Polia Percent (%) Complete (Percento (%) dokončenia)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia % dokončenia obsahujú informácie o aktuálnom stave úlohy, ktoré sú vyjadrené ako dokončené percento trvanie úlohy. Percento dokončenia môžete zadať alebo ho môže program Project automaticky vypočítať na základe skutočný trvania.

Existuje niekoľko kategórií polí % dokončenia.

Typ údajov    Percento

Percento (%) Dokončenie (pole úlohy)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Pri vytvorení úlohy má percento dokončenia hodnotu nula percent. Po zadaní skutočného trvania, zostávajúceho trvania alebo skutočnej práce (ktorá má vplyv na skutočné trvanie) program Project vypočíta percento dokončenia nasledujúcim spôsobom:

Percento dokončenia = (Skutočné trvanie / Trvanie) * 100

Ak je pole % dokončenia nastavené na hodnotu väčšiu ako nula a ešte ste nezadali skutočný dátum začatia, pole Skutočné začatie sa nastaví na naplánovaný dátum začatia. Ak je pole % dokončenia nastavené na hodnotu 100, pole Skutočné dokončenie sa nastaví na naplánovaný dátum dokončenia.

Ak do poľa % dokončenia zadáte hodnotu, program Project automaticky vypočíta skutočné trvanie a zostávajúce trvanie. Podobne aj pri zadaní hodnôt do polí Skutočné trvanie alebo Zostávajúce trvanie sa automaticky prepočítajú hodnoty v ostatných poliach.

Najlepšie použitie    Pole % dokončenia pridajte do hárka úloh v prípade, ak chcete zobrazovať, filtrovať alebo upravovať percento dokončenia úlohy.

Príklad.    Pre úlohu „Napísanie návrhu“ je naplánované trvanie 10 dní. Priradené zdroje na úlohe pracujú päť dní. Program Project vypočíta hodnotu percenta dokončenia úlohy ako 50 %.

Okrem toho ste odhadli trvanie úlohy „Vedenie stretnutí s klientmi“ na tri dni. Priradené zdroje nahlásili dokončenie práce. Do poľa % dokončenia zadáte hodnotu 100. Hodnota v poli Skutočné trvanie sa zmení na 3 dni a hodnota v poli Skutočné dokončenie sa zmení na naplánovaný dátum dokončenia.

Poznámky.    Zmena hodnoty percenta dokončenia úlohy na základe predvoleného nastavenia ovplyvní hodnotu skutočnej práce. Podobne aj zmeny hodnoty skutočnej práce ovplyvnia hodnotu percenta dokončenia úlohy. V dialógovom okne Možnosti projektu môžete toto predvolené nastavenie zmeniť tak, aby percento dokončenia a skutočná práca boli od seba nezávislé.

Môžete určovať, či sa zmeny hodnoty celkového percenta dokončenia rozložia až po dátum kontroly stavu alebo po koniec doterajšieho skutočného trvania úlohy. Túto možnosť môžete nastaviť v dialógovom okne Možnosti projektu.

Ak zadáte percento dokončenia alebo celkovú skutočnú prácu, program Project môže upraviť skutočnú a zostávajúcu prácu podľa aktuálneho dátumu kontroly stavu. Ak vám to viac vyhovuje, môžete tieto polia sledovania v projekte ponechať tak, ako boli pôvodne naplánované, a to aj v prípade, ak sa dokončená práca zobrazuje ako práca v budúcnosti, alebo ak sa zostávajúca práca zobrazuje ako práca v minulosti. Túto možnosť môžete tiež nastaviť v dialógovom okne Možnosti projektu.

V dialógovom okne Informácie o projekte môžete nastaviť dátum kontroly stavu na iný než dnešný dátum.

Percento dokončenia informuje o doterajšom stave trvania úlohy. Na druhej strane, percento dokončenia práce informuje o doterajšej dokončenej práci na úlohe.

Percento (%) Dokončenie (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Pri vytvorení úlohy má percento dokončenia s časovým usporiadaním hodnotu nula. Po zadaní skutočného trvania, zostávajúceho trvania alebo skutočnej práce (ktorá má vplyv na skutočné trvanie) program Project vypočíta percento dokončenia nasledujúcim spôsobom:

Percento dokončenia = (Skutočné trvanie / Trvanie) * 100

Toto celkové percento dokončenia sa potom rozdelí a rozloží na celé doterajšie trvanie.

Najlepšie použitie    Pole % dokončenia pridajte do časovo nastavený časti zobrazenia použitia úloh v prípade, ak chcete zobraziť alebo upraviť percento dokončenia úlohy za určité časové obdobie. Ak chcete zistiť celkové percento dokončenia úlohy, skontrolujte pole % dokončenia v časovo usporiadanej časti zobrazenia použitia úloh alebo iného zobrazenia hárka úloh.

Príklad.    Pre úlohu „Napísanie návrhu“ je naplánované trvanie 10 dní. Priradené zdroje na úlohe pracujú päť dní. Do časovo usporiadanej časti v zobrazení použitia úloh pridáte pole % dokončenia a vidíte, že pre túto úlohu sa pre každý z 5 dní v bunkách zobrazí 10 %, takže celkový súčet je 50 %. Trvanie úlohy „Vedenie stretnutí s klientmi“ ste odhadli na dva dni. Priradené zdroje nahlásili dokončenie práce. Do poľa % dokončenia v časovo usporiadanej časti zobrazenia použitia úloh zadáte hodnotu 50 do oboch buniek.

Poznámky.    Môžete určovať, či sa úpravy hodnoty celkového percenta dokončenia rozložia až po dátum kontroly stavu alebo po koniec doterajšieho skutočného trvania úlohy. Túto možnosť môžete nastaviť v dialógovom okne Možnosti projektu.

Ak zadáte percento dokončenia alebo celkovú skutočnú prácu, program Project môže upraviť skutočnú a zostávajúcu prácu podľa aktuálneho dátumu kontroly stavu. Ak vám to viac vyhovuje, môžete tieto polia sledovania v projekte ponechať tak, ako boli pôvodne naplánované, a to aj v prípade, ak sa dokončená práca zobrazuje ako práca v budúcnosti, alebo ak sa zostávajúca práca zobrazuje ako práca v minulosti. Túto možnosť môžete tiež nastaviť v dialógovom okne Možnosti projektu.

V dialógovom okne Informácie o projekte môžete nastaviť dátum kontroly stavu na iný než dnešný dátum.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×