Pokyny na usporiadanie a formátovanie údajov v hárku

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft Office Excel má množstvo funkcií, ktoré uľahčujú spravovanie a analýzu údajov. Ak chcete tieto funkcie plne využívať, je dôležité, aby ste údaje v hárku usporiadali a naformátovali podľa nasledujúcich pokynov.

Obsah tohto článku

Pokyny na usporiadanie údajov

Pokyny na formátovanie údajov

Pokyny na usporiadanie údajov

Podobné položky vložte do rovnakého stĺpca.    Navrhnite údaje tak, aby všetky riadky mali podobné položky v tom istom stĺpci.

Oddeľte rozsah údajov.    Medzi rozsahom súvisiacich údajov a ostatnými údajmi v hárku ponechajte aspoň jeden prázdny stĺpec a jeden prázdny riadok. Excel potom pri zoraďovaní, filtrovaní alebo vkladaní automatických medzisúčtov dokáže ľahšie zistiť a vybrať rozsah.

Dôležité údaje umiestnite nad alebo pod rozsah.    Vyhnite sa umiestneniu kritických údajov naľavo alebo napravo od rozsahu, pretože tieto údaje môžu byť pri filtrovaní rozsahu skryté.

Vyvarujte sa prázdnych riadkov a stĺpcov v rozsahu.    Vyhnite sa vkladaniu prázdnych riadkov a stĺpcov v určitom rozsahu údajov. Zabezpečíte tak, že Excel bude schopný jednoduchšie zistiť a vybrať rozsah súvisiacich údajov.

Zobrazte všetky riadky a stĺpce v rozsahu.    Uistite sa, že ste pred vykonaním zmien v rozsahu údajov zobrazili všetky skryté riadky alebo stĺpce. Ak sa riadky a stĺpce v rozsahu nezobrazujú, údaje možno odstrániť neúmyselne. Ďalšie informácie nájdete v téme Skrytie alebo zobrazenie riadkov a stĺpcov.

Na začiatok stránky

Pokyny na formátovanie údajov

Na identifikáciu údajov používajte označenia stĺpcov.    Použite odlišné formátovanie údajov a vytvorte tak označenia stĺpcov v prvom riadku rozsahu údajov. Excel môže potom tieto označenia použiť na vytváranie zostáv a na hľadanie a usporiadanie údajov. Na označenia stĺpcov použite také písmo, zarovnanie, formát, vzorky, orámovanie alebo štýl písania veľkých písmen, ktoré je odlišné od formátu priradeného údajom v rozsahu. Pred zadaním označení stĺpcov bunky naformátujte ako text. Ďalšie informácie nájdete v téme Spôsoby formátovania pracovného hárka.

Na rozlíšenie údajov použite orámovanie buniek.    Ak chcete označenia oddeliť od údajov, na vloženie riadkov pod označeniami použite orámovanie buniek (nie prázdne riadky alebo prerušované čiary). Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku.

Úvodné a koncové medzery, aby ste predišli chybám vyhnúť    Vyhnite sa vkladanie medzier na začiatku alebo konci bunky odsadenia údajov. Tieto nadbytočné medzery môžu ovplyvniť zoradenie, vyhľadávanie a formát, ktorý sa použije na bunku. Namiesto zadávania medzery odsadenia údajov, môžete použiť príkaz Zväčšiť zarážku v bunke. Ďalšie informácie nájdete v téme Premiestniť údaje v bunke.

Rozširujte formáty údajov a vzorcov.    Pri pridávaní nových riadkov údajov na koniec rozsahu údajov Excel konzistentne rozširuje formátovanie a vzorce. Ak sa daný formát má dať rozšíriť, tri z predchádzajúcich piatich buniek musia mať rovnaký formát. Ak sa má dať rozšíriť daný vzorec, musia byť konzistentné všetky predchádzajúce vzorce. Ďalšie informácie nájdete v téme Automatické zadávanie údajov do buniek hárka.

So súvisiacimi údajmi pracujte pomocou formátu excelovej tabuľky.    Súvislý rozsah buniek v hárku môžete zmeniť na excelovú tabuľku. Údajmi, ktoré sú definované v tabuľke, možno manipulovať nezávisle od údajov mimo nej. Na rýchle zoradenie, filtrovanie, sčítanie alebo výpočet údajov v tabuľke môžete použiť jej špecifické funkcie. Tieto funkcie tiež môžete použiť na rozčlenenie množiny súvisiacich údajov, a to usporiadaním týchto údajov do viacerých tabuliek v jednom hárku. Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad excelových tabuliek.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office