Polia Práca nadčas

Pole Práca nadčas obsahuje množstvo nadčasy, ktorá je naplánovaná na vykonanie všetkými zdroje priradenými k úlohe, za všetky úlohy priradené k prostriedku alebo na prostriedok v rámci úloha, a ktorá sa účtuje pomocou sadzieb pre príslušné prostriedky za prácu nadčas. časovo nastavený verzie týchto polí zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Existuje niekoľko kategórií polí Práca nadčas.

Typ údajov    pole Trvanie

Práca nadčas (pole úlohy)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Po prvom vytvorení úlohy bude pole Práca nadčas obsahovať hodnotu 0  hodín. Po zadaní naplánovanej práce nadčas do hárok časti zobrazenie využitia úlohy alebo využitia prostriedku pre priradenie vytvorí program Microsoft Office Project súhrn týchto hodín práce nadčas a do tohto poľa zadá celkovú prácu nadčas pre danú úlohu.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca nadčas do hárku úlohy a overte alebo filtrujte plánovanú prácu nadčas pre danú úlohu.

Príklad    Úloha Vytvorenie návrhu má päťdňové trvanie so 40 hodinami práca a táto úloha bola priradená Ignácovi. Chcete skrátiť trvanie, na priradenie k úlohe však nie sú dostupné žiadne ďalšie prostriedky. Pridáte osem  hodín práce nadčas pre priradenie. Práca bude stále trvať 40  hodín, ale jej celkové trvanie je rozvrhnuté na štyri  dni a osem  hodín práce je rozložených v rámci celej úlohy.

Poznámky    Môžete upravovať prácu nadčas v poli priradenia Práca nadčas v hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku. Taktiež môžete upraviť prácu nadčas v zobrazení práce vo formulári úlohy alebo formulári prostriedku.

Práca nadčas (pole prostriedku)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Spôsob výpočtu    Po prvom pridaní prostriedku bude pole Práca nadčas obsahovať hodnotu 0  hodín. Po naplánovaní práce nadčas v hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku pre rôzne priradenia prostriedku vytvorí program Microsoft Office Project súhrn týchto hodín práce nadčas a do tohto poľa zadá celkovú prácu nadčas pre daný prostriedok.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca nadčas do akéhokoľvek hárka prostriedku, ak chcete zobraziť alebo filtrovať prácu nadčas pre daný prostriedok.

Príklad    Pre váš tím je naplánované veľké množstvo práce nadčas v priebehu nasledujúcich troch mesiacov. Chcete zhromaždiť potrebné údaje, ktoré budú slúžiť ako dôvod na najatie dočasných pracovníkov na splnenie úloh projektu. Pridáte pole Práca nadčas do zobrazenia hárka prostriedku a overíte množstvo naplánovanej práce nadčas pre prostriedky.

Poznámky    Prácu nadčas môžete upravovať v poli priradenia Práca nadčas – nie v poli prostriedku alebo úlohy Práca nadčas. Taktiež môžete upraviť prácu nadčas v zobrazení práce vo formulári úlohy alebo formulári prostriedku.

Práca nadčas (pole priradenia)

Typ vstupu    pole na zadávanie

Najlepšie použitie    Priraďte prácu nadčas v rámci priradenia, čím skrátite trvanie úlohy. Pridajte pole Práca nadčas do hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku a potom upravte pole Práca nadčas pre priradenie.

Príklad    Úloha Vytvorenie návrhu má päťdňové trvanie so 40 hodinami práce a táto úloha bola priradená Ignácovi. Chcete skrátiť trvanie, na priradenie k úlohe však nie sú dostupné žiadne ďalšie prostriedky. Určíte osem  hodín práce nadčas pre priradenie. Práca bude stále trvať 40  hodín, ale jej celkové trvanie je rozvrhnuté na štyri  dni a osem  hodín práce je rozložených v rámci nového trvania úlohy.

Poznámky    Môžete upravovať celkovú prácu nadčas v poli priradenia Práca nadčas v hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku. Taktiež môžete upraviť prácu nadčas v zobrazení práce vo formulári úlohy alebo formulári prostriedku.

Práca nadčas (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Popis    Pole Práca nadčas obsahuje objem práce nadčas, ktorú budú vykonávať všetky prostriedky priradené k úlohe s rozložením v čase a s použitím sadzieb za prácu nadčas.

Spôsob výpočtu    Po prvom vytvorení úlohy bude pole Práca nadčas prázdne. Po zadaní naplánovanej práce nadčas do hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku pre priradenie, program Microsoft Office Project vypočíta a rozdelí naplánovanú prácu nadčas v rámci príslušného časového úseku a zadá číselné hodnoty do časovo usporiadaných polí.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca nadčas do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy, ak chcete overiť prácu nadčas, naplánovanú na každé časové obdobie (úsek).

Príklad    Úloha Vytvorenie návrhu má päťdňové trvanie so 40 hodinami práce a táto úloha bola priradená Ignácovi. Chcete zistiť, aký objem práce nadčas je naplánovaný pre túto úlohu. V časovo usporiadanej časti tohto zobrazenia zistíte, že sú naplánované dve  hodiny v rámci každého zo štyroch  dní, t. j. celkom je naplánovaných osem  hodín práce nadčas.

Poznámky    Môžete upravovať prácu nadčas v poli priradenia Práca nadčas v hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku. Taktiež môžete upraviť prácu nadčas v zobrazení práce vo formulári úlohy alebo formulári prostriedku.

Práca nadčas (pole prostriedku s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Popis    Pole Práca nadčas obsahuje objem práce nadčas, ktorá sa vykoná pre všetky priradenia priradené prostriedkom s rozložením v čase a s použitím sadzieb prostriedku za prácu nadčas.

Spôsob výpočtu    Po prvom pridaní prostriedku bude pole Práca nadčas prázdne. Po zadaní naplánovanej práce nadčas do hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku pre priradenie, program Microsoft Office Project vypočíta a rozdelí naplánovanú prácu prostriedku nadčas v rámci príslušného časového úseku a zadá číselné hodnoty do časovo usporiadaných polí.

Najlepšie použitie    Pridajte pole Práca nadčas do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia prostriedku, ak chcete presne zobraziť obdobia, kedy je prostriedok naplánovaný na prácu nadčas.

Príklad    Pre váš tím je naplánované veľké množstvo práce nadčas v priebehu nasledujúcich troch mesiacov. Chcete zistiť, aký objem práce nadčas bude váš tím denne vykonávať. Pridáte pole Práca nadčas do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia prostriedku a zistíte objem naplánovanej práce nadčas pre prostriedky.

Poznámky    Môžete upravovať prácu nadčas v poli priradenia Práca nadčas v hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku. Taktiež môžete upraviť prácu nadčas v zobrazení práce vo formulári úlohy alebo formulári prostriedku.

Práca nadčas (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    vypočítavané pole

Popis    Pole Práca nadčas obsahuje objem práce nadčas, ktorú bude vykonávať prostriedok v rámci úlohy s rozložením v čase a s použitím sadzieb prostriedku za prácu nadčas.

Spôsob výpočtu    Po prvom vytvorení priradenia bude pole Práca nadčas prázdne. Po zadaní naplánovanej práce nadčas do hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku pre priradenie, program Microsoft Office Project vypočíta a rozdelí naplánovanú prácu nadčas v rámci príslušného časového úseku a zadá číselné hodnoty do časovo usporiadaných polí.

Najlepšie použitie    Môžete zobraziť prácu nadčas v rámci priradenia. Pridajte pole Práca nadčas do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku a potom overte pole Práca nadčas pre dané priradenie za každý požadovaný časový úsek.

Príklad    Pre Ignáca ste naplánovali osem  hodín práce nadčas v rámci úlohy Vytvorenie návrhu. Chcete zistiť rozloženie práce nadčas v rámci tohto priradenia v čase. Do časovo usporiadanej časti zobrazenia využitia úlohy pridáte pole Práca nadčas a overíte rozloženie uvedených ôsmich  hodín v rámci priradenia.

Poznámky    Môžete upravovať prácu nadčas v poli priradenia celkovej práce nadčas v hárkovej časti zobrazenia využitia úlohy alebo využitia prostriedku. Taktiež môžete upraviť prácu nadčas v zobrazení práce vo formulári úlohy alebo formulári prostriedku.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×