Požiadavky siete klienta balíka Office

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Požiadavky siete klienta balíka Office

Klienti balíka Office pomocou pripojenia na internet vykonávať online synchronizáciu, položky na stiahnutie a aktivácia.

  1. Aktualizácia brány firewall odchádzajúce povoliť zoznamy priamym pripojením.

  2. Konfigurácia servera proxy PAC súbory Spravovať sieťové prenosy výstupný.

  3. Správa mesačný koncového bodu zmeny.

Pripojenie k službám Office 365 prostredníctvom brány firewall a servery proxy.

Aplikácie služieb Office 365 ProPlus zadáva natívne aplikácie. Jednotlivé aplikácie je navrhnutá na prácu v rôznych scenároch, vrátane štátov, keď neexistuje žiadne prístup k sieti. Ak je počítač pripojený k sieti, aplikácie sa automaticky pripojí k sériu webové služby na poskytovanie rozšírené funkcie. Tento dokument popisuje, ktoré koncové body a URL aplikácie pokúsi dosiahnuť a poskytované služby. Táto informácia je užitočné, keď riešenie problémov pre sieťové problémy s konfiguráciou a nastavenia politiky pre sieťové servery proxy. Podrobnosti tu sú určené na doplnenie Office 365 URL a článok rozsahy adries.

Ďalšie informácie o načasovaní zmien a návod na používanie koncových bodov v bráne firewall alebo na konfiguráciu zoznamu povolených na serveri proxy nájdete v téme URL adresy a rozsahy adries v Office 365. Informačný kanál RSS a súbor XML v hlavnom článku URL adresy a rozsahy adries v Office 365 zahŕňajú tieto koncové body. Históriu zmien nájdete v informačnom kanáli RSS.

Posledná aktualizácia: 31. 3. 2017

Ak chcete používať túto aplikáciu, musíte sa dokázať pripojiť ku koncovým bodom uvedeným nižšie. Ak chcete zobraziť IP adresy, rozbaľte časť IP adresy pod tabuľkou s popisom prenosov.

Ak máte záujem vynechať pri nasadení sieť CDN, môžete vytvoriť interné umiestnenie inštalácie.

Riadok

Účel

Zdroj | Poverenia

Cieľ

CDN

Cieľová IP adresa

Cieľový port

1

Povinné: Overovanie a identita

Pozrite si časť Overovanie a identita v Office 365

2

Povinné: Kód Product Key pre túto URL adresu je potrebné obnovovať približne každých 30 dní

Len klient Office | Lokálny systém

activation.sls.microsoft.com

Nie

Nie je k dispozícii

TCP 443

3

Povinné: Táto URL adresa musí počas aktivácie overiť certifikáty

Len klient Office | Lokálny systém

crl.microsoft.com

Nie

Nie je k dispozícii

TCP 80 a 443

4

Povinné: Potrebné pre identitu a služby konfigurácie

Len klient Office | Lokálny systém

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

Áno

Nie je k dispozícii

TCP 80 a 443

5

Povinné: Táto URL adresa je licenčná služba balíka Office, ktorá sa používa počas aktivácie a údržby predplatného

Len klient Office | Lokálny systém

ols.officeapps.live.com

Áno

13.107.12.51/32
23.99.56.164/32
23.96.219.115/32
40.76.62.115/32
40.86.88.12/32
40.84.192.103/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

+CDN IP adresy sa neposkytujú.

TCP 443

6

Povinné: Konfigurácia klienta runtime.

Len klient Office | Lokálny systém

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

Áno

TCP 443

7

Povinné: Tieto názvy FQDN sa vyžadujú na podporu presmerovania v aplikácii.

Len klient Office | Lokálny systém

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Nie

13.67.56.73/32
13.75.47.241/32
104.40.218.31/32
40.83.178.25/32
104.209.179.144/32
40.84.188.180/32

TCP 80 a 443

8

Povinné: Tieto názvy FQDN sa vyžadujú na podporu funkcie naposledy použitých dokumentov.

Len klient Office | Lokálny systém

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Nie

13.75.47.33/32
40.113.19.21/32
23.97.218.250/32
40.78.68.109/32
40.84.147.173/32
23.96.208.185/32
104.209.212.110/32

TCP 443

9

Povinné: Obsahuje zdrojové médiá služieb Office 365 ProPlus používané na inštaláciu a aktualizácie. Ak sú v predvolenom nastavení nakonfigurované automatické aktualizácie, konto lokálneho systému sa použije pri sťahovaní aktualizácií.

Len klient Office | Prihlásený používateľ

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

Áno

Nie je k dispozícii

TCP 80 a 443

10

Povinné: Pomocník v aplikácii.

Iba klient Office | Anonymné

ocsa.officeapps.live.com

Áno

Nie je k dispozícii

TCP 80 a 443

11

Povinné: Vyhľadávanie obrázkov v Bingu.

Iba klient Office | Anonymné

insertmedia.bing.office.net

Nie

Nie je k dispozícii

TCP 80 a 443

12

Povinné: Táto URL adresa sa používa na presmerovanie na webový obsah, ako napríklad online Pomocník alebo informácie o kóde chyby

Len klient Office | Prihlásený používateľ

go.microsoft.com

Support.office.com

Áno

Nie je k dispozícii

TCP 80 a 443

13

Povinné: Služby Discovery a EmailHRD.

Len klient Office | Prihlásený používateľ

Iba klient Office | Anonymné

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Nie

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
23.99.56.164/32
40.76.62.115/32
40.84.192.103/32
23.96.219.115/32
40.86.88.12/32

TCP 80 a 443

14

Povinné: Roamingové služby.

Len klient Office | Prihlásený používateľ

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

Nie

13.75.42.223/32
13.67.53.38/32
13.69.159.30/32
40.74.50.25/32
104.40.28.30/32
137.116.77.120/32
40.84.149.239/32
65.52.210.135/32
40.122.129.128/32

TCP 80 a 443

15

Povinné: Služby konfigurácie.

Len klient Office | Prihlásený používateľ

ea-config.officeapps.live.com

sea-config.officeapps.live.com

neu-config.officeapps.live.com

weu-config.officeapps.live.com

eus2-config.officeapps.live.com

wus-config.officeapps.live.com

scus-config.officeapps.live.com

Nie

23.99.112.148/32
207.46.237.84/32
40.113.22.47/32
23.97.178.173/32
137.116.74.190/32
40.83.182.229/32
40.124.14.212/32

TCP 80 a 443

Tieto IP adresy musia byť prístupné pre klientov.

Koncové body IPv4 v službách Office 365 ProPlus smerovateľné iba cez internet

Zoznamy zrušených certifikátov služieb Office 365 (koreňové URL adresy)

13.67.53.38/32
13.67.56.73/32
13.69.159.30/32
13.75.42.223/32
13.75.47.33/32
13.75.47.241/32
13.107.12.51/32
23.96.208.185/32
23.96.219.115/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.97.218.250/32
23.99.56.164/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.74.50.25/32
40.76.62.115/32
40.76.62.115/32
40.78.68.109/32
40.83.178.25/32
40.83.182.229/32
40.84.147.173/32
40.84.149.239/32
40.84.188.180/32
40.84.192.103/32
40.84.192.103/32
40.86.88.12/32
40.86.88.12/32
40.113.17.180/32
40.113.17.180/32
40.113.19.21/32
40.113.22.47/32
40.122.129.128/32
40.124.14.212/32
65.52.210.135/32
104.40.28.30/32
104.40.208.40/32
104.40.208.40/32
104.40.218.31/32
104.40.234.17/32
104.209.179.144/32
104.209.212.110/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
137.116.77.120/32
168.63.234.40/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Riadok

Účel

Zdroj | Poverenia

Cieľ

CDN systém

ExpressRoute pre Office 365

Cieľová IP adresa

Cieľový port

1

Povinné: Overovanie a identita

Pozrite si časť Overovanie a identita v Office 365

2

Povinné: Portál a zdieľané údaje

Pozrite si časť Portál Office 365 a zdieľané údaje vrátane zoznamov CRL známych koreňov certifikátov.

3

Povinné: Koncové body SharePointu Online, ktoré sú uvedené vyššie ako povinné.

Pozrite si časť SharePoint Online

4

Povinné: Poznámkové bloky OneNotu

OneNote | Prihlásený používateľ

www.onenote.com

Nie

Nie

IP adresy OneNotu Online.

TCP 443

5

Povinné: Onenotové poznámkové bloky (zástupné znaky)

OneNote | Prihlásený používateľ

*.onenote.com

Nie

Nie

IP adresy OneNotu Online.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

Nie

Nie

Nie je k dispozícii

TCP 443

6

Povinné: Poznámkové bloky OneNotu

OneNote | Prihlásený používateľ

cdn.onenote.net

Akamai

Nie

Nie je k dispozícii

TCP 443

7

Povinné: Služby podpory k OneNotu

OneNote | Prihlásený používateľ

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

apis.live.net

www.onedrive.com

Áno

Nie

Nie je k dispozícii

TCP 443

8

Voliteľné: Služby podpory k OneNotu

OneNote | Prihlásený používateľ

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

Áno

Nie

Nie je k dispozícii

TCP 443

Koncové body IPv4 vo OneNote smerovateľné iba cez internet

13.73.106.160/32
13.75.158.234/32
13.78.58.132/32
13.79.161.29/32
13.82.54.72/32
13.93.219.105/32
40.74.129.10/32
40.118.97.54/32
51.140.50.132/32
51.141.14.78/32
52.172.158.178/32
52.228.32.190/32
52.231.36.193/32
52.231.202.175/32
52.229.125.229/32
104.41.35.170/32
104.211.163.139/32

Nasledujúce URL a IP adresy používajú služby Office 365 ProPlus so službami Office 365 prevádzkovanými spoločnosťou 21 Vianet a všetky porty používajú protokoly TCP 80 a 443.

Rozsahy IP adries

URL adresy

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Office 2016 pre Mac aplikácie natívne aplikácie zadáva na macOS platformy. Jednotlivé aplikácie je navrhnutá na prácu v rôznych scenároch, vrátane štátov, keď neexistuje žiadne prístup k sieti. Ak je počítač pripojený k sieti, aplikácie sa automaticky pripojí k sériu webové služby na poskytovanie rozšírené funkcie. Tento dokument popisuje, ktoré sledované a URL aplikácie pokúsi dosiahnuť a poskytované služby. Táto informácia je užitočné, keď riešenie problémov pre sieťové problémy s konfiguráciou a nastavenia politiky pre sieťové servery proxy. Podrobnosti tu sú určené na doplnenie Office 365 URL a článok rozsahy adries.

Väčšina v tomto článku sa skladá z tabuľky s podrobnosťami siete URL adresy, typ a popis služby alebo funkcie za predpokladu, že koncového bodu. Každá z aplikácií balíka Office sa môže líšiť v jeho používanie služby a koncového bodu. Nasledujúce aplikácie sú definované v tabuľkách nižšie:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typ URL adresy je definovaný takto:

  • ST: Statická – URL adresa je naprogramovaná do klientskej aplikácie

  • SS: Čiastočne statická – URL adresa je zakódovaná ako súčasť webovej stránky alebo presmerovača

  • CS: Služba konfigurácie – URL sa vráti ako súčasť služby konfigurácie balíka Office

Predvolená konfigurácia balíka Office 2016 pre Mac

Inštalácia a aktualizácie

Nasledujúce sieťové koncové body sa používajú na stiahnutie inštalačného programu balíka Office 2016 pre Mac zo siete na doručovanie obsahu spoločnosti Microsoft (CDN).

URL

Typ

Popis

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Inštalačný portál služieb Office 365 prepošle prepojenie služby na najnovšie inštalačné balíky.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Umiestnenie inštalačných balíkov v sieti na doručovanie obsahu (CDN).

Prvé spustenie aplikácie

Nasledujúce sieťové koncové body sú kontaktované pri prvom spustení aplikácie balíka Office. Tieto koncové body poskytujú používateľom rozšírené funkcie balíka Office a URL adresy sa kontaktujú bez ohľadu na typ licencie (vrátane inštalácií multilicencií).

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Konfigurácia Flighting – umožňuje používanie funkcie a experimentovanie s ňou

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

Test konfigurácie siete Flighting

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Služba konfigurácie balíka Office – hlavný zoznam koncových bodov služieb.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Stiahnutie telemetrie pravidiel balíka Office – informovanie klientov o type údajov a udalostí potrebných na nahratie do služby telemetrie.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Hlásenie nahrávania telemetrie balíka Office – telemetria Heartbeat a udalosti chýb vyskytujúcich sa pri nahrávaní klienta do služby telemetrie.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Služba online šablón balíka Office – poskytuje používateľom online šablóny dokumentu.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Sťahovanie šablón balíka Office – ukladací priestor obrázkov šablón PNG.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Konfigurácia obchodu pre aplikácie balíka Office.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Katalóg služieb integrácie dokumentu balíka Office (zoznam služieb a koncových bodov).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Manifest služby Microsoft AutoUpdate – kontroluje dostupnosť aktualizácií.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Aplikácia lokality Wikipédia pre konfiguráciu a zdroje balíka Office.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Aplikácia služby Mapy Bing pre konfiguráciu a zdroje balíka Office.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Aplikácia služby People Graph pre konfiguráciu a zdroje balíka Office.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Obsah stránky Čo je nové pre OneNote.

Poznámka : Je dôležité vedieť, že služba konfigurácie balíka Office (http://officeclient.microsoft.com) funguje ako služba automatického zisťovania pre všetkých klientov balíka Microsoft Office (nielen Macu). Koncové body vrátené v odpovedi sú čiastočne statické z toho dôvodu, že výskyt zmien je len zriedkavý, ale nie nemožný.

Prihlásenie

Nasledujúce sieťové koncové body sa kontaktujú pri prihlasovaní do cloudového ukladacieho priestoru. V závislosti od typu konta môžu byť kontaktované rozličné služby.

  • MSA: Konto Microsoft – zvyčajne sa používa so spotrebiteľmi a v maloobchodnom prostredí

  • OrgID: Konto organizácie – zvyčajne sa používa pri komerčných scenároch

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Pomocník pri prihlasovaní do služby MSA a OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Služba oprávnení vo Windowse

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Služba na prihlásenie do služieb Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Služba na prihlásenie do konta Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Pomocník služby na prihlásenie do konta Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Označenie prihlásenia do služieb Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Vyhľadávač ukladacieho priestoru pre dokumenty a umiestnenie

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Služba Naposledy použité dokumenty

Poznámka : Pri predplatených a maloobchodných licenciách sa prihlásením aktivuje produkt a zapne sa prístup k zdrojom v cloude, ako je OneDrive. Pri inštaláciách multilicencií sa musia používatelia stále prihlasovať (predvolene). Keďže je už produkt aktivovaný, toto prihlásenie sa vyžaduje len pri prístupe k zdrojom v cloude.

Aktivácia produktu

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na aktiváciu predplatenej a maloobchodnej licencie na služby Office 365. Toto sa však NEVZŤAHUJE na inštalácie multilicencií.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Licenčná služba balíka Office

Obsah stránky Čo je nové

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú len na predplatné služieb Office 365.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Obsah HTML stránky Čo je nové

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora knižníc JavaScript

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora údajov JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora údajov JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

Podpora údajov JSON

Inteligentné vyhľadávanie

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na aktiváciu predplatenej a maloobchodnej licencie alebo multilicencie na služby Office 365.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Webová služba Insights

https://www.bing.com

WXPN

CS

Poskytovateľ obsahu služby Insights

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Poskytovateľ obsahu služby Insights

Poslať úsmev

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na aktiváciu predplatenej a maloobchodnej licencie alebo multilicencie na služby Office 365.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Služba Poslať úsmev

Uloženie súboru vo formáte PDF a OpenDocument

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na aktiváciu predplatenej a maloobchodnej licencie alebo multilicencie na služby Office 365.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Služba konverzie wordových dokumentov (text vo formáte PDF a OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Služba konverzie excelových tabuľkových hárkov (tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Služba konverzie powerpointovej prezentácie (prezentácia vo formáte OpenDocument)

Aplikácie balíka Office (tiež známe ako doplnky)

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na aktiváciu predplatenej a maloobchodnej licencie alebo multilicencie na služby Office 365 pri používaní dôveryhodných doplnkov aplikácií balíka Office.

URL

Aplikácie

Typ

Popis

https://store.office.com

WX

CS

Konfigurácia obchodu s aplikáciami balíka Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Zdroje aplikácií na lokalite Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Zdroje aplikácií v službe Mapy Bing

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Zdroje aplikácií v službe People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Knižnice Office JavaScript

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Telemetria a služba vytvárania zostáv aplikácií balíka Office

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Knižnica Microsoft Ajax JavaScript

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Knižnica Microsoft Ajax JavaScript

https://*.wikipedia.org

W

SS

Zdroje stránok na lokalite Wikipédia

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Zdroje médií na lokalite Wikipédia

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Rámec izolovaného prostredia lokality Wikipédia

https://*.virtualearth.net

X

SS

Šablóny máp

Hlásenie zlyhaní

Nasledujúce sieťové koncové body sa vzťahujú na všetky typy aplikácií a licencií balíka Office 2016. Pri neočakávanom zlyhaní procesu sa vygeneruje zostava, ktorá sa odošle do služby Watson.

URL

Typ

Popis

https://watson.microsoft.com

ST

Služba Hlásenie chýb spoločnosti Microsoft

Možnosti na zníženie sieťových požiadaviek a zaťaženie siete

Predvolená konfigurácia balíka Office 2016 pre Mac poskytuje používateľom tie najlepšie možnosti, pokiaľ ide o funkčnosť a aktualizácie zariadenia. V niektorých prípadoch môžu IT správcovia zabrániť, aby aplikácie kontaktovali sieťové koncové body. Táto časť popisuje možnosti na vykonanie tohto procesu.

Telemetria

Office 2016 pre Mac odosiela telemetrické informácie spoločnosti Microsoft v pravidelných intervaloch. Údaje sa nahrajú do koncového bodu Nexus. Telemetrické údaje pomáhajú technickému tímu zhodnotiť stav a každé neočakávané správanie v jednotlivých aplikáciách balíka Office. Existujú dve kategórie telemetrie:

  • Heartbeat – obsahuje informácie o verziách a licenciách, ktoré sa odosielajú ihneď po spustení aplikácie.

  • Usage – obsahuje informácie o spôsobe používania aplikácií a o menej závažných chybách. Tieto údaje sa odosielajú každých 60 minút.

Spoločnosť Microsoft považuje ochranu osobných údajov za veľmi dôležitú. Informácie o politike zhromažďovania údajov spoločnosti Microsoft nájdete na lokalite https://privacy.microsoft.com Ak chcete aplikáciám zabrániť v odosielaní telemetrie Usage, môžete upraviť preferenciu SendAllTelemetryEnabled. Preferencia sa poskytuje na jednu aplikáciu a je možné ju nastaviť prostredníctvom konfiguračných profilov systému macOS alebo manuálne z terminálu:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetria Heartbeat sa odosiela vždy a nie je možné ju vypnúť.

Hlásenie zlyhaní

V prípade výskytu závažnej chyby aplikácie sa aplikácia neočakávane vypne a do služby Watson sa nahrá zostava o zlyhaní. Zostava o zlyhaní pozostáva zo zásobníka volaní, čo je vlastne zoznam krokov, ktoré v aplikácii prebiehali a viedli k zlyhaniu. Tieto kroky pomôžu technickému tímu identifikovať zlyhanie funkcie a dôvod zlyhania.

V niektorých prípadoch môže zlyhanie aplikácie spôsobiť aj obsah dokumentu. Ak aplikácia identifikuje dokument ako príčinu zlyhania, používateľovi sa zobrazí otázka, či chce spolu so zásobníkom volaní odoslať aj tento dokument. Používatelia majú pri tejto otázke možnosť informovaného výberu. IT správcovia môžu mať prísne požiadavky na prenos dokumentov a v mene používateľa môžu rozhodnúť, aby sa dané dokumenty nikdy neodosielali. Ak chcete zabrániť tomu, aby sa dokumenty odosielali a potlačiť výzvy používateľovi, môžete nastaviť túto preferenciu:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Poznámka : Ak je preferencia SendAllTelemetryEnabled nastavená na možnosť FALSE, všetky zostavy o zlyhaní daného procesu sú vypnuté.

Aktualizácie

Spoločnosť Microsoft vydáva aktualizácie balíka Office 2016 pre Mac v pravidelných intervaloch (zvyčajne raz mesačne). Používateľom a IT správcom odporúčame, aby svoje zariadenia vždy aktualizovali, čím zabezpečia inštaláciu najnovších opráv zabezpečenia. Ak chcú IT správcovia dôkladne kontrolovať a spravovať aktualizácie v počítači, môže sa nastaviť táto preferencia, ktorou sa zabráni aby proces automatickej aktualizácie automaticky zisťoval a ponúkal aktualizácie produktov:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Toto krátke prepojenie môžete použiť na návrat: https://aka.ms/macofficeendpoints

Nasledujúce koncové body sú potrebné pre mobilných klientov balíka Office.

Toto je aktuálny zoznam názvov FQDN potrebných pre aplikáciu Outlook pre Android a iOS.

Riadok

Účel

Cieľ

Cieľový port

1

Povinné: Outlook pre Android a iOS

*. acompli.net

TCP 443

2

Povinné: Overovanie

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Povinné: Outlook rest

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

Povinné: OneDrive For Business

login.windows.net

TCP 443

5

Povinné: Integrácia služieb Outlook.com a OneDrive pre zákazníkov

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

Povinné: Integrácia Googlu

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Povinné: Integrácia Yahoo

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Povinné: Integrácia DropBoxu

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Povinné: Integrácia Boxu

app.box.com

TCP 443

10

Povinné: Integrácia Facebooku

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Povinné: Integrácia Evernotu

www.evernote.com

TCP 443

12

Povinné: Integrácia Wunderlistu

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Voliteľné: Ochrana osobných údajov v Outlooku

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

14

Voliteľné: Integrácia služby User Voice

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

15

Voliteľné: Integrácia nahrávania denníka

api.diagnostics.office.com

TCP 443

16

Voliteľné: Integrácia nahrávania denníka podpory

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

17

Voliteľné: Integrácia denníka Aria

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

18

Voliteľné: Integrácia denníka Flurry

data.flurry.com

TCP 443

19

Voliteľné: Integrácia služby Adjust

app.adjust.com

TCP 443

20

Voliteľné: Integrácia denníka Hockey

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

21

Voliteľné: Integrácia Helpshiftu

acompli.helpshift.com

TCP 443

22

Voliteľné: Integrácia obchodu Play (iba pre Android)

play.google.com

TCP 443

Toto je aktuálny zoznam URL adries pre Office Mobile. Office Mobile funguje v zariadeniach s Androidom, vo Windows Phonoch a v iPhonoch. Ak filtrujete svoje mobilné pripojenie iným spôsobom ako ostatné počítače v sieti, zoznamy povolených adries môžete vytvoriť pomocou tohto zoznamu URL adries.

URL adresy pre Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×