponuka zobrazuje všetky úlohy zoznam sa otvorí. V ponuke premiestniť, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať nový zoznam, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nové tlačidlo Zoznam" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie o zoznamoch, odkazovať na Používanie čítačky obrazovky na prácu s zoznamov v s úlohami.

Prejdite na zobrazenie zoznamu úloh

Ak chcete prejsť do zobrazenia Zoznam úloh, v zobrazení Bočný panel ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými úlohy v zozname úloh, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Funkcia voiceOver oznamuje úloh a ich stavy. Ak chcete otvoriť Podrobnosti úlohy, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete označiť úlohu dokončiť, potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "nie dokončených úloh tlačidlo položka" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie o úlohách, odkazovať na Používanie čítačky obrazovky na prácu s úlohami v s úlohami.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou To-Do pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, skúmanie a navigáciu rôznych zobrazeniach a pohyb medzi nimi.

Poznámky: 

  • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

  • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Prejdite na zobrazenie môj deň

Keď prvýkrát otvoríte To-Do, zobrazenie Môj deň sa zobrazí. Prechádzať medzi prvkami v zobrazení Môj deň, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa daný prvok sa má, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

Prejdite na zobrazenie návrhov

Ak chcete prejsť na zobrazenie návrhov, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť "návrhy" a následným dvojitým ťuknutím obrazovky. Ak chcete presunúť v zozname návrhov, potiahnite prstom doľava alebo doprava. TalkBack oznamuje stav každej položky v zozname. Ďalšie informácie o čo návrhy odkazovať na Používanie čítačky obrazovky na prácu s návrhy s úlohami.

Prejdite na zobrazenie bočný panel

Prejdite na bočný panel zobrazenia, v zobrazení Môj deň alebo Zoznam úloh, potiahnite prstom doľava, kým sa "Migrácia existujúceho" a potom dvojitým ťuknutím obrazovky. Zobrazí sa ponuka zobrazuje všetky úlohy zoznam sa otvorí. V ponuke premiestniť, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať nový zoznam, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nový zoznam" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie o zoznamoch, odkazovať na Používanie čítačky obrazovky na prácu s zoznamov v s úlohami.

Prejdite na zobrazenie zoznamu úloh

Ak chcete prejsť do zobrazenia Zoznam úloh, v zobrazení Bočný panel ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve názov zoznamu, ktorý chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými úlohy v zozname úloh, potiahnite prstom doľava alebo doprava. TalkBack oznamuje úloh a ich stavy. Ak chcete otvoriť Podrobnosti úlohy, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete označiť úlohu dokončiť, potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "nie dokončených úloh tlačidlo položka" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie o úlohách, odkazovať na Používanie čítačky obrazovky na prácu s úlohami v s úlohami.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365

Pomocou To-Do pre Windows 10 s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, skúmanie a navigáciu rôznych zobrazeniach a pohyb medzi nimi.

Poznámky: 

  • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

  • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

Obsah tohto článku

Prejdite na zobrazenie môj deň

Keď prvýkrát otvoríte To-Do, zobrazenie Môj deň sa zobrazí. Prechádzať medzi prvkami v zobrazení Môj deň, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa daný prvok sa má, a potom dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte ho.

Prejdite na zobrazenie návrhov

Ak chcete prejsť na zobrazenie návrhov, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť "návrhy" a následným dvojitým ťuknutím obrazovky. Ak chcete presunúť v zozname návrhov, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Moderátor oznamuje stav každej položky v zozname. Ďalšie informácie o čo návrhy odkazovať na Používanie čítačky obrazovky na prácu s návrhy s úlohami.

Prejdite na zobrazenie bočný panel

Prechádzať zobrazení bočný panel v zobrazení Môj deň alebo Zoznam úloh, potiahnite prstom doľava, kým sa "Tlačidla navigácie" a potom dvojitým ťuknutím obrazovky. Otvorí sa ponuka, zobrazením všetkých zoznamoch. V ponuke premiestniť, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Ak chcete vybrať zoznam, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete pridať nový zoznam, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Nové tlačidlo Zoznam" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie o zoznamoch, označovať práce so zoznamami úloh s čítačkou obrazovky.

Prejdite na zobrazenie zoznamu úloh

Navigácia v zobrazení Zoznamu úloh v zobrazení bočný panel, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa názov zoznamu, ktorý chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými úlohy v zozname úloh, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Moderátor oznamuje úloh a ich stavy. Ak chcete otvoriť Podrobnosti úlohy, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak chcete označiť úlohu dokončiť, potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "nie dokončených úloh tlačidlo položka" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie o úlohách, odkazovať na prácu s úlohami v úloh s čítačkou obrazovky.

Pozrite tiež

Práca so zoznamami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s úlohami v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Práca s návrhmi v aplikácii To-Do pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×