Pomocník pre Microsoft Whiteboard

Poznámka: Tento článok pravidelne kontrolujte, aby ste mali prehľad o nových a naposledy aktualizovaných otázkach a odpovediach.

Ako začnem používať Whiteboard v PC?

Ako začnem používať Whiteboard v zariadení so systémom iOS?

Ako začnem používať Whiteboard Web App (Preview)?

Ako môžem aktualizovať Whiteboard na Surface Hube mojej organizácie?

Aké konto potrebujem na používanie Whiteboardu?

Som IT správcom služieb Office 365. Ako zapnem alebo vypnem Whiteboard pre svoju organizáciu?

Aké sú rozdiely medzi funkciami vo Whiteboarde v systémoch Windows 10, iOS a na webe?

Ktoré zariadenia sú podporované?

Ako sa prihlásim do Whiteboardu?

Nedá sa prihlásiť. Čo mám robiť?

Ako sa používa písanie rukou vo Whiteboarde? Čo je kreslenie prstom?

Ako sa používa pravítko?

Ako sa používa funkcia Písanie rukou na tvar?

Ako sa používa funkcia Písanie rukou na tabuľku?

Ako obsah vyberiem, premiestnim, zmením jeho veľkosť a skopírujem?

Ako pridám do Whiteboardu obrázky z webového prehliadača?

Ako pridám do Whiteboardu obrázky zo zariadenia?

Ako zmením obrázky na stohy alebo ako ich vytiahnem zo stohov?

Ako pridám rýchle poznámky a ako na ne niečo napíšem?

Ako sa na svoju tabuľu pozriem zhora?

Kde nájdem všetky svoje tabule a ako sa medzi nimi prepína?

Ako môžem spolupracovať vo Whiteboarde s inými používateľmi?

Ako môžem exportovať tabuľu alebo ju uložiť ako snímku obrazovky alebo súbor?

Ako sa používa hľadanie v Bingu vo Whiteboarde?

Nezobrazujú sa položky Hľadanie v Bingu, Prihlásiť sa alebo Možnosti zdieľania. V čom je problém?

Ako môžem exportovať, prenášať alebo odstrániť osobné údaje na mojich tabuliach?

Čo je Whiteboard v rámci schôdze Microsoft Teams?

Do ktorej kategórie zabezpečenia súladu patrí Whiteboard?

Mám návrh alebo som našiel nejakú chybu. Čo mám robiť?

Ako začnem používať Whiteboard v PC?

 • Aplikáciu Microsoft Whiteboard pre Windows 10 si môžete nainštalovať z Microsoft Storu. Po dokončení inštalácie sa prihláste do Whiteboardu pomocou bezplatného konta Microsoft alebo konta služieb Office 365 (pracovného alebo školského).

Ako začnem používať Whiteboard v zariadení so systémom iOS?

 • Stiahnite si Microsoft Whiteboard do zariadenia so systémom iOS z obchodu App Store (vyžaduje Apple iOS 9 alebo novší, iPhone 5s alebo novší, iPad Mini 3 alebo novší, iPad Air alebo iPad Pro) a potom sa prihláste pomocou konta Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, Xbox atď.) alebo konta služieb Office 365 (osobného, pracovného alebo školského).

Ako začnem používať Whiteboard Web App (Preview)?

 • Pre komerčných používateľov sa Whiteboard Web App (Preview) zavádza postupne. Skôr ako túto aplikáciu budete môcť používať, váš IT správca ju musí zapnúť podľa postupu uvedeného v tomto článku. Po zapnutí aplikácie Whiteboard Web App (Preview) k nej môžete získať prístup na lokalite https://whiteboard.microsoft.com.

Ako môžem aktualizovať Whiteboard na Surface Hube mojej organizácie?

 • „Microsoft Whiteboard“ je novšia verzia pôvodnej aplikácie „Microsoft Whiteboard 2016“ na Surface Hube, ktorá je pripnutá na úvodnú obrazovku.

  Zákazníci používajúci Surface Hub si môžu vybrať, či budú pokračovať v používaní existujúcej aplikácie Whiteboard, nainštalujú novú verziu spoločne s existujúcou aplikáciou alebo úplne nahradia staršiu aplikáciu.

  Ak chcete zistiť viac, pozrite si časť Zapnutie Microsoft Whiteboardu v zariadení Surface Hub.

Aké konto potrebujem na používanie Whiteboardu?

 • Ak chcete používať Microsoft Whiteboard v systéme Windows 10 alebo iOS, musíte sa prihlásiť pomocou bezplatného konta Microsoft alebo konta služieb Office 365 (pracovného alebo školského). 

 • Ak chcete používať Whiteboard Web App (Preview), musíte sa prihlásiť pomocou konta služieb Office 365 (pracovného alebo školského).

Som IT správcom služieb Office 365. Ako zapnem alebo vypnem Whiteboard pre svoju organizáciu?

 • Whiteboard sa pre organizáciu zapne automaticky. Používatelia sa budú môcť prihlásiť do aplikácie Whiteboard v zariadeniach so systémami Windows 10 a iOS.

  Ak to chcete zmeniť, pozrite si tento článok.

Aké sú rozdiely medzi funkciami vo Whiteboarde v systémoch Windows 10, iOS a na webe?

 • Aplikácie Whiteboard v systémoch Windows 10 a iOS poskytujú porovnateľnú úroveň funkcií s určitými malými rozdielmi.

  V aplikácii pre iOS napríklad nie je k dispozícii hľadanie obrázkov cez Bing a nemožno pozvať účastníkov s použitím písania rukou (mená ľudí je potrebné zadať pomocou klávesnice).

  Whiteboard Web App (Preview) momentálne umožňuje používateľom vytvárať tabule a pripojiť sa k nim, vytvárať a vymazávať písanie rukou, ako aj zobraziť stohy, rýchle poznámky a obrázky, ktoré pridali iní používatelia.

 • Naším cieľom je postupne zosúladiť množiny funkcií aplikácií Whiteboard na jednotlivých platformách.

Ktoré zariadenia sú podporované?

 • Aplikácia Whiteboard pre Windows 10 je podporovaná vo všetkých zariadeniach s Windowsom 10 vrátane zariadenia Surface Hub.

 • Aplikácia Whiteboard pre iOS je podporovaná v systéme Apple iOS 9 alebo novšom a vyžaduje iPhone 5s alebo novší, iPad Mini 3 alebo novší, iPad Air alebo iPad Pro.

 • Whiteboard Web App (Preview) je podporovaná vo väčšine zariadení s aktualizovaným moderným prehliadačom.

  Poznámka: Whiteboard Web App (Preview) momentálne nie je kompatibilná s Windows Phonom 8.1, prehliadačom Silk v zariadení Amazon Kindle alebo mimoriadne malými zariadeniami, ako sú napríklad inteligentné hodinky.

Ako sa prihlásim do Whiteboardu?

 • Ťuknite na tlačidlo Prihlásiť sa v pravom hornom rohu a prihláste sa. Po prihlásení získate prístup k ďalším funkciám, ako sú napríklad trvalé tabule a spolupráca s ostatnými.

Nedá sa prihlásiť. Čo mám robiť?

 • Ak používate konto služieb Office 365 pridelené vašou organizáciou, kontaktujte správcu a uistite sa, že služba Whiteboard je zapnutá pre vašu organizáciu.

 • Ak máte tento problém v zariadení Surface Hub, požiadajte správcu o ďalšie informácie alebo si pozrite tému Microsoft Surface Hub – príručka pre správcov a prečítajte si o nastaveniach, ktoré môžu brániť prihláseniu.

 • Ak používate vaše firemné konto Office 365 na zariadení iOS a váš účet má nejaké politiky podmieneného prístupu na úrovni nájomníka alebo požiadavky MDM, skontrolujte, či máte nainštalovanú aplikáciu Microsoft Authenticator.

Ako sa používa písanie rukou vo Whiteboarde? Čo je kreslenie prstom?

 • Ak používate zariadenie s aktívnym perom, pero a dotykové ovládanie môžete používať na rôzne účely. Keď na obrazovke použijete pero, zobrazí sa na nej písanie rukou, a keď použijete prsty, posunie sa plátno.

 • Ak máte pasívne zariadenie (čo znamená, že pero je prázdne alebo zariadenie nemá žiadne pero) a chcete zmeniť spôsob interakcie s obrazovkou, je potrebné zapnúť alebo vypnúť režim kreslenia prstom. Pri zapnutom režime kreslenia prstom môžete kresliť dotykom na plátne na obrazovke. Pri vypnutom režime kreslenia prstom môžete plátno na obrazovke dotykom posunúť, priblížiť alebo vzdialiť. 

 • Môžete prepínať medzi rôznymi farebnými perami, zvýrazňovačmi a gumami tak, že vyberiete príslušný nástroj v dolnej časti aplikácie.

Ako sa používa pravítko?

Pomocou pravítka na obrazovke vo Whiteboarde môžete nakresliť presné a rovné čiary alebo zarovnať množinu objektov na tabuli. Ak chcete použiť pravítko, postupujte takto:

 1. Ťuknite na ikonu pravítka a pravítko sa zobrazí na plátne.

 2. Nastavte pravítko do požadovaného uhla:

  • Jedným prstom môžete pravítko presúvať v smere nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

  • Dvoma prstami môžete otočiť pravítko do požadovaného uhla.

 3. Ak chcete nakresliť rovnú čiaru, ťuknutím vyberte pero alebo zvýrazňovač a začnite kresliť pozdĺž okraja pravítka.

Ako sa používa funkcia Písanie rukou na tvar?

 • Ak chcete zmeniť rukou kreslené tvary na presné tvary, môžete použiť voliteľnú funkciu Písanie rukou na tvar, keď ju aktivujete v nastaveniach. Keď je funkcia Písanie rukou na tvar aktívna a na tabuli nakreslíte ťahmi perom napríklad nejaký štvorec alebo kruh, automaticky sa zmení na presný tvar.

  Konverzia tvarov vo Whiteboarde v súčasnosti funguje so štvorcami, obdĺžnikmi, trojuholníkmi, kruhmi, šesťuholníkmi, päťuholníkmi a rovnobežníkmi.

Tip: Ak chcete posledný nakreslený tvar vrátiť do pôvodných ťahov perom, môžete použiť príkaz Späť. Ak chcete odstrániť tvar z tabule, použite nástroj Guma. Ak chcete zastaviť automatické konvertovanie tvarov z písania rukou, vypnite funkciu Písanie rukou na tvarnastaveniach.

Ako sa používa funkcia Písanie rukou na tabuľku?

 • Whiteboard vám umožňuje vytvoriť usporiadané a úhľadné tabuľky za chodu pomocou niekoľkých ťahov perom. Môžete zvýrazňovať bunky a pridávať alebo odstraňovať stĺpce či riadky. Ak chcete vytvoriť tabuľku, na plátno nakreslite štvorec. Keď ho Whiteboard rozpozná, stĺpce a riadky vytvoríte tak, že tvar predelíte zvislo aj vodorovne.

 • Ďalšie stĺpce a riadky môžete pridať alebo odstrániť pomocou symbolov +. Pomocou zvýrazňovača môžete zvýrazniť konkrétne bunky, aby sa dali jednoducho vyhľadať.

 • Pri vymazávaní tabuľky sa najskôr vymaže obsah tabuľky, aby ste omylom nevymazali samotnú tabuľku.

Ako obsah vyberiem, premiestnim, zmením jeho veľkosť a skopírujem?

 • Ak chcete presúvať objekty, keď je režim kreslenia prstom vypnutý, môžete ich vybrať pomocou prsta a jednoducho presúvať po plátne.

 • Na výber obsahu môžete použiť prst alebo pero – alebo môžete použiť nástroj Laso na paneli s nástrojmi a vybrať viacero objektov naraz. Po aktivácii režimu lasa môžete pomocou pera zakrúžkovať obsah, ktorý chcete vybrať. Keď je režim kreslenia prstom zapnutý pre pasívne zariadenia alebo zariadenia bez pera, takisto môžete zapnúť nástroj Laso a vyberať obsah zakrúžkovaním prstom.

 • Ak máte na aktívnom pere barelové tlačidlo, stlačením a podržaním tohto tlačidla dočasne zapnete režim Laso a môžete zakrúžkovať obsah, ktorý chcete vybrať.

 • Po výbere môžete obsah presúvať pomocou prsta alebo pera. Ak chcete zmeniť jeho veľkosť, dvomi prstami obsah roztiahnite alebo zmenšite. Ak ho chcete kopírovať, stlačte a podržte vybratý obsah, stlačte tlačidlo Kopírovať, stlačte a podržte prst na mieste požadovaného prilepenia, a potom stlačte tlačidlo Prilepiť.

Ako pridám do Whiteboardu obrázky z webového prehliadača?

 • Obrázky z prehliadača alebo inej aplikácie môžete skopírovať a prilepiť stlačením a podržaním (v dotykových zariadeniach) alebo pomocou dvoch kliknutí pravým tlačidlom myši, raz na skopírovanie a raz na prilepenie.

 • Pozrite si časť „Ako sa používa hľadanie v Bingu vo Whiteboarde?“ a časť „Ako pridám do Whiteboardu obrázky zo zariadenia?“, ktoré sú uvedené ďalej v tomto článku. Nájdete tu pokyny pre iné spôsoby pridávania obrázkov.

Ako pridám do Whiteboardu obrázky zo zariadenia?

 • Obrázky zo zariadenia môžete vložiť stlačením a podržaním (v dotykových zariadeniach) alebo zobrazením kontextovej ponuky kliknutím pravým tlačidlom a výberom tlačidla Obrázok. Zobrazí sa prieskumník, kde môžete vybrať obrázky v zariadení.

Ako zmením obrázky na stohy alebo ako ich vytiahnem zo stohov?

 • Ak chcete vytvoriť stoh, presuňte objekt (napríklad obrázok alebo rýchlu poznámku) na iný objekt, kým sa nezobrazí tlačidlo Stoh. Podržte ukazovateľ myši nad tlačidlom Stoh a presunutím objektu vytvorte stoh.

 • Ak chcete vytiahnuť objekt zo stohu, vyberte stoh a všetky položky sa zobrazia vo forme mriežky. Vyberte objekt, ktorý chcete vytiahnuť zo stohu, a potom ho vytiahnite z mriežky. Keď sa objekt vytiahne zo stohu, obnoví sa jeho pôvodná veľkosť.

Ako pridám rýchle poznámky a ako na ne niečo napíšem?

 • Ťuknite na tlačidlo Vložiť na paneli s nástrojmi a potom ťuknite na položku Textová poznámka. Rýchlu poznámku môžete vložiť aj tak, že vyberiete konkrétnu oblasť plátna, stlačením a podržaním (v dotykových zariadeniach) alebo kliknutím pravým tlačidlom zobrazíte kontextovú ponuku a potom kliknete na tlačidlo Poznámka.

 • Ak chcete napísať poznámku rukou, píšte na rýchlu poznámku a písanie rukou sa zoskupí s rýchlou poznámkou. Ak chcete na rýchlu poznámku napísať text, kliknite na rýchlu poznámku. Keď sa zobrazí kurzor, píšte na klávesnici.

Ako sa na svoju tabuľu pozriem zhora?

 • Dvojitým ťuknutím alebo kliknutím môžete oddialiť zobrazenie a zobraziť celú tabuľu. Dvojitým ťuknutím alebo kliknutím môžete prepínať medzi pohľadom zhora (oddialené zobrazenie) a zobrazením s priblížením na 100 %.

 • Prípadne môžete odďaľovať plátno, až kým sa neprepne na pohľad zhora.

Kde nájdem všetky svoje tabule a ako sa medzi nimi prepína?

 • K svojim existujúcim tabuliam sa dostanete kliknutím na šípku Späť v ľavom hornom rohu aplikácie.

Ako môžem spolupracovať vo Whiteboarde s inými používateľmi?

 • Keď ste prihlásení, môžete spustiť reláciu spolupráce tak, že ťuknete na tlačidlo Pozvať vedľa svojho mena a potom písaním rukou alebo pomocou klávesnice napíšete meno osoby, s ktorou chcete spolupracovať. Danej osobe sa odošle e-mail a v zozname tabúľ sa jej automaticky zobrazí vaša tabuľa.

 • Po kliknutí na položku Ďalšie možnosti tiež môžete vytvoriť prepojenie na zdieľanie, ktoré potom môžete skopírovať a prilepiť do Skypu alebo e-mailovej správy.

  Poznámka: Používatelia môžu v súčasnosti spolupracovať len s inými používateľmi v rámci svojej organizácie. V budúcnosti pridáme možnosť spolupráce s používateľmi mimo vašej organizácie.

Ako môžem exportovať tabuľu alebo ju uložiť ako snímku obrazovky alebo súbor?

 • Ak chcete tabuľu exportovať, ťuknite na tlačidlo Nastavenia a potom vyberte položku Exportovať obrázok (png).

Ako sa používa hľadanie v Bingu vo Whiteboarde?

 • Ťuknite na tlačidlo Vložiť na páse s nástrojmi a potom ťuknutím na položku Hľadanie obrázkov cez Bing zobrazíte dialógové okno Hľadanie v Bingu. Tu môžete zadať hľadaný výraz a vrátia sa obrázky a interaktívny obsah, ktorý môžete umiestniť na tabuľu. Vybratý obsah vložíte na tabuľu ťuknutím na tlačidlo Vložiť.

  Poznámka: V rámci Whiteboardu je bezpečné hľadanie v Bingu nastavené na možnosť Prísne.

Nezobrazujú sa položky Hľadanie v Bingu, Prihlásiť sa alebo Možnosti zdieľania. V čom je problém?

 • Správcovia môžu pre Whiteboard zmeniť predvolené nastavenia a možnosti pomocou nástrojov, ako sú Mobile Device Management (MDM) alebo Microsoft InTune. O aktivovaní týchto funkcií sa informujte u svojho správcu alebo si pozrite tému Microsoft Surface Hub – príručka pre správcov, kde získate ďalšie informácie o konfigurovateľných nastaveniach.

Poznámka: Hľadanie obrázkov cez Bing momentálne nie je podporované vo Whiteboarde pre iOS.

Ako môžem exportovať, prenášať alebo odstrániť osobné údaje na mojich tabuliach?

Exportovanie:

 • Ťuknite na tlačidlo . . . pre tabuľu, ktorú chcete exportovať, a potom vyberte položku Exportovať obrázok (png).

  Otvorí sa okno Prieskumníka, v ktorom si môžete vybrať, kam chcete obrázok uložiť.

Prenos:

 • Obráťte sa na správcu IT a požiadajte ho o zmenu vlastníctva tabule, ktorú chcete preniesť.

Odstránenie:

 • Ťuknite na tlačidlo . . . pre tabuľu, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť.

  Upozornenie: Tabuľa sa natrvalo odstráni.

Čo je Whiteboard v rámci schôdze Microsoft Teams?

 • Integrácia Whiteboardu do schôdzí Microsoft Teams využíva webovú aplikáciu Whiteboard (ukážka), ktorá umožňuje účastníkom schôdze v programe Teams kresliť, skicovať a písať spoločne na zdieľané digitálne plátno.

  Podrobnosti o integrácii Whiteboardu s programom Teams nájdete v časti Používanie Whiteboardu v programe Microsoft Teams.

Do ktorej kategórie zabezpečenia súladu patrí Whiteboard?

 • Aplikácie Whiteboard pre Windows 10 a iOS spĺňajú podmienky úrovne C, čo znamená, že zodpovedajú globálnym normám vrátane SOC 1, SOC 2, ISO 27001, HIPAA a vzorových doložiek EÚ. Keď bude webová aplikácie Whiteboard všeobecne k dispozícii (momentálne je vo verzii ukážky), bude plniť rovnakú úroveň noriem na zabezpečenie súladu.

  Ďalšie informácie sa dočítate v rámci na zabezpečenie súladu pre služby Office 365 a v Centre dôveryhodnosti služieb Office 365.

Mám návrh alebo som našiel nejakú chybu. Čo mám robiť?

 • Môžete odoslať pripomienky priamo tímu aplikácie Microsoft Whiteboard, keď ťuknete na ikonu ozubeného kolieska v pravom dolnom rohu aplikácie a vyberiete položku Odoslať pripomienky. Otvorí sa Centrum pripomienok spoločnosti Microsoft, kde môžete zadať informácie o probléme, ktorý sa vyskytol, a poslať aj snímku obrazovky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×