Polia Odhadované začatie pôvodného plánu0-10

Pri nastavení pôvodný plán program Microsoft Project skopíruje plánované dátumy začatia pre úlohu alebo nasadenie a uloží ich do polí Odhadované začatie pôvodného plánu (Odhadované začatie pôvodného plánu do polí Odhadované začatie pôvodného plánu 1 až Odhadované začatie pôvodného plánu 10). To platí tak pre manuálne, ako aj pre automaticky plánované úlohy. Pri manuálne naplánovaná úloha sa tieto hodnoty môžu líšiť od hodnôt uložených v poliach Začatie pôvodného plánu. Pri automaticky naplánovaná úloha sú hodnoty v poliach Začatie pôvodného plánu a Odhadované začatie pôvodného plánu rovnaké.

V poliach Odhadované začatie pôvodného plánu sa uchovávajú plánované dátumy začatia pre úlohy alebo nasadenia, ktoré boli uložené s prvým nastaveným pôvodným plánom. Podobne aj v poliach Odhadované začatie pôvodného plánu 1 až Odhadované začatie pôvodného plánu 10 sa uchovávajú plánované dátumy začatia pre pôvodný plán 1 až 10.

Existujú dve kategórie polí Odhadované začatie pôvodného plánu.

Typ údajov pole dátumu

Odhadované začatie pôvodného plánu0-10 (pole úlohy)

Typ vstupu    vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Ihneď po nastavení pôvodného plánu sa dátum v poli Plánované začatie úlohy skopíruje do príslušného poľa Odhadované začatie pôvodného plánu úlohy.

Použité pole Odhadované začatie pôvodného plánu (Odhadované začatie pôvodného plánu, Odhadované začatie pôvodného plánu 1 atď.) zodpovedá uloženému pôvodnému plánu (Pôvodný plán, Pôvodný plán 1 atď.).

Najlepšie využitie    Pridaním polí Odhadované začatie pôvodného plánu do zobrazenia úlohy po nastavení aspoň jedného pôvodného plánu je možné porovnať odhadované dátumy začatia pôvodného plánu s plánovanými alebo skutočnými dátumami začatia úloh.

Príklad    Daný projekt obsahuje viacero manuálne a automaticky plánovaných úloh, z ktorých niektoré manuálne plánované úlohy nie sú úplne naplánované. Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste nastavili pôvodný plán projektu pomocou funkcie Pôvodný plán. Pred mesiacom sa však rozsah projektu zmenil a vy ste nastavili druhý pôvodný plán pomocou funkcie Pôvodný plán 1. Odvtedy došlo k ďalším úpravám a k uloženiu tretieho pôvodného plánu pomocou funkcie Pôvodný plán 2. Teraz chcete porovnať a analyzovať tri skupiny odhadovaných dátumov začatia pôvodného plánu a zobraziť výpočty dátumov začatia nezávisle od dátumov začatia, ktoré ste zadali do manuálne naplánovaných úloh. Pridajte polia Odhadované začatie pôvodného plánu, Odhadované začatie pôvodného plánu 1 a Odhadované začatie pôvodného plánu 2 do zobrazenia Zoznam úloh.

Poznámky    Polia Odhadované začatie pôvodného plánu budú obsahovať položku „NA", pokiaľ nedôjde k uloženiu príslušného pôvodného plánu, čo je možné vykonať kedykoľvek počas trvania projektu. Ak chcete nastaviť pôvodný plán, na karte Projekt v skupine Plánovanie kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán – Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až Pôvodný plán 10. Nastavením pôvodného plánu dôjde k skopírovaniu všetkých aktuálne naplánovaných polí pre úlohy do príslušných polí pôvodného plánu.

Odhadované začatie pôvodného plánu0-10 (pole nasadenia)

Typ vstupu    vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Ihneď po nastavení pôvodného plánu sa dátum v poli Plánované začatie nasadenia pre úlohu skopíruje do príslušného poľa Odhadované začatie pôvodného plánu pre priradenie.

Použité pole Odhadované začatie pôvodného plánu (Odhadované začatie pôvodného plánu, Odhadované začatie pôvodného plánu 1 atď.) zodpovedá uloženému pôvodnému plánu (Pôvodný plán, Pôvodný plán 1 atď.).

Najlepšie využitie    Ak ste uložili aspoň jeden pôvodný plán a chcete porovnať dátumy odhadovaného začatia pôvodného plánu s plánovanými alebo skutočnými dátumami začatia pre nasadenia, pridajte polia Odhadované začatie pôvodného plánu do zobrazenia Používanie úloh alebo Používanie zdrojov. Ak máte viacero pôvodných plánov, môžete porovnať dátumy odhadovaného začatia pôvodného plánu, ktoré boli uložené v rôznych bodoch projektu.

Príklad    Daný projekt obsahuje viacero manuálne a automaticky plánovaných úloh, z ktorých niektoré manuálne plánované úlohy nie sú úplne naplánované. Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán. Pred mesiacom sa však rozsah projektu zmenil a vy ste uložili druhý pôvodný plán pomocou funkcie Pôvodný plán 1. Odvtedy došlo k ďalším úpravám a k uloženiu tretieho pôvodného plánu pomocou funkcie Pôvodný plán 2. Teraz chcete nezávisle od dátumov začatia, ktoré ste zadali do manuálne plánovaných úloh, porovnať a analyzovať tri skupiny odhadovaných dátumov začatia pôvodného plánu v kontexte zdrojov a ich nasadení. Pridajte polia Odhadované začatie pôvodného plánu, Odhadované začatie pôvodného plánu 1 a Odhadované začatie pôvodného plánu 2 do zobrazenia Používanie zdrojov. Dátumy odhadovaného začatia pôvodného plánu pre nasadenia sa zobrazia v poliach nasadenia pod jednotlivými názvami zdrojov.

Poznámky    Polia Odhadované začatie pôvodného plánu budú obsahovať položku „NA", pokiaľ nedôjde k uloženiu príslušného pôvodného plánu, čo je možné vykonať kedykoľvek počas trvania projektu. Ak chcete nastaviť pôvodný plán, na karte Projekt v skupine Plánovanie kliknite na položku Nastaviť pôvodný plán. V dialógovom okne kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán – Pôvodný plán alebo Pôvodný plán 1 až Pôvodný plán 10. Nastavením pôvodného plánu dôjde k skopírovaniu všetkých aktuálne naplánovaných polí pre úlohy do príslušných polí pôvodného plánu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×