Polia Actual Overtime Work (Skutočná práca nadčas)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Polia Skutočná práca nadčas obsahujú skutočné množstvo práce vykonanej zdrojmi priradenými k úlohám. časovo nastavený verzie týchto polí zobrazujú hodnoty rozvrhnuté v danom čase.

Existuje viacero kategórií polí, v ktorých sa zobrazuje skutočná práca nadčas.

Typ údajov    Trvanie

Skutočná práca nadčas (pole úlohy)

Spôsob výpočtu.    Pri prvom vytvorení úlohy obsahuje pole Skutočná práca nadčas nulovú hodnotu. Keď zdroje priradené k úlohe vykážu skutočnú prácu nadčas, zadá sa do poľa Skutočná práca nadčas.

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť alebo filtrovať informácie o skutočnej práci nadčas pre úlohy, pridajte pole Skutočná práca nadčas do ľubovoľného hárka úloh. Ak chcete zobraziť alebo filtrovať informácie o skutočnej práci nadčas pre nasadenia konkrétnych úloh, pridajte toto pole do zobrazenia použitia úloh. Ak chcete kontrolovať, či sa nachádzate v medziach rozpočtu na prácu nadčas, použite toto pole spolu s poľom Skutočné náklady na prácu nadčas. Tieto informácie môžete použiť aj po dokončení projektu, čo vám môže pomôcť pri plánovaní nákladov a priraďovaní zamestnancov pre budúce projekty.

Príklad.    Pre úlohu „Vytvorenie návrhu“ je naplánovaných 10 hodín práce nadčas. Ak zobrazíte pole Skutočná práca nadčas, zistíte, že priradený zdroj doposiaľ vykázal 6 hodín skutočnej práce nadčas.

Skutočná práca nadčas (pole zdroja)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Pri prvom pridaní zdroja obsahuje pole Skutočná práca nadčas nulovú hodnotu. Keď zdroj vykáže skutočnú prácu nadčas na ktorejkoľvek z pridelených úloh, táto práca nadčas sa zadá do poľa Skutočná práca nadčas.

Najlepšie použitie    Ak chcete filtrovať informácie o práci nadčas zdrojov, pridajte pole Skutočná práca nadčas do hárka zdrojov. Ak chcete zobraziť, ako je skutočná práca nadčas strávená na konkrétnych nasadeniach zdrojov, pridajte toto pole do zobrazenia použitia zdrojov. Ak chcete analyzovať náklady na zdroje za prácu nadčas, použite toto pole spolu s poľom Skutočné náklady na prácu nadčas. Tieto informácie môžete použiť aj po dokončení projektu, čo vám môže pomôcť pri plánovaní nákladov a priraďovaní zamestnancov pre budúce projekty.

Príklad.    Sledujete Jakubovu skutočnú prácu nadčas. Ak zobrazíte pole Skutočná práca nadčas, zistíte, že Jakub doteraz vykázal celkovo 30 hodín práce nadčas na všetkých priradených úlohách.

Skutočná práca nadčas (pole priradenia)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Pri prvom nasadení úlohy k zdroju obsahuje pole nasadenia Skutočná práca nadčas nulovú hodnotu. Keď zdroj priradený k úlohe vykáže skutočnú prácu nadčas, zadá sa do poľa Skutočná práca nadčas.

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť alebo filtrovať informácie o práci nadčas pre nasadenia konkrétnych úloh, pridajte pole Skutočná práca nadčas do časti hárka v zobrazení použitia úloh. Ak chcete zobraziť alebo filtrovať informácie o práci nadčas pre nasadenia konkrétnych zdrojov, pridajte toto pole do časti hárka v zobrazení použitia zdrojov. Ak chcete kontrolovať, či sa v priebehu úlohy nachádzate v medziach rozpočtu na prácu nadčas, môžete toto pole použiť spolu s poľom Skutočné náklady na prácu nadčas. Tieto informácie môžete použiť aj po dokončení úlohy, čo vám môže pomôcť pri plánovaní nákladov a priraďovaní zamestnancov pre budúce projekty.

Príklad.    Jakub je priradený k 10 hodinám plánovanej práce nadčas na úlohe „Vytvorenie návrhu“. Ak zobrazíte pole Skutočná práca nadčas, zistíte, že Jakub doteraz vykázal 6 hodín práce nadčas.

Skutočná práca nadčas (pole úlohy s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Pri prvom vytvorení úlohy obsahuje pole Skutočná práca nadčas nulovú hodnotu. Keď zdroje priradené k úlohe vykážu skutočnú prácu nadčas, zadá sa do poľa Skutočná práca nadčas.

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť informácie o práci nadčas pre nasadenia konkrétnych úloh počas určitého časového obdobia, pridajte pole Skutočná práca nadčas do časti s časovým usporiadaním v zobrazení použitia úloh. Ak chcete kontrolovať, či sa v priebehu úlohy nachádzate v medziach rozpočtu na prácu nadčas, použite toto pole spolu s poľom Skutočné náklady na prácu nadčas. Tieto informácie môžete zobraziť aj po dokončení projektu, čo vám môže pomôcť pri plánovaní nákladov a priraďovaní zamestnancov pre budúce projekty.

Príklad.    Pre úlohu „Vytvorenie návrhu“ je naplánovaných 10 hodín práce nadčas. Ak zobrazíte pole Skutočná práca nadčas, zistíte, že priradený zdroj doposiaľ vykázal 6 hodín skutočnej práce nadčas, ktorá bola vykonaná v pondelok, utorok a v stredu a rozdelená na 2 hodiny každý deň.

Skutočná práca nadčas (pole zdroja s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítané

Spôsob výpočtu.    Pri prvom pridaní zdroja obsahuje pole Skutočná práca nadčas nulovú hodnotu. Keď zdroj vykáže skutočnú prácu nadčas na ktorejkoľvek z pridelených úloh, táto práca nadčas sa zadá do poľa Skutočná práca nadčas.

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť, ako je skutočná práca nadčas strávená na konkrétnych nasadeniach zdrojov, pridajte toto pole do časti s časovým usporiadaním v zobrazení použitia zdrojov. Ak chcete analyzovať náklady na zdroje za prácu nadčas, použite toto pole spolu s poľom Skutočné náklady na prácu nadčas. Tieto informácie môžete zobraziť aj po dokončení projektu, čo vám môže pomôcť pri plánovaní nákladov a priraďovaní zamestnancov pre budúce projekty.

Príklad.    Potrebujete zistiť, koľko práce nadčas vykonal Jakub za posledný týždeň. Ak zobrazíte pole s časovým usporiadaním Skutočná práca nadčas, zistíte, že Jakub vykázal 3 hodiny práce nadčas vykonanej denne za posledných päť dní na všetkých priradených úlohách.

Skutočná práca nadčas (pole priradenia s časovým usporiadaním)

Typ vstupu    Vypočítavané pole alebo pole na zadávanie

Spôsob výpočtu.    Pri prvom nasadení úlohy k zdroju obsahuje pole nasadenia Skutočná práca nadčas nulovú hodnotu. Keď zdroj priradený k úlohe vykáže skutočnú prácu nadčas, zadá sa do poľa Skutočná práca nadčas rozvrhnutá v danom čase.

Najlepšie použitie    Ak chcete zobraziť alebo upraviť informácie o skutočnej práci nadčas pre nasadenia konkrétnych úloh počas určitého časového obdobia, pridajte pole Skutočná práca nadčas do časti s časovým usporiadaním v zobrazení použitia úloh. Ak chcete zobraziť alebo upraviť informácie o skutočnej práci nadčas pre nasadenia ku konkrétnym zdrojom počas určitého obdobia, pridajte toto pole do časti s časovým usporiadaním v zobrazení použitia zdrojov. Ak chcete kontrolovať, či sa v priebehu úlohy nachádzate v medziach rozpočtu na prácu nadčas, môžete toto pole použiť spolu s poľom Skutočné náklady na prácu nadčas. Tieto informácie môžete zobraziť aj po dokončení úlohy, čo vám môže pomôcť pri plánovaní nákladov a priraďovaní zamestnancov pre budúce projekty.

Príklad.    Jakub má pre úlohu „Vytvorenie návrhu“ naplánovaných 10 hodín práce nadčas. Ak zobrazíte pole Skutočná práca nadčas, zistíte, že Jakub doposiaľ vykázal 6 hodín práce nadčas, ktorá bola vykonaná v pondelok, utorok a v stredu a rozdelená na 2 hodiny každý deň.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×