Pokyny na používanie farieb, písem a obrázkov v šablóne formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak ste návrhárom formulára, je dôležité zamerať sa na vzhľad šablóny formulára, nie iba na jej fungovanie. Či už pridávate trochu farby alebo logo spoločnosti, Microsoft Office InfoPath poskytuje niekoľko spôsobov, ako zaujať a vizuálne usporiadať informácie tak, aby šablóna formulára bola príťažlivá a jednoducho použiteľná.

Na vytvorenie peknej šablóny formulára nepotrebujete byť profesionálnym grafikom. Len nezabudnite, že nie je vhodné šablónu formulára preťažiť veľkým množstvom prvkov návrhu, vďaka čomu môže vyzerať preplnená. Namiesto toho vyberte niekoľko prvkov, ktoré spĺňajú ciele vášho návrhu, a potom ich použite konzistentne, aby ste dali svojej šablóne formulára uhladený profesionálny vzhľad.

Tento článok poskytuje kontrolné zoznamy, ktoré vám pomôžu udržať návrh na správnej ceste.

Obsah tohto článku

Kontrolný zoznam na používanie farieb, orámovania a podfarbenia

Kontrolný zoznam na používanie písiem a formátovanie písma

Kontrolný zoznam na používanie log a iných obrázkov

Kontrolný zoznam na používanie farieb, orámovania a podfarbenia

Používanie farieb je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako pritiahnuť pozornosť na šablónu formulára. InfoPath poskytuje množstvo vopred navrhnutých farebných schém, ktoré vám pomôžu použiť rôzne farebné kombinácie na určité položky v šablóne formulára. Farby môžete použiť aj na pozadie šablóny formulára.

Okrem toho môžete zaujať a usporiadať prvky v šablóne formulára prostredníctvom orámovania a podfarbenia. Orámovanie ohraničuje ovládací prvok, tabuľku alebo bunku tabuľky. Orámovanie je zvlášť užitočné, ak chcete odlíšiť časti v šablóne formulára. Rozlišovanie do častí pomáha používateľom porozumieť usporiadaniu formulára. V nasledujúcom príklade návrhár formulára použil orámovanie na zvýraznenie buniek v opakujúcej sa tabuľke.

Ikona Excelu

Použitie tieňovania na ovládací prvok alebo na bunku tabuľky zmení farbu jej pozadia. Nasledujúci príklad zobrazuje, ako rôzne možnosti tieňovania môžu zmeniť vzhľad poľa Ďalšie informácie v šablóne formulára.

.

Ak vo svojom návrhu používate farby, majte na pamäti tieto pokyny.

Usmernenie

Podrobnosti

obrázok ikony

Pri sprostredkovaní dôležitých informácií sa nespoliehajte len na farbu.

Ak napríklad šablóna formulára obsahuje farebne odlíšenú legendu, použite ďalšie skupiny, napríklad textové komentáre, na doplnenie použitia farieb. Niektorí používatelia môžu používať obmedzený počet farebných schém alebo vreckový počítač s čiernobielou obrazovkou, alebo sa môžu spoliehať na nástroje na čítanie obrazovky, ktoré zriedkavo sprostredkúvajú informácie, ktoré sú reprezentované len farbami. Okrem toho až 10 % populácie má problémy s rozlíšením niektorých farieb alebo so zobrazením niektorých farieb.

obrázok ikony

Zvážte kontrast farieb a pozadia.

Uistite sa, že farebný kontrast medzi pozadím a popredím šablóny formulára je dostatočne veľký. Použite napríklad biele alebo sivé pozadie spolu s farbami ovládacieho prvku alebo bielu alebo sivú farbu bunky tabuľky spolu s farbou písma.

obrázok ikony

Ak používate farbu na pozadí šablóny formulára, skontrolujte, či je vypnutá možnosť Tlačiť farby pozadia a obrázky.

Pozadia môžu vytvoriť kontrast a zaujať, keď si používatelia prezerajú formulár na obrazovke svojho počítača. Farby pozadia však nemusia byť optimálne na tlač, pretože používatelia nemusia mať farebné tlačiarne a tlač farieb pozadia v odtieňoch sivej alebo čiernej a bielej môže spôsobiť ťažkú čitateľnosť formulára. Okrem toho tlač pozadia môže spôsobiť pomalšie tlačenie formulára a tlačiareň tak môže zbytočne míňať atrament alebo toner. Z týchto dôvodov InfoPath predvolene netlačí farby pozadia ani obrázky.

obrázok ikony

Používajte podfarbenie a orámovanie uvážlivo.

Hoci orámovanie je možné použiť na zoskupenie podobných položiek, príliš veľa polí môže spôsobiť, že šablóna formulára bude vyzerať neprehľadne a odvádzať pozornosť od svojho celkového vzhľadu. Sústreďte sa na to, čo chcete pomocou orámovania a podfarbenia dosiahnuť, a potom vyberte a konzistentne použite efekt, ktorý spĺňa tento cieľ. Môžete napríklad použitie orámovania obmedziť na zvýraznenie kľúčových informácií alebo posilnenie celkového usporiadania svojho formulára.

obrázok ikony

Overte, či pri zobrazení šablóny formulára na rôznych monitoroch vyzerajú farby dobre.

Mali by ste otestovať, ako sa farby v šablóne formulára zobrazujú na rôznych monitoroch. Môžete napríklad požiadať niekoľkých kolegov, aby si prezreli vašu šablónu formulára, môžete skontrolovať farby v rôznych svetelných podmienkach alebo môžete experimentovať s rôznymi nastaveniami obrazovky počítača a tlačiarne.

obrázok ikony

Citlivo vnímajte význam farieb v rôznych krajinách a oblastiach.

V niektorých krajinách a oblastiach je napríklad červená spájaná so smrťou.

Na začiatok stránky

Kontrolný zoznam na používanie písiem a formátovanie písma

Úprava vzhľadu textu môže zdôrazniť kľúčové informácie alebo výrazne zmeniť celkový vzhľad šablóny formulára. Môžete napríklad upraviť farbu a veľkosť určitých slov a vytvoriť tak hlavičky, ktoré pomáhajú usporiadať šablónu formulára a rozčleniť ju do logických častí.

V nasledujúcom príklade návrhár formulára použil dve rôzne písma, jedno pre hlavičky a jedno pre text, ktorý sa zobrazuje vo vnútri ovládacích prvkov v šablóne formulára. Všimnite si, že vo všeobecnosti by ste na zdôraznenie nemali používať VŠETKY PÍSMENÁ VEĽKÉ. Táto metóda však môže fungovať, ak ju použijete s mierou, ako napríklad v nadpisoch a iných krátkych slovných spojeniach, ako je znázornené v nasledujúcom príklade.

Navigačný panel s pripnutými aplikáciami Outlook a Kalendár

1. Pre text nadpisu je použité písmo Arial s veľkosťou 9 bodov.

2. Pre ovládací prvok textu je použité písmo Verdana s veľkosťou 10 bodov.

Ak vo svojom návrhu používate rôzne písma a formátovanie písma, majte na pamäti tieto pokyny.

Usmernenie

Podrobnosti

obrázok ikony

Overte, či je text viditeľný na akýchkoľvek farbách pozadia alebo podfarbených oblastiach.

Text sa najjednoduchšie číta vtedy, keď máte zodpovedajúci kontrast medzi textom a pozadím. Najvyšší kontrast má čierny text na bielom pozadí. Svetlý text na tmavom pozadí tiež ponúka dobrý kontrast.

obrázok ikony

Overte, či text vo formulári nie je príliš malý.

Malý text môže byť niekedy potrebný, napríklad, ak formulár šablóny obsahuje malé písmená alebo keď označujete ovládacie prvky. Vo väčšine prípadov sa však väčšie texty väčšine ľudí jednoduchšie čítajú.

obrázok ikony

Používajte písmo a efekty písma uvážlivo.

Nepoužívajte množstvo typov písma v tej istej šablóne formulára. Môžete to pôsobiť rušivo a nesúvislo. Odporúča sa jednoduchosť – použiť maximálne tri druhy písma. Taktiež sa treba vyhnúť kreslenému písmu, pretože v obchodnom formulári vyzerá neprofesionálne.

obrázok ikony

Overte, či je text čitateľný pri zobrazení vo farebných schémach s vysokým kontrastom.

Niektorí slabozrakí používatelia sa rozhodnú používať farebnú schému s vysokým kontrastom na zvýšenie kontrastu farieb časti textu a obrázkov na obrazovke počítača. Tak sa tieto položky zvýraznia a zjednoduší sa ich identifikácia. Skontrolujte šablónu formulára použitím rôznych farebných schém s vysokým kontrastom a uistite sa, či je v tomto režime šablóna formulára použiteľná. Ak chcete zistiť, ako zapnúť alebo vypnúť farebnú schému s vysokým kontrastom, pozrite si systém Pomocníka pre svoj operačný systém.

obrázok ikony

Zvážte, či je text čitateľný.

Ak šablóna formulára obsahuje veľké množstvo textu, môžete pomôcť používateľom tým, že zabezpečíte čitateľnosť textu. Ak napríklad do šablóny formulára zahrniete zdĺhavé pokyny Pomocníka, použite číslované zoznamy alebo zoznamy s odrážkami namiesto veľkých blokov textu, pretože zoznamy sú často čitateľnejšie a prehľadnejšie.

obrázok ikony

Overte, či vhodne používate efekty písma.

Ak používate efekty písma ako tučné písmo, kurzívu alebo iné efekty, používajte ich s mierou. Text kurzívou je napríklad na obrazovke často veľmi ťažko čitateľný, najmä pri niektorých písmach. Podobne, príliš veľa tučného písma odvádza pozornosť od celkového posolstva textu.

Na začiatok stránky

Kontrolný zoznam na používanie log a iných obrázkov

Obrázky sú ďalším spôsobom, ako môžete prispôsobiť šablónu formulára a pridať do nej štýl. Pridanie loga spoločnosti vám napríklad pomôže označiť šablónu formulára.

Ak vo svojom návrhu používate obrázky, majte na pamäti tieto pokyny.

Usmernenie

Podrobnosti

obrázok ikony

Overte, či obrázky primerane identifikujú spoločnosť alebo účel šablóny formulára.

Či už je obrázok jednoduchou vizuálnou pomôckou (ako je napríklad logo spoločnosti) alebo sa používa na sprostredkovanie dôležitých informácií (ako je napríklad graf údajov), uistite sa, či publikum pochopí jeho účel.

obrázok ikony

Overte, či obrázky majú správnu veľkosť a umiestnenie.

Uistite sa, že veľkosť obrázka a jeho umiestnenie v šablóne formulára nebráni používateľom pri vypĺňaní šablóny formulára.

obrázok ikony

Overte, či sú obrázky kultúrne citlivé.

Fotografie, ktoré ukazujú gestá rúk, môžu byť napríklad nevhodné. Mapy a vlajky tiež môžu byť citlivými obrázkami. Ak sú na obrázku ľudia, zvážte zobrazenie viacerých etník a oboch pohlaví.

obrázok ikony

Používajte obrázky uvážlivo.

Vloženie nadbytočných alebo nepotrebných obrázkov môže spôsobiť, že vaša šablóna formulára bude vyzerať neprehľadne a zmätočne, čo nakoniec naruší celkový vzhľad a efektívnosť šablóny formulára.

obrázok ikony

Overte, či obrázky zahŕňajú alternatívny text, a či alternatívny text dáva pri čítaní nahlas zmysel.

Alternatívny text pomáha používateľom, ktorí nevidia obrázok na obrazovke. Alternatívny text je napríklad prínosný pre ľudí, ktorí sa spoliehajú na nástroje na čítanie obrazovky, aby si prečítali informácie na obrazovke, prípadne pre tých ľudí, ktorí používajú prehliadače zobrazujúce iba text na zobrazenie prehliadačom podporovanej šablóny formulára.

obrázok ikony

Overte, či sú obrázky uložené vo vhodnom formáte.

Súbory s veľkým obrázkom môžu predĺžiť čas potrebný na otvorenie formulára. Niektoré formáty súborov vytvárajú súbory, ktoré sú väčšie než iné. Súbor uložený ako bitová mapa (.bmp) alebo ako formát súboru Tagged Image File (TIFF) je napríklad výrazne väčší než ten istý súbor uložený ako JPEG, GIF alebo PNG. Formát JPEG je vo všeobecnosti najvhodnejší pre fotografie alebo iné zložité obrázky. Formáty GIF alebo PNG sú často ideálne pre kresby, logá, obrázky, grafy a diagramy.

obrázok ikony

Overte, či obrázky nie sú chránené autorskými právami.

Pretože toľko obrázky jednoducho prístupné na internete, je možné použiť obrázok, ktorý sa zobrazí. Žiaľ, mnohé z týchto snímok je chránený autorskými právami a potrebujete povolenie predtým, než ich použijete šablóny formulárov. Existuje však niekoľko miest, ako je napríklad Hľadanie obrázkov cez Bing, že pri používaní filtra licencií autorských práv, môžete použiť ich klipov a obrázky tak dlho, ako sa Vyjadrujte svoj súhlas s podmienkami ich používania.

obrázok ikony

Pri sprostredkovaní dôležitých informácií sa nespoliehajte len na obrázky.

Presne tak, ako by ste sa pri sprostredkovaní dôležitých informácií nemali spoliehať len na farbu, nespoliehajte sa ani na obrázky. Používateľom sa možno nebudú dať obrázky v šablóne formulára zobraziť. Môžu napríklad vypnúť obrázky v okne prehliadača na zrýchlenie výkonu pri zobrazovaní formulára v prehliadači, alebo môžu byť slabozrakí, čo im vlastne bráni pozrieť si obrázok na obrazovke.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×