Podpora údajových typov XSD (XML Schema Definition)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Je dôležité správne porozumieť, ako sa pri importovaní alebo exportovaní XML údajov spracúvajú typy údajov definície schémy XML (XSD), aby sa údaje správne konvertovali podľa vašich potrieb.

Čo váz zaujíma?

Ako sa v Exceli spracovávajú typy XSD údajov pri importovaní XML údajov

Ako sa v Exceli priraďujú formáty zobrazenia typom XSD údajov pri exportovaní XML údajov

Ako sa v Exceli spracovávajú typy XSD údajov pri importovaní XML údajov

Dôležité: Ak súboru schémy XML (.xsd) nie definovať určité údaje typu atribút pre prvok (napríklad xsd:decimal), potom Excel formátuje bunku ako text v predvolenom nastavení pri importe údajov XML. Formátovanie ako text zabezpečí, že znaky uloženú v bunke presne sú údaje uložené v súbore XML (.xml). Napríklad začiatočné nulové hodnoty (0) v poli ID alebo kreditnej karty sa odstránia, keď sú formátované ako číslo, ale nie odstránené, keď sú formátované ako text. Však nevyhodnotia údajov, ktorý je formátovaný ako text. Ak chcete údaje, ktoré chcete vyhodnotiť, pretože obsahuje vzorec, musíte explicitne zadať atribút typu číselných údajov, napríklad xsd:decimal alebo xsd:integer.

V nasledujúcej tabuľke sú formáty zobrazenia, ktoré sa použijú pri importe položiek s určitým údajovým typom XSD je do hárka programu Excel. Údaje vo formáte XSD uvedené v stĺpci nepodporované formáty sa importujú ako textové hodnoty.

Typ XSD údajov

Formát zobrazenia v Exceli

Nepodporované formáty

time

h:mm:ss

hh:mm:ssZ
Hh:mm:ss.f-f

dateTime

m/d/rrrr h:mm

rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ
rrrr-mm-ddThh:mm:ss+/-hh:mm
rrrr-mm-ddThh:mm:ss.f-f
Roky mimo rozsahu od 1900 do 9999

date

Dátum *14.3.2001

rrrr-mm-ddZ
rrrr-mm-dd+/-hh:mm
Roky mimo rozsahu od 1900 do 9999

gYear

Celé číslo

rrrr+/-hh:mm
Roky mimo rozsahu od 1900 do 9999

gDay
gMonth

Celé číslo

gYearMonth

Vlastný formát mmm-rr

rrrr-mm+/-hh:mm
Roky mimo rozsahu od 1900 do 9999

gMonthDay

Vlastný formát d-mmm

anytype
anyURI
base64Binary
duration
ENTITIES
ENTITY
hexBinary
ID
IDREF
IDREFS
language
Name
NCName
NMTOKEN
NMTOKENS
normalizedString
NOTATION
QName
string
token

Text

boolean

Booleovský

decimal
float
double

Všeobecný

Úvodné a koncové nuly (0) sa vynechajú.
Znamienka mínus (-) a plus (+) sa rešpektujú, no zobrazia sa len záporné znamienka.
Excel ukladá a počíta s presnosťou na 15 platných číslic.

byte
int
integer
long
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger
positiveInteger
short
unsignedByte
unsignedInt
unsignedLong
unsignedShort

Všeobecný

Na začiatok stránky

Ako sa v Exceli priraďujú formáty zobrazenia typom XSD údajov pri exportovaní XML údajov

Pri exportovaní XML údajov sa exportované údaje budú zhodovať s údajmi zobrazenými v hárku pri splnení nasledujúcich podmienok:

  • Formát zobrazenia v Exceli je Text.

  • Nezmenili ste formát zobrazenia údajov.

Ak zmeníte formát zobrazenia bunky, ktorá má údaje vo formáte čísla, dátumu alebo času, exportuje sa príslušná hodnota bunky. Ak napríklad použijete formát zobrazenia Percentá na bunku, ktorej výsledkom je zobrazenie hodnoty 51,50 %, hodnota bunky sa exportuje ako .515.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×