Plány v plánoch: hlavné projekty a vedľajšie projekty

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zahrnúť vplyv na vyrovnávanie z Analyzeit údajov

Projekty môžu vznikať veľmi rýchlo. Skôr než si to uvedomíte, z jednoduchého zostavovania projektu sa stane koláž menších projektov, ako napríklad vytváranie návrhov, výkopové práce, stavanie základov a marketing. Môžete získať väčšiu kontrolu nad projektom tým, že vytvoríte menšie projekty v programe Microsoft Project 2010 a potom ich prepojíte do jedného súboru programu Project a zistíte, kam sa v rámci hlavného projektu hodia.

Obsah tohto článku

Prehľad hlavných projektov

Práca s podprojektov v hlavnom projekte

Ako sa to týka zdroje Ak skombinujete súbory

Iné spôsoby skombinovať súbory

Prehľad hlavných projektov

Predstavte si hlavný projekt ako kolekcia konsolidované projekty, znázorňujúce hierarchia viacerých projektov. Projekty vložené do hlavného projektu sa nazývajú podprojektov.

Konsolidované projekty

Obrázok tlačidla Ak chcete vložiť podprojektu, malú ikonu projektu odlišuje od súhrnných úloh, ktoré sú súčasťou hlavného projektu.

Obrázok tlačidla V hlavnom projekte podprojektov zobrazujú ako súhrnné úlohy, ktoré môžete jednoducho usporiadať v prehľade.

Obrázok tlačidla Kliknite na znamienko plus vedľa podprojektu rozbaľte danú Podprojekt úloh na zobrazenie.

Obrázok tlačidla Každý Podprojekt predstavuje rôzne etapy alebo iných funkčnej skupiny v hlavnom projekte.

Keď vložíte vedľajší projekt do hlavného projektu, uvedené dva projekty sa prepoja a vy môžete zobraziť všetky informácie vo vedľajšom projekte z hlavného projektu.

Keď aktualizujete vedľajší projekt z hlavného projektu, aktualizuje sa aj v jeho zdrojovom súbore. Ak potrebujete iba kombinovať súbory na vytvorenie zostavy alebo tlač zobrazenia kombinovaných informácií o projekte, môžete ich dočasne konsolidovať v zobrazení.

Vytvorenie hlavného projektu a vedľajších projektov umožňuje rozdeliť veľký projekt a delegovať jeho časti na príslušných používateľov. Priradenie vedľajších projektov z hľadiska riadenia projektov prenáša zodpovednosť na tých používateľov, ktorí vykonávajú samotnú prácu a zjednocuje autoritu so zodpovednosťou. Z hľadiska projektu programu Project vytváranie vedľajších projektov v rámci hlavných projektov pomáha projektovým manažérom získať prístup a kontrolovať svoje časti plánu.

Ak chcete určiť potrebu rozdelenia veľkého projektu na hlavný projekt a vedľajšie projekty, prečítajte si nasledujúce informácie:

 • Projektu je veľmi veľké a podrobné.    Ak projekt obsahuje viac než niekoľko sto úloh, prerušenie do podprojektov umožňujú jednoduchšie spravovať. Ak niektoré časti projektu obsahujú práce, ktorá sa delí na podrobnejšie ako ostatné, môže to zmysel postup zmeny tých častí podprojektov tak, že väčšina používateľom sa zobrazujú iba súhrnu Popis Podprojekt, ale zainteresované strany môžu zobraziť podrobnejšie. Súbor je takmer vždy rýchlejšie alternatívne, ale je možné zamerať na len súčasťou projektu môže byť potrebné vplyvu.

 • Vaša organizácia nie je centralizované.    Decentralizované alebo rozmiestnené organizácie, hlavný projekt a podprojektov dať pracovníkom väčšiu kontrolu nad svoju prácu ako jeden súbor centralizované projektu.

 • Chcete zvýšiť efektívnosť vašej organizácie plánovanie metód.    Ak nižšej úrovni manažérov zodpovední za a viete, aké úlohy, ktoré sú potrebné na projekte, to môže byť vhodnejšie im umožňuje plánovanie práce ich tímov a potom zlúčiť ich projektových súborov do hlavného projektu. Ak plánovanie zhora nadol je pravidlom, môžete usporiadať pôvodného plánu do podprojektov, keď sa uplatňuje tak, aby jednotlivé projektoví manažéri alebo tímy budú mať prístup k, a určovať, vlastné plány.

 • Práci na viacerých projektoch.    Projektoví manažéri môžu mať množiny projekty pracujú na vždy, či projekty, na ktorých sú vo vzájomnom vzťahu alebo nie. Neotvárať po jednom môžete otvoriť všetky podprojektov v rovnakom čase, keď otvoríte hlavný projekt. Tento prístup aj uľahčuje vytváranie správ na viacerých projektoch. Ak sú vo vzájomnom vzťahu projektov, projektovým manažérom môžete vytvoriť závislosti úloh medzi úlohami v iných projektoch. Vytvorenie závislostí medzi projektmi uľahčuje iného projektu manažéri zobrazíte vplyv ich rozvrh práce iných projektoví manažéri.

 • Niektoré projekty sú podriadené ostatným.    Môžete presne odrážajú hierarchie viacerých projektov vložením viacerých projektov do iných súborov. Výsledné štruktúry podprojektov odrážali priority a zodpovednosti členovia tímu, ako aj vzťahy medzi úlohami v rôznych oblastiach a termínu.

 • Viacerým ľuďom môžete upraviť projekt.    V ideálnom prípade súboru projektu vlastní, spravuje, a upravil jeden projektovému manažérovi. Ale často projektu je súčasťou väčších program, ktorý zrušili správcovia možno bude potrebné spravovať. Členov projektového tímu môžete udržiavať zamerať sa na svoju prácu pomocou zobrazenia ako samostatný súbor a projektovému manažérovi, ktorá riadi hlavný projekt môžete koordináciu každý Podprojekt tím plánu.

  Niekedy je vhodné, aby medzníky hlavného projektu vytyčovali smer pre medzníky každého tímu vedľajšieho projektu, aby bolo možné z hľadiska termínu splnenia zachovať koordináciu plánov. Medzníky môžete koordinovať vytvorením závislosti medzi nimi alebo kopírovaním a prilepením úloh medzníkov z hlavného projektu do každého vedľajšieho projektu.

 • Projektu obsahuje viacero účastníkov, ktorí máte záujem o rôznych častiach projektu.    Keď používatelia chcú pozrieť rôzne detaily, projektoví manažéri dať všetky súbory projektu na serveri a prispôsobenie rôznych zobrazeniach pre rôzne zainteresované strany. Ten istý súbor projektu možno vedľajší projekt v rôznych hlavných projektov prispôsobiť informácie zobrazené.

 • Sa má váš podprojektov sa iba na čítanie.    Premiestnenie úloh na Podprojekt a obmedzovanie prístupu k kľúčové osoby môžete uchovať väčšiu kontrolu nad častí projektu.

 • Chcete analyzovať kritickej cesty jednotlivých fáz okrem projekt ako celok.    Každý jednotlivý projekt obsahuje kritická cesta. Konsolidácia viacerých projektov do jedného hlavného projektu vám uľahčí zobrazíte celkový obraz ako viac kritických ciest v hlavnom projekte pri zachovaní samostatné kritických ciest pre každý Podprojekt.

Ďalšie informácie

Práca s vedľajšími projektmi v rámci hlavného projektu

Keď vložíte vedľajší projekt do hlavného projektu, vedľajší projekt bude mať v zozname úloh formu súhrnnej úlohy a v poli Indikátory sa zobrazí indikátor ikony projektu. Vedľajší projekt je odsadený na úrovni prehľadu riadka, do ktorého ho vložíte, odsadenie však môžete zmeniť rovnako ako v prípade ľubovoľnej úlohy. Keďže vedľajší projekt sa zobrazuje vo forme súhrnnej úlohy, jeho súhrnné informácie nie je možné upraviť, môžete však rozbaliť prehľad a zobraziť úlohy vedľajšieho projektu, ako aj upravovať informácie o projekte v súbore hlavného projektu.

Poznámka: Ste použili na súhrnných úloh alebo pruhy Ganttovho grafu v Podprojekt formátovanie sa nezobrazí v hlavnom projekte. Informácie o formátovaní sú uložené v každom súbore a musia použiť oddelene hlavný projekt.

Keď uložíte hlavný projekt, zmeny vedľajšieho projektu sa uložia aj do zdrojového súboru vedľajšieho projektu. Ak chcete pracovať priamo v zdrojovom súbore bez otvorenia súboru hlavného projektu, zmeny zdrojového súboru vedľajšieho projektu sa automaticky aktualizujú v súbore hlavného projektu.

Poznámka: Ak už nechcete zachovávať synchronizáciu hlavného projektu a vedľajšieho projektu, ich vzájomné prepojenie môžete zrušiť. Ak potom vykonáte zmeny vedľajšieho alebo hlavného projektu, jeden z daných súborov ostane nezmenený.

Ďalšie informácie

Kombinácia súborov a jej vplyv na prostriedky

Po konsolidovaní súborov do súboru hlavného projektu ostanú prostriedky pre obidva súbory oddelené, rovnako ako úlohy vo vedľajšom projekte ostanú vo vedľajšom projekte. Môžete zmeniť informácie o prostriedkoch v hlavnom projekte a zmeny sa prevedú do zdrojového súboru vedľajšieho projektu. Môžete spolu zobraziť všetky prostriedky v hlavnom projekte a vedľajších projektoch v zobrazení hárka prostriedkov, ale nemôžete priradiť prostriedok k žiadnemu inému projektu, než je vedľajší projekt, z ktorého prostriedok pochádza.

Poznámka: Ak v viacero podprojektov používajú rovnaké zdroje, zistíte duplicitným názvom zdrojov, pretože zdroje nie sú skombinované. Však, ak chcete priradiť zdroje v rôznych podprojektov a riešenie duplicitným názvom zdrojov, môžete ich kombinovať fond zdrojov a sprístupniť ich do iných súborov.

Ďalšie spôsoby kombinovania súborov

Zlúčenie nesúvisiacich súborov

Vytvoriť pracovný priestor pre súbory projektu

Hlavné projekty a vedľajšie projekty umožňujú vytvárať hierarchiu projektov, ktoré odrážajú vzťah medzi nimi a v niektorých prípadoch aj štruktúru vašej organizácie. Na konsolidáciu projektových súborov však môže existovať aj iný dôvod – napríklad ich chcete dočasne skombinovať na rýchlu revíziu alebo tlač.

Konsolidácia nesúvisiacich súborov

Zlúčené súbory použite, ak máte viacero súborov, ktoré chcete skombinovať v jednom okne, či súbory sa týkajú alebo nie. Kombinovanie nesúvisiacich súborov v konsolidovaný projekt uľahčuje Zobraziť informácie z viacerých projektov v rôznych zobrazeniach a vytlačiť ich. Ak musíte sledovať mnohých prebiehajúcich projektov, napríklad pri vytváraní rôznych produktov v rovnakom čase, môže zlúčiť projektových súborov. Môžete zoradiť a zoskupiť podľa názvy produktov, termíny projektu a správcovia s cieľom nájsť a vyhodnotiť konkrétne informácie, ktoré potrebujete. Napríklad môžete vytlačiť zobrazenie Ganttovho grafu, ktorý obsahuje všetky svoje projekty.

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Vytvorenie pracovného priestoru

Alternatívou ku konsolidácii projektov je vytvorenie pracovného priestoru, ktorý obsahuje jednotlivé projektové súbory (každý otvorený vo vlastnom okne). Pracovný priestor použite vtedy, keď chcete často pracovať s rovnakými projektovými súbormi a nechcete ich konsolidovať do jedného veľkého projektu.

Keď otvoríte súbory a uložíte ich ako pracovný priestor, program Project uloží súbory a ich aktuálne nastavenie do jedného súboru pracovného priestoru. Keď potom otvoríte súbor pracovného priestoru, súčasne otvoríte všetky obsiahnuté súbory. Každý projekt má vlastné tlačidlo na paneli úloh, čím sa zjednodušuje prepínanie medzi projektmi.

Ak chcete vytvoriť pracovný priestor, vyberte alebo otvorte projektové súbory a potom kliknite na kartu Súbor. Kliknite na položku Uložiť pracovný priestor.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×