Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Office Lens

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu Office Lens

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Office Lens pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, skúmanie a nájdite rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tejto témy

Navigácia v hlavnom zobrazeniach a prvky na obrazovke

Office Lens obsahuje nasledujúce hlavné zobrazenia: zaznamenávanie, Galéria a Export do. Prechod cez a v zobrazeniach a prvkov obrazovky:

 • Potiahnutím prstom doľava alebo doprava na presun medzi prvkami na obrazovke.

 • Posunutím prsta po obrazovke oboznámiť sa s prvkami na obrazovke.

 • Keď sa zameriava na tlačidlo, dvakrát ťuknite na obrazovku vykonanie akcie.

 • Keď sa zameriava na páse s nástrojmi režim kameru, budete počuť "Režim fotoaparátu" a súčasnú hodnotu. Potiahnite prstom nahor alebo nadol, kým sa režim chcete a dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte režim.

Zaznamenanie zobrazenia

Pri pokuse o otvorenie Office Lens po prvýkrát, otvorí sa okno zachytiť. Zaznamenanie zobrazenie umožňuje Nasnímajte obrázok alebo vyberte existujúcu fotografiu z knižnice pomocou tlačidiel v dolnej časti obrazovky.

Môžete upraviť nastavenia kamery, ako napríklad Flash, pomocou panela s nástrojmi v hornej časti. Režim fotoaparát (tabuľu, dokument, vizitka alebo fotografie) môžete vybrať aj na páse s nástrojmi v dolnej.

Zobrazenie galérie

Zobrazenie galérie zobrazuje zachytený obrázok. Môžete upraviť obrázok, napríklad orezanie a otáčanie na paneli s nástrojmi v hornej časti obrazovky. Ak ste zachytili viac obrázkov, zobrazenie označuje aktuálny obrázok s v rozpore a umožňuje odstrániť nepotrebné obrázkov pomocou panela s nástrojmi.

Môžete skryť prvky obrazovky a preskúmanie obrázok bez toho, aby vás čokoľvek rozptyľovalo. Na uloženie obrázka alebo vykonať ďalšie obrázky, použite tlačidlá v dolnej časti obrazovky.

Exportovať na zobrazenie

Po aktivovaní tlačidla Hotovo v zobrazení zobrazenie galérie, Exportovať zobrazíte otvorí. Môžete zmeniť konto, ktoré používa na export a vyberte zo zoznamu aplikácií na ukladanie a zdieľanie obrázok.

Presun medzi zobrazeniami

Ak chcete prejsť zo zobrazenia zachytiť zobrazenie galérie, snímky, výber existujúceho obrázka z knižnice fotografií alebo otvoriť predtým zachytený obrázok:

 • Na zaznamenanie zobrazenia, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Vybrať fotografiu z tlačidlo knižnice" "Tlačidlo Digitalizovať" alebo "Tlačidlo na otvorenie galérie obrázok zobraziť," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak Nasnímajte obrázok alebo otvoriť predtým zachytený obrázok, zobrazenie galérie otvorí priamo.

 • Ak chcete vybrať existujúci obrázok, otvorí sa zobrazenie knižnice fotografií. Prezrite si zobrazenie potiahnutím prstom a dvojité ťuknutie dovtedy, kým nenájdete požadovaný obrázok. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovaný obrázok a potom otvorte zobrazenie galérie.

Vrátiť zo zobrazenia galérie späť na zaznamenanie zobrazenie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete zrušiť, úprava a odstránenie všetky aktuálne nezaznamenajú, obrázky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Zrušiť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Tlačidlo odstrániť" alebo "Odstrániť všetky tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete zachytiť ďalšiu snímku, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Tlačidlo pridať obrázok" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Na presun z zobrazenie galérie na Export na zobrazenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie galérie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Tlačidlo dozadu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Office Lens

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou Office Lens s TalkBack, vstavané Android obrazovky, skúmanie a navigáciu rôznych zobrazeniach a pohyb medzi nimi.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Navigácia v hlavnom zobrazeniach a prvky na obrazovke

Office Lens obsahuje nasledujúce hlavné zobrazenia: zaznamenávanie, Galéria a Uložiť do. Prechod cez a v zobrazeniach a prvkov obrazovky:

 • Potiahnutím prstom doľava alebo doprava na presun medzi prvkami na obrazovke.

 • Posunutím prsta po obrazovke oboznámiť sa s prvkami na obrazovke.

 • Keď sa zameriava na tlačidlo, dvakrát ťuknite na obrazovku vykonanie akcie.

Zaznamenanie zobrazenia

Pri pokuse o otvorenie Office Lens po prvýkrát, otvorí sa okno zachytiť. Zaznamenanie zobrazenie umožňuje Nasnímajte obrázok alebo importovať existujúci obrázok z knižnice pomocou tlačidiel v dolnej časti obrazovky.

Môžete upraviť nastavenia kamery, ako napríklad Flash, pomocou panela s nástrojmi v hornej časti. Zachytenie režim (tabuľu, dokument, vizitka alebo fotografie) môžete vybrať aj na páse s nástrojmi v dolnej.

Zobrazenie galérie

Zobrazenie galérie zobrazuje zachytený obrázok. Môžete upraviť obrázok, napríklad orezanie a otáčanie na paneli s nástrojmi v hornej časti obrazovky. Ak ste zachytili viac obrázkov, zobrazenie označuje aktuálny obrázok s v rozpore a umožňuje odstrániť nepotrebné obrázkov pomocou panela s nástrojmi.

Môžete skryť prvky obrazovky a preskúmanie obrázok bez toho, aby vás čokoľvek rozptyľovalo. Na uloženie obrázka alebo vykonať ďalšie obrázky, použite tlačidlá v dolnej časti obrazovky.

Exportovať na zobrazenie

Po aktivovaní tlačidla Uložiť obrázok v zobrazení zobrazenie galérie, otvorí sa okno Uložiť do. Môžete vybrať zo zoznamu aplikácií na uloženie obrázka.

Presun medzi zobrazeniami

Ak chcete prejsť zo zobrazenia zachytiť zobrazenie galérie, snímky, importovať existujúci obrázok z knižnice alebo otvoriť predtým zachytený obrázok:

 • Na zaznamenanie zobrazenia, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Tlačidlo Importovať", "Tlačidlo digitalizovať," alebo "dvojité ťuknutie Zobraziť obrázky, ktoré ste si urobili", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak Nasnímajte obrázok alebo otvoriť predtým zachytený obrázok, zobrazenie galérie otvorí priamo.

 • Ak chcete importovať existujúci obrázok, otvorí sa zobrazenie nedávne knižnice. Prezrite si zobrazenie potiahnutím prstom a dvojité ťuknutie dovtedy, kým nenájdete požadovaný obrázok. Dvojitým ťuknutím na obrazovku vyberte požadovaný obrázok a potom otvorte zobrazenie galérie.

Vrátiť zo zobrazenia galérie späť na zaznamenanie zobrazenie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Ak chcete zrušiť, úprava a odstránenie všetky aktuálne nezaznamenajú, obrázky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Vzhľad tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Tlačidlo odstrániť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Na ďalšie snímky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Sa tlačidlo Ďalšie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Na presun z zobrazenie galérieUložiť do zobrazenia, ak potiahnete prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Uložte obrázok tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie galérie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Vrátiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Office Lens

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou Office Lens s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, skúmanie a navigáciu rôznych zobrazeniach a pohyb medzi nimi.

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Navigácia v hlavnom zobrazeniach a prvky na obrazovke

Office Lens obsahuje nasledujúce hlavné zobrazenia: zaznamenávanie, Galéria a Uložiť. Prechod cez a v zobrazeniach a prvkov obrazovky:

 • Potiahnutím prstom doľava alebo doprava na presun medzi prvkami na obrazovke.

 • Posunutím prsta po obrazovke oboznámiť sa s prvkami na obrazovke.

 • Keď sa zameriava na tlačidlo, dvakrát ťuknite na obrazovku vykonanie akcie.

Zaznamenanie zobrazenia

Pri pokuse o otvorenie Office Lens po prvýkrát, otvorí sa okno zachytiť. Zaznamenanie zobrazenie umožňuje Nasnímajte obrázok pomocou tlačidla v dolnej časti.

Môžete upraviť nastavenia kamery, napríklad Flash režim a režim fotoaparátu (tabuľu, dokument, vizitka alebo fotografie) pomocou panela s nástrojmi na pravej strane.

Môžete zobraziť rôzne nastavenia a importovať existujúce obrázky z ponuky tlačidlo v pravej dolnej. Ak už ste zachytili obrázok, zobrazíte ju pomocou tlačidla Zobrazenie predchádzajúcich obrázkov do pravého horného rohu.

Zobrazenie galérie

Zobrazenie galérie zobrazuje zachytený obrázok. Môžete upraviť obrázok, napríklad orezanie a pridanie popisu z panela s nástrojmi v hornej časti obrazovky. Zobrazenie označuje aktuálny obrázok s v rozpore a umožňuje odstrániť nepotrebné obrázkov pomocou panela s nástrojmi.

Na uloženie obrázka alebo vykonať ďalšie obrázky, použite tlačidlá na paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky.

Exportovať na zobrazenie

Po aktivácii na tlačidlo Uložiť v zobrazení zobrazenie galérie, otvorí sa okno Uložiť. Môžete zmeniť konto, ktoré používa na export a vyberte zo zoznamu aplikácií na uloženie obrázka.

Presun medzi zobrazeniami

Ak chcete prejsť zo zobrazenia zachytiť zobrazenie galérie, snímky, otvoriť predtým zachytený obrázok alebo výber existujúceho obrázka z knižnice:

 • Ak chcete zachytiť snímku alebo otvoriť predtým zachytený obrázok, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Zachytenie tlačidlo" alebo "Zobraziť predchádzajúce obrázky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie galérie.

 • Ak chcete vybrať existujúci obrázok, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým budete počuť "Tlačidlo ponuky", dvakrát ťuknite na obrazovku, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Tlačidla Import", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Prezrite si knižnicu potiahnutím prstom a dvojitým ťuknutím vyberte požadovaný obrázok. Po aktivovaní tlačidla Hotovo, otvorí sa zobrazenie galérie.

Návratnosť za zobrazenie galérie na zaznamenanie zobrazenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Si ďalšie tlačidlo na paneli aplikácie" alebo "Tlačidlo dozadu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Na presun z zobrazenie galérieUložiť zobrazenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Uložiť tlačidlo na paneli aplikácie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie galérie, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa počuť "Tlačidlo dozadu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s Office Lens

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×