Pokyny k doplnku Poznámkový blok pre učebné predmety pre OneNote

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento doplnok pre Onenotový poznámkový blok, otvoriť v programe OneNote 2013 alebo 2016 umožňuje učiteľom ušetriť čas a dokonca efektívnejšie spolupracovať s svoje poznámkové bloky predmetov.

Ak si chcete stiahnuť doplnok prejdite na http://www.onenote.com/classnotebook.

Pomoc a technická podpora, navštívte stránku Onenotový poznámkový blok pre doplnok podporyalebo súbor lístky technickej podpory na https://aka.ms/EDUSupport.

Funkcie patria:

 • jednoduchá a rýchla distribúcia nových strán, sekcií alebo skupín sekcií študentom jednej alebo viacerých tried,

 • jednoduchá distribúcia jedného bloku textu, obrázka alebo výberu rukou písaného textu všetkým študentom v poznámkovom bloku pre učebné predmety,

 • nastavenie individualizovaného učenia prostredníctvom distribúcie nových materiálov konkrétnym študentom alebo skupinám študentov,

 • jednoduché a rýchle kopírovanie knižnice obsahu do viacerých poznámkových blokov pre učebné predmety,

 • jednoduché vykonávanie postupnej revízie práce študentov (priradené úlohy, kvízy atď.) v jednej alebo viacerých triedach,

 • jednoduché spustenie funkcií aplikácie Poznámkový blok pre učebné predmety,

 • pripojenie Onenotových poznámkových blokov pre učebné predmety k systému Learning Management System (LMS) alebo k študentskému informačnému systému (SIS),

 • integrovanie priradených úloh a klasifikácie z doplnku Poznámkové bloky pre učebné predmety do systému LMS alebo iného takéhoto systému,

 • poskytovanie užitočných zdrojov informácií pre profesionálny rozvoj a komunitu.

 • Pokyny na inštaláciu správca IT

Poznámkový blok pre učebné predmety

Keď je nainštalovaný doplnok Onenotový poznámkový blok, nájdete tu karte Onenotový poznámkový blok programu OneNote 2013 alebo 2016.

Karta Poznámkový blok pre učebné predmety.

Inštalácia Onenotový poznámkový blok programu OneNote 2013 alebo 2016

Onenotový poznámkový blok pridať v umožňuje jednoducho:

Distribúcia stránok a obsahu

Kontrola práce študenta

Pripojenie OneNotu k systému Learning Management System

Vytvorenie úlohy

Uverejnenie výsledkov pre študenta a priradenie

Spravovanie

Pomocou každého z týchto tlačidiel sa spustí prehliadač a vy získate prístup k aplikácii Poznámkový blok pre učebné predmety v službách Office 365. Následne môžete každú funkciu v Poznámkovom bloku pre učebné predmety spravovať online.

Skupina Správa na karte Poznámkový blok pre učebné predmety.

Zdroje informácií

Skupina Zdroje informácií na karte Poznámkový blok pre učebné predmety.

Profesionálny rozvoj

Pomocou tohto tlačidla získate užitočné zdroje informácií a ďalšie informácie a tipy.

Poznámkový blok pre učebné predmety – zdroje informácií.

Odoslanie pripomienok

Tlačidlo Odoslať pripomienky na páse s nástrojmi umožňuje odoslať pripomienky priamo tímu vývojárov. Kliknutím naň sa otvorí predvolený poštový klient pripravený na odoslanie e-mailu.

Nasadenie doplnku Poznámkový blok pre učebné predmety

Správcovia IT môžu nasadiť doplnok Poznámkový blok pre učebné predmety všeobecne v rámci školy alebo oblasti. Pokyny na vykonanie tohto procesu nájdete v Centre sťahovania softvéru na stránke https://www.microsoft.com/sk-sk/download/details.aspx?id=51934.

Nasadenie doplnok Onenotový poznámkový blok s konkrétnymi LMS alebo SIS informáciami vopred nakonfigurované pre učiteľov, navštívte stránku skupinovej politiky na https://aka.ms/classnotebookaddingrouppolicy.

Riešenie problémov

Vynaložili sme veľké úsilie, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšie možné využitie tejto základnej funkcie. Aj napriek tomu sa však môžu vyskytnúť problémy. Nižšie uvádzame niekoľko bežných problémov a ich riešenie.

Riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť

Poznámky k vydaniu

Verzia 0.3.14.0 (pôvodná vydaná verzia)

» Zobraziť blogový príspevok týkajúci sa tejto verzie

Funkcie:

 • Distribúcia strany

 • Distribúcia obsahu

 • Individuálna a skupinová distribúcia

 • Distribúcia novej sekcie

 • Distribúcia obsahu knižnice

 • Revízia práce študentov

 • Zoradenie študentov podľa priezviska

 • Rýchly spúšťač aplikácie Poznámkový blok pre učebné predmety (vytváranie poznámkových blokov pre učebné predmety, pridanie alebo odstránenie študentov, pridanie alebo odstránenie učiteľov, získanie zoznamu poznámkových blokov)

 • Prepojenia na profesionálny rozvoj pomocou školenia pre OneNote pre vzdelávacie inštitúcie

Verzia 0.3.18.0 (marec 2016)

» Zobraziť blogový príspevok týkajúci sa tejto verzie

Funkcie:

 • Podpora poznámkových blokov pre zamestnancov

 • Podpora výtlačkov v distribúcii strany

Verzia 0.4.0.0 (apríl 2016)

» Zobraziť blogový príspevok týkajúci sa tejto verzie

Funkcie:

 • LMS a SIS priradenia a triedenie integrácie (https://www.onenote.com/edupartners)

 • Možnosť vrátiť (alebo odvolať) distribuovanú stranu, ktorá sa neúmyselne distribuovala vašim študentom

 • Možnosť distribuovať nové skupiny sekcií študentom pri rôznych scenároch, ako sú napríklad nové jednotky v triede

 • Možnosť distribuovať nové sekcie do nových skupín sekcií študentov pre nový projekt alebo rozvrh v rámci tejto novej jednotky

 • Možnosť pre IT správcov na nasadenie MSI Inštalácia doplnku v škole alebo okres, skôr než jednotlivých učiteľov potrebné nainštalovať doplnok

 • Vyšší výkon pri distribúcii nových sekcií

 • Viac ikon (malá sekcia, poznámkový blok a ikony ľudí)

 • Opravy rozličných chýb, stability a vylepšenia nastavenia

Verzia 0.4.5.0 (máj 2016)

Funkcie:

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému School Bytes

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému WinjiGo

 • Podpora pre desatinnú klasifikáciu vo všetkých systémoch LMS

 • Podpora systémov LMS s vlastným hosťovaním

 • Podpora priradení študentov k riešeniu prípadov, keď majú študenti rôzne mená v službách Office 365 a ich systéme LMS

 • Podpora pre inštaláciu pravým tlačidlom myši IT správcom

 • [Chyba] ID poznámkového bloku nebolo trvalé, čo spôsobovalo náhodné miznutie priradení existujúcich poznámkových blokov. Táto chyba bola opravená, no spôsobí jednorazové obnovenie všetkých priradení existujúcich poznámkových blokov.

 • [Chyba] Dialógové okno Priradenie poznámkového bloku pre učebné predmety sa nezobrazovalo správne pri veľkosti okna 125 %. Táto chyba bola opravená.

Verzia 0.5.0.0 (jún 2016)

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému Aeries

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému Firefly Learning

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému PowerSchool

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému Rediker

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému Skyward

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému SunGuard

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému WinjiGo

Verzia 0.5.1.0 (júl 2016)

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému Google Classroom

Verzia 1.0.0.0 (august 2016)

Verzia 1.2.0.0 (september 2016)

 • Integrácia priradených úloh a klasifikácie systému SEQTA

 • Automatické priradenie triednych poznámkových blokov

 • Automatické priradenie študentov podľa priezviska, krstného mena

 • Obnovenie tokenov, aby učiteľom stačilo prihlásiť sa do služieb LMS/SIS len raz

 • Zobrazenie upozornenia pri distribúcii stránok, ktoré obsahujú prílohy

 • [Chyba] Apostrofy v názvoch sekcií sa počas distribúcie strany nezachovali správne

Verzia 1.3.0.0 (september 2016)

 • Vyriešenie problému s klasifikáciou kurzov s veľkým počtom zadaní v MS Classroom

Verzia 1.3.1.0 (október 2016)

 • Vyriešený problém týkajúce sa prihlásenia do Schoology

Verzia 1.3.2.0 (október 2016)

 • Vyriešený problém bráni uloženie študent priradenia

Verzia 1.4.0.0 (November 2016)

 • Pridaná podpora pre SEQTA LMS

 • Opravené niektoré chyby, čo sa stalo so všetkými typmi obsahu na stránke distribúciu

Verzia 1.4.5.0 (December 2016)

 • Zvýraznenie neprečítaných strán v revízia študentské práce

 • Vylepšenia výkonu stránky rozdelenia

 • Automatické priradenie Microsoft Classroom Onenotový poznámkový blok

Verzia 1.5.0 (februára 2017)

 • Podpora nálepiek, vrátane prispôsobiteľných nálepky

 • Stupeň mierka podpora plátno a Skooler – napríklad písmenového hodnotenia, vlastné body, percentá,

 • Opravy rôznych LMSes - Firefly a Rediker atď.

 • Opravy chýb

Verzia 1.5.5 (marec 2017)

 • Svetluška: Popis pole priradenie k úlohám v firefly LMS je teraz k dispozícii

 • Aktualizované ponuky označení položiek pod tlačidlom súborov do knižnice

 • Kontrola práce študentov: lepšia použiteľnosť pre priradenie študent poznámkových blokov a triedenie

 • Opravy chýb

Verzia 1.5.6 (marec 2017)

 • Vylepšenia stability

Verzia 1.5.7 (apríl 2017)

Opravy na zlepšenie Schoology priradenia a vzdelanostnej integrácie

Vylepšenia stability

Verzia 1.5.8 (mája 2017)

Opravy na zlepšenie Skooler priradenia a vzdelanostnej integrácie

Vylepšenia stability

Verision 1.5.9 (mája 2017)

Opravy chýb a vylepšenia stability

Zlepšenie k nebu integrácie

Verzia 1.6.0 (mája 2017)

Nové priradenia a vzdelanostnej integrácie pre Blackbaud onCampus

Nové priradenia a vzdelanostnej integrácie pre eSchoolData

Aktualizácia priradenia a vzdelanostnej integrácie podľa najnovších zmien v triede Google

Vylepšenia stability

Verzia 1.6.1 (júna 2017)

Skooler priradenia a vzdelanostnej fix

Časový limit zvyšovania oprava Blackbaud priradenia a vzdelanostnej integrácie


Verzia 1.7.0 (júl 2017)

 • Dva nové balíky nálepky ("Hlúpe dodávky" a "Kaktusy priateľov")

 • Podpora pre Edsby priradenia a vzdelanostnej

 • Zlepšenie integrácie Schoology priradenia a vzdelanostnej

 • Zlepšenie integrácie Skooler priradenia a vzdelanostnej

 • Opravy chýb

Verziu 1.8.0 (August 2017)

 • Priradenie a vzdelanostnej integrovaná s Infinite

 • Priradenie a vzdelanostnej integráciu s LiveGrades

 • Priradenie a vzdelanostnej integráciu s EduPoint súčinnosti

Verzia 1.8.2.0 (August 2017)

 • Priradenia a vzdelanostnej integrácie vylepšenia pre plátno

 • Priradenia a vzdelanostnej integrácie vylepšenia pre Edmodo

 • Priradenia a vzdelanostnej integrácie vylepšenia pre Skooler

 • Priradenia a vzdelanostnej integrácie vylepšenia pre SunGard

 • Priradenia a vzdelanostnej integrácie vylepšenia pre Rediker

 • Priradenia a vzdelanostnej integrácie vylepšenia pre WinjoGo

Verzia 1.8.3.0 (September)

 • Priradenia a vzdelanostnej integrácie vylepšenia pre Skooler

 • Priradenie fix študentov umožňujúce väčších skupín

 • Rôzne opravy chýb

Verzia 1.8.4.0 (október)

 • Microsoft Education zdroje integrácie do ponuky "Vložiť" OneNote pracovnej plochy

 • Priradenia a vzdelanostnej integrácie vylepšenia pre Skyward

 • Vylepšenia pre Skooler priradenia a vzdelanostnej integrácie

 • Rôzne opravy chýb

Verzia 2.0.0.0 (November)

 • Podpora pre úlohy a stupňov v rámci Teams spoločnosti Microsoft pre Education poznámkové bloky predmetov

 • Schoology a Blackbaud opravy revízia študentské práce

 • Oprava chyby Skooler priradenia a známok

 • Vytvorenie priradenia je popis poľa veľkosť zväčšiť na podporu viac znakov (1000)

 • Oprava rozloženie nálepky

 • Rôzne chyby opravy a vylepšenia výkonu

Verzia 2.1.0.0 (január)

 • Podpora pre nasadenia a triedy PowerSchool - PowerTeacher Pro

 • 4 nové balíky nálepky

 • Rôzne opravy chýb a vylepšenia výkonu

Verzia 2.2.0.0 (marec)

 • Microsoft Teams desatinné triedenie a vlastných bodov

 • Vlastné body Schoology a priradenia kategórií

 • Súčinnosti viacerých typov vzdelanostnej

Verzia 2.3.0.0 (apríl)

 • Podpora pre nasadenia a triedy zameranie školy softvéru

 • Podpora pre nasadenia a triedy IST

 • Rôzne opravy chýb a vylepšenia výkonu

Verzia 2.4.0.0 (máj)

 • URL adresa aktualizované podpory pre Helpshift

Verzia 2.5.0.0 (jún)

 • Stránky zamknutie technickej podpory, ktoré umožňujú učiteľov, aby sa na stránku alebo skupinu stránok študentov iba na čítanie

 • Opravy chýb a vylepšenia výkonu

Verzia 2.6.0.0 (jún)

 • Priradenie a vzdelanostnej integráciu s osobu SIMS

 • Možnosť povoliť doplnok automaticky zisťovať nové LMS a SISes, ktoré sú pridané

 • Opravy chýb a vylepšenia výkonu

Verzia 2.7.0.0 (August)

 • Opravy chýb pre Moodle a Edmodo

 • Opravy chýb pre spravovať tlačidlá

 • Ďalšie všeobecné opravy chýb

Najnovšie vydanie

Verzia 2.8.0.0 (September)

 • Opravy chýb a vylepšenia na vzdelávanie zdroje

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×