Pomocník pre aplikáciu Office Remote určenú pre Windows Phony 8 a telefóny s Androidom

Ďalšiu prezentáciu zvládnete s ľahkosťou. Office Remote robí z vášho telefónu diaľkový ovládač, ktorým môžete ovládať súbory v PC. Stačí prepojiť zariadenia cez Bluetooth a môžete sa voľne pohybovať po miestnosti a sústrediť na svoje publikum.

Ako používať Office Remote

V powerpointových prezentáciách

Telefón umožňuje:

 • prechod na prvú alebo poslednú snímku v prezentácii,

 • zobraziť miniatúry snímok a pohybovať sa medzi snímkami,

 • zobraziť poznámky lektora,

 • zobraziť časovač prezentácie a počet snímok,

 • používať laserový ukazovateľ na upriamenie pozornosti na kľúčové časti prezentácie.

Na začiatok stránky

V excelových hárkoch

Telefón umožňuje:

 • prechod medzi hárkami rýchlym pohybom prstom,

 • pracovať s údajmi v kontingenčných tabuľkách, filtroch a rýchlych filtroch,

 • zväčšiť a zmenšiť zobrazenie,

 • posúvať zobrazenie nahor a nadol.

Na začiatok stránky

Vo wordových dokumentoch

Telefón umožňuje:

 • prejsť na nadpisy v dokumente,

 • zobraziť komentáre,

 • posúvať zobrazenie nahor a nadol po stranách,

 • posúvať zobrazenie nahor a nadol po riadkoch.

Na začiatok stránky

Požiadavky

Ak chcete používať Office Remote, potrebujete PC s podporou Bluetooth spárované s vaším telefónom. Potrebujete tiež:

 • Office 2013 v počítači. Office Remote funguje len s najnovšou verziou balíka Office.

 • Doplnok Office Remote pre Office 2013. Ak ste si ho ešte nenainštalovali, odošlite si e-mailom toto prepojenie a otvorte ho v PC: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=321985.

 • Operačný systém Windows Phone 8 alebo telefón s Androidom 4.0 Ice Cream Sandwich

Na začiatok stránky

Spárovanie počítača a telefónu

Windows 8

 1. Prejdite na položky Nastavenie technológie Bluetooth > Bluetooth > Zapnuté.

 2. V telefóne prejdite na položky Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté.

 3. Keď sa na obrazovke telefónu zobrazí názov vášho počítača, ťuknite na položku Ťuknutím spárovať.

  Poznámka : V telefóne s Androidom ťuknite v časti Nastavenia na možnosť Bluetooth. Zobrazí sa zoznam zariadení dostupných na spárovanie.

 4. V počítači vyberte položky Pripravené na párovanie > Párovať.

 5. Počas párovania sa na oboch zariadeniach zobrazí rovnaký PIN kód. Keď ho potvrdíte, zariadenia zobrazia oznámenie o prepojení.

Tip :  Ak sa tento stav neskôr zmení na Nepripojené, nemusíte si robiť starosti. Po spárovaní dvoch zariadení ich už netreba znova pripájať.

Windows 7

Ak chcete Bluetooth zapnúť v počítači s Windowsom 7, prejdite na položku Nastavenie technológie Bluetooth, vyberte položku Možnosti a začiarknite políčko Povoliť zariadeniam Bluetooth vyhľadať tento počítač. Ak dialógové okno Nastavenie technológie Bluetooth neviete nájsť, v počítači možno nemáte hardvér Bluetooth.

Na začiatok stránky

Prezentovanie pomocou aplikácie Office Remote

Po spárovaní telefónu s PC postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či ste si do PC nainštalovali doplnok Office Remote pre Office 2013 (toto prepojenie je k dispozícii v aplikácii pre telefón).

 2. V počítači otvorte súbor, ktorý chcete prezentovať, a na karte Office Remote vyberte položky Office RemoteTurn On (Zapnúť).

 3. V telefóne otvorte Office Remote. Súbor, ktorý ste otvorili v kroku 2, ako aj všetky ostatné súbory, ktoré máte v počítači otvorené, sa zobrazia v zozname.

 4. Keď na niektorý súbor ťuknete, otvorí sa a môžete začať prezentovať.

Počítačové dokumenty sa zobrazia vo Windows Phone, keď je spustený Office Remote

Na začiatok stránky

Použitie laserového ukazovateľa v PowerPointe

 1. Laserový ukazovateľ sa v telefóne s Windowsom a Androidom používa takto:

  • Telefón s Windowsom: Prejdite na požadovanú snímku a ťuknite na položku Laserový ukazovateľ v powerpointových prezentáciách .

  • Telefón s Androidom: Ťuknite na ukážku snímky a podržte ju.

 2. Posúvajte sa po obrazovke na miestach, kde chcete zobraziť ukazovateľ. Na obrazovke prezentácie sa zobrazí červená bodka.

Na začiatok stránky

Informácie o súboroch iba na čítanie a chránených súboroch

Niektoré funkcie, napríklad laserový ukazovateľ a zobrazenie miniatúr v PowerPointe, nemusia fungovať podľa očakávaní, keď prezentujete súbory iba na čítanie alebo súbory uložené na serveri a otvorené v chránenom zobrazení. Ak zdroju dokumentu dôverujete, pred spustením prezentácie je dobré povoliť úpravy.

Na začiatok stránky

Zapnutie funkcií zjednodušenia ovládania

Môžete zapnúť funkciu Lupa a zväčšiť obrazovku, ako aj funkciu Vysoký kontrast a dosiahnuť lepší kontrast.

 • Zapnutie funkcie Lupa na zväčšenie obrazovky

  V časti Nastavenia Windows Phonu ťuknite na položku Zjednodušenie prístupu a zapnite možnosť Lupa. Ak chcete obrazovku zväčšiť, dvakrát ťuknite dvomi prstami. Ak chcete úroveň zväčšenia zmeniť, dvakrát ťuknite dvomi prstami, podržte ich na obrazovke a posúvajte nimi nahor a nadol.

  V časti Nastavenia telefónu s Androidom ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania a zapnite možnosť Gestá zväčšenia. Zväčšovať a zmenšovať môžete trojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Zvýšenie kontrastu na dosiahnutie lepšej viditeľnosti

  V časti Nastavenia Windows Phonu ťuknite na položku Zjednodušenie prístupu a zapnite možnosť Vysoký kontrast.

  V časti Nastavenia telefónu s Androidom ťuknite na položku Zjednodušenie ovládania a zapnite možnosť Text s vysokým kontrastom on.

Na začiatok stránky

Pomoc pri zlepšovaní

Môžete nám odosielať informácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť aplikáciu Office Remote. Tieto informácie sa nepoužívajú na vaše identifikovanie ani kontaktovanie. Prečítajte si o programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×