Pomenovanie politiky skupín služieb Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia: máj 25, 2018

Informácie v téme vzťahuje sa na verejnú ukážku vydanie pomenovanie funkcie politiky skupiny.

Použijete politiky na pomenovanie skupiny uplatňovať konzistentné pomenovanie stratégie pre Office 365 skupiny vytvorené používateľom vo vašej organizácii. Pomenovanie politiky vám môže pomôcť a vaši používatelia identifikovať funkciu skupiny, členstvo, geografickú oblasť alebo ktorí vytvorili skupiny. Pomenovanie politiky pomáhajú kategorizovať skupiny v adresári. Môžete použiť politiku blokovať určité slová používané v skupine mená a aliasy.

Pomenovanie politiky sa použije pre skupiny, ktoré sú vytvorené vo všetkých skupinách pracovných zaťažení (napríklad Outlook, Teams spoločnosti Microsoft, SharePoint, Plánovač, Yammer, atď.). Používa sa na názov skupiny a alias skupiny. Aplikuje dostane, keď používateľ vytvorí skupinu a pri úprave existujúcej skupiny názov skupiny alebo alias.

Politika na pomenovanie skupiny sa skladá z nasledujúcich funkcií:

 • Politika na pomenovanie predpony a prípony Definovať konvenciu skupiny môžete použiť predpony alebo prípony (napríklad: "GRP_US_My Group_Engineering"). Predpony alebo prípony môžete buď opraví reťazce alebo používateľa atribúty, ako je [oddelenia], ktoré sa získať nahradiť založený na používateľa, ktorý vytvára skupinu.

 • Vlastné zablokovaná slová Množiny blokovaných slová špecifické môžete nahrať do svojej organizácie, ktorý by zablokoval v skupinách vytvorených používateľmi. (Napríklad: "Generálny riaditeľ, mzdy, HR").

Politika pomenovania pre predpony a prípony

Predpony a prípony môžete buď opraví reťazce alebo atribúty používateľa.

Pevné reťazce

Môžete použiť krátke reťazce, ktoré môže vám pomôžu odlíšiť skupiny globálneho zoznamu adries a na ľavej navigačnej table pracovných zaťažení skupiny. Niektoré bežné prípony predpony sú kľúčové slová, napríklad "Grp_Name", "#Name", "_Name"

Atribúty

Môžete použiť atribúty, ktoré môžu pomôcť pri identifikácii vytvárajúci skupiny, napríklad [oddelenia] a kde bol vytvorený z ako [krajina].

Príklady

Politika = "GRP [názov skupiny] [oddelenie]"

Oddelenie používateľa = technické

Vytvorený názov skupiny = "GRP moja skupina technické"

Podporované atribúty Azure Active Directory (Azure AD) sú [oddelenia], [spoločnosť], [Office], [StateOrProvince], [CountryOrRegion], [názov]

 • Nepodporované atribúty používateľa sa považujú za pevné reťazce. Napríklad „[poštové smerové číslo]“

 • Rozšírené atribúty a vlastné atribúty nie sú podporované.

Odporúča sa použiť atribúty, ktoré obsahujú hodnoty, ktoré sú vyplnené pre všetkých používateľov vo vašej organizácii. Nepoužívajte atribúty, ktoré majú viac hodnôt.

Na čo treba dávať pozor:

 • Počas vytvárania politiky celková dĺžka reťazca predpony a prípony nesmie presiahnuť 53 znakov.

 • Predpony a prípony môžu obsahovať špeciálne znaky, ktoré sú podporované v názve skupiny a v aliase skupiny. Ak predpony a prípony obsahujú špeciálne znaky, ktoré v aliase skupiny nie sú povolené, budú odstránené a použijú sa na alias skupiny. Takže v tomto prípade by sa predpony a prípony použité v názve skupiny líšili od tých, ktoré sa použijú na alias skupiny.

Vlastné zablokované slová

V skupine mená a aliasy môžete zadať čiarkou zoznam blokovaných slová, ktoré budú zablokované.

Kontrola blokovaných slová sa vykonáva na používateľ zadal názov skupiny. Preto ak používateľ zadá "darnit" a "Prefix_" je pomenovanie politiky, "Prefix_darnit" zlyhá.

Žiadne hľadanie vedľajšia reťazec sa vykonávajú; na vyvolať neúspechu sa vyžaduje najmä presnej zhody medzi používateľ zadá meno a vlastné nepovolených slov. Vedľajšia reťazec vyhľadávania nie je vykonať tak, aby používatelia používať niektoré bežné slová ako "Triedy" aj v prípade "prdel" je blokovaný program word.

Na čo treba dávať pozor:

 • V zablokovaných slovách sa rozlišujú veľké a malé písmená.

 • Keď používateľ zadá zablokované slovo, klient skupiny zobrazí chybové hlásenie so zablokovaným slovom.

 • V zablokovaných slovách nie sú žiadne obmedzenia pre znaky.

 • Existuje hornú hranicu 5000 slová, ktoré môžu byť nastavené ako nepovolených slov.

Prepísanie správcom

Určití správcovia sú vyňatí z týchto politík vo všetkých skupinových pracovných zaťaženiach a koncových bodoch, takže môžu vytvárať skupiny s týmito zablokovanými slovami a želanými konvenciami pomenovania. Nasleduje zoznam rolí správcu oslobodených od politiky pomenovania skupiny.

 • Globálny správca

 • Podpora pre partnerov v skupine Tier1

 • Podpora pre partnerov v skupine Tier2

 • Správca používateľského konta

 • Zapisovači adresárov

Licencie

Politika na pomenovanie skupiny vyžaduje Azure Active Directory Premium P1 licenciu pre jedinečných používateľov, ktorí sú členmi skupín služieb Office 365.

Inštalácia verzie preview platformy Azure Active Directory PowerShell pre Graph

DÔLEŽITÉ: V jednom počítači nemôžete mať naraz nainštalovanú verziu Preview aj verziu GA.

Ako najvhodnejší postup odporúčame vždy používať aktuálnu verziu: odinštalovať starú verziu rozhrania AzureADPreview alebo starú verziu služby AzureAD získať najnovšiu verziu.

 1. Otvorte prostredie Windows PowerShell ako správca:

  Otvorí sa okno Windows PowerShell. Výzva C:\Windows\system32 znamená, že ste ho otvorili ako správca.

  Ako vyzerá prostredie PowerShell, keď ho otvoríte po prvýkrát.

  1. Do vyhľadávacieho panela zadajte slovné spojenie Windows PowerShell.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Windows PowerShell a vyberte možnosť Spustiť ako správca.

   Otvorte prostredie PowerShell v režime Spustiť ako správca.

 2. Skontrolujte, či je nainštalovaný modul:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Ak chcete odinštalovať predchádzajúcu verziu rozhrania AzureADPreview alebo služby AzureAD, spustite tento príkaz:

  Uninstall-Module AzureADPreview

alebo

  Uninstall-Module AzureAD

4. Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu služby AzureADPreview, spustite tento príkaz:

  Install-Module AzureADPreview

V hlásení o nedôveryhodnom odkladacom priestore zadajte možnosť Y. Inštalácia nového modulu bude trvať približne minútu.

Ako nastaviť pomenovanie politiky v prostredí PowerShell Azure AD

 1. Ak ste tak ešte neurobili, otvorte vo svojom počítači okno Windows PowerShell (nezáleží na tom, či je to normálne okno Windows PowerShell alebo okno, ktoré ste otvorili vybratím možnosti Spustiť ako správca).

 2. Spustite nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Otvorí sa obrazovka Prihlásenie do konta. V nej sa pripojte k službe zadaním svojho konta správcu a hesla služieb Office 365 a kliknutím na položku Prihlásiť sa.

  Zadajte svoje poverenia v Office 365

Postupujte podľa krokov v rutinách typu cmdlet v službe Azure Active Directory na konfiguráciu nastavení skupiny a vytvorte nastavenia skupiny.

Zobrazenie aktuálnych nastavení

 1. Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenia, načítajte aktuálnu politiku pomenovania. Zadajte nasledujúci príkaz v okne Azure AD PowerShell a stlačte kláves Enter:

  $Setting = Get-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id
 2. Potom zadajte nasledujúci príkaz:

  $Setting.Values

  Zobrazia sa aktuálne nastavenia skupiny.

Nastavenie politiky pomenovania a vlastných zablokovaných slov

 1. Teraz môžete nastaviť predpony a prípony. Spustite nasledujúce príkazy v prostredí Azure AD PowerShell:

  $Setting["PrefixSuffixNamingRequirement"] = “Grp_[Department]_[GroupName]_[Country]"
 2. Teraz nastavte vlastné zablokované slová, ktoré chcete obmedziť zadaním nižšie. Pridajte vlastné slová, ktoré chcete:

  $Setting["CustomBlockedWordsList"]=“Payroll,CEO,HR"
 3. Uložte nastavenia pre novú politiku, ktoré začnú platiť po zadaní:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id (Get-AzureADDirectorySetting | where -Property DisplayName -Value "Group.Unified" -EQ).id -DirectorySetting $Setting

  To je všetko. Nastavili ste svoju politiku pomenovania a pridali ste svoje zablokované slová.

Politika pomenovania v aplikáciách v Office 365

Aplikácie v Office 365 boli aktualizované tak, aby zobrazovali ukážku názvu skupiny politiky pomenovania (s predponami a príponami), keď používateľ zadá názov skupiny a alias. Keď používateľ zadá zablokované slová, zobrazí sa chybové hlásenie, aby mohol zablokované slová odstrániť.

Outlook na webe (OWA)

Aplikácia Outlook na webe zobrazuje okrasný názov politiky pomenovania, keď používateľ zadá názov skupiny alebo alias skupiny. Keď používateľ zadá vlastné zablokované slovo, spolu s ním sa v používateľskom rozhraní zobrazí aj chybové hlásenie, aby používateľ mohol zablokované slovo odstrániť. Snímky skúseností OWA sú uvedené nižšie.

Snímka obrazovky: Súbežné zobrazenie politiky pomenovania skupín v rámci skupín v Office 365

Počítačová verzia Outlooku

Skupiny vytvorené v počítačovej verzii Outlooku sú kompatibilné s politikou pomenovania. Počítačová aplikácia Outlooku ešte nezobrazuje ukážku politiky pomenovania a nevracia chybu pri vlastných zablokovaných slovách, keď používateľ zadá názov skupiny. Politika pomenovania sa však automaticky použije pri kliknutí na položku Vytvoriť alebo Upraviť a  ak sa v názve skupiny alebo aliasu vyskytujú vlastné zablokované slová, používateľom sa zobrazia chyby.

Microsoft Teams

Microsoft Teams zobrazuje názov pomenovanie politiky zdobená, keď používateľ zadá názov tímu. Keď používateľ zadá vlastné blokovaných slovo, zobrazí sa chybové hlásenie spolu s blokovaných slovo tak, aby používateľ, môžete ho odstrániť.

Snímka obrazovky: Príklad zablokovanej politiky pomenovania skupín pre Microsoft Teams

SharePoint

SharePoint zobrazuje názov pomenovanie politiky, keď používateľ zadá stránky zadajte názov alebo zoskupenie e-mailovú adresu. Keď používateľ zadá vlastné blokovaných slova, chybové hlásenie sa zobrazí, spolu s blokovaných slovo tak, aby používateľ, môžete ho odstrániť.

Snímka obrazovky: Politika pomenovania skupín – zablokovaný názov lokality SharePoint

Microsoft Stream

Aplikácia Microsoft Stream zobrazuje okrasný názov politiky pomenovania, keď používateľ zadá názov skupiny alebo e-mailový alias skupiny. Keď používateľ zadá vlastné zablokované slovo, spolu s ním sa zobrazí aj chybové hlásenie, aby používateľ mohol zablokované slovo odstrániť.

Snímka obrazovky: Príklad zablokovanej politiky pomenovania skupín pre Microsoft Stream

Outlook v systémoch iOS a Android

Skupiny vytvorené v outlookových aplikáciách sú kompatibilné s politikou pomenovania. Mobilná aplikácia Outlook ešte nezobrazuje ukážku politiky pomenovania a nevracia chybu u vlastných zablokovaných slov, keď používateľ zadá názov skupiny. Politika pomenovania sa však automaticky použije pri kliknutí na položku Vytvoriť alebo Upraviť a  ak sa v názve skupiny alebo aliasu vyskytujú vlastné zablokované slová, používateľom sa zobrazia chyby.

Planner.

Plánovač je kompatibilný s politiky na pomenovanie. Plánovač s ukážkou pomenovanie politiky pri zadávaní názov plánu. Keď používateľ zadá vlastné blokovaných slovo, chybové hlásenie sa zobrazí na vytvorenie plánu, tak, aby používateľ môžete odstrániť blokované slovo.

Snímka obrazovky: Politika pomenovania skupín – vytvorenie príkladu zablokovaného nového plánu

Dynamics 365 pre zapojenie zákazníkov

Dynamics 365 pre zapojenie zákazníkov je kompatibilný s politiky na pomenovanie. Dynamics 365 zobrazuje názov pomenovanie politiky zdobená, keď používateľ zadá názov skupiny alebo e-mailový alias skupiny. Keď používateľ zadá vlastné blokovaných slovo, zobrazí sa chybové hlásenie s blokované programom word tak, aby používateľ, môžete ho odstrániť.

Dynamics 365

School Data Sync (SDS)

Skupiny vytvorené prostredníctvom SDS dodržiavajú politiku pomenovania, ale politika pomenovania sa nepoužije automaticky. Správcovia SDS musia pridať predpony a prípony do názvov tried, pre ktoré je potrebné vytvoriť skupiny, a potom ich nahrať do SDS. V opačnom prípade sa nepodarí skupiny vytvoriť ani upraviť.

Program Outlook zákazníkov Manager (OCM)

Outlook Customer Manager je kompatibilný s politiky na pomenovanie. Pomenovanie politiky dostane automaticky použije pre skupiny vytvorené v programe Outlook Customer Manager. Ak všetky slová v rámci "Všetky obchodné tím" je definovaná ako vlastné blokovaných slovo, vytvorenie skupiny v OCM budú zablokované. Používateľ nebude možné vytvoriť skupinu OCM a bude zablokovaný pomocou aplikácie OCM."

Aplikácia Classroom

Skupiny vytvorené v aplikácii Classroom sú v súlade s politikou pomenovania, ale politika pomenovania sa nepoužíva automaticky a ukážka politiky pomenovania sa pri zadávaní názvu skupiny v učebni používateľom nezobrazuje. Takže používatelia by museli zadávať okrasný názov skupiny učebne s predponami a príponami. V opačnom prípade vytvorenie alebo úprava skupiny učební zlyhá s chybami.

Power BI

Skupiny vytvorené v pracovných priestoroch Power BI v súlade s politikou pomenovanie, ale pomenovanie politiky inštalácie sa nepoužije automaticky.  A pomenovanie politiky preview nezobrazuje používateľom pri ich zadajte názov pracovného priestoru služby Power BI.

Odporúčané - s pomenovanie politiky použité - sa zobrazí názov chybové Podrobnosti o vytváraní a úprave pracovné priestory. Znamená to, že používatelia musia zadať zdobená pracovného priestoru názov s predpony a prípony. V opačnom prípade pracovný priestor vytvoriť alebo upraviť zlyhá s chybami.

Yammer

Po prihlásení do siete Yammer so svojím kontom Azure Active Directory používateľ vytvorí skupinu alebo upraví názov skupiny, názov skupiny dodržiavať politiku na pomenovanie. Tento postup sa vzťahuje aj na Office 365 pripojené skupiny a všetky ostatné skupiny Yammer.

Ak pripojené skupiny služieb Office 365 bol vytvorený pred pomenovanie politiky je na mieste, názov skupiny nebude automaticky nasledovať pomenovanie politiky. Ak používateľ upraví názov skupiny, sa zobrazí výzva pridávania predpony a prípony.

StaffHub

StaffHub tímy nenasledujú pomenovanie politiky, ale nemá základné skupiny služieb Office 365. Názov tímu StaffHub nemá za následok použitie predpony a prípony a nekontroluje vlastné nepovolených slov. Však StaffHub použitie predpony a prípony a odstraňuje nepovolených slov zo základného skupiny služieb Office 365.

Prostredie Exchange PowerShell

Rutiny typu cmdlet prostredia Exchange PowerShell sú kompatibilné s politikou pomenovania. Ak sa konvencia pomenovania v názvoch skupín a aliasoch skupín nepoužíva, používateľom sa zobrazia príslušné chybové hlásenia s navrhnutými predponami a príponami a chybové hlásenia pre vlastné zablokované slová.

Azure Active Directory PowerShell cmdlet

Azure Active Directory PowerShell cmdlets vyhovujú politiku na pomenovanie. Používatelia vám pomôžu príslušné chybové hlásenia s navrhované predpony a prípony a vlastné blokovaných slov, ak konvenciu nie je použitý v skupine mená a alias skupiny.

Centrum spravovania pre Exchange

Centrum spravovania pre Exchange je kompatibilné s politikou pomenovania. Ak sa konvencia pomenovania v názvoch skupín a aliasoch skupín nepoužíva, pri akciách vytvárania alebo úprav používatelia dostanú príslušné chybové hlásenia s navrhnutými predponami a príponami a chybové hlásenia pre vlastné zablokované slová.

Centrum spravovania služieb Office 365

Centrum spravovania služieb Office 365 je kompatibilné s politikou pomenovania. Pri akciách vytvárania alebo úpravy sa automaticky použije politika pomenovania. Používateľom sa pri zadávaní vlastných zablokovaných slov zobrazia zodpovedajúce chyby. Centrum spravovania služieb Office 365 ešte nezobrazuje ukážku politiky pomenovania a nevracia chyby pri vlastných zablokovaných slovách, keď používateľ zadá názov skupiny.

Portáli Azure Active Directory

Na portáli Azure Active Directory je kompatibilný s politiky na pomenovanie. Azure Active Directory portál s ukážkou pomenovanie politiky pri zadávaní názov skupiny. Keď používateľ zadá vlastné blokovaných slovo, chybové hlásenie sa zobrazí na vytvorenie skupiny, tak, aby používateľ môžete odstrániť blokované slovo.

Ďalšie články o pomenovanie politiky

Presadiť politiku na pomenovanie pre Office 365 skupiny Azure Active Directory

Azure Active Directory rutiny cmdlet na konfiguráciu nastavení skupiny

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×