Požívanie služieb na odosielanie okamžitých správ s Outlookom

Microsoft Outlook je možné použiť s niekoľkými službami na odosielanie okamžitých správ. Tieto služby umožňujú zobraziť aktuálnu dostupnosť ostatných používateľov a začať s nimi online konverzácie v reálnom čase.

Poznámka: Stav online je dostupný pre každú osobu, ktorej e-mailovú adresu pre okamžité správy ste si pridali do zoznamu kontaktov pre okamžité správy. Okrem toho sa zobrazí stav online ľudí, ktorí používajú Microsoft Skype alebo Lync bez ohľadu na to, či sú vo vašom zozname kontaktov okamžitých správ.

Ako zistím, či sú kontakty k dispozícii?

Vizuálne zobrazenie Ikona stavu K dispozícii Ikona stavu Nemám čas Ikona stavu Nerušiť Ikona stavu Som preč dostupnosti kontaktov, známe aj ako prítomnosť online alebo stav, označuje, či je osoba online a k dispozícii na konverzáciu v reálnom čase.

Tieto indikátory sa zobrazujú pri všetkých vašich kontaktoch v Outlooku, ktoré majú v textovom poli Adresa pre okamžité správy uvedenú adresu pre okamžité správy.

Ikona stavu K dispozícii K dispozícii

Ikona stavu Nemám čas Nemám čas

Ikona stavu Nerušiť Nerušiť

Ikona stavu Som preč Som preč

Po otvorení správy v Outlooku 2016 alebo 2013, prípadne po jej zobrazení v table na čítanie sa zobrazí stav online kontaktu:

 • vedľa mena odosielateľa,

 • vedľa každého mena v riadkoch Komu a Kópia,

 • v Kontaktoch.

Odoslanie okamžitej správy

Okamžitú správu môžete odoslať každému, koho stav online je iný ako Offline.

 1. Vedľa mena osoby kliknite na indikátor stavu online.

 2. Na karte kontaktu kliknite na ikonu Okamžitá správa alebo Odoslať okamžitú správu s podobou bubliny reči.

  Karta kontaktu so zvýraznenou ikonou okamžitých správ

 3. Napíšte správu do dolnej časti okna a odošlite ju stlačením klávesu Enter.

  Ak máte otvorenú e-mailovú správu, môžete na ňu odpovedať okamžitou správou odosielateľovi alebo odosielateľovi a všetkým príjemcom správy. Na karte Správa kliknite v skupine Reagovať na tlačidlo Okamžitá správa. V rozbaľovacom zozname kliknite na položku Odpovedať okamžitou správou alebo Odpovedať všetkým okamžitou správou.

Odpovedanie skupine s otvoreným rozbaľovacím zoznamom a zvýraznenou položkou Odpovedať okamžitou správou

Zapnutie a vypnutie stavu online v Outlooku

Môžete ovládať ako sa stav online zobrazuje iným osobám. Ak napríklad nie ste k dispozícii, môžete svoj stav online zmeniť na Ikona stavu Nemám čas Nemám čas.

 1. Kliknite na kartu Súbor a otvorte zobrazenie Backstage, potom kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Ľudia v časti Stav online a fotografie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť stav online vedľa mena.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Karta Ľudia v dialógovom okne Možnosti so zvýraznenou položkou Zobraziť stav online

Ako zistím, či sú kontakty k dispozícii?

Vizuálne zobrazenie Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla dostupnosti kontaktov, známe aj ako prítomnosť online alebo stav, označuje, či je osoba online a k dispozícii na konverzáciu v reálnom čase.

Tieto indikátory sa zobrazujú pri všetkých vašich kontaktoch v Outlooku, ktoré majú v textovom poli Adresa pre okamžité správy uvedenú adresu pre okamžité správy.

Vzhľad tlačidla K dispozícii

Vzhľad tlačidla Nemám čas

Vzhľad tlačidla Som preč

Po otvorení správy v Outlooku 2010 alebo po jej zobrazení v table na čítanie sa zobrazí stav online kontaktu:

 • vedľa mena odosielateľa,

 • vedľa každého mena v riadkoch Komu a Kópia,

 • v rýchlych kontaktoch.

Odoslanie okamžitej správy

Okamžitú správu môžete odoslať každému, koho stav online je iný ako Offline.

 1. Vedľa mena osoby kliknite na indikátor stavu online.

 2. Na karte kontaktu kliknite na ikonu Okamžitá správa s podobou bubliny reči.

 3. Napíšte správu do dolnej časti okna a odošlite ju stlačením klávesu Enter.

  Ak máte otvorenú e-mailovú správu, môžete na ňu odpovedať okamžitou správou odosielateľovi alebo odosielateľovi a všetkým príjemcom správy. Na table Správy kliknite v skupine Akcie na položku Ďalšie akcie. V rozbaľovacom zozname kliknite na položku Odpovedať okamžitou správou alebo Odpovedať všetkým okamžitou správou.

Zapnutie a vypnutie stavu online v Outlooku

Môžete ovládať ako sa stav online zobrazuje iným osobám. Ak napríklad nie ste k dispozícii, môžete svoj stav online zmeniť na Vzhľad tlačidla Nemám čas.

 1. Kliknite na kartu Súbor a otvorte zobrazenie Backstage, potom kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Kontakty v časti Index kontaktov začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť stav online vedľa mena.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Lync je možné prepojiť s telefónnym systémom organizácie, vďaka čomu môžete na obrazovke dostávať upozornenia o prichádzajúcich hovoroch a presmerovávať ich na iný telefón. Počas hovorov sa váš stav online automaticky zmení tak, aby upozornil ostatných, že nie ste k dispozícii.

O službách na odosielanie okamžitých správ

Služby na odosielanie okamžitých správ už nie sú iba textové chaty v reálnom čase. Počas konverzácií teraz môžete používať zvuk a video, zdieľať aplikácie, prenášať súbory a využívať ďalšie možnosti.

Vizuálne zobrazenia Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla dostupnosti ostatných ľudí, nazývané prítomnosť online alebo stav, vám umožňuje okamžite zistiť, či je osoba online a k dispozícii na konverzáciu v reálnom čase. Funkcie sa líšia v závislosti od jednotlivých klientov okamžitých správ. Zahŕňajú textovú konverzáciu, audio a videokonferencie, zdieľanie súborov, ako aj spoluprácu pri pomoci na diaľku, kde umožnia iným používateľom dočasné ovládanie vášho počítača.

Môžete určiť, ako sa váš stav online zobrazí ostatným. Ak ste napríklad zaneprázdnení a nemôžete hovoriť, môžete svoj stav online zmeniť na Vzhľad tlačidla Nemám čas. Služby na odosielanie okamžitých správ, ako napríklad Microsoft Lync, môžete prepojiť s telefónnym systémom organizácie, vďaka čomu sa môžu na obrazovke zobrazovať prichádzajúce hovory a môžete hovory presmerovať na iný telefón. Počas hovorov sa váš stav online automaticky zmení tak, aby upozornil ostatných, že nie ste k dispozícii.

Poznámka: Možnosti stavu online, ktoré sú k dispozícii na výber, sú v každej službe rozdielne. Dostupné možnosti nájdete v Pomocníkovi konkrétnej služby.

Po otvorení správy v Outlooku alebo jej zobrazení v Table na čítanie sa vedľa mena odosielateľa zobrazí odosielateľov stav online. Okrem toho, ak na ktoromkoľvek mene v riadkoch KomuKópia podržíte ukazovateľ myši, zobrazí sa stav online používateľa.

Zapnutie a vypnutie stavu online v Outlooku

V Outlooku môžete k jednotlivým kontaktom do textového poľa Adresa pre okamžité správy pridať adresu na odosielanie okamžitých správ. Keď vám potom tento kontakt odošle e-mail z e-mailovej adresy uloženej v Kontaktoch, adresa pre okamžité správy sa použije na určenie stavu online.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Iné.

 2. V časti Mená osôb začiarknite políčko Zobraziť stav online vedľa mena osoby.

 3. Prípadne začiarknite políčko Zobraziť stav online v poliach Komu a Kópia, len ak sa ukazovateľ myši nachádza na mene osoby.

  Poznámka: Táto možnosť umožňuje zobrazovať informácie o stave online, no iba pri podržaní ukazovateľa na mene.

Odoslanie okamžitej správy

Okamžitú správu môžete odoslať každému, koho stav online je iný ako Offline.

 1. Vedľa mena osoby kliknite na indikátor stavu online.

 2. Kliknite na položku Odoslať okamžitú správu.

 3. Zostavte správu a kliknite na položku Odoslať.

  Ak máte otvorenú e-mailovú správu, môžete na ňu odpovedať okamžitou správou odosielateľovi alebo odosielateľovi a všetkým príjemcom správy. Na karte Správa, v skupine Reagovať kliknite na položku Okamžitá správa, potom kliknite na položku Odpovedať okamžitou správou alebo Odpovedať všetkým okamžitou správou.

  Odpovedanie odosielateľovi okamžitou správou

Poznámka: 

 • Stav online je dostupný pre každú osobu, ktorej e-mailovú adresu pre okamžité správy ste si pridali do zoznamu kontaktov pre okamžité správy. Okrem toho sa zobrazí stav online ľudí, ktorí používajú Lync bez ohľadu na to, či sú vo vašom zozname kontaktov.

 • Po otvorení správy v Microsoft Outlooku alebo jej zobrazení v Table na čítanie sa vedľa mena odosielateľa zobrazí stav online Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla Vzhľad tlačidla osoby. Okrem toho, ak ste zapli túto možnosť a na ktoromkoľvek mene v riadkoch KomuKópia podržíte ukazovateľ myši, zobrazí sa stav online používateľa.

  Pokyny, ako túto zmeniť, sú uvedené vyššie v časti Zapnutie a vypnutie stavu online v Outlooku.

Na začiatok stránky

Služby kompatibilné s Outlookom

Outlook je možné použiť s niekoľkými službami na odosielanie okamžitých správ, ako napríklad Microsoft Skype a Lync. Pomocou týchto služieb môžete komunikovať so svojimi kontaktmi v reálnom čase – rovnako ako pri osobnej konverzácii. Každá služba tiež obsahuje dodatočné funkcie na spoluprácu.

Pri kontakte v Outlooku sa zobrazí stav online, keď na e-mailovú adresu osoby namierite ukazovateľ. V novej žiadosti o schôdzu sa online stav zobrazí po namierení ukazovateľa myši na meno účastníka.

Stav online je dostupný pre každú osobu, ktorej e-mailovú adresu pre okamžité správy ste si pridali do zoznamu kontaktov pre okamžité správy. Okrem toho sa zobrazí stav online ľudí, ktorí používajú Lync bez ohľadu na to, či sú vo vašom zozname kontaktov okamžitých správ.

Microsoft Skype

Microsoft Skype   je náhrada za Windows Messenger. Skype môžete používať na textový chat, hlasovú konverzáciu či videokonverzáciu v reálnom čase s rodinou, priateľmi či kolegami. V niektorých situáciách môžete komunikovať s používateľmi iných služieb na odosielanie okamžitých správ.

Témy o používaní Skypu a Skypu for Business v Outlooku

Začíname so Skypom for Business

Video: Prihlásenie a odhlásenie v rámci Skypu for Business

Rozprávajte sa s rodinou a priateľmi cez Skype v službe Outlook.com

Nastavenie schôdze cez Skype for Business v Outlooku

Microsoft Lync

Microsoft Lync    je náhradou za Microsoft Office Communicator. Lync je integrovaný komunikačný klient umožňujúci pracovníkom s informáciami komunikovať v reálnom čase. Lync funguje s programami systému produktov Microsoft Office a podnikovou telefónnou štruktúrou. V niektorých situáciách môžete komunikovať s používateľmi iných služieb na odosielanie okamžitých správ vrátane Skypu a služieb od spoločností ako Yahoo! alebo AOL.

Témy o používaní Lyncu s Outlookom

Rýchly štart: Odosielanie okamžitých správ a prítomnosť

Zmena stavu prítomnosti v Lyncu

Najčastejšie otázky o Lyncu pre Office 365 – Lync

Prihlásenie a odhlásenie v rámci Lyncu

Nastavenie schôdze cez Lync v Outlooku

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×