Pomoc používateľom pri používaní Zobrazenia informácie vo OneDrive

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku je pre správcov IT. Ak si nie ste správcom IT, pozrite si tému sú moje dokumenty v bezpečí objavovanie zobrazenia vo OneDrive for Business? informácie o používaní Zobrazenie informácie.

Čím budú používatelia pomocou OneDrive for Business v službách Office 365 viac spolupracovať (prostredníctvom prezerania, upravovania a zdieľania dokumentov), tým bude Zobrazenie informácie vo OneDrive for Business pre všetkých užitočnejší. Získajte ďalšie informácie o tom, ako môžete používateľom pomôcť využiť Zobrazenie informácie čo najlepšie.

Zobrazenie informácie používa Office Delve a obe majú závislosť na Office Graph. Používatelia ukazuje najrelevantnejšie základe pracujúcich s, a to, čo práve pracujete. Informácie v Zobrazenie informácie presne pre každého používateľa. Zobrazenie informácie nemení povolenia a používatelia uvidia iba to, čo už majú prístup k.

Ako správca môžete istí, či ste umožnili svojej organizácii prístup k Office Graph a že ste nastavili iné Office 365 služby, ktoré používa Zobrazenie informácie, napríklad SharePoint Online a Delve. Môžete tiež pomôcť ľuďom začať s Zobrazenie informácie a adresu otázky, ktoré môžu používatelia.

Čo je potrebné na získanie Zobrazenia informácie?

Funkcie aplikácie Zobrazenie informácie sú dostupné pre používateľov služieb Office 365 v službe OneDrive for Business, ktorá je k dispozícii v týchto plánoch predplatného služieb Office 365:

 • Office 365 Enterprise (E1, E3 a E4)

 • Office 365 pre vzdelávacie organizácie

 • Office 365 Government (E1, E3 a E4)

 • Office 365 Business Essentials

 • Office 365 Business Premium

Bez ohľadu na to, ktorý z týchto plánov Office 365 máte, musíte aktivovať službu SharePoint Online a priradiť používateľom licenciu na SharePoint Online skôr, než sa môže začať používať Zobrazenie informácie.

Aplikácia OneDrive for Business v službách Office 365 je navrhnutá na fungovanie s aktuálnou alebo bezprostredne predchádzajúcou verziou programu Internet Explorer alebo Firefox, prípadne s najnovšou verziou programov Chrome alebo Safari. Ďalšie informácie nájdete v téme Systémové požiadavky služieb Office 365.

Predstavenie Zobrazenia informácie v podniku

Tu je niekoľko zdrojov, ktoré vám pomôžu pri začiatkoch používania aplikácie Zobrazenie informácie.

Skôr než Zobrazenie informácie oznámite

SharePoint Online a OneDrive for Business sú v aplikácii Zobrazenie informácie primárnymi zdrojmi obsahu. Spôsob, akým vy a používatelia spravujete povolenia v dokumentoch a na lokalitách, ovplyvňuje obsah, ktorý používatelia v aplikácii Zobrazenie informácie vidia. Ďalšie informácie nájdete v témach Odporúčané postupy pri vytváraní a správe tímových lokalít a Plánovanie stratégie povolení.

Používanie Zobrazenia informácií každý deň

Používatelia môžu poukázať článok Pomocníka Zobrazenie informácie: sú moje dokumenty v bezpečí objavovanie zobrazenia vo OneDrive for Business?

Pomoc používateľom riešiť problémy so Zobrazením informácie

Pomocou informácií v tejto časti môžete vyriešiť problémy v aplikácii Zobrazenie informácie.

Používateľom v Zobrazení informácie sa nezobrazujú fotografie používateľov

Fotografie používateľa v aplikácii Zobrazenie informácie sú z používateľských profilov služby SharePoint Online. V prípade, že sa v používateľskom profile služby SharePoint Online nenachádza žiadna fotografia používateľa, nemá Zobrazenie informácie čo zobraziť.

Riešenia

Skontrolujte, či si používatelia nahrali svoju používateľskú fotografiu do služby SharePoint Online. Ďalšie informácie nájdete v článku Zobrazenie a úprava profilu (Zobrazenie informácie používa Delve).

Používateľom sa v Zobrazení informácie zobrazuje veľmi málo obsahu alebo žiaden obsah

Obsah v aplikácii Zobrazenie informácie pochádza z rôznych zdrojov obsahu služieb Office 365, napríklad zo služby SharePoint Online a OneDrive for Business.

V prípade, že používatelia nemajú v týchto zdrojoch obsahu žiaden naposledy upravovaný alebo zobrazovaný obsah a nemajú prístup k obsahu iných používateľov, môže sa stať, že Zobrazenie informácie bude mať k dispozícii len veľmi málo obsahu alebo dokonca žiadny obsah na zobrazenie. Aby mohli používatelia obsah v aplikácii Zobrazenie informácie vidieť, musia vlastniť licencie na služby Office 365 a mať prístup k aplikácii Office Graph.

Riešenia

 • Odporučte používateľom na ukladanie a zdieľanie dokumentov v SharePoint Online a OneDrive for Business. Ďalšie informácie nájdete v téme ukladanie dokumentov na miesto, kde mať Office Delve prístup k nim (objavovanie zobrazenia zapnutý Delve).

 • Skontrolujte nastavenia povolení na lokalitách a kolekciách lokalít SharePoint Online a zabezpečte, aby mali používatelia prístup k tým správnym lokalitám a k ich obsahu.

 • Skontrolujte, či je používateľ v službe Active Directory a či je členom správnych skupín služby Active Directory. Ak to chcete overiť, prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Používatelia > Aktívni používatelia.

 • Ako správca môžete povoliť svojej organizácii prístup k Office Graph. Táto akcia zabezpečí, Zobrazenie informácie zobrazuje najrelevantnejšie používateľom. Ďalšie informácie v téme Kontrola prístupu k Office Graphu .

 • Uistite sa, či ste používateľom priradili licenciu potrebnú na prístup k službám Office 365, ktoré ste aktivovali.

Používatelia majú obavy, že sa k dokumentom obsahujúcim súkromné alebo citlivé informácie bude dať v Zobrazení informácie dostať

Akýkoľvek dokument, ktorý používateľ môže zobraziť alebo upraviť v službách Office 365, sa môže zobraziť aj v aplikácii Zobrazenie informácie. Zobrazenie informácie nemení žiadne povolenia a používatelia uvidia iba to, k čomu už majú prístup. Možno však budete chcieť, aby sa dokument v aplikácii Zobrazenie informácie nezobrazoval.

Riešenia

 • Skontrolujte nastavenia povolení pre dokumenty, lokality a knižnice a uistite sa, že k obsahu majú prístup iba určení používatelia.

 • Ak nechcete, aby sa konkrétne dokumenty v aplikácii Zobrazenie informácie zobrazovali, postupujte podľa krokov v časti Skrytie dokumentov v Delve. Dokumenty môžete mať v službách Office 365 aj naďalej uložené a ľudia ich budú môcť stále nájsť prostredníctvom vyhľadávania – v Delve alebo v aplikácii Zobrazenie informácie sa už ale zobrazovať nebudú.

Informácie o Office Graphe

Zobrazenie informácie používa aplikáciu Office Graph. Office Graph ukladá údaje o všetkých položkách služieb Office 365 v podobe uzlov v indexe grafu. Údaje aplikácie Office Graph sú uložené v oblasti daného zákazníka v prostrediach služieb SharePoint Online a Exchange Online, a majú rovnakú ochranu údajov a zabezpečenie, ako iné údaje o zákazníkoch uložené v rovnakých cloudových službách.

Office Graph používa široké vzťahy na popis prepojení medzi položkami rôznych typov. Okrem toho Office Graph používa rozšírené analytické nástroje a metódy strojového učenia na vytvorenie odvodených širokých vzťahov. Toto nazývame prehľady (insights).

Na prezentáciu najdôležitejšieho obsahu v rôznych situáciách, napríklad v aplikácii Zobrazenie informácie alebo v Delve, použije Office Graph analýzu pozostávajúcu z dvoch krokov. Najprv vypočíta používateľov, ktorí sú v aplikácii Office Graph pre aktuálny kontext najdôležitejší. Potom načíta najdôležitejší obsah priradený k týmto používateľom. Obsah je prispôsobený jednotlivým používateľom a tí uvidia iba to, k čomu už majú prístup.

Pre vývojárov sú prehľady a široké vzťahy aplikácie Office Graph sprístupnené prostredníctvom programu Microsoft Graph. Je to samostatný koncový bod rozhrania REST API (https://graph.microsoft.com), ktorý sprístupňuje viaceré rozhrania API cloudových služieb spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie sa nachádzajú v aplikácii Office Graph.

Dôsledky povolenia alebo nepovolenia prístupu k Office Graphu

Ak nepovolíte prístup k Office Graph, môžete ovplyvniť relevantnosť obsahu zobrazeného v Zobrazenie informácie a skúsenosti inde v službách Office 365, napríklad v SharePoint domov. Umožňuje a nepovolenia prístupu k Office Graph ovplyvní Delve funkcie.

Poznámka: Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o Office Graphu balíka Office Delve pre správcov služieb Office 365.

Ďalšie zdroje informácií

Koncoví používatelia

Správcovia

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×