Polia začiatku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V poli začiatok sa zobrazuje dátum úlohy, zdroja alebo priradenia je naplánovaný začiatok. Môžete mať program Microsoft Project vypočíta dátum začatia alebo môžete zadať sami.

Existuje niekoľko kategórií polí začiatok.

Typ údajov    Dátum

Začiatok (pole úlohy)

Typ záznamu    Vypočítavané pole alebo zadané

Spôsob výpočtu.    Program Project vypočíta dátum začiatku úlohy z počiatočný dátum projektu a všetky závislosti úloh. Projektu sa môže použiť aj úlohy trvanie a iných obmedzení úlohy. Ak sú priradené zdroje, projekt tiež považuje za kalendár zdroja a priradenia jednotky.

Ak zadáte dátum začatia automaticky naplánovaná úloha, Project priradí obmedzenia začať skôr než k úlohe a vaše Zadaný počiatočný dátum sa používa ako dátum obmedzenia. Ak projekt plánuje od koncového dátumu, a ak zadáte počiatočný dátum projektu automaticky použije obmedzenia začať neskôr než k úlohe.

Poznámka: Microsoft Office Project 2007 a starších verziách sa všetky úlohy plánujú automaticky.

Ak používate Microsoft Project 2010 a zadáte dátum začatia manuálne naplánovaná úloha, jednoducho je zadaný dátum, ako je a Project nie priradiť obmedzenie úlohy alebo vykonať iné plánovania zmeny.

Ak zadáte skutočný dátum začatia takej naplánovaný dátum začatia, Project zmení naplánovaným dátumom začatia podľa dátumu v poli skutočný začiatok.

Najlepšie použitie    Pridajte v poli začiatok hárok úloh, ak chcete zobraziť alebo filtrovať úlohy počiatočný dátum. Na zobrazenie Ganttovho grafu v predvolenom nastavení sa zobrazí v poli začiatok.

Príklad    Je potrebné filtrovať všetky dátumy začiatku plánovaného za marec. Filtrujete zobrazíte len úlohy, ktoré sú naplánované s za marec 31 počiatočný dátum v poli začiatok.

Poznámky.    Manuálne naplánované úlohy, môžete zadať platný počiatočný dátum, alebo môžete zadať text, napríklad TBD alebo neznáme. Manuálne naplánovaná úloha sa považuje za úlohu zástupného symbolu do dvoch z troch faktorov plánovania – počiatočný dátum, skončiť dátum a trvanie – obsahujú informácie o platných pláne.

Keď zadáte percento dokončenia alebo skutočná práca Project môže naplánovať zostávajúca práca okolo dátum kontroly stavu a toto správanie môžete zmeniť naplánované počiatočný dátum. Ak chcete, môžete ponechať tieto polia sledovanie v projekte pôvodne naplánované, aj keď dokončená práca sa zobrazuje v budúcnosti alebo zostávajúca práca sa zobrazuje v minulosti.

Office Project 2007 a staršie verzie, v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti. Na karte Výpočet zrušte začiarknite políčka označené premiestnenie koniec dokončených častí po dátume stavu naspäť na dátum kontroly stavu a presunúť začiatok zostávajúcich častí pred dátumom stavu na dátum kontroly stavu. Ak chcete nastaviť dátum kontroly stavu na iný než dnešný dátum, kliknite na položku Informácie o projekte v ponuke projekt a potom zadajte požadovaný dátum v poli Dátum kontroly stavu.

Ak používate Project 2010, kliknite na položku

na kartu súbor

, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Výpočet. Zrušte začiarknutie políčok označený premiestnenie koniec dokončených častí po dátume stavu naspäť na dátum kontroly stavu a presunúť začiatok zostávajúcich častí pred dátumom stavu na dátum kontroly stavu. Môžete nastaviť dátum kontroly stavu na iný než dnešný dátum. Na karte projekt v skupine Vlastnosti kliknite na položku Informácie o projekte a potom zadajte požadovaný dátum v poli Dátum kontroly stavu.

Začiatok (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Program Project vypočíta dátum začatia zdroja ako najskorší možný dátum začatia všetkých nasadení pre daný zdroj.

Najlepšie použitie    V poli začiatok pridajte do hárka zdroja, ak chcete zobraziť alebo filtrovať najskorší možný dátum začiatku pre zdroje.

Príklad    Potrebujete zistiť, kedy Jamie je naplánovaný začiatok prvého 10 priradených úloh. V zobrazení hárok zdrojov pridáte v poli začiatok. Pozrite si tému najskorší možný dátum začatia všetky Jamieho nasadenia.

Začiatok (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Program Project vypočíta dátum začatia nasadenia na základe kalendár zdroja a závislosti úloh. Tiež zohľadňuje dátum začiatku úlohy a všetky priradenia okamžite nasledujúcim spôsobom:

Spustenie (nasadenia) = Start (úlohy) + oneskorenie (nasadenia)

Ak zadáte počiatočný dátum pre dané priradenie, ktorý je neskorší než dátum začatia úlohy, projektu zadá rozdiel ako sklz priradenia.

Najlepšie použitie    Pridajte v poli začiatok na zobrazenie použitia úloh alebo použitia zdrojov, ak chcete skontrolovať, filtrovať alebo upraviť počiatočné dátumy naplánované pre nasadenia.

Príklad    Je potrebné skontrolovať všetky dátumy začatia pre sedem ľudí priradených k úlohe "Zápis návrhu". V zobrazení použitia úloh pridáte v poli začiatok. V časti úlohy "Zápis návrhu", sa zobrazujú dátumy začatia pre každý zdroj priradený k úlohe.

Poznámky.    Ak chcete zadať percento dokončenia alebo skutočnej práce, Project môže naplánovať zostávajúca práca okolo dátum kontroly stavu a to môže zmeniť plánované začatie dátumov nadväzujúcich úloh a priradené úlohy. Ak chcete, môžete ponechať tieto polia sledovanie v projekte pôvodne naplánované, aj keď dokončená práca sa zobrazuje v budúcnosti alebo zostávajúca práca sa zobrazuje v minulosti.

Microsoft Office Project 2007 a staršie verzie, v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti. Na karte Výpočet zrušte začiarknite políčka označené premiestnenie koniec dokončených častí po dátume stavu naspäť na dátum kontroly stavu a presunúť začiatok zostávajúcich častí pred dátumom stavu na dátum kontroly stavu. Ak chcete nastaviť dátum kontroly stavu na iný než dnešný dátum, kliknite na položku Informácie o projekte v ponuke projekt a potom zadajte požadovaný dátum v poli Dátum kontroly stavu.

Ak používate Microsoft Project 2010, kliknite na položku

na kartu súbor

, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Výpočet. Zrušte začiarknutie políčok označený premiestnenie koniec dokončených častí po dátume stavu naspäť na dátum kontroly stavu a presunúť začiatok zostávajúcich častí pred dátumom stavu na dátum kontroly stavu. Môžete nastaviť dátum kontroly stavu na iný než dnešný dátum. Na karte projekt v skupine stav kliknite na položku Dátum kontroly stavu a potom zadajte požadovaný dátum.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×