Plánovanie zhora nadol

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Metódou plánovania práce na projekte zhora nadol sa mení bežný spôsob plánovania – najprv určíte hlavné fázy, a potom ich rozčleníte na jednotlivé úlohy. V programe Project sa na fázy a jednotlivé úlohy používajú súhrnné úlohy a čiastkové úlohy.

Poznámka : V Project 2013 pri súhrnné úlohy sú manuálne naplánované, nemajú automaticky dĺžku trvania čiastkových úloh.

Obsah tohto článku

Prvý krok: Vytvorenie fázy

Druhý krok: Pridanie úloh fázy

Tretí krok: Úprava plánu metódou zhora nadol

Tipy na plánovanie zhora nadol

Ďalšie informácie o plánovaní

Prvý krok: Vytvorenie fázy

Súhrnná úloha zahŕňa odhad, ako dlho táto fáza potrvá. V tomto okamihu nie je potrebné vedieť podrobnosti o čiastkových úlohách.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Ganttov graf.

  Skupina Zobrazenia úloh na karte Zobraziť

 2. Pridajte novú úlohu. Táto úloha bude súhrnnou úlohou tejto fázy.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Do poľa Trvanie zadajte trvanie úlohy.

  • Zadajte dátum začatia alebo dokončenia, ak neviete presne, ako dlho táto fáza potrvá.

Poznámka : Ak chcete do súhrnných úloh pridať trvanie, časy začatia a dokončenia, potrebujete program Project 2010 alebo novší.

Na začiatok stránky

Druhý krok: Pridanie úloh fázy

 1. Zadajte úlohy pod súhrnnú úlohu, ktorú ste vytvorili.

 2. Vyberte všetky úlohy pod súhrnnou úlohou.

 3. Kliknite na položky Úloha > Znížiť úroveň úlohy Tlačidlo Znížiť úroveň úlohy na páse s nástrojmi , ak chcete znížiť úroveň daných úloh.

  Skupina Naplánovať na karte Úloha.

Ak vytvoríte súhrnnú úlohu metódou zhora nadol, čiastkové úlohy sa nespočítajú v súhrnnej úlohe. Ganttov graf pre súhrnnú úlohu je rozdelený – v dolnej časti grafu sa nachádza celkové trvanie čiastkových úloh.

Obrázok symbolu medzníka v Ganttovom grafe

Na začiatok stránky

Tretí krok: Úprava plánu metódou zhora nadol

Čiastkové úlohy premiestňujte myšou (čím sa zmení ich trvanie), pokiaľ nebudú v súlade s pôvodným plánom alebo rozpočtom fázy.

Nezabudnite, že zmena trvania môže mať vplyv na cenu a kvalitu projektu. Ďalšie informácie získate v téme Projektový trojuholník.

Na začiatok stránky

Tipy na plánovanie zhora nadol

Cieľ

Postup

Naplánovanie podľa dátumu dokončenia alebo začatia

Zadajte dátum dokončenia alebo dátum začatia súhrnnej úlohy. Project zladí čiastkové úlohy s dátumom dokončenia alebo začatia súhrnnej úlohy.

Presun čiastkovej úlohy, ktorá má dlhšie trvanie ako súhrnná úloha

Ak je trvanie niektorej úlohy nezodpovedá dátumu začatia alebo dokončenia súhrnnej úlohy, pod panelom súhrnnej úlohy sa zobrazí červený pruh. Tento problém možno odstrániť presunom úlohy späť do rámca nadradenej súhrnnej úlohy.

Úprava súhrnnej úlohy

Ak úlohy prekročia pôvodný rozpočet súhrnnej úlohy, myšou presuňte pravý okraj panela súhrnu.

Zvýšenie rozpočtu

Ak používate súhrnnú úlohu na nastavenie jednoduchého rozpočtu pre fázu, pomocou myši môžete presunúť dátum začatia alebo trvanie.

Ďalšie problémy s plánovaním

Program Project podčiarkne červenou čiarou všetky položky, pri ktorých sa vyskytujú problémy s plánovaním. Ak chcete získať ďalšie informácie o určitom probléme s plánovaním, podržte kurzor na príslušnou podčiarknutou úlohou.

Úprava farieb pruhov

V prípade Ganttovho grafu kliknite na kartu Formát a potom vyberte niektorý zo štýlov v skupine Štýl Ganttovho grafu.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o plánovaní

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×