Polia Percent (%) Work Complete (Percento (%) dokončenia práce)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia% dokončenia práce obsahujú aktuálny stav úlohy, zdroja alebo nasadenia, ktoré sú vyjadrené ako percento dokončenej práce. Môžete zadať percento dokončenia práce alebo môžete projekt vypočítať za vás na základe skutočná práca na úlohu.

Existuje niekoľko kategórií polí% dokončenia práce.

Typ údajov    Percentuálna hodnota

% dokončenia práce (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Pri prvom vytvorení úlohy je percento dokončenia práce nula percent. Ak pre úlohu zadáte skutočnú prácu, program Project vypočíta percento dokončenia práce takto:

Percento dokončenia práce = (skutočná práca/Práca) * 100

Ak zadáte hodnotu do poľa% dokončenia práce, Project automaticky vypočíta skutočnú prácu a zostávajúcu prácu. Podobne zadanie hodnoty v poli Skutočná práca alebo zostávajúca práca automaticky prepočíta ostatné polia.

Najlepšie použitie    Pridajte pole% dokončenia práce do hárka úloh, ak chcete zobraziť, filtrovať alebo upraviť percento dokončenia práce na úlohách. Ak zadáte hodnotu do poľa% dokončenia práce, Project automaticky vypočíta skutočnú prácu a zostávajúcu prácu. Ak je pole% dokončenia práce nastavené na hodnotu väčšiu ako nula, pole skutočné spustenie je nastavené na Plánovaný počiatočný dátum, ak ste ešte nezadali skutočný dátum začatia. Ak je pole% dokončenia práce nastavené na 100, pole skutočné dokončenie je nastavené na plánovaný dátum dokončenia.

Príklad    Úloha napísať návrh je naplánovaná na 40 hodín práce. Zatiaľ priradené zdroje nahlásili 10 hodín skutočnej práce na úlohe. Project vypočíta, že úloha je 25% dokončenia práce.

Úloha "správanie klientskych schôdzí" je naplánovaná na 32 hodín práce. Priradené zdroje uviedli, že sa dokončilo 16 hodín práce. Do poľa% dokončenia práce zadáte 50. Pole skutočná práca sa zmení na 16 hodín.

Poznámky    Na základe predvoleného nastavenia sa zmeny hodnoty percenta dokončenia úlohy prejavia na skutočnej hodnote práce. Podobne zmeny hodnoty skutočnej práce ovplyvňujú hodnotu percenta dokončenia práce.

Keď zadáte percento dokončenia práce, Project môže prispôsobiť skutočnú a zostávajúcu prácu okolo aktuálneho stavu stavu. Ak chcete, môžete ponechať tieto sledovacie polia v projekte ako pôvodne naplánované, dokonca aj vtedy, ak sa dokončená práca zobrazuje v budúcnosti alebo zostávajúca práca sa zobrazuje v minulosti. Môžete to urobiť v dialógovom okne Project – možnosti .

V dialógovom okne informácie o projekte môžete nastaviť dátum kontroly stavu na iný ako dnešný dátum.

Percento dokončenia práce označuje stav množstva dokončenej práce v úlohe, ktorá je doposiaľ dokončená. Na rozdiel od toho percento dokončenia označuje stav trvania úlohy tak ďaleko.

% dokončenia práce (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítané

Popis    Pole% dokončenia práce obsahuje aktuálny stav všetkých úloh priradených k zdroju vyjadreného ako celkové percento dokončenej práce zdroja.

Spôsob výpočtu    Pri prvom pridaní zdroja je percento dokončenia práce pre daný zdroj nula percent. Po priradení úloh k zdroju sa zadávajú všetky skutočná práca alebo percentá dokončenia práce pre niektorý z priradení zdroja, vypočíta sa celková percentuálna hodnota dokončenia pre daný zdroj. Project vypočíta percento dokončenia práce zdroja takto:

Percento dokončenia práce = (skutočná práca/Práca) * 100

Najlepšie použitie    Pridajte pole% dokončenia práce do hárka zdroja, ak chcete zobraziť alebo filtrovať percento dokončenia práce pre zdroj. Môže vám to pomôcť pri kontrole spôsobu napredovania zdroja vo všetkých priradených úlohách.

Príklad    Jamie je priradený k štyrom úlohám v celkovej hodnote 40 hodín práce. Kým Jamie ohlási každú skutočnú prácu na niektorej z týchto úloh, percento dokončenia práce je nula. Jamie hlási, že päť hodín práce sa uskutočnilo na jednej úlohe a 15 hodín práce sa vykonalo na inej úlohe. Keďže 20 hodín skutočnej práce sa uskutočnilo z 40 hodín celkovej plánovanej práce, Project vypočíta, že Jamie má 50 percent dokončenia práce na všetkých priradených úlohách.

% dokončenia práce (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Popis    Pole% dokončenia práce obsahuje aktuálny stav nasadenia vyjadrený ako percento dokončenia práce priradenia. Môžete zadať percento dokončenia práce alebo môžete projekt vypočítať za vás na základe skutočná práca na priradení.

Spôsob výpočtu    Pri prvom vytvorení úlohy je percento dokončenia práce nula. Ak zadáte skutočnú prácu s priradením, program Project vypočíta percento dokončenia práce takto:

Percento dokončenia práce = (skutočná práca/Práca) * 100

Ak zadáte hodnotu do poľa% dokončenia práce, Project automaticky vypočíta skutočnú prácu a zostávajúcu prácu. Ak je pole% dokončenia práce nastavené na hodnotu väčšiu ako nula, pole skutočné spustenie je nastavené na Plánovaný počiatočný dátum, ak ste ešte nezadali skutočný dátum začatia. Ak je pole% dokončenia práce nastavené na 100, pole skutočné dokončenie je nastavené na plánovaný dátum dokončenia. Podobne zadanie hodnoty v poli Skutočná práca alebo zostávajúca práca automaticky prepočíta ostatné polia.

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť, filtrovať alebo upraviť percento dokončenia práce pre priradenia, pridajte pole% dokončenia práce do časti hárok využitia úlohy alebo využitia zdroja.

Príklad    Jamie je priradený k úlohe napísať návrh na 40 hodín práce. Zatiaľ Jamie ohlásil 20 hodín skutočnej práce na tejto úlohe. Project vypočíta, že úloha je 50 percenta dokončenia.

Okrem toho je Jamie priradená k 32 hodín práce pre úlohu "správanie klientskych schôdzí". Jamie oznámila, že sa práve dokončilo 16 hodín. Do poľa% dokončenia práce zadáte 50. Pole skutočná práca sa zmení na 16 hodín.

Poznámky    Na základe predvoleného nastavenia sa zmeny hodnoty percenta dokončenia úlohy prejavia na skutočnej hodnote práce. Podobne zmeny hodnoty skutočnej práce ovplyvňujú hodnotu percenta dokončenia práce.

Keď zadáte% dokončenia práce, Project môže upravovať skutočnú a zostávajúcu prácu okolo aktuálneho stavu stavu. Ak chcete, môžete ponechať tieto sledovacie polia v projekte ako pôvodne naplánované, dokonca aj vtedy, ak sa dokončená práca zobrazuje v budúcnosti alebo zostávajúca práca sa zobrazuje v minulosti. Môžete to urobiť v dialógovom okne Project – možnosti .

V dialógovom okne informácie o projekte môžete nastaviť dátum kontroly stavu na iný ako dnešný dátum.

Percento dokončenia práce označuje stav množstva dokončenej práce na priradenej úlohe. Naopak percento dokončenia označuje stav trvania úlohy.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×