Po otvorení aplikácie služieb Office 365 sa zobrazí upozornenie na predplatné

Ak sa po otvorení Wordu, Excelu alebo inej aplikácie balíka Office zobrazí oznámenie o potrebe zakúpenia, obnovenia alebo opätovnej aktivácie predplatného služieb Office 365, musíte vykonať príslušné kroky, aby ste používanie balíka Office zachovali.

Ako zastaviť oznámenia

Výberom niektorého nižšie uvedeného chybového hlásenia zobrazíte príslušné kroky

Ako vyzerá oznámenie

V hornej časti aplikácie sa zobrazí niektorý z nasledujúcich žltých panelov s upozornením:

Zobrazuje panel Obnovenie predplatného a tlačidlo Kúpiť

--alebo--

Zobrazuje príklad panela Platnosť predplatného uplynula a tlačidlo Znova aktivovať

Príčina:

Platnosť predplatného služieb Office 365 čoskoro uplynie, alebo už uplynula. Ak chcete pokračovať v používaní balíka Office, je potrebné obnoviť predplatné služieb Office 365.

Ako ho vypnúť

Obnovte predplatné služieb Office 365 vykonaním niektorého z týchto krokov:

  • Ak sa v žltom paneli s upozornením zobrazuje hlásenie OBNOVTE SVOJE PREDPLATNÉ, vyberte položku Kúpiť a obnovte predplatné online podľa zobrazených pokynov.

  • Ak sa v žltom paneli s upozornením zobrazuje hlásenie UPLYNULA PLATNOSŤ PREDPLATNÉHO, vyberte položky Znova aktivovaťKúpiť a obnovte balík Office online. Ak ste si kúpili nový nepoužitý kód Product Key služieb Office 365 od maloobchodného predajcu, vyberte položku Zadať kód.

Po obnovení predplatného zatvorte všetky aplikácie balíka Office a hlásenie o obnovení sa prestane zobrazovať. Ak potrebujete pomôcť s obnovením predplatného, pozrite si tému Obnovenie služieb Office 365 pre domácnosti.

Ako vyzerá oznámenie

V hornej časti aplikácie sa spolu s týmto hlásením môže zobraziť žltý alebo červený panel s upozornením. Môže sa tiež zobraziť obrazovka Začíname s možnosťami na vyskúšanie, kúpu alebo aktiváciu balíka Office pomocou kódu Product Key.

Príčina:

Ak ste Office dostali predinštalovaný v novom zariadení, budete môcť v jeho používaní pokračovať, iba ak si spustíte skúšobnú verziu služieb Office 365 Home alebo si zakúpite balík Office.

Ako ho vypnúť, ale služby Office 365 naďalej používať

Ak potrebujete pomoc pri aktivácii balíka Office v novom zariadení, pozrite si tému Aktivácia služieb Office.

Ako vyzerá oznámenie

V hornej časti aplikácie sa spolu s týmto hlásením môže zobraziť žltý alebo červený panel s upozornením. Môže sa tiež zobraziť obrazovka Začíname s možnosťami na vyskúšanie, kúpu alebo aktiváciu balíka Office pomocou kódu Product Key.

Príčina:

Ak ste Office dostali predinštalovaný v novom zariadení, budete môcť v jeho používaní pokračovať, iba ak si spustíte skúšobnú verziu služieb Office 365 Home alebo si zakúpite balík Office.

Ako ho vypnúť, ale služby Office 365 naďalej používať

Ak potrebujete pomoc pri aktivácii balíka Office v novom zariadení, pozrite si tému Aktivácia služieb Office.

Ako vyzerá oznámenie

V hornej časti aplikácie sa zobrazí žltý panel s upozornením:

Snímka obrazovky panela s upozornením Produkt bol deaktivovaný

Môže sa zobraziť aj dialógové okno, ktoré vyzerá takto:

Snímka obrazovky zobrazujúca chybové hlásenie Produkt bol deaktivovaný

Príčina:

Inštalácia balíka Office v počítači bola odhlásená alebo deaktivovaná pomocou pokynov uvedených v téme Deaktivácia inštalácie balíka Office 365. Táto možnosť sa zvyčajne využíva, aby ste sa mohli prihlásiť na iné zariadenie Office (Office 365 Home), alebo aby sa uvoľnila inštalácia balíka Office (Office 365 for business).

Ako ho vypnúť, ale služby Office 365 naďalej používať

Vyberte položku Prihlásiť sa a zadajte svoje konto Office 365. Tým sa aktivuje balík Office. Ak ste dosiahli limit prihlásenia (Office 365 Home) alebo už nie sú voľné žiadne inštalácie Office (Office 365 for business), môžete sa odhlásiť z jedného zariadenia alebo deaktivovať inú inštaláciu balíka Office pomocou krokov v téme Deaktivácia inštalácie služieb Office 365.

Ako vyzerá oznámenie

V hornej časti aplikácie sa zobrazí žltý panel s upozornením:

Snímka obrazovky panela s upozornením Predplatné sa nepodarilo overiť

Môže sa zobraziť aj dialógové okno, ktoré vyzerá takto:

Snímka obrazovky s chybovým hlásením Predplatné sa nepodarilo overiť

Príčina:

Kým pri používaní balíka Office vôbec nie je potrebné byť online, na overenie aktívneho stavu predplatného balíkom Office sa musíte na internet občas pripojiť. Ak sa balíku Office dlhší čas nepodarí overiť stav vášho predplatného (zvyčajne je to 30 dní), zobrazí sa hlásenie Predplatné sa nepodarilo overiť a balík Office prejde do režimu s obmedzenou funkčnosťou.

Ako ho vypnúť

Opätovne sa pripojte na internet a potom vyberte položku Opakovať.

Ako vyzerá oznámenie

V hornej časti aplikácie sa zobrazí žltý panel s upozornením s niektorým z nasledujúcich hlásení:

„UPOZORNENIE KONTA. Vaše predplatné služieb Office 365 zahŕňa zmeny, ktoré čakajú na vybavenie. Ak chcete naďalej bez prerušenia používať svoje aplikácie, prihláste sa teraz.“

„VYŽADUJE SA AKTUALIZÁCIA. Vaše predplatné služieb Office 365 zahŕňa zmeny, ktoré čakajú na vybavenie. Ak chcete pokračovať v používaní aplikácií, zmenu uskutočnite okamžite.“

Príčina:

Vaša organizácia prešla na iný plán služieb Office 365 for business a musíte si nainštalovať verziu balíka Office, ktorá je súčasťou vášho nového plánu. Ak používate Office 2016, balík Office môžete jednoducho aktualizovať. Ak používate Office 2013, balík Office budete musieť odinštalovať a nainštalovať znova.

Ako ho vypnúť

Preinštalujte alebo aktualizujte Office podľa krokov v téme Po zmene plánov služieb Office 365 sa v balíku Office zobrazí chyba Upozornenie konta.

Ako vyzerá oznámenie

V hornej časti aplikácie sa zobrazí žltý panel s upozornením s nasledujúcim hlásením:

„UPOZORNENIE KONTA. Vyskytol sa problém s vaším predplatným služieb Office 365. Na jeho vyriešenie potrebujeme vašu pomoc.“

Príčina:

Toto hlásenie často spúšťa problém s platbou za predplatné služieb Office 365. Napríklad ak bola platba zamietnutá z dôvodu zrušenej kreditnej karty alebo kreditnej karty so skončenou platnosťou, vaše predplatné môže byť pozastavené, resp. môže dôjsť k ukončeniu jeho platnosti.

Pomoc s riešením tohto problému získate v téme Chyba balíka Office „Upozornenie konta: Vyskytol sa problém s vaším predplatným služieb Office 365“.

Ako vyzerá oznámenie

Zobrazený text Produkt bez platnej licencie v červenom záhlaví okna, vypnuté rozhranie a panel s hlásením

Toto hlásenie sa môže zobraziť z viacerých dôvodov. Ak sa zobrazí hlásenie Produkt bez platnej licencie, prípadne iné chybové hlásenie, skúste problém vyriešiť pomocou krokov v téme Chyba produktu bez platnej licencie a chyba aktivácie v Office.

Čo sa stane, ak neurobíte nič

Ak nezareagujete na upozornenie, Office môže fungovať v režime s obmedzenou funkčnosťou a zobrazí sa oznámenie Produkt bez platnej licencie. Naďalej budete môcť otvárať a tlačiť dokumenty, ale nebudete ich môcť upravovať ani vytvárať nové.

Tip: Zatiaľ si však môžete vybrať bezplatný balík Office Online dostupný vo webovom prehliadači. Prístup k bezplatnej verzii získate na lokalite Office.com.

Ak sa oznámenia zobrazujú aj po obnovení alebo zakúpení služieb Office 365

Ak ste škatuľu alebo kartu kúpili v maloobchodnej predajni, možno je potrebné zadať ešte aj kód Product Key. Aj keď ste za predplatné už zaplatili, začne plynúť až vtedy, keď zadáte kód Product Key nachádzajúci sa na škatuli alebo na karte, prípadne po kliknutí na prepojenie, ktoré nájdete v e-mailovom potvrdení. Pomoc s použitím kódu Product Key na obnovenie predplatného služieb Office 365 nájdete v téme Obnovenie služieb Office 365 pre domácnosti.

Pred kontaktovaním oddelenia podpory skontrolujte stav obnovenia online. Ak sa chcete uistiť, že obnovenie prebehlo úspešne, zistite dátum uplynutia platnosti predplatného. Ak sa dátum uplynutia platnosti nezobrazuje správne, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Stále potrebujete pomoc? Obráťte sa na oddelenie podpory.

Ak ide o Office 365 Home, Personal alebo University, obráťte sa na oddelenie podpory.

Ak používate Office 365 v práci alebo v škole, obráťte sa na správcu služieb Office 365 alebo IT oddelenie.

Tip: Zatiaľ si však môžete vybrať bezplatný balík Office Online dostupný vo webovom prehliadači. Prístup k bezplatnej verzii získate na lokalite Office.com.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×