Polia medzisúčtov a súčtov v zostave kontingenčnej tabuľky

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Keď pracujete v zostave kontingenčnej tabuľky, môžete v poliach jednotlivých stĺpcov a riadkov zobraziť alebo skryť medzisúčty alebo celkové súčty celej zostavy, a vypočítať medzisúčty a celkové súčty s filtrovanými položkami, alebo bez nich.

Čo vás zaujíma?

Medzisúčet polí riadka a stĺpca

Zobrazenie alebo skrytie celkových súčtov za celú zostavu

Výpočet medzisúčtov a celkových súčtov s filtrovanými položkami, alebo bez nich

Medzisúčet polí riadka a stĺpca

 1. V kontingenčnej tabuľke vyberte položku z poľa riadka alebo stĺpca.

 2. Na karte Možnosti v skupine Aktívne pole kliknite na položku Nastavenie poľa.

  Zobrazí sa dialógové okno Pole - nastavenie.

 3. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  Medzisúčet menovky krajného riadka alebo stĺpca   

  1. Ak chcete medzisúčet predvolenej súhrnnej funkcie, v časti Medzisúčty kliknite na Automaticky.

  2. Ak chcete použiť inú funkciu alebo zobraziť viac typov medzisúčtov, kliknite na možnosť Vlastná a vyberte funkciu.

   Funkcie, ktoré môžete použiť ako medzisúčet

   Funkcia

   Popis

   Súčet

   Súčet hodnôt. Je to predvolená funkcia pre číselné údaje.

   Spočítať

   Počet hodnôt údajov. Súhrnnú funkciu Count funguje rovnako ako funkcia hárka COUNTA . Počet je predvolenou funkciou pre údaje iné ako čísla.

   Priemer

   Priemer hodnôt.

   Maximum

   Najväčšiu hodnotu.

   Minimum

   Najmenšiu hodnotu.

   Produkt

   Súčin hodnôt.

   Počet čísel

   Počet hodnôt údajov, ktoré sú číslami. Funkcia súhrnu počet čísel funguje rovnako ako funkcia hárka COUNT .

   StDev

   Odhad smerodajnej odchýlky základného súboru, pričom vzorka je podmnožinou celého súboru.

   StDevp

   Smerodajnú odchýlku základného súboru, kde základný súbor tvoria všetky údaje, ktoré sa majú zhrnúť.

   Odhad rozptylu

   Odhad rozptylu základného súboru, pričom vzorka je podmnožinou celého súboru.

   Rozptyl

   Rozptyl základného súboru, kde základný súbor tvoria všetky údaje, ktoré sa majú zhrnúť.

   Poznámka: Vlastnú funkciu nie je možné používať so zdrojmi údajov OLAP.

  3. Pre krajné menovky riadkov v kompaktnom formáte alebo formáte prehľadu môžete zobraziť medzisúčty nad i pod ich položkami, alebo medzisúčty skryť nasledujúcim spôsobom:

   1. Na karte Návrh v skupine Rozloženie kliknite na položku Medzisúčty.

   2. Vykonajte jeden z týchto postupov:

    • Vyberte možnosť Nezobrazovať medzisúčty.

    • Vyberte možnosť Zobraziť všetky medzisúčty v dolnej časti skupiny.

    • Vyberte možnosť Zobraziť všetky medzisúčty v hornej časti skupiny.

     Medzisúčet menovky vnútorného riadka alebo stĺpca   

  4. Ak chcete vybrať túto funkciu, v časti Medzisúčty kliknite na možnosť Vlastná, ak je táto možnosť k dispozícii, a potom vyberte funkciu.

   Funkcie, ktoré môžete použiť ako medzisúčet

   Funkcia

   Popis

   Súčet

   Súčet hodnôt. Je to predvolená funkcia pre číselné údaje.

   Spočítať

   Počet hodnôt údajov. Súhrnnú funkciu Count funguje rovnako ako funkcia hárka COUNTA . Počet je predvolenou funkciou pre údaje iné ako čísla.

   Priemer

   Priemer hodnôt.

   Maximum

   Najväčšiu hodnotu.

   Minimum

   Najmenšiu hodnotu.

   Produkt

   Súčin hodnôt.

   Počet čísel

   Počet hodnôt údajov, ktoré sú číslami. Funkcia súhrnu počet čísel funguje rovnako ako funkcia hárka COUNT .

   StDev

   Odhad smerodajnej odchýlky základného súboru, pričom vzorka je podmnožinou celého súboru.

   StDevp

   Smerodajnú odchýlku základného súboru, kde základný súbor tvoria všetky údaje, ktoré sa majú zhrnúť.

   Odhad rozptylu

   Odhad rozptylu základného súboru, pričom vzorka je podmnožinou celého súboru.

   Rozptyl

   Rozptyl základného súboru, kde základný súbor tvoria všetky údaje, ktoré sa majú zhrnúť.

   Poznámka: Vlastnú funkciu nie je možné používať so zdrojmi údajov OLAP.

   Odstránenie medzisúčtov   

  5. V časti Medzisúčty kliknite na prepínač Žiadne.

   Poznámka: Ak pole obsahuje vypočítavaná položka, nie je možné meniť súhrnnú funkciu medzisúčtu.

 4. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zahrnúť nové položky do manuálneho filtra, ak chcete zahrnúť alebo vyňať nové položky pri použití filtra, pre ktorý ste v ponuke Filter vybrali určené položky.

Tip: Ak chcete rýchlo zobraziť alebo skryť aktuálny medzisúčet, kliknite pravým tlačidlom na pole a vyberte možnosť Medzisúčet "<Názov menovky>".

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie celkových súčtov za celú zostavu

Súčty pre aktuálnu zostavu kontingenčnej tabuľky môžete zobraziť alebo skryť.

Zobrazenie alebo skrytie celkových súčtov   

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Návrh v skupine Rozloženie kliknite na položku Celkové súčty a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Vypnuté pre riadky a stĺpce

  • Zapnuté pre riadky a stĺpce

  • Zapnuté len pre riadky

  • Zapnuté len pre stĺpce

Nastavenie predvoleného správania pre zobrazenie alebo skrytie celkových súčtov   

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Kontingenčná tabuľka – možnosti.

 3. Kliknite na kartu Súčty a filtre.

 4. Vykonajte jeden z týchto postupov:

  Zobraziť celkové súčty   

  • Začiarknite políčko Zobraziť celkové súčty za stĺpce alebo políčko Zobraziť celkové súčty za riadky, alebo obe.

   Skrytie celkových súčtov   

  • Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť celkové súčty za stĺpce alebo políčka Zobraziť celkové súčty za riadky, alebo oboch.

Na začiatok stránky

Výpočet medzisúčtov a celkových súčtov s filtrovanými položkami, alebo bez nich

 1. Kliknite na zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na položku Možnosti.

  Zobrazí sa dialógové okno Kontingenčná tabuľka – možnosti.

 3. Kliknite na kartu Súčty a filtre a potom vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  Zdroj údajov OLAP     Vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Zahrňte alebo vylúčte položky filtra zostavy začiarknutím alebo zrušením začiarknutia políčka Medzisúčet filtrovaných položiek strany.

   Poznámka: Zdroj údajov OLAP musí podporovať syntax výrazu pre podvýber v jazyku MDX.

  • Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Označiť súčty znakmi *, ak chcete zobraziť alebo skryť hviezdičku za súčtami. Hviezdička označuje, že viditeľné hodnoty, ktoré sú zobrazené a boli použité pri výpočte súčtov programom Excel, nie sú jedinými hodnotami použitými pri výpočte.

   Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii, iba ak zdroj údajov OLAP nepodporuje syntax výrazu pre podvýber v jazyku MDX.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×