Polia SV

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V poli SV (odchýlka plánovania získanej hodnoty) sa zobrazuje rozdiel v nákladoch medzi aktuálnym priebehom a pôvodný plán úlohy, všetkých priradených úloh zdroja alebo priradenie k dátumu kontroly stavu alebo aktuálnemu dátumu. SV môžete použiť na kontrolu nákladov na určenie dostupnosti úlohy alebo nasadenia podľa plánu. S usporiadaním verzie týchto polí Zobraziť hodnoty rozvrhnuté v čase.

Existuje niekoľko kategórií polí SV.

Typ údajov    Mena

SV (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    SV je rozdiel medzi rozpočtových nákladov na prácu vykonanú (BCWP) a rozpočtových nákladov na naplánovanú prácu (BCWS). Program Microsoft Office Project vypočíta SV nasledujúcim spôsobom:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridanie poľa SV úlohy hárok na určenie, či je úloha oneskorená alebo pred jeho práca podľa pôvodného plánu v nákladoch.

Príklad    Pôvodný plán pre úlohu "Zápis návrhu" mali úlohy naplánované dokončenie 50 hodín práca (za cenu $ 500) do júna 1. Však dňa 1 percento dokončenia úlohy bola len 80%. BCWP pri tejto úlohe je 400 € (80 percent $500). BCWS predstavuje 500 €. Preto SV je - 100€, ktorá označuje v nákladoch úloha, koľko je za pôvodný plán.

Poznámky    Ak je hodnota SV kladná, znamená to, že úloha je z nákladového hľadiska popredu v porovnaní s plánom. Ak je hodnota SV záporná, znamená to, že úloha je z nákladového hľadiska pozadu v porovnaní s plánom. SV sa vyjadruje v menových jednotkách, t. j. v rovnakých jednotkách, ako CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty). Takto je možné jednoducho vykresliť hodnoty SV a CV v jednom grafe.

SV (pole prostriedku)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    SV predstavuje rozdiel medzi BCWP a BCWS. Program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu SV takto:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridajte pole SV do hárka prostriedku a určite, či sa prostriedok z hľadiska nákladov vyvíja v súlade s pôvodným plánom alebo nie.

Príklad    Podľa pôvodného plánu ste naplánovali Rudolfa na vykonanie 50  hodín práce (so sadzbou 10 eur / hod.) do 1.  júna, a Rudolf dokončil iba 80  percent práce do stanoveného dátumu (1.  júna). Hodnota BCWP pre Rudolfovo priradenie je 400 eur (80  percent z 500). Hodnota BCWS je 500 eur. Preto je hodnota SV –100 eur, čo z nákladového hľadiska uvádza oneskorenie prostriedku v porovnaní s pôvodným plánom.

Poznámky    Ak je hodnota SV kladná, znamená to, že úlohy prostriedku sú z nákladového hľadiska popredu v porovnaní s plánom. Ak je hodnota SV záporná, znamená to, že úlohy prostriedku sú z nákladového hľadiska pozadu v porovnaní s plánom. SV sa vyjadruje v menových jednotkách, t. j. v rovnakých jednotkách, ako CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty). Takto je možné jednoducho vykresliť hodnoty SV a CV v jednom grafe.

SV (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    Odchýlka plánu (SV) predstavuje rozdiel medzi BCWP a BCWS. Program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu SV takto:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridajte pole SV do hárkovej časti zobrazenie využitia úlohy alebo využitia prostriedku, ak chcete určiť, ako sa priradenie z hľadiska nákladov vyvíja v porovnaní s pôvodným plánom. Porovnanie uvedených dvoch položiek umožní určiť, si sú úlohy pozadu alebo popredu v porovnaní s pôvodným plánom.

Príklad    Podľa pôvodného plánu bude Vratko so sadzbou 10 eur / hod. pracovať osem hodín na úlohe, ktorá je naplánovaná na 1.  júna. V dôsledku zmien plánu sa toto priradenie naplánovalo na 2.  júna. Keď je stav k dátumu nastavený na 1.  júna, hodnota BCWS priradenia Vratka bude 80 eur a hodnota BCWP bude 0 eur, pretože sa nevykonala žiadna skutočná práca. Hodnota ukazovateľa SV preto bude –80 eur, čo z nákladového hľadiska znamená, že priradenie je v porovnaní s plánom pozadu.

Poznámky    Ak je hodnota SV kladná, znamená to, že priradenie je z nákladového hľadiska popredu v porovnaní s pôvodným plánom. Ak je hodnota SV záporná, znamená to, že priradenie je z nákladového hľadiska pozadu v porovnaní s pôvodným plánom. SV sa vyjadruje v menových jednotkách, t. j. v rovnakých jednotkách, ako CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty). Takto je možné jednoducho vykresliť hodnoty SV a CV v jednom grafe.

SV (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    SV predstavuje rozdiel medzi BCWP a BCWS. Program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu SV takto:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridajte pole SV do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy a zistite, či je úloha z nákladového hľadiska pozadu alebo popredu v porovnaní s pôvodným plánom. Keďže program Project uchováva časovo usporiadané hodnoty ukazovateľov BCWP a BCWS, k dispozícii sú aj časovo usporiadané hodnoty ukazovateľa SV.

Príklad     Pôvodný plán pre úlohu "Zápis návrhu" mali úlohy naplánované dokončenie 50 hodiny práce (za cenu $ 500) do júna 1. Však dňa 1 percento dokončenia úlohu bol iba 80 percent. BCWP pri tejto úlohe je 400 € (80 percent $500). BCWS predstavuje 500 €. Preto SV je - 100€, ktorá označuje v nákladoch úloha, koľko je za pôvodný plán.

Poznámky.    Ak SV kladnú hodnotu, úloha je v súčasnosti predstihom z hľadiska nákladov. Ak SV zápornú hodnotu, úloha je v súčasnosti za plánom z hľadiska nákladov. SV je vyjadrený v menovej jednotke, rovnaké jednotky použité v poli CV (získaná hodnota odchýlka nákladov). Zjednodušuje zobrazte SV a odchýlka (CV) na rovnakej graf nákladov.

SV (pole prostriedku s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    SV predstavuje rozdiel medzi BCWP a BCWS. Program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu SV takto:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridajte pole SV do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia prostriedku a zistite, či je prostriedok z nákladového hľadiska pozadu alebo popredu v porovnaní s jeho pôvodným plánom. Keďže program Project uchováva časovo usporiadané hodnoty ukazovateľov BCWP a BCWS, k dispozícii sú aj časovo usporiadané hodnoty ukazovateľa SV.

Príklad    Podľa pôvodného plánu ste naplánovali Rudolfa na vykonanie 50  hodín práce (so sadzbou 10 eur / hod.) do 1.  júna, a Rudolf dokončil iba 80  percent práce do stanoveného dátumu (1.  júna). Hodnota BCWP pre Rudolfovo priradenie je 400 eur (80  percent z 500). Hodnota BCWS je 500 eur. Preto je hodnota SV –100 eur, čo z nákladového hľadiska uvádza oneskorenie prostriedku v porovnaní s pôvodným plánom.

Poznámky.    Ak SV kladnú hodnotu, zdrojov úlohy sú v súčasnosti predstihom z hľadiska nákladov. Ak SV zápornú hodnotu, zdrojov úlohy sú v súčasnosti za plánom z hľadiska nákladov. SV je vyjadrený v menovej jednotke, rovnaké jednotky použité v poli CV (získaná hodnota odchýlka nákladov). Zjednodušuje zobrazte SV a odchýlka (CV) na rovnakej graf nákladov.

SV (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu    SV predstavuje rozdiel medzi BCWP a BCWS. Program Microsoft Office Project vypočíta hodnotu SV takto:

SV = BCWP – BCWS

Najlepšie použitie    Pridajte pole SV do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku, ak chcete určiť, ako sa priradenie z hľadiska nákladov vyvíja v porovnaní s pôvodným plánom. Toto porovnanie môže naznačiť, či sú úlohy v porovnaní s pôvodným plánom popredu alebo pozadu. Keďže program Project uchováva časovo usporiadané hodnoty ukazovateľov BCWP a BCWS, k dispozícii sú aj časovo usporiadané hodnoty ukazovateľa SV.

Príklad    Podľa pôvodného plánu bude Vratko so sadzbou 10 eur / hod. pracovať osem  hodín na úlohe, ktorá je naplánovaná na 1.  júna. V dôsledku zmien plánu sa toto priradenie naplánovalo na 2.  júna. Keď je stav k dátumu nastavený na 1.  júna, hodnota BCWS priradenia Vratka bude 80 eur a hodnota BCWP bude 0 eur, pretože sa nevykonala žiadna skutočná práca. Hodnota ukazovateľa SV preto bude –80 eur, čo z nákladového hľadiska znamená, že priradenie je v porovnaní s plánom pozadu.

Poznámky    Ak je hodnota SV kladná, znamená to, že priradenie je z nákladového hľadiska popredu v porovnaní s pôvodným plánom. Ak je hodnota SV záporná, znamená to, že priradenie je z nákladového hľadiska pozadu v porovnaní s pôvodným plánom. SV sa vyjadruje v menových jednotkách, t. j. v rovnakých jednotkách, ako CV (odchýlka nákladov získanej hodnoty). Takto je možné jednoducho vykresliť hodnoty SV a odchýlky nákladov (CV) v jednom grafe.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×