Polia Percent (%) Work Complete (Percento (%) dokončenia práce)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia % dokončenia práce obsahujú informácie o aktuálnom stave úlohy, zdroja alebo nasadenia, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento práce. Percento dokončenia práce môžete zadať alebo ho môže program Project automaticky vypočítať na základe skutočná práca na úlohe.

Existuje niekoľko kategórií polí % dokončenia práce.

Typ údajov    Percento

Percento (%) Dokončenia práce (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Pri vytvorení úlohy má percento dokončenia práce hodnotu nula percent. Ak zadáte skutočnú prácu pre úlohu, program Project vypočíta percento dokončenia práce nasledujúcim spôsobom:

Percento dokončenia práce = (Skutočná práca / Práca) * 100

Ak do poľa % dokončenia práce zadáte hodnotu, program Project automaticky vypočíta skutočnú prácu a zostávajúcu prácu. Podobne aj pri zadaní hodnôt do polí Skutočná práca alebo Zostávajúca práca sa automaticky prepočítajú hodnoty v ostatných poliach.

Najlepšie použitie    Pole % dokončenia práce pridajte do hárka úloh v prípade, ak chcete zobrazovať, filtrovať alebo upravovať percento práce pre úlohy. Ak do poľa % dokončenia práce zadáte hodnotu, program Project automaticky vypočíta skutočnú prácu a zostávajúcu prácu. Ak je pole  % dokončenia práce nastavené na hodnotu väčšiu ako nula a ešte ste nezadali skutočný dátum začatia, pole Skutočné začatie sa nastaví na naplánovaný dátum začatia. Ak je pole  dokončenia práce nastavené na hodnotu 100, pole Skutočné dokončenie sa nastaví na naplánovaný dátum dokončenia.

Príklad.    Pre úlohu „Napísanie návrhu“ je naplánovaných 40 hodín práce. Priradené zdroje nahlásili, že doteraz na úlohe odpracovali 10 hodín skutočnej práce. Program Project vypočíta hodnotu percenta dokončenia úlohy ako 25 %.

Okrem toho je tu úloha „Vedenie stretnutí s klientmi“, pre ktorú je naplánovaných 32 hodín práce. Priradené zdroje nahlásili, že odpracovali 16 hodín. Do poľa % dokončenia práce zadáte hodnotu 50. Hodnota v poli Skutočná práca sa zmení na 16 hodín.

Poznámky.    Zmeny hodnota dokončenia úlohy percento práce na základe predvoleného nastavenia sa prejavia hodnoty skutočnej práce. Podobne, vplyv zmeny hodnoty skutočnej práce hodnotou dokončené percento práce.

Ak zadáte percento dokončenia práce alebo celkovú skutočnú prácu, program Project môže upraviť skutočnú a zostávajúcu prácu podľa aktuálneho dátumu kontroly stavu. Ak vám to viac vyhovuje, môžete tieto polia sledovania v projekte ponechať tak, ako boli pôvodne naplánované, a to aj v prípade, ak sa dokončená práca zobrazuje ako práca v budúcnosti, alebo ak sa zostávajúca práca zobrazuje ako práca v minulosti. Túto možnosť môžete tiež nastaviť v dialógovom okne Možnosti projektu.

V dialógovom okne Informácie o projekte môžete nastaviť dátum kontroly stavu na iný než dnešný dátum.

Percento dokončenia informuje o stave množstva doteraz vykonanej práce na úlohe. Na rozdiel od toho percento dokončenia informuje o stave doterajšieho trvania úlohy.

Percento (%) Dokončenia práce (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítané

Popis.    Pole %  % dokončenia práce) obsahuje aktuálny stav všetkých úloh priradených zdroju, ktorý je vyjadrený ako celkové percento dokončenej práce zdroja.

Spôsob výpočtu.    Pri prvom pridaní zdroja je percento dokončenia práce pre zdroj nula percent. Po nasadení úloh k zdroju a po zadaní skutočná práca alebo percenta dokončenia práce pre ľubovoľné nasadenia zdroja sa vypočíta celkové percento dokončenia práce pre zdroj. Program Project vypočíta percento dokončenia práce zdroja nasledujúcim spôsobom:

Percento dokončenia práce = (Skutočná práca / Práca) * 100

Najlepšie použitie    Pole %  % dokončenia práce) pridajte do hárka zdrojov v prípade, ak chcete zobrazovať alebo filtrovať percento dokončenia práce pre zdroj. To vám môže pomôcť sledovať napredovanie zdroja na všetkých priradených úlohách.

Príklad.    Jakub je priradený k štyrom úlohám na celkovo 40 hodín práce. Pokiaľ Jakub nenahlási skutočnú prácu na žiadnej úlohe, percento dokončenia práce bude nula. Jakub nahlási, že na jednej úlohe odpracoval päť hodín práce a na ďalšej úlohe zas 15 hodín. Pretože sa vykonalo 20 hodín skutočnej práce zo 40 hodín celkovej naplánovanej práce, program Project vypočíta, že Jakub má prácu na všetkých priradených úlohách dokončenú na 50 %.

Percento (%) Dokončenia práce (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Popis.    Pole %  % dokončenia práce) obsahuje informácie o aktuálnom stave nasadenia, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento práce nasadenia. Percento dokončenia práce môžete zadať, alebo môžete použiť program Project, aby ho automaticky vypočítal na základe skutočná práca na nasadení.

Spôsob výpočtu.    Pri vytvorení nasadenia má percento dokončenia práce hodnotu nula. Ak zadáte skutočnú prácu pre nasadenie, program Project vypočíta percento dokončenia práce nasledujúcim spôsobom:

Percento dokončenia práce = (Skutočná práca / Práca) * 100

Ak do poľa % dokončenia práce zadáte hodnotu, program Project automaticky vypočíta skutočnú prácu a zostávajúcu prácu. Ak je pole % dokončenia práce nastavené na hodnotu väčšiu ako nula a ešte ste nezadali skutočný dátum začatia, pole Skutočné začatie sa nastaví na naplánovaný dátum začatia. Ak je pole % dokončenia práce nastavené na hodnotu 100, pole Skutočné dokončenie sa nastaví na naplánovaný dátum dokončenia. Podobne aj pri zadaní hodnôt do polí Skutočná práca alebo Zostávajúca práca sa automaticky prepočítajú hodnoty v ostatných poliach.

Najlepšie použitie    Pole % dokončenia práce pridáte do časti hárka zobrazenia použitia úloh alebo zobrazenia použitia zdrojov v prípade, ak chcete zobraziť, filtrovať alebo upraviť percento dokončenia práce pre nasadenia.

Príklad.    Jakub je priradený k úlohe „Napísanie návrhu“, aby na nej odpracoval 40 hodín. Jakub nahlásil, že na tomto nasadení odpracoval 20 hodín skutočnej práce. Program Project vypočíta hodnotu percenta dokončenia práce nasadenia 50 %.

Okrem toho je Jakub priradený na 32 hodín práce na úlohu „Vedenie stretnutí s klientmi“. Jakub nahlásil, že odpracoval už 16 hodín. Do poľa % dokončenia práce zadáte hodnotu 50. Hodnota v poli Skutočná práca sa zmení na 16 hodín.

Poznámky.    Zmeny hodnota dokončenia úlohy percento práce na základe predvoleného nastavenia sa prejavia hodnoty skutočnej práce. Podobne, vplyv zmeny hodnoty skutočnej práce hodnotou dokončené percento práce.

Ak zadáte percento dokončenia práce, program Project môže upraviť skutočnú a zostávajúcu prácu podľa aktuálneho dátumu kontroly stavu. Ak vám to viac vyhovuje, môžete tieto polia sledovania v projekte ponechať tak, ako boli pôvodne naplánované, a to aj v prípade, ak sa dokončená práca zobrazuje ako práca v budúcnosti, alebo ak sa zostávajúca práca zobrazuje ako práca v minulosti. Túto možnosť môžete nastaviť v dialógovom okne Možnosti projektu.

V dialógovom okne Informácie o projekte môžete nastaviť dátum kontroly stavu na iný než dnešný dátum.

Percento dokončenia informuje o stave množstva doteraz vykonanej práce na nasadení. Na rozdiel od toho percento dokončenia informuje o stave doterajšieho trvania úlohy.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×