Polia Vzhľad tlačidla Potvrdené

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia Vzhľad tlačidla Potvrdené označuje, či zdroje priradené k úlohám prijali alebo odmietli nasadenia k úlohám.

Existuje niekoľko kategórií polí vzhľad tlačidla potvrdené.

Typ údajov    Áno/Nie

Potvrdené (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Hneď po nasadení zdroja k úlohe sa pole Vzhľad tlačidla Potvrdené nastaví na hodnotu Nie. Okrem toho, ak odošlete zdroju aktualizáciu nasadenia použitím programu Microsoft Office Project Server, v poli Čaká sa na odpoveď sa nastaví hodnota Áno. Po prijatí odpovedí na všetky nevybavené aktualizácie NasadenieTímu pre túto úlohu sa vo všetkých poliach Čaká sa na odpoveď zmení hodnota z Áno na Nie. Ak všetky zdroje príjmu nasadenie úlohy, hodnota v poli Vzhľad tlačidla Potvrdené sa nastaví na Áno. Ak niektorý zo zdrojov nasadenie odmietne, v poli zostane nastavená hodnota Nie.

Najlepšie použitie    Ak chcete pri zdrojoch sledovať stav nasadení úloh, pridajte pole Vzhľad tlačidla Potvrdené spolu s poľom Čaká sa na odpoveď do hárka úloh.

Príklad.    Úlohu „Vytvorenie návrhu“ ste priradili Šimonovi, Karolovi a Jakubovi. Poslali ste im aktualizácie nasadení pre túto úlohu. Ak všetky zdroje potvrdia úlohu zadaním hodnoty Áno, nasadenia úlohy sa potvrdia. Hodnota v poli Vzhľad tlačidla Potvrdené sa zmení na Áno a v poli Čaká sa na odpoveď sa zmení hodnota na Nie. Ak aspoň jeden zo zdrojov doposiaľ na úlohu nereagoval alebo ju odmietol, v poli Vzhľad tlačidla Potvrdené ostáva hodnota Nie a hodnota v poli Čaká sa na odpoveď sa zmení na Nie. V takom prípade môžete zvážiť nasadenie iného zdroja k úlohe.

Potvrdené (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Hneď ako priradíte úlohu k zdroju, zadá program Microsoft Office Project do poľa Vzhľad tlačidla Potvrdené hodnotu Nie. Ak odošlete zdroju aktualizáciu nasadenia použitím programu Microsoft Office Project Server, v poli Čaká sa na odpoveď sa nastaví hodnota Áno. Po prijatí odpovedí na všetky nevybavené aktualizácie nasadení od tohto zdroja sa vo všetkých poliach Čaká sa na odpoveď zmení hodnota z Áno na Nie. Ak zdroj príjme všetky nasadenia, hodnota v poli Vzhľad tlačidla Potvrdené sa nastaví na Áno. Ak zdroj odmietne aspoň jedno nasadenie, v poli ostane nastavená hodnota Nie.

Najlepšie použitie    Ak chcete pri zdrojoch sledovať stav nasadení úlohy, pridajte pole Vzhľad tlačidla Potvrdené spolu s poľom Čaká sa na odpoveď do hárka zdrojov.

Príklad.    Šimona ste predbežne priradili k viacerým úlohám. Ak Šimon potvrdí všetky aktualizácie nasadení výberom možnosti Áno, nasadenia sa potvrdia. Hodnota v poli Vzhľad tlačidla Potvrdené sa zmení na Áno a v poliach Čaká sa na odpoveď sa zmenia hodnoty na Nie. Ak Šimon nereagoval aspoň na jednu z aktualizácií nasadení, alebo ak úlohu odmietol, hodnota v poli Vzhľad tlačidla Potvrdené ostáva nastavená na Nie.

Potvrdené (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Hneď po vytvorení nasadenia zadá program Microsoft Office Project do poľa Vzhľad tlačidla Potvrdené hodnotu Nie. Okrem toho, ak odošlete zdroju aktualizáciu nasadenia použitím programu Microsoft Office Project Server, v poli Čaká sa na odpoveď sa nastaví hodnota Áno. Ak dostanete odpoveď na túto aktualizáciu, zmení sa hodnota v poli Čaká sa na odpoveď z hodnoty Áno na hodnotu Nie. Ak zdroj príjme nasadenie, hodnota v poli Vzhľad tlačidla Potvrdené sa nastaví na Áno. Ak zdroj odmietne nasadenie, v poli ostane nastavená hodnota Nie.

Najlepšie použitie    Ak chcete pri zdrojoch sledovať stav nasadení úloh, pridajte pole Vzhľad tlačidla Potvrdené spolu s poľom Čaká sa na odpoveď do časti hárka v zobrazení použitia úloh alebo v zobrazení použitia zdrojov.

Príklad.    Šimonovi ste priradili úlohu „Vytvorenie návrhu“ a odoslali ste mu aktualizáciu nasadenia. Ak Šimon potvrdí úlohu použitím možnosti Áno, nasadenie úlohy sa potvrdí. Hodnota v poli Vzhľad tlačidla Potvrdené sa zmení na Áno a v poliach Čaká sa na odpoveď sa hodnota zmení na Nie. Ak Šimon úlohu odmietne, hodnota v poli Vzhľad tlačidla Potvrdené ostáva nastavená na Nie a v poli Čaká sa na odpoveď sa zmení hodnota na Nie. V takom prípade môžete zvážiť nasadenie úlohy k inému zdroju.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×