Polia Rozpočtové náklady

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia náklady podľa rozpočtu sa používajú na zadávanie alebo kontrolu rozpočtových nákladov pre rozpočet nákladové zdroje. Rozpočtové zdroje priradené iba súhrnná úloha projektu. Polia rozpočtové náklady môžete použiť na porovnanie aktuálnych rozpočtových nákladov s plánovanými alebo skutočnými nákladmi v rámci projektu.

Existuje niekoľko kategórií polí Rozpočtové náklady.

Rozpočtové náklady (pole úlohy)

Typ údajov    Mena

Typ záznamu     Vypočíta

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnnej úlohe projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov zadáte čiastku rozpočtu pre príslušný nákladový zdroj, program Microsoft Project zahrnie celkovú čiastku do súhrnná úloha projektu.

Tieto informácie možno použiť na kontrolu celkových rozpočtových nákladov na projekt. Ak je určitý projekt súčasťou hlavný projekt alebo portfólia projektov, súhrnné informácie o rozpočtových nákladoch na tejto projekt možno porovnať s ostatnými projektmi a analyzovať. Súhrnná úloha hlavného projektu zahŕňa hodnotu vlastných rozpočtových zdrojov a súčet rozpočtových zdrojov projektov, ktoré súčasťou hlavného projektu.

Najlepšie použitie    Ak chcete skontrolovať celkový rozpočet na nákladové zdroje, pridajte do zobrazenia úloh pole Rozpočtové náklady. Po začatí sledovania stavu v pláne projektu môžete pole Rozpočtové náklady použiť na porovnanie rozpočtových nákladov so skutočnými nákladmi.

Príklad    V rámci trojmesačného projektu máte na cestovné vyčlenený rozpočet vo výške 15 000 € a Cestovné ste označili ako nákladový a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj ste priradili k súhrnnej úlohe projektu a príslušnú časť rozpočtu na cestovné ste zadali do zobrazenia Používanie úloh. Počas práce na projekte zadávate do plánu projektu informácie o skutočnom priebehu. Porovnávate všetky odchýlky medzi plánovanými a skutočnými nákladmi, aby ste zaručili, že dodržiavate plán a že v prípade potreby urobíte príslušné úpravy.

Poznámky    Do poľa Rozpočtové náklady môžete zadávať len informácie o nákladových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi. (Informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi, môžete zadávať do polí Rozpočtová práca.)

Rozpočtové náklady (pole zdroja)

Typ údajov    Mena

Typ záznamu     Vypočíta

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnná úloha projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov zadáte čiastku rozpočtu pre príslušný nákladový zdroj, program Project skopíruje túto čiastku do poľa zdrojov Rozpočtové náklady.

Najlepšie použitie    Ak chcete skontrolovať rozpočet na nákladové zdroje alebo porovnať jednotlivé rozpočty na nákladové zdroje, pridajte pole Rozpočtové náklady do zoznamu zdrojov.

Príklad    V rámci trojmesačného projektu máte na cestovné vyčlenený rozpočet vo výške 15 000 € a Cestovné ste označili ako nákladový a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj ste priradili k súhrnnej úlohe projektu a príslušnú časť rozpočtu na cestovné ste zadali do zobrazenia Používanie úloh. Po pridaní poľa Rozpočtové náklady do zoznamu zdrojov vidíte, že nákladový zdroj Cestovné presne odráža rozpočet vo výške 15 000 €.

Poznámky    Do poľa Rozpočtové náklady môžete zadávať len informácie o nákladových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi. (Informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi, môžete zadávať do polí Rozpočtová práca.)

Rozpočtové náklady (pole priradenia)

Typ údajov    Mena

Typ záznamu     Zadané

Najlepšie použitie    Ak chcete, zadajte požadovanú veľkosť rozpočtu pre nákladové zdroje, úlohy, alebo ak chcete porovnať rozpočty nákladové zdroje vzájomné, pridajte pole rozpočtové náklady do zobrazenia použitia úloh alebo použitia zdrojov.

Príklad    V rámci trojmesačného projektu máte na cestovné vyčlenený rozpočet vo výške 15 000 € a Cestovné ste označili ako nákladový a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj ste priradili k súhrnnej úlohe projektu. Teraz môžete do zoznamu v zobrazení Používanie úloh zadať celkovú čiastku rozpočtu na cestovné.

Poznámky    Do poľa Rozpočtové náklady môžete zadávať len informácie o nákladových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi. (Informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi, môžete zadávať do polí Rozpočtová práca.)

Rozpočtové náklady (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ záznamu     Vypočíta

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť nákladový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte sumu rozpočtové náklady zdroja v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, projekt roliach celková suma na úroveň úlohy s časovým usporiadaním.

Najlepšie použitie    V časovom rozvrhu zobrazenia Používanie úloh môžete zobraziť pole Rozpočtové náklady jeho pridaním do dialógového okna Štýly podrobností. Tým sa zobrazia rozpočtové náklady na úlohu alebo priradenie (priradenia) rozvrhnuté na časové úseky.

Po začatí sledovania stavu v pláne projektu môžete pole Rozpočtové náklady použiť na porovnanie rozpočtových nákladov so skutočnými nákladmi.

Príklad    V rámci trojmesačného projektu máte na cestovné vyčlenený rozpočet vo výške 15 000 € a Cestovné ste označili ako nákladový a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj ste priradili k súhrnnej úlohe projektu a príslušnú časť rozpočtu na cestovné pre priradenie ste zadali do zobrazenia Používanie úloh. Počas práce na projekte zadávate do plánu projektu informácie o skutočnom priebehu. Porovnávate všetky odchýlky medzi časovo rozvrhnutými plánovanými a skutočnými nákladmi, aby ste zaručili, že dodržiavate plán a že v prípade potreby urobíte príslušné úpravy.

Poznámky    Do poľa Rozpočtové náklady môžete zadávať len informácie o nákladových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi. (Informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi, môžete zadávať do polí Rozpočtová práca.)

Rozpočtové náklady (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ záznamu     Vypočíta

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť nákladový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte sumu rozpočtové náklady zdroja v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, projekt roliach celková suma na úrovni zdroja s časovým usporiadaním.

Najlepšie použitie    V časovom rozvrhu zobrazenia Používanie zdrojov môžete zobraziť pole Rozpočtové náklady jeho pridaním do dialógového okna Štýly podrobností. Tým sa zobrazia rozpočtové náklady na zdroj alebo priradenie (priradenia) rozvrhnuté na časové úseky.

Príklad    V rámci trojmesačného projektu máte na cestovné vyčlenený rozpočet vo výške 15 000 € a Cestovné ste označili ako nákladový a rozpočtový zdroj. Tento nákladový zdroj ste priradili k súhrnnej úlohe projektu a príslušnú časť rozpočtu na cestovné pre priradenie ste zadali do zobrazenia Používanie zdrojov. Počas práce na projekte zadávate do plánu projektu informácie o skutočnom priebehu. Porovnávate všetky odchýlky medzi časovo rozvrhnutými plánovanými a skutočnými nákladmi, aby ste zaručili, že dodržiavate plán a že v prípade potreby urobíte príslušné úpravy.

Poznámky    Do poľa Rozpočtové náklady môžete zadávať len informácie o nákladových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi. (Informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi, môžete zadávať do polí Rozpočtová práca.)

Rozpočtové náklady (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ záznamu    Zadané

Najlepšie použitie    V časovom rozvrhu zobrazenia Používanie úloh alebo Používanie zdrojov môžete zobraziť pole Rozpočtové náklady jeho pridaním do dialógového okna Štýly podrobností. Teraz môžete zadávať alebo kontrolovať rozpočtové náklady na priradenú úlohu rozvrhnutú na časové úseky.

Príklad    Rozpočet $ 15 000 na cestovanie na troch mesiacov projektu, ste určili "Cestovanie" ako nákladový zdroj a rozpočtové prostriedky. Ktoré ste priradili tento nákladový zdroj súhrnná úloha projektu. Teraz môžete zadať časovo nastavený alebo kontúrovanou rozpočet na cestovanie v časového výkazu hornej časti zobrazenia použitia úloh alebo použitia zdrojov.

Poznámky    Do poľa Rozpočtové náklady môžete zadávať len informácie o nákladových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi. (Informácie o pracovných a materiálových zdrojoch, ktoré sú zároveň rozpočtovými zdrojmi, môžete zadávať do polí Rozpočtová práca.)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×