Politika spoločnosti Microsoft ohľadne nevyžiadanej pošty

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Spoločnosť Microsoft zakazuje používanie služieb, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené s prenosom, distribúciou alebo posielaním nevyžiadaných hromadných alebo marketingových e-mailových správ ("Spam"). Zakazuje sa používanie služieb na posielanie nevyžiadaných poštových správ. Zakazuje sa tiež doručovať nevyžiadanú poštu, ktorá je určená nejakej službe, webovým lokalitám alebo zákazníkom spoločnosti Microsoft.

Okrem toho e-mailová správa zaslaná do alebo cez službu nesmie:

  • používať alebo obsahovať neplatné alebo sfalšované hlavičky,

  • používať alebo obsahovať neplatné alebo neexistujúce názvy domén,

  • používať postupy na nepravdivé predstavovanie, skrývanie alebo prekrývanie informácií, ktoré identifikujú miesto pôvodu alebo prenosovú cestu,

  • používať iné prostriedky uvádzania nepravých adries,

  • používať názov domény tretej strany alebo byť zaslaná z alebo prostredníctvom zariadenia tretej strany bez jej dovolenia;

  • obsahovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie v predmete správy alebo inak obsahovať nepravdivý alebo zavádzajúci obsah,

  • byť v nesúlade s nižšie uvedenými dodatočnými technickými štandardmi,

  • inak porušovať o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Spoločnosť Microsoft nepovoľuje zhromažďovanie, alebo kolekcia e-mailových adries alebo iných informácií z alebo prostredníctvom služby. Microsoft nemá povolenia alebo povoliť ostatným používať službu na zhromažďovanie, zostaviť alebo získať informácie o jej zákazníkov alebo účastníkov, vrátane, ale nie výhradne účastníka e-mailové adresy, ktoré sú dôverné a chránené informácie spoločnosti Microsoft. Používanie služieb aj sa vzťahuje Prehlásenie o ochrane osobných údajov a o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Spoločnosť Microsoft nepovoľuje a ani neautorizuje na také používanie služieb, ktoré by viedlo k poškodzovaniu, zablokovaniu, preťaženiu alebo narušeniu ktoréhokoľvek z aspektov služieb, alebo ktoré by mohlo zasahovať do používania služieb inou stranou.

Ak bude spoločnosť Microsoft presvedčená o tom, že došlo k neautorizovanému alebo nezákonnému používaniu služieb, môže bez upozornenia postupovať tak, ako bude považovať za vhodné, vrátane blokovania správ z konkrétnej internetovej domény, poštového servera alebo IP adresy. Spoločnosť Microsoft môže okamžite zablokovať ktorékoľvek konto na službe, ktoré bude podľa zistení zasielať alebo bude inak spojené s e-mailovými správami, ktoré porušujú túto politiku.

Táto politika nepredpokladá žiadne poskytovanie práv na šírenie alebo zasielanie e-mailových správ do alebo cez služby. Ak sa nepodarí presadiť túto politiku vo všetkých prípadoch, neznamená to, že spoločnosť Microsoft sa zrieka svojich práv.

Neautorizované používanie služieb v spojení so šírením nevyžiadaných e-mailových správ, vrátanie šírenia e-mailových správ v rozpore s touto politikou, môže mať za následok postihy podľa občianskeho alebo trestného práva alebo administratívne postihy zasielateľa a tým, ktorý mu pomáhali.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×