PMT (funkcia)

Funkcia PMT, jedna z finančných funkcií, vypočíta splátku pôžičky pri konštantných platbách a konštantnej úrokovej sadzbe.

Tréner vzorcov Excelu

Ak chcete zistiť mesačnú splátku pôžičky, použite možnosť Tréner vzorcov Excelu. Zistíte aj to, ako sa funkcia PMT používa vo vzorci.

Syntax

PMT(sadzba; pobd; sh; [bh]; [typ])

Poznámka: Podrobnejší popis argumentov funkcie PMT nájdete pri popise funkcie PV.

Syntax funkcie PMT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Sadzba    Povinný argument. Ide o úrokovú sadzbu pôžičky.

  • Pobd    Povinný argument. Ide o celkový počet splátok pôžičky.

  • Sh    Povinný argument. Ide o súčasnú hodnotu, čiže celkovú sumu, ktorá vyjadruje súčasnú hodnotu budúcich platieb. Táto hodnota sa nazýva aj „istina“.

  • Bh    Voliteľná hodnota. Budúca hodnota alebo hotovostný zostatok, ktorý chcete dosiahnuť po zaplatení poslednej platby. Ak je tento argument vynechaný, predpokladá sa, že má hodnotu 0 (budúca hodnota pôžičky je 0).

  • Zadajte výraz    Voliteľný argument. Číslo 0 (nula) alebo 1. Vyjadruje, kedy sú sumy splatné.

Hodnota argumentu typ

Znamená, že platby sú splatné

0 alebo vynechané

Na konci obdobia

1

Na začiatku obdobia

Poznámky

  • Výška platby, ktorú vráti funkcia PMT, zahŕňa istinu a úrok, ale nie dane, rezervné platby ani poplatky, ktoré sú občas spojené s pôžičkami.

  • Dajte pozor, aby ste pri špecifikácii argumentov sadzba a pobd použili rovnaké jednotky. Ak je doba splácania pôžičky štyri roky, splácate ju formou mesačných splátok a ročná úroková sadzba je 12%, zadajte pre sadzbu hodnotu 12%/12 a pre počet období zadajte hodnotu 4*12. Ak splácate tú istú pôžičku ročne, potom sadzba = 12% a pobd = 4.

Tip    Ak chcete zistiť celkovú sumu zaplatenú počas trvania pôžičky, vynásobte hodnotu vrátenú funkciou PMT hodnotou argumentu pobd.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

8 %

Ročná úroková sadzba

10

Počet mesiacov splátok

10 000 EUR

Výška pôžičky

Vzorec

Popis

Výsledok

=PMT(A2/12;A3;A4)

Mesačná splátka pôžičky pri podmienkach stanovených ako argumenty v rozsahu A2:A4.

(1 037,03 EUR)

=PMT(A2/12;A3;A4)

Mesačná splátka pôžičky pri podmienkach stanovených ako argumenty v rozsahu A2:A4 s výnimkou prípadov, keď sú splátky splatné na začiatku obdobia.

(1 030,16 EUR)

Údaje

Popis

6 %

Ročná úroková sadzba

18

Počet mesiacov splátok

50 000 EUR

Výška pôžičky

Vzorec

Popis

Aktuálny výsledok

=PMT(A12/12;A13*12; 0;A14)

Suma, ktorú je potrebné usporiť každý mesiac, ak chcete za 18 rokov nasporiť 50 000 EUR.

(129,08 EUR)

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×