Podpora prijatia Projectu Online pomocou oddelenia projektového manažmentu (PMO)

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

< Ďalšia pomoc pre Project

Čo je PMO?

Plánujete zapojiť do svojho podnikania Project Online. Ako ho plánujete používať alebo ešte lepšie, aký problém v podnikaní sa snažíte riešiť? Niekoľko možných príkladov:

 • manažéri chcú mať lepší prehľad o stave projektov,

 • potrebujem lepší spôsob spravovania zdrojov a ich priraďovania k projektom,

 • chcem jednoducho sledovať čas, ktorý ľudia trávia plnením svojich úloh,

 • chcem výkonnejší spôsob sledovania projektových údajov, ako je používanie excelových tabuľkových hárkov.

Organizácie, ktorí boli úspešné s použitím Project Online pri riešení pracovných problémov, ako sú tie, ktoré vytvoriť množinu štandardov, procesov a najvhodnejšie postupy pri spôsobe riadenia projektov vo svojej organizácii. Osoba alebo skupina, ktorá vytvára a spravuje tieto pravidlá riadenia projektov niekedy označuje ako projektového manažmentu (PMO).

Čo robí PMO?

Vo väčších spoločnostiach môže PMO pozostávať z útvaru, ktorý sa zaoberá otázkami riadenia projektov v rámci organizácie, ako je napríklad správa riadenia projektu, implementácia, školenia, výskum potrieb riadenia projektu alebo určenie najlepšieho spôsobu vytvárania užitočných zostáv. V malých a stredných podnikoch môže PMO predstavovať jedna osoba až malá skupina ľudí, ale jeho rozsah sa môže prispôsobovať riešeniu rovnakých problémov ako vo veľkých podnikoch. Medzi spoločné ciele všetkých PMO však patrí:

 • riadenie a presadzovanie prijatia systému riadenia projektov,

 • zjednodušenie riadenia projektov pre používateľov v organizácii automatizáciou procesov do nástroja,

 • vytvorenie politík, procedúr a najvhodnejších postupov pre funkcie projektového riadenia,

 • zhromažďovanie expertných znalostí o projektovom manažmente a ich poskytovanie v stredisku Center of Excellence pre všetko, čo sa týka riadenia projektov, a poskytovanie školení v oblasti najvhodnejších postupov a nástrojov projektového manažmentu,

 • vďaka oprávneniu a finančnej podpore od vedenia tvoriť zmeny a prostredníctvom odporúčaní ich presadzovať.

Stále ste zmätení? Poďme o krok späť a použime príklad, s ktorým sa ľudia môžu stotožniť – ako sa hlava rodiny môže postarať o svoju vlastnú rodinu:

Potreba

PMO

Rodina

PMO – informácie

PMO pomáha vytvoriť efektívny spôsob poskytovania informácií účastníkom projektu pomocou zostáv o stave projektu. Môže to zahŕňať skúmanie potrieb vytvárania zostáv, presúvanie požadovaných údajov do systému a vytvorenie pracovných postupov, ktoré zabezpečia, aby sa údaje potrebné pre opakujúce sa zostavy dostali do systému včas.

Hlava rodiny potrebuje informácie o stave niektorých činností:

 • štvrťročné správy o štúdiu detí,

 • mesačné bankové výpisy na zobrazenie stavu financií,

 • ročné návštevy lekára na určenie zdravotného stavu rodinného príslušníka.

PMO – informácie o tom, kto čo robí

PMO vytvorí procesy systému riadenia projektov na poskytnutie stavu na úrovni projektu projektovým manažérom správne údaje. Poskytuje pokyny a najlepšie postupy pre riadenie zdrojov.

Ľudia v rodine musia vedieť, kto čo robí. Napríklad:

 • Kto dnes vyzdvihne deti zo školy, pôjde večer vyvenčiť psa, navarí večeru atď.

 • Ak niekto nemôže splniť svoju zvyčajnú úlohu, potrebujete vedieť, kto ho môže nahradiť.

 • Pomáha pri tom spoločný rodinný kalendár, ktorý zobrazuje pracovný a školský rozvrh každého člena rodiny, ako aj jeho dostupnosť. Takto sa dá ľahko zistiť, komu je možné naplánovať ktorú úlohu.

PMO – fóra určené na spoluprácu

PMO pomáha vytvoriť projektové lokality na spoluprácu a prispôsobiť ich tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám ich používateľov.

Rodinní príslušníci potrebujú fórum na spoluprácu, ako napríklad:

 • pridanie príspevku o dôležitých udalostiach do nástenného kalendára v kuchyni,

 • každodenný spoločný rozhovor pri večeri.

PMO – vyhodnotenie a zmiernenie rizika

PMO je zodpovedné za vytvorenie systému na riadenie rizík.

Hlava rodiny potrebuje plány na zníženie rizika:

 • určenie potrieb zdravotného poistenia,

 • zakúpenie členstva vo fitness centre,

 • zvýšenie čiastky dôchodkového sporenia.

PMO – stanovenie pravidiel a procesov

PMO preskúma aktuálne procesy a pracovné postupy a nájde spôsob ich automatizácie prostredníctvom implementácie nástroja riadenia projektov. Jeden z týchto krokov môže zahŕňať určenie ovládače na výber ktoré projekty pokročiť v danej stanovený rozpočet (analýza portfólia).

Hlava rodiny zavedie pravidlá a postupy pre rodinu, ako napríklad:

 • určenie večierky alebo spánkového režimu detí,

 • určenie faktorov rozhodujúcich o tom, čo kúpiť (napríklad „Mali by sme kúpiť auto, opraviť strechu alebo ísť tento rok na dovolenku?“),

 • nastavenie systému zalievania trávnika na automatický časovač,

 • výber času v týždni na nákup potravín a vybavovanie rôznych záležitostí.

PMO vedie spoločnosť k efektívnejšiemu riadeniu projektov, a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zhromažďuje informácie, ktoré pomáhajú určiť požiadavky organizácie v oblasti projektového manažmentu. Napríklad analyzovaním podnikateľských potrieb organizácie, navrhnutím procesov na riešenie týchto potrieb a následným priradením týchto procesov k nastaveniam alebo pracovným postupom v službe Project Online.

 • Určuje, ktoré údaje je potrebné priebežne sledovať, a spolupracuje so správcom Projectu Online na zdieľaní týchto údajov s účastníkmi projektu. Napríklad určuje požadované údaje a proces na ich vloženie do systému s cieľom vytvoriť týždennú správu o stave projektu a poskytnúť tak účastníkom projektu súhrn stavu rozpracovaných projektov.

 • Vytvára pravidlá pre procesy a pracovné postupy. Napríklad vytvorí pracovný postup, v ktorom nápady súvisiace s projektom prechádzajú schvaľovacím procesom a potom sa stávajú projektmi v službe Project Online.

 • Migruje existujúce údaje z aktuálneho systému riadenia projektov do nového. Napríklad zistí, ako najľahšie migrovať údaje o zdrojoch a projektoch z excelových tabuľkových hárkov do služby Project Online alebo z Projectu Professional v počítači každého účastníka do centralizovaného prostredia služby Project Online.

 • Poskytovanie podpory správy portfólia projektov pomôcť s stanovenie priority projektov a prognózu. Ako väčšina spoločnosti existuje veľa projektov by ste chceli urobiť, ale majú obmedzený rozpočet a zdroje informácií, ktoré sa všetky z nich. Potrebujete spôsob, ako zistiť, ktoré s projektmi, ktoré by ste mali presunúť na. PMO môžete riadiť proces výberu projektu a program, ak chcete zabezpečiť, že budúce investície budú v súlade s strategické ciele organizácie a rast zrakom.

 • Správa používateľov emočné zmeny môžu slúžiť pri prechode z ich aktuálneho systému riadenia projektov na ktoré sú pripojené. Napríklad taktne ovplyvňujúce projektoví manažéri môžete presúvať medzi svoj starý proces ukladania ich projektových súborov na ich pevné jednotky a zdieľať ich ich zobrazením výhody ich publikovaním Project Online. PMO, môže to urobiť viac času venovať sa najprv presvedčiť vyššej projektoví manažéri a dúfal, že ich vplyv na iných projektu manažéri pomáha riadiť zmeny.

 • Rieši technické problémy zmeny tým, že ponúka skvelé možnosti školení.

Prečo potrebujem PMO?

V prípade rodinného nie riešenia niektorých potrieb môže mať katastrofálne. Napríklad hodnotenie nie je podriadené zostavy karty pri prvom prijatí môže mať za následok za predpokladu, že veci sú v poriadku, kedy vlastne ďalšie štúdium čas alebo učiteľa môže byť potrebné. Rovnako ako nasadenie Project Online bez vytvorenia entitu pomôcť s normalizácia a prijatie si tiež ťažkej situácii. Vytvorenie PMO vám pomôže zvýšiť šance na úspech pre nasadenie Project Online. V závislosti od vašich cieľov, takto môžete preložiť na lepšiu účinnosť pri riadení projektov (napríklad ďalšie projekty načas), ktorý sa zvyčajne spája s zníženie nákladov na riadenie projektov (napríklad ďalšie projekt dokončená na alebo pod hranicou rozpočtu).

Aké sú prvé kroky pri vytváraní PMO?

Ak ste si dali námahu vyhľadať tento článok, prvé kroky pri vytváraní PMO ste už pravdepodobne vykonali. Ak máte záujem o prechod na Project Online, je viac než pravdepodobné, že už máte predstavu, ako môže zlepšiť efektivitu alebo vyriešiť problém vo vašej spoločnosti. Pri vytváraní cesty k formalizácii vášho oddelenia PMO by ste mali uvažovať o nasledujúcich krokoch:

Definovanie požadovaných úloh oddelenia PMO

Hlavný cieľ PMO bude riešiť konkrétne obchodné problém? Napríklad, môžete vykonávať systém časového výkazu získať užšia kontrolu nákladov analýzy. Alebo môžete mať projektu údajov rozšíriť dva alebo dokonca tri rôzne aplikácie a chcete zlúčiť údaje do jedného systému, ktoré by sa mohli poskytnúť lepší prehľad o vykonávanie projektov. Alebo pravdepodobne bude poskytovať informácie pre správu prebiehajúceho projektu a potrieb školenia manažér projektu. Keď zistíte, prečo je potrebné PMO, bude oveľa jednoduchšie vymedzte, čo sú pri vytváraní a zachovanie požiadavky.

Získanie podpory vedenia

Uistite sa, že vás podporuje niekto na vyššej pozícii. Je dôležité, aby oddelenie PMO malo podporu vedenia, pretože nedostatok takejto podpory je jednou z hlavných príčin zlyhávania PMO. Ak už máte vedúceho, ktorý pozná výhody a dôležitosť vášho úsilia, je to skvelé! Ak nie, jedným z najlepších spôsobov, ako ich získať na vašu stranu, je ukázať im výhody prechodu na systém riadenia projektov, akým je Project Online. Stačí im ukázať podnikateľský problém, ktorý sa vyrieši. Možno ste to už do určitej miery urobili pri prvom hodnotení služby Project Online, ale naozajstných spojencov medzi manažérmi nájdete vtedy, keď im ukážete, ako pracuje s vašimi vlastnými údajmi v skúšobnom prostredí. Zachytenie výhod je nevyhnutné pri získavaní podpory vedenia.

Silného vedenia môže byť užitočné pri riešení odolnosť môžu používatelia pri prechode z to, čo ste zvyknutí, nový projekt správy systému, ako napríklad Project Online. Presadzovanie a podpora výhody stranami vplyv, napríklad vedúcich projektoví manažéri, môžete tiež pomôcť pri prerušenie citovom doplnky, ktoré ostatní používatelia môžu do systému, ktorý presúvate z.

Zostavenie tímu

Či sa pokúšate vytvoriť PMO vo veľkej alebo malej organizácii, nasledujúce úlohy oddelenia PMO musia byť rozdelené medzi jednotlivé roly v PMO:

Rola

Popis

Riadenie plánu prijatia Projectu Online

Ak ste v procese implementácie Project Online, celkový plán musí niekto riadiť ho. Rovnako ako akýkoľvek projekt plánu prijatia potrebuje vlastníka zabezpečiť personálne a dokončiť požadované úlohy.

Výskum potrieb riadenia projektov

Táto osoba bude posudzovať požiadavky riadenia projektov vašej organizácie. Táto osoba bude musieť komunikovať s používateľmi v rámci spoločnosti a na rôznych oddeleniach, aby zistila, ako v súčasnosti riadia projekty, aké budú ich požiadavky a ako je možné ich vylepšiť implementáciou služby Project Online. Tieto požiadavky bude potrebné predložiť správcovi Projectu, aby mohli byť správne implementované do služby Project Online. Táto osoba musí mať vhodnú odbornosť v oblasti projektového manažmentu, ale mal by to byť tiež niekto, kto vie dobre komunikovať. Je celkom možné, že ľudia v spoločnosti môžu byť citovo naviazaní na proces, z ktorého sa ich snažíte presunúť, takže táto osoba bude potrebovať schopnosť poradiť si s tým tak, že im ukáže, ako im nový systém uľahčí život.

Kurzy, dokumentácia a podpora

Táto osoba bude musieť vyhodnotiť odbornú úroveň používateľov a bude zodpovedať za poskytovanie školení potrebných na úspešné používanie produktu. Súčasťou toho môže byť vytvorenie školenia podľa rolí pre správcov Projectu, projektových manažérov, vedúcich tímov a členov tímov. Väčšinu svojho úsilia môžete venovať vytvoreniu školenia pre projektových manažérov alebo správcov, zatiaľ čo pre vedúcich a členov tímov môžu byť najúčinnejšie stručné referenčné karty, ťaháky, kontrolné zoznamy alebo stručné kurzy. Tiež budete musieť nájsť spôsob, ako zabezpečiť internú podporu pre vašich používateľov, a spôsob, ako posúvať zložitejšie problémy na správne miesta.

Styk s IT oddelením

Spolupráca s IT oddelením má na účasť na pomoc pri znakom nahor, nastavenie a konfigurácia Project Online. Ak ste len v procese hodnotenia Project Online, môžete zvyčajne sa to niekto z IT oddelenie bez väčších problémov pri pohľade si prečítajte dokumentáciu Začíname s Projectom Online .

PMO bude musieť spolupracovať s IT oddelením v týchto dvoch oblastiach:

 • Spravovanie služieb Office 365: PMO bude potrebovať spoluprácu správcu služieb Office 365 pri priraďovaní používateľov a licencií.

 • Spravovanie služby Project Online: PMO tiež bude musieť spolupracovať so správcom Projectu Online napríklad pri vlastných poliach, zdrojoch a konfigurácii časových výkazov. Možno bude potrebná spolupráca s PMO pri implementácii procesov do Projectu Online cez pracovné postupy.

Niektoré oddelenia PMO vo väčších organizáciách majú tiež projektových manažérov, ktorým je možné dať za úlohu poskytovať usmernenie pre konkrétne projekty vyžadujúce pomoc. Podľa rozsahu projektu môže ísť o poradenstvo vlastníkovi projektu až po prevzatie tohto vlastníctva.

Vytvorenie poslania pre PMO

Všetky oddelenia PMO by mali mať poslanie. Ak ste už vyhodnotili potrebu PMO, jeho vytvorenie bude oveľa jednoduchšie. Pozrite sa na súčasné poslanie spoločnosti a pokúste sa vytvoriť také poslanie PMO, ktoré ho bude podporovať. Nemusí byť príliš zložité, iba tak, aby poskytovalo všetkým základné informácie o tom, prečo PMO existuje a aká je jeho úloha vo vašej spoločnosti.

Vytvorenie plánu na vybudovanie PMO

Po definovaní rozsahu z úlohy, ktoré potrebujete na vybudovanie PMO, môžete vytvoriť plán projektu na vysokej úrovni pre ňu. Vezmite do úvahy budovy PMO ako jeden veľký projekt s priradených úloh a trvania úlohy. Plán projektu sa stanú viac definované podľa vás prevedie niektorými z počiatočnej úloh, napríklad posudzovaní prostredí. Plán projektu pomáha dať PMO zostavenie plánu na sledovanie, čo ste urobili, ktorým pracujete a čo máte ešte postupujte pri vytváraní PMO. Tu sú napríklad, môže vyzerať ako niekoľko úloh vybudovanie PMO Project Online komunity:

Plán projektu PMO v Projecte Online

Ďalšie informácie o oddeleniach PMO

Ak už nemáte PMO, môže byť odstrašovanie mierne pri si na jeden predvolený. Hoci PMO bude riadiť potrieb a požiadaviek vašej spoločnosti, budete musieť Naučte sa vytvoriť rámec na vytvorenie a rozvíjajú PMO. V závislosti od vašich cieľov, môžete vyhľadať rôzne PMO proces a industry metódy alebo PMO model, ktorý vám môže zosúladiť so. Existuje veľa kníh, školenia a zdroje online k dispozícii informácie o vytváraní a spravovaní PMO, ktoré vám pomôžu vo vašom úsilí.

Ak sa pokúšate nastaviť PMO a potrebujete pomoc, môžete kontaktovať spoločnosť Microsoft certifikovaných partnerov alebo konzultačné služby spoločnosti Microsoft. Máme aj interných konzultantov spoločnosti Microsoft s vynikajúce skúsenosti pri nastavení PMO pre veľké, malé a stredne spoločnosti.

Čo teraz?

Áno, ste pripravení začať PMO? Hopefully, si uvedomil po prečítaní tohto článku, ktorý začína PMO investície, ktoré sa oplatí čas a úsilie. To bude vyžadovať veľa spolupráce s ľuďmi vo vašej spoločnosti, a majú výkonný "šampión" je dôležité. Vyžiada investície pri skúmaní viac o nastavení PMO prostredníctvom mnohých zdrojov, ktoré sú k dispozícii. A ak potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na certifikovaných partnerov spoločnosti Microsoft, ako aj konzultačné služby spoločnosti Microsoft.

Ak ste v menšie spoločnosti, môže byť rozsah to všetko. Pravdepodobne nemáte zdroje najať ľudí pre každú úlohu PMO uvedenými v tabuľke "Zostaviť tím" a nie je potrebné. Len mať na pamäti, že Toto sú úlohy, ktoré bude pravdepodobne potrebné riešiť v určitom bode v čase, a v rozsahu, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám. Všimnite si, že v závislosti potrebné možno škálovať na veľkosť spoločnosti a ciele. PMO v menšie spoločnosti môžu stačí schôdza cez niekoľko vyšších projektoví manažéri vo svojej spoločnosti posúdiť ich potreby verzus viaceré oddelenia s rôzne požiadavky vo väčších spoločnosti.

Vytvorenie PMO môže pomôcť pri úspešnom používaní služby Project Online a Project Online môže podporiť úspech oddelenia PMO. Veľa šťastia pri implementácii!

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×