Polia Baseline1-10 Budget Cost (Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1-10)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia rozpočtové náklady pôvodného plánu (Pôvodný plán1 – rozpočtové náklady až Pôvodný plán10 – rozpočtové náklady) obsahujú pôvodne plánované rozpočtové náklady objemy pre nákladové zdroje, ktoré sa špecificky identifikujú ako rozpočtové zdroje. Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu 1 pole obsahuje rozpočtové náklady na úlohy, zdroje alebo priradenia uložené s podľa pôvodného plánu 1. Podobne, náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu 2 predajni polia náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu 10 plánované rozpočtové náklady na referenčné hodnoty 2 až pôvodný plán 10.

Rozpočtové zdroje priradené iba súhrnná úloha projektu. Náklady podľa rozpočtu môžete zadané alebo skontrolovať priradenia úrovni súhrnnú úlohu projektu alebo čiastkových úloh na úrovni súhrnnú úlohu projektu. Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 poliach sa zobrazujú celkové plánované človekohodiny pre úloha, zdroja alebo priradenie. časovo nastavený verzie z týchto polí zobrazujú tieto rovnaký počet človekohodín rozvrhnuté v čase.

Existuje niekoľko kategórií polí Rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia úlohy)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnná úloha projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov zadáte náklady na priradenie, program Microsoft Office Project 2007 zaradí vzostupne celkovú čiastku v súhrnnej úlohe projektu.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 polia obsahujú 0,00 € , kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Hneď po uložení pôvodného plánu, celkové rozpočtové náklady skopíruje do príslušného poľa náklady podľa pôvodného plánu rozpočtu pre danú úlohu. Pôvodný plán rozpočtových nákladov pole, ktoré sa používa (napríklad náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    V zozname úloh zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte jedno z polí Rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10 a pole Rozpočtové náklady na porovnanie rozpočtových nákladov pôvodného plánu s aktuálne plánovanými rozpočtovými nákladmi. Možno tiež budete chcieť porovnať rozpočtové náklady rôznych pôvodných plánov. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa pôvodné plány počas realizácie projektu menia.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán 1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán 2. Teraz chcete porovnať pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady. V zozname úloh zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte polia Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 a Rozpočtové náklady.

Poznámky.    Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 poliach sa zobrazujú informácie pre nákladové zdroje, ale nie pre pracovné alebo materiálové zdroje. Zobrazíte celkový podľa pôvodného plánu Rozpočtová práca informácie pre pracovné alebo materiálové zdroje, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu do hárka úloh pridať do príslušného poľa Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 1 – 10.

Kliknutím na tlačidlo Možnosti v ponuke Nástroje sa zobrazí súhrnná úloha projektu. Na karte Zobrazenie začiarknite políčko Zobraziť súhrnnú úlohu projektu.

Ak chcete uložiť pôvodný plán, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtové náklady do príslušného poľa Rozpočtové náklady pôvodného plánu.

Rozpočtové náklady pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach rozpočtových nákladov pôvodného plánu. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnná úloha projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov zadáte náklady na priradenie, program Microsoft Office Project 2007 skopíruje túto čiastku do poľa Rozpočtové náklady pre zdroj.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 polia obsahujú 0,00 € , kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Hneď po uložení pôvodného plánu, celkové rozpočtové náklady skopíruje do príslušného poľa náklady podľa pôvodného plánu rozpočtu pre daný zdroj. Pôvodný plán rozpočtových nákladov pole, ktoré sa používa (napríklad náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    Do zoznamu úloh pridajte jedno z polí Rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10 a pole Rozpočtové náklady na porovnanie rozpočtových nákladov pôvodného plánu s aktuálne plánovanými rozpočtovými nákladmi. Možno tiež budete chcieť porovnať rozpočtové náklady jednotlivých pôvodných plánov. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa rozpočtové náklady počas realizácie projektu menia.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady. V zozname zdrojov zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte polia Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 a Rozpočtové náklady.

Poznámky.    Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 poliach sa zobrazujú informácie pre nákladové zdroje, ale nie pre pracovné alebo materiálové zdroje. Zobrazíte celkový podľa pôvodného plánu Rozpočtová práca informácie pre pracovné alebo materiálové zdroje, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu do hárka zdroja, pridajte do príslušného poľa pôvodný plán 1 – 10 – Rozpočtová práca.

Ak chcete uložiť pôvodný plán, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtové náklady do príslušného poľa Rozpočtové náklady pôvodného plánu.

Rozpočtové náklady pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach rozpočtových nákladov pôvodného plánu. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia priradenia)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu    Keď k súhrnná úloha projektu priradíte nákladový zdroj, ktorý je zároveň rozpočtovým zdrojom, a potom v zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov zadáte náklady na priradenie, program Microsoft Office Project 2007 skopíruje túto čiastku do poľa Rozpočtové náklady pre priradenie.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 polia obsahujú 0,00 € , kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Hneď po uložení pôvodného plánu, celkové rozpočtové náklady skopíruje do príslušného poľa náklady podľa pôvodného plánu rozpočtu pre priradenie. Pôvodný plán rozpočtových nákladov pole, ktoré sa používa (napríklad náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    V zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov pridajte jedno z polí Rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10 a pole Rozpočtové náklady na porovnanie rozpočtových nákladov pôvodného plánu s aktuálne plánovanými rozpočtovými nákladmi. Možno tiež budete chcieť porovnať rozpočtové náklady jednotlivých pôvodných plánov. Pri porovnávaní odchýlok môžete sledovať, ako sa rozpočtové náklady počas realizácie projektu menia.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady. V zozname v zobrazení Používanie úloh sa zobrazia stĺpce Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 a Rozpočtové náklady.

Poznámky.    Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 poliach sa zobrazujú informácie pre nákladové zdroje, ale nie pre pracovné alebo materiálové zdroje. Zobrazíte celkový podľa pôvodného plánu Rozpočtová práca informácie pre pracovné alebo materiálové zdroje, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu pridajte do zobrazenia použitia úloh alebo použitia zdrojov do príslušného poľa Rozpočtová práca podľa pôvodného plánu 1 – 10.

Ak chcete uložiť pôvodný plán, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtové náklady do príslušného poľa Rozpočtové náklady pôvodného plánu.

Rozpočtové náklady pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach rozpočtových nákladov pôvodného plánu. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia úlohy s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť nákladový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadať náklady na úlohu v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, Microsoft Office Project 2007 roliach celková suma na úroveň úlohy s časovým usporiadaním.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 polia obsahujú 0,00 € , kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Hneď po uložení pôvodného plánu, táto hodnota sa skopíruje do príslušného poľa priradenia s časovým usporiadaním rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10. Pôvodný plán rozpočtových nákladov pole, ktoré sa používa (napríklad náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    V zobrazení Používanie úloh kliknite na položku Štýly podrobností v ponuke Formát. Ak chcete v časovom rozvrhu v tomto zobrazení zobraziť pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10, presuňte príslušné pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10 do políčka Zobraziť tieto polia. V tomto políčku sa zobrazuje rozdelenie rozpočtových nákladov pôvodného plánu pre súhrnnú úlohu projektu rozvrhnutú na časové úseky. Ak v tomto zobrazení zobrazíte aj pole Rozpočtové náklady, môžete porovnať pôvodne plánované, časovo rozvrhnuté, rozpočtové náklady s aktuálne plánovanými rozpočtovými nákladmi.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať časovo rozvrhnuté pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady v súhrnnej úlohe projektu. V časovom rozvrhu v zobrazení Používanie úloh pridajte polia Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 a Rozpočtové náklady.

Poznámky.    Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 poliach sa zobrazujú informácie pre nákladové zdroje, ale nie pre pracovné alebo materiálové zdroje. Zobraziť podľa pôvodného plánu s usporiadaním Rozpočtová práca informácie pracovné alebo materiálové zdroje, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte pole príslušné pôvodný plán 1 – 10 – Rozpočtová práca do časového výkazu časti zobrazenia využitia úlohy.

Ak chcete uložiť pôvodný plán, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtové náklady do príslušného poľa Rozpočtové náklady pôvodného plánu.

Rozpočtové náklady pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach rozpočtových nákladov pôvodného plánu. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia zdroja s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť nákladový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadať náklady na úlohu v zobrazení použitia úloh alebo použitia zdrojov, Microsoft Office Project 2007 roliach Táto suma úrovni zdroja s časovým usporiadaním.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 polia obsahujú 0,00 € , kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Po uložení potom pôvodného plánu projektu, táto hodnota sa uloží v poli zdroja s časovým usporiadaním rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10. Pôvodný plán rozpočtových nákladov pole, ktoré sa používa (napríklad náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    V zobrazení Používanie zdrojov kliknite na položku Štýly podrobností v ponuke Formát. V časovom rozvrhu v tomto zobrazení zobrazte príslušné pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10 a skontrolujte plánované rozpočtové náklady rozvrhnuté na časové úseky. Ak pridáte aj pole Rozpočtové náklady, môžete porovnať pôvodný plán s aktuálne plánovanými rozpočtovými nákladmi.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať časovo rozvrhnuté pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady podľa nákladových zdrojov v súhrnnom priradení projektu. V zobrazení Používanie zdrojov zobrazte súhrnnú úlohu projektu a pridajte polia Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 a Rozpočtové náklady.

Poznámky.    Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 poliach sa zobrazujú informácie pre nákladové zdroje, ale nie pre pracovné alebo materiálové zdroje. Zobraziť podľa pôvodného plánu s usporiadaním Rozpočtová práca informácie pracovné alebo materiálové zdroje, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte pole príslušné pôvodný plán 1 – 10 – Rozpočtová práca do časového výkazu časti zobrazenia použitia zdrojov.

Ak chcete uložiť pôvodný plán, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtové náklady do príslušného poľa Rozpočtové náklady pôvodného plánu.

Rozpočtové náklady pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach rozpočtových nákladov pôvodného plánu. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 (polia priradenia s časovým usporiadaním)

Typ údajov    Mena

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Keď priradiť nákladový zdroj, ktorý je rozpočtové prostriedky na súhrnná úloha projektu, a potom zadajte náklady priradenie v použitia úloh alebo zobrazenia použitia zdrojov, Microsoft Office Project 2007 roliach Táto suma pole priradenia s časovým usporiadaním.

Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 polia obsahujú 0,00 € , kým nenastavíte pôvodného plánu pre projekt. Pri ukladaní potom pôvodného plánu projektu, časovo rozvrhnuté náklady rozpočtu sa skopírujú do príslušného poľa priradenia s časovým usporiadaním rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10. Pôvodný plán rozpočtových nákladov pole, ktoré sa používa (napríklad náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu 3) závisí od toho, ktorý pôvodný plán sa uložil (napríklad pôvodný plán 3).

Najlepšie použitie    V zobrazení Používanie úloh alebo Používanie zdrojov kliknite na tlačidlo Štýly podrobností v ponuke Formát. Ak chcete v časovom rozvrhu v tomto zobrazení zobraziť pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10, presuňte príslušné pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 1 – 10 do políčka Zobraziť tieto polia. Teraz môžete skontrolovať vybratú rozpočtové náklady pôvodného plánu. Ak pridáte aj pole Rozpočtové náklady, môžete porovnať vybratú pôvodný plán s aktuálne plánovanými rozpočtovými nákladmi. Možno tiež budete chcieť porovnať rozpočtové náklady jednotlivých pôvodných plánov.

Príklad    Na začiatku projektu pred dvoma mesiacmi ste uložili pôvodný plán projektu. Pred mesiacom sa rozsah vášho projektu zmenil a uložili ste druhý pôvodný plán v poli Pôvodný plán  1. Odvtedy ste urobili ďalšie úpravy a uložili ste tretí pôvodný plán v poli Pôvodný plán  2. Teraz chcete porovnať pole Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 pre priradenie s časovým rozvrhom s aktuálnym poľom Rozpočtové náklady. V časovom rozvrhu v zobrazení Používanie úloh sa zobrazia stĺpce Rozpočtové náklady pôvodného plánu 2 a Rozpočtové náklady.

Poznámky.    Rozpočtové náklady podľa pôvodného plánu 1 – 10 poliach sa zobrazujú informácie pre nákladové zdroje, ale nie pre pracovné alebo materiálové zdroje. Zobraziť podľa pôvodného plánu s usporiadaním rozpočtu práce informácie pre pracovné alebo materiálové zdroje, ktoré boli priradené k súhrnnej úlohe projektu, pridajte do príslušného poľa pôvodný plán 1 – 10 – Rozpočtová práca do časového výkazu časti zobrazenia použitia úloh alebo použitia zdrojov.

Ak chcete uložiť pôvodný plán, v ponuke Nástroje ukážte na možnosť Sledovanie a kliknite na tlačidlo Nastaviť pôvodný plán. Vyberte požadovaný pôvodný plán 1 až 10. Týmto spôsobom sa skopíruje aktuálna hodnota poľa Rozpočtové náklady do príslušného poľa Rozpočtové náklady pôvodného plánu.

Náklady podľa rozpočtu pôvodného plánu môžete upravovať aj po ich uložení. Po úprave hodnôt pôvodného plánu sa však opätovne neprepočítajú hodnoty v poliach pôvodného plánu rozpočtových nákladov. Cieľom uloženia pôvodného plánu je vytvoriť priebežný záznam o pláne projektu. Upravené hodnoty pôvodného plánu môžu zmeniť integritu informácií a spôsobiť tak vyvodenie nesprávnych záverov z analýz odchýlok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×