Plány v plánoch: hlavné projekty a vedľajšie projekty

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Projekty môžete rýchlo získať ruky. Pred viete, že jednoduché stavby bude kolážou menších projektov, ako sú napríklad návrh výkopu základy práce a marketing. Vytvorením menších projektov v Projecte a potom ich prepojenie do jedného súboru projektu na zobrazenie, kde sa hodí vašej predlohy projektu môžete mať väčšiu kontrolu nad projektu.

Obsah tohto článku

Prehľad hlavných projektov

Práca s podprojektov v hlavnom projekte

Ako sa to týka zdroje Ak skombinujete súbory

Iné spôsoby skombinovať súbory

Prehľad hlavných projektov

Predstavte si hlavný projekt ako kolekcia konsolidované projekty, znázorňujúce hierarchia viacerých projektov. Projekty vložené do hlavného projektu sa nazývajú podprojektov.

Konsolidované projekty

Bublina 4 Ak chcete vložiť podprojektu, malú ikonu projektu odlišuje od súhrnných úloh, ktoré sú súčasťou hlavného projektu.

Bublina 4 V hlavnom projekte podprojektov zobrazujú ako súhrnné úlohy, ktoré môžete jednoducho usporiadať v prehľade.

Bublina 4 Kliknite na znamienko plus vedľa podprojektu rozbaľte danú Podprojekt úloh na zobrazenie.

Vzhľad tlačidla Každý Podprojekt predstavuje rôzne etapy alebo iných funkčnej skupiny v hlavnom projekte.

Ak chcete vložiť podprojektu do hlavného projektu, sú prepojené dva projekty a môžete zobraziť všetky informácie v Podprojekt z hlavného projektu.

Pri aktualizácii Podprojekt z hlavného projektu, aktualizuje sa v zdrojovom súbore aj. Ak ste práve musí kombinovať súbory na vytvorenie zostavy alebo zobrazenie informácií v kombinácii s projektom pri tlači, môžete zlučovať ich dočasne v zobrazení.

Vytvoriť hlavný projekt a podprojektov umožňuje rozdelíte veľkého projektu a jeho častí poveriť ľudí. Riadenie projektov povedané, priradenie podprojektov týmto spôsobom vám poskytuje zodpovednosť za tých, ktorí nemajú prácu a zhodu autorita zodpovednosti. Z hľadiska projektu, vytvorenie podprojektov v hlavnom projekte pomôže projektoví manažéri získať prístup k, a určovať, ich časti plán.

Ak chcete zistiť, či má rozdeliť veľkého projektu do hlavného projektu a podprojektov, zvážte nasledovné:

 • Projektu je veľmi veľké a podrobné.    Ak projekt obsahuje viac než niekoľko sto úloh, prerušenie do podprojektov umožňujú jednoduchšie spravovať. Ak niektoré časti projektu obsahujú práce, ktorá sa delí na podrobnejšie ako ostatné, môže to zmysel postup zmeny tých častí podprojektov tak, že väčšina používateľom sa zobrazujú iba súhrnu Popis Podprojekt, ale zainteresované strany môžu zobraziť podrobnejšie. Súbor je takmer vždy rýchlejšie alternatívne, ale je možné zamerať na len súčasťou projektu môže byť potrebné vplyvu.

 • Vaša organizácia nie je centralizované.    Decentralizované alebo rozmiestnené organizácie, hlavný projekt a podprojektov dať pracovníkom väčšiu kontrolu nad svoju prácu ako jeden súbor centralizované projektu.

 • Chcete zvýšiť efektívnosť vašej organizácie plánovanie metód.    Ak nižšej úrovni manažérov zodpovední za a viete, aké úlohy, ktoré sú potrebné na projekte, to môže byť vhodnejšie im umožňuje plánovanie práce ich tímov a potom zlúčiť ich projektových súborov do hlavného projektu. Ak plánovanie zhora nadol je pravidlom, môžete usporiadať pôvodného plánu do podprojektov, keď sa uplatňuje tak, aby jednotlivé projektoví manažéri alebo tímy budú mať prístup k, a určovať, vlastné plány.

 • Práci na viacerých projektoch.    Projektoví manažéri môžu mať množiny projekty pracujú na vždy, či projekty, na ktorých sú vo vzájomnom vzťahu alebo nie. Neotvárať po jednom môžete otvoriť všetky podprojektov v rovnakom čase, keď otvoríte hlavný projekt. Tento prístup aj uľahčuje vytváranie správ na viacerých projektoch. Ak sú vo vzájomnom vzťahu projektov, projektovým manažérom môžete vytvoriť závislosti úloh medzi úlohami v iných projektoch. Vytvorenie závislostí medzi projektmi uľahčuje iného projektu manažéri zobrazíte vplyv ich rozvrh práce iných projektoví manažéri.

 • Niektoré projekty sú podriadené ostatným.    Môžete presne odrážajú hierarchie viacerých projektov vložením viacerých projektov do iných súborov. Výsledné štruktúry podprojektov odrážali priority a zodpovednosti členovia tímu, ako aj vzťahy medzi úlohami v rôznych oblastiach a termínu.

 • Viacerým ľuďom môžete upraviť projekt.    V ideálnom prípade súboru projektu vlastní, spravuje, a upravil jeden projektovému manažérovi. Ale často projektu je súčasťou väčších program, ktorý zrušili správcovia možno bude potrebné spravovať. Členov projektového tímu môžete udržiavať zamerať sa na svoju prácu pomocou zobrazenia ako samostatný súbor a projektovému manažérovi, ktorá riadi hlavný projekt môžete koordináciu každý Podprojekt tím plánu.

  Môže to zmysel mať hlavný projekt medzníkov riadiť každý Podprojekt tím medzníkov Ak si chcete ponechať plány koordinovaný termín. Medzníkov môžete koordináciu vytvorením závislosti medzi míľniky alebo kopírovaním a prilepením úlohy medzníka každý Podprojekt z hlavného projektu.

 • Projektu obsahuje viacero účastníkov, ktorí máte záujem o rôznych častiach projektu.    Keď používatelia chcú pozrieť rôzne detaily, projektoví manažéri dať všetky súbory projektu na serveri a prispôsobenie rôznych zobrazeniach pre rôzne zainteresované strany. Ten istý súbor projektu možno vedľajší projekt v rôznych hlavných projektov prispôsobiť informácie zobrazené.

 • Sa má váš podprojektov sa iba na čítanie.    Premiestnenie úloh na Podprojekt a obmedzovanie prístupu k kľúčové osoby môžete uchovať väčšiu kontrolu nad častí projektu.

 • Chcete analyzovať kritickej cesty jednotlivých fáz okrem projekt ako celok.    Každý jednotlivý projekt obsahuje kritická cesta. Konsolidácia viacerých projektov do jedného hlavného projektu vám uľahčí zobrazíte celkový obraz ako viac kritických ciest v hlavnom projekte pri zachovaní samostatné kritických ciest pre každý Podprojekt.

Ďalšie informácie

Práca s podprojektov v hlavnom projekte

Ak chcete vložiť podprojektu do hlavného projektu, Podprojekt sa zobrazí ako súhrnné úlohy v zozname úloh a ikonu tlačidla sa zobrazí v poli indikátory. Podprojekt odsadený na úroveň prehľadu v riadku, kde ho vložiť, ale vám môže zníženie a zvýšenie úrovne ju, rovnako ako akékoľvek iné úlohy. Pretože Podprojekt predstavuje súhrnnej úlohy, nie je možné upravovať jeho súhrnné informácie, ale môžete rozbaliť prehľadu na zobrazenie Podprojekt úloh a úpravu informácií o projekte v súbore hlavný projekt.

Poznámka: Ste použili na súhrnných úloh alebo pruhy Ganttovho grafu v Podprojekt formátovanie sa nezobrazí v hlavnom projekte. Informácie o formátovaní sú uložené v každom súbore a musia použiť oddelene hlavný projekt.

Keď uložíte hlavný projekt, zmeny Podprojekt sa ukladajú do podprojektu zdrojový súbor aj. Ak chcete pracovať priamo v zdrojovom súbore bez otvorenia súboru hlavný projekt, zmeny v zdrojovom súbore podprojektu sa aktualizujú automaticky v súbore hlavný projekt.

Poznámka: Ak už nepotrebujete, aby hlavný projekt a Podprojekt synchronizované, môžete ich zrušiť prepojenie. Potom, ak zmeny Podprojekt alebo hlavný projekt iného súboru sa nemení.

Ďalšie informácie

Ako sa to týka zdroje Ak skombinujete súbory

Keď zlučujete súbory do súboru hlavný projekt, zdroje informácií pre oba súbory sú naďalej rovnako ako úlohy v podprojektu zostanú v Podprojekt. Môžete zmeniť informácie o zdroji v hlavnom projekte a zmeny budú replikovať v zdrojovom súbore podprojektu. V hlavnom projekte a podprojektov spoločne v zobrazení Hárok zdrojov môžete zobraziť všetky zdroje, ale nie je možné priradiť prostriedok na akýkoľvek projekt ako Podprojekt pochádza.

Poznámka: Ak v viacero podprojektov používajú rovnaké zdroje, zistíte duplicitným názvom zdrojov, pretože zdroje nie sú skombinované. Však, ak chcete priradiť zdroje v rôznych podprojektov a riešenie duplicitným názvom zdrojov, môžete ich kombinovať fond zdrojov a sprístupniť ich do iných súborov.

Iné spôsoby skombinovať súbory

Zlúčenie nesúvisiacich súborov

Vytvoriť pracovný priestor pre súbory projektu

Hlavných projektov a podprojektov vám umožňuje vytvoriť hierarchie projektov, ktoré odrážajú vzťah medzi nimi, a v niektorých prípadoch štruktúry vašej organizácie. Však môže mať iné dôvody na zlúčenie projektových súborov. Napríklad chcete skombinovať dočasne pre rýchly prehľad alebo na tlač.

Zlúčenie nesúvisiacich súborov

Zlúčené súbory použite, ak máte viacero súborov, ktoré chcete skombinovať v jednom okne, či súbory sa týkajú alebo nie. Kombinovanie nesúvisiacich súborov v konsolidovaný projekt uľahčuje Zobraziť informácie z viacerých projektov v rôznych zobrazeniach a vytlačiť ich. Ak musíte sledovať mnohých prebiehajúcich projektov, napríklad pri vytváraní rôznych produktov v rovnakom čase, môže zlúčiť projektových súborov. Môžete zoradiť a zoskupiť podľa názvy produktov, termíny projektu a správcovia s cieľom nájsť a vyhodnotiť konkrétne informácie, ktoré potrebujete. Napríklad môžete vytlačiť zobrazenie Ganttovho grafu, ktorý obsahuje všetky svoje projekty.

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Vytvorenie pracovného priestoru programu Groove

Alternatívu k zlučovania projektov je vytvoriť pracovný priestor, ktorý obsahuje súbory projektu, každý otvoriť v samostatnom okne. Ak pracujete s rovnakým projektových súborov často a nechcete, aby ich zlúčiť do jednej veľkého projektu pomocou pracovného priestoru programu Groove.

Pri otváraní súborov a potom ho uložiť ako pracovný priestor, projekt ukladá súbory a ich aktuálne nastavenie v súbore jeden pracovný priestor. Keď otvoríte súbor pracovného priestoru, otvorte všetky súbory zahrnuté v rovnakom čase. Každý projekt je tlačidlo na paneli úloh, čím sa uľahčí prechod z jedného projektu do druhého.

Ak chcete vytvoriť pracovný priestor, vyberte položku alebo otvoriť súbory projektov a potom vyberte položky súbor >Uložiť pracovný priestor.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×