Polia Priorita

Pole Priorita označuje úroveň dôležitosti priradenej k úlohe, ktorá ďalej označuje, ako jednoducho môže byť úloha alebo priradenie oneskorené alebo rozdelené počas vyrovnávania vyvažovanie. Taktiež môžete priraďovať priority k úlohám, ak chcete zhodnotiť ich relatívne hodnoty ako súčasť stratégie riadenia projektu.

Úrovne priority majú hodnotu od 0  do  1 000. Najnižšia priorita je 0. Predvolená hodnota priority je 500. Tento široký rozsah umožňuje získať maximálnu flexibilitu počas vyrovnávania.

Existuje niekoľko kategórií polí Priorita.

Typ údajov    vypočítavané pole

Priorita (pole úlohy)

Typ vstupu    pole na zadávanie

Najlepšie použitie    Pridajte pole Priorita do zobrazenia úlohy, ak chcete zobraziť, filtrovať alebo upraviť dôležitosť úlohy tak, aby mala vplyv na vyrovnávanie prostriedkov alebo aby vám pomohla pri hodnotení relatívnej hodnoty úloh.

Príklad    Jeden prostriedok má naraz naplánované tri úlohy. Keďže táto situácia vedie k preťaženiu úloh, rozhodnete sa použiť program Microsoft Office Project a vykonať vyrovnanie prostriedku vzhľadom na dané úlohy. Úloha Vytvorenie návrhu má prioritu 500, úloha Koordinácia obchodnej výstavy má prioritu 1 000 a úloha Prieskum nových potenciálnych klientov má prioritu 100. Vzhľadom na nastavenia priority bude prostriedok vyvážený (vyrovnaný), t. j. úloha Koordinácia obchodnej výstavy sa naplánuje ako prvá, úloha Vytvorenie návrhu ako ďalšia a ako posledná sa naplánuje úloha Prieskum nových potenciálnych klientov.

Poznámky    Úlohy s prioritou 1 000 majú charakter typu „Nevyrovnávať“, t. j. program Project nebude tieto úlohy nikdy oneskorovať ani rozdeľovať počas vyrovnávania úloh s priradenými preťaženie prostriedkami.

Priorita (pole priradenia)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Hodnota v poli Priorita pre priradenie sa prevezme z hodnoty v poli Priorita pre úlohu.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Priorita do zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku, ak chcete zobraziť alebo filtrovať dôležitosť priradenia vzhľadom na jeho vplyv na vyrovnávanie prostriedkov.

Príklad    Gašpar je priradený k úlohe Vytvorenie návrhu s prioritou 500, k úlohe Koordinácia obchodnej výstavy s prioritou 1 000 a k úlohe Prieskum nových potenciálnych klientov s prioritou 100. Všetky tieto úlohy sú naplánované na rovnaký časový úsek a spôsobujú preťaženie Gašpara. Rozhodnete sa použiť program Microsoft Office Project na vyrovnanie prostriedku pre Gašpara. Vzhľadom na nastavenia priority sú Gašparove priradenia vyrovnané tak, že úloha Koordinácia obchodnej výstavy sa naplánuje ako prvá, potom sa naplánuje úloha Vytvorenie návrhu a nakoniec sa naplánuje úloha Prieskum nových potenciálnych klientov.

Poznámky    Ak chcete zmeniť prioritu pre priradenie, musíte ju zmeniť pre úlohu. Pole Priorita pre obidve úlohy a priradenia môžete overiť v zobrazení využitia prostriedku.

Priradenia s prioritou 1 000 majú charakter typu „Nevyrovnávať“. Znamená to, že program Project nikdy neoneskorí ani rozdelená úloha toto priradenie počas vyrovnávania priradení s prehnanými požiadavkami.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×