Plánovanie v programe Project

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V predchádzajúcich verziách programu Project, používateľov majú niekedy zmätení, ako Project automaticky vykonáva plánovania výpočty. V tomto článku demystifikuje zložitosť projektov nástroj na plánovanie.

Tento článok predstavuje aj novú metódu plánovania k dispozícii. Víta vás manuálne naplánované úlohy. Pri manuálne naplánovaných úlohách Project 2010 poskytuje projektovému manažérovi ešte väčšiu kontrolu nad plán.

Obsah článku

Veľký obrázok: ako je naplánované projektu?

Ako je počiatočný dátum projektu ovplyvňuje plán?

Ako obmedzenia automaticky naplánovaných úloh ovplyvňujú plán?

Ako dátumy termínov ovplyvňujú plán?

Ako kalendáre ovplyvňujú plán?

Ako priradenia zdrojov ovplyvňujú plán?

Ucelený prehľad: Ako sa plánuje projekt?

Project 2010 predstavuje nový režim, ktorý umožňuje používateľom úplnú kontrolu nad ako sú naplánované úlohy – manuálne plánovanie. Pozrime sa na to bližšie tak, aby si nenechajte si ujsť žiadne kľúčové funkcie.

Projekt môžu plánovať úlohy dvomi spôsobmi: príručka plánovania a Automatické plánovanie pomocou manuálneho plánovania zmení faktorov, ako sú úlohy závislosti, obmedzenia, a kalendáre projektu nie sú automaticky prispôsobia dátumy úloh.

Poznámka: . Podľa predvoleného nastavenia sa úlohy plánujú manuálne. Projektoví manažéri, ktorí sú zvyknutí na automatické plánovanie pomocou predchádzajúcich verzií projektu môžete vypnúť funkciu manuálneho plánovania pre konkrétne úlohy alebo pre celý projekt. Niektoré projekty, najmä v prípade zložitej z nich môže požadovať projektu účinná plánovania nástroj postarať o plánovaní za vás.

task mode graphic

1. dve manuálne naplánované úlohy. Trvanie je textovou hodnotou, nie je číslo. Keďže trvanie je textovou hodnotou, počiatočný dátum nebola automaticky nastavená programom Project.

2. dva automaticky naplánované úlohy. Doba nie je číselná hodnota. Keďže trvanie je číselná hodnota, počiatočný dátum automaticky nastavená programom Project a zobrazia sa pruhu.

Manuálne naplánované úlohy

Môžete umiestniť manuálne naplánovaná úloha umiestnený v pláne a Project sa nepresunie. Táto nová funkcia vám väčšiu flexibilitu a kontrolu nad plánovania a správy ich plán.

Prečo je to dôležité? Plány projektov bývajú často veľmi neformálne. Začínajú ako jednoduché zoznamy dátumov získané z e-mailov, stretnutí so zainteresovanými osobami alebo bežných rozhovorov. Projektoví manažéri často nemajú úplné informácie o pracovných položkách. Môžu napríklad vedieť iba to, kedy sa má určitá úloha začať, ale nepoznajú jej trvanie, kým nedostanú odhad od členov tímu. Alebo môžu vedieť, ako dlho bude úloha trvať, ale nevedia, kedy sa začne, a to dovtedy, kým nedostanú schválenie od správcu zdrojov.

Pri manuálne naplánovaných úlohách je potrebné mať na pamäti nasledujúce skutočnosti.

 • Nikdy nezostanete v neistote. Manuálne naplánované úlohy majú vlastné indikátory a pruhy, aby ste ich mohli ľahšie odlíšiť od „klasických“, automaticky naplánovaných úloh.

 • Existujú rôzne možnosti. Keď je úloha v režime manuálneho plánovania, stĺpce Začiatok, Koniec a Trvanie môžu zostať prázdne alebo môžu okrem rozpoznateľných dátumov obsahovať aj textové hodnoty.

 • Prepínanie režimov plánovania Úlohy a späť z môžete zmeniť manuálne naplánované automaticky naplánované. Buďte opatrní, keď. Keď zmeníte úlohy z manuálne naplánované automaticky naplánované, projektu bude mať niektoré rozhodovania. Ak trvanie úlohy "dva týždne", projekt sa predvolene používajú odhadované trvanie "1 day?" Ak úloha je nastavený na automaticky naplánované. Koniec koncov, môžete očakávať projektu vedieť, že za dva týždne dva týždne dlho.

 • Ovládanie sklzu Ak sa manuálne naplánovaná úloha musí oneskoriť v dôsledku sklzu, nasledujúce úlohy sa automaticky neposunú. Projektoví manažéri sa môžu rozhodnúť, či chcú zachovať pôvodné dátumy, ak zdroje môžu pokračovať podľa plánu, alebo oneskoriť nasledujúce úlohy v prípade pevných závislostí.

 • Dosahy riadenia úsilím    Manuálne naplánované úlohy nemožno nastaviť ako riadené úsilím. Trvanie sa manuálne naplánovaná úloha sa nezmení, ako sú zdroje priradené k nemu

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza, ako sú definované a použité atribúty programu Project pre manuálne a automaticky naplánované úlohy.

položka

Manuálne naplánované

Automaticky naplánované

Trvanie

Môže byť číslo, dátum alebo text informácií, napríklad "14 d" alebo "dva týždne". Nepoužívajú projektu pomoc pláne projektu.

Použiť možno iba čísla, ktoré predstavujú dĺžku času a jednotky, napríklad 14d alebo 2 mesiace.

Práca

Použiť možno iba čísla, ktoré predstavujú dĺžku času a jednotky, napríklad 14d alebo 2 mesiace.

Použiť možno iba čísla, ktoré predstavujú dĺžku času a jednotky, napríklad 14d alebo 2 mesiace.

Prostriedky

Možno priraďovať k úlohám. Ktoré pomôžu naplánovať projekt nepoužívajú projektu.

Je možné priradiť k úlohám. Použité programom Project pri stanovení najlepšieho plánu. Zmení trvanie úloh, ak sú nastavené ako riadené úsilím, na rozdiel od manuálne naplánovaných úloh.

Dátum začatia

Môže byť číselných hodnôt, dátumu alebo textové informácie, napríklad "Jan 30" alebo "Niekedy čoskoro." Nepoužívajú projektu pomoc pláne projektu.

Použiť len aktuálne informácie.

Koncový dátum

Môže predstavovať dátum alebo textové informácie, napríklad 30. januára alebo Už čoskoro. Program Project túto hodnotu nepoužíva pri plánovaní projektu.

Použiť len aktuálne informácie.

Obmedzenia

Ignorované programom Project.

Použité programom Project ako pomôcka pri stanovení najlepšieho plánovania.

Závislosti (prepojenia)

Je možné použiť, ale nezmení plánovanie úlohy.

Je možné použiť, ale nezmení plánovanie úlohy.

Kalendáre projektu a zdrojov

Ignorované programom Project.

Použité programom Project ako pomôcka pri stanovení najlepšieho plánovania.

Automaticky naplánované úlohy

Automaticky naplánované úlohy predstavujú klasický spôsob, akým program Project plánuje úlohy. Automatické plánovanie predstavuje vysoko štruktúrovaný a systematický zdroj na spravovanie plánov projektu. Na základe zadania údajov od používateľov, napríklad trvania úlohy, plánovanej práce, počtu zdrojov a dátumov obmedzení program Project vypočíta najskoršie a najneskoršie dátumy úloh na dosiahnutie optimálneho plánu.

Program Project naplánuje projekt na základe zadaných informácií o nasledujúcich položkách:

 • Projekt ako celok

 • Jednotlivé pracovné položky (nazývané úlohy) potrebné na dokončenie projektu.

 • V prípade potreby aj zdroje potrebné na dokončenie týchto úloh.

Ak sa po vytvorení plánu zmenia informácie o projekte, môžete dané úlohy a zdroje aktualizovať a program Project automaticky upraví daný plán.

Pre každú úlohu môžete zadať jednu alebo všetky nasledujúce položku:

 • Trvanie

 • Závislosti úloh

 • Obmedzenia

Pomocou týchto informácií program Project vypočíta počiatočný dátum a koncový dátum pre každú úlohu.

Do projektu môžete zadať zdroje a potom ich priradiť k úlohám, čím označíte, ktorý zdroj zodpovedá za dokončenie príslušného priradenie. Pomôže to nielen plánovať obsadenie projektu, aj aj vypočítať požadovaný počet strojov alebo množstvo spotrebovaného materiálu. Ak zadáte zdroje, plány úloh sa ďalej spresnia podľa nasledujúcich informácií o zdrojoch:

 • Práca

 • Jednotky

 • Čas práce zadaný do kalendárov

Plánovanie môžu ovplyvniť aj ďalšie prvky, ako napríklad predstih a oneskorenie, typy úloh, dostupnosť zdrojov a riadiaci zdroj, a preto vám pochopenie vplyvu týchto prvkov pomôže udržať a upraviť váš plán podľa potreby.

Poznámka: Program Project vypočíta trvanie automaticky naplánované úlohy na základe definície jednotky trvania na karte Kalendár v dialógovom okne Možnosti. Rovnako ako bežné mesačný kalendár, rok začína v januári a každý týždeň začína v nedeľu alebo pondelok. V predvolenom nastavení, keď program Project vypočíta jednotky trvania, jeden deň sa rovná 8 hodín, jeden týždeň sa rovná 40 hodín a jeden mesiac sa rovná 20 pracovných dní. Ak zadajte začiatok a koncové dátumy úloh a zadajte začiatok a dokončenie časy, Project používa 8:00:00 ako predvolený čas začiatku a 17:00:00 ako predvolený čas.

Zmena režimov plánovania úloh

Môžete zmeniť úlohy plánovania a späť automatické na manuálne. Keď zmeníte úlohy režimy, majte na pamäti nasledovné.

 • Pri úlohe, ktorá sa nastaví na automatické plánovanie, sa trvanie a dátumy nastavenia podľa predvolených nastavení programu Project. Program Project napríklad zmení manuálne naplánovanú úlohu s trvaním Niekoľko týždňov na predvolenú hodnotu 1 deň?. Pri zmene na automaticky naplánovanú úlohu sa v prípade úlohy s manuálne zadaným počiatočným dátumom s hodnotou zajtra zmení jej začiatok na počiatočný dátum projektu.

 • Pri úlohe zmenenej na manuálne naplánovanú úlohu sa zachová jej trvanie a dátumy. Po zmene na manuálne naplánovanú úlohu však trvanie a dátumy môžu predstavovať ľubovoľnú hodnotu čísla, textu alebo dátumu.

Na začiatok stránky

Ako počiatočný dátum projektu ovplyvňuje plán?

Ak zadáte počiatočný dátum projektu, v predvolenom nastavení, Project plánuje úlohy začať na dátum začatia projektu a vypočíta projektovými koncový dátum založené na poslednú úlohu dokončiť.

Automaticky naplánované úlohy pri zadávaní ďalšie informácie o úlohách, napríklad závislosti úloh, trvaní a obmedzenia projektu upraví plán tak, aby zodpovedali presnejšie dátumy úloh.

Poznámka: Manuálne naplánované úlohy sa nepresunú, ak zmeny dátum začatia projektu.

Pred a po vytvorení závislosti úlohy

Obrázok tlačidla Keď vytvoríte nový projekt, najskôr zadáte počiatočný dátum projektu. Keď naplánujete projekt od počiatočného dátumu, všetky úlohy sa budú začínať v počiatočnom dátume projektu, pokiaľ neurčíte inak.

Obrázok tlačidla V prípade manuálne aj automaticky naplánovaných úloh, ak nie sú použité žiadne závislosti ani obmedzenia, bude trvanie projektu rovnaké ako je trvanie najdlhšej úlohy. Inými slovami, koncový dátum projektu je rovnaký ako koncový dátum najdlhšej úlohy.

Obrázok tlačidla Koncový dátum projektu sa môže zmeniť aj na základe závislostí úloh, napríklad závislosti spustenia na dokončení medzi prvou a druhou úlohou (podľa znázornenia na tomto mieste).

Takmer všetky projekty naplánovať z známe počiatočný dátum. Aj keď poznáte požadovaný dátum projektu je potrebné vykonať, plánovania od počiatočného dátumu vám maximálnu flexibilitu.

Plánovanie od koncového dátumu je však možné v týchto prípadoch:

 • Potrebujete určiť, kedy musí projekt začať, aby skončil v konkrétnom požadovanom dátume.

 • Neviete určite, kedy projekt začne (napríklad dostávate prácu z iného zdroja, pri ktorom môže dôjsť ku zdržaniu).

 • Metodika riadenia projektu vyžaduje plánovanie od dátumu ukončenia.

Ak pracujete s projektom naplánovaným od koncového dátumu, zapamätajte si rozdiely v tom, ako program Project spracováva niektoré činnosti:

 • Ak chcete zadať automaticky naplánovanú úlohu, Project automaticky priradí každému obmedzenie ako neskoro ako možné (ALAP) dátum dokončenia úlohy. Mali by ste nastaviť iných obmedzení len v prípade potreby.

 • Ak potiahnutím Ganttovho grafu zmeníte koncový dátum úlohy, program Project automaticky nastaví obmedzenie pre automaticky naplánovanú úlohu na hodnotu Nekončí neskôr než.

 • Ak svoj projekt, ktorý bol pôvodne plánovaný od počiatočného dátumu, zmeníte tak, aby bol plánovaný od koncového dátumu, z automaticky naplánovaných úloh a priradení sa odstránia všetky oneskorenia pri vyvažovaní. Nebude to mať vplyv na manuálne naplánované úlohy.

 • Ak v projekte používate automatické vyvažovanie na obmedzenie preťaženia zdrojov, program Project pridá oneskorenie pri vyvažovaní za úlohu, a nie pred ňu.

Na začiatok stránky

Ako obmedzenia automaticky naplánovaných úloh ovplyvňujú plán?

Keď potrebujete ovládať začiatku alebo dokončenia automaticky naplánovať úlohu, môžete zmeniť obmedzenie úlohy. Flexibilné obmedzenia pracovať so závislosťami úloh, aby sa vyskytujú v okamihu, alebo ako oneskorená vám umožní závislosť úlohy úlohy. Napríklad úloha s obmedzením čo najskôr (čo najskôr) a dokončenie pri začiatku závislostí sa naplánuje hneď, ako predchádzajúca úloha sa dokončí. Na základe predvoleného nastavenia sa všetky úlohy v projekte, ktorý je naplánované od počiatočného dátumu POUŽITOM obmedzení. Podobne, na základe predvoleného nastavenia majú všetky úlohy v projekte, ktorý je naplánované od koncového dátumu ako neskoro ako možné (ALAP) obmedzení nezačína skôr než.

Poznámka: Manuálne naplánované úlohy nie sú ovplyvnené obmedzenia úloh. Ak zmeníte úlohy plánovania režim z manuálne naplánované automaticky naplánované, obmedzenie úlohy nastaví ako neskoro ako možné (ALAP).

Obmedzenia so strednou flexibilitou plánovania zabránia tomu, aby sa úloha začala alebo skončila pred vybratým dátumom alebo po ňom. Úloha s nastaveným obmedzením Nezačína sa skôr než 15. júna a závislosťou spustenia pri dokončení inej úlohy sa napríklad môže začať 15. júna, ak sa jej predchádzajúca úloha skončí do 15. júna (alebo neskôr, ak sa predchádzajúca úloha skončí neskôr ako 15. júna), ale nemôže byť naplánovaná skôr ako 15. júna.

Pred a po použití obmedzenia

Obrázok tlačidla Pri predvolenom vzťahu úloh Začiatok pri dokončení a použitom obmedzení Čo najskôr pri týchto úlohách je nadväzujúca (druhá) úloha naplánovaná tak, aby začala hneď, ako je naplánované dokončenie predchádzajúcej (prvej) úlohy.

Obrázok tlačidla Pri použitom obmedzení Nezačína skôr než nemôže nadväzujúca úloha začať pred dátumom obmedzenia, a to ani v prípade (ako je znázornené na tomto mieste), že je predchádzajúca úloha dokončení pred dátumom obmedzenia.

Neflexibilné obmedzenia podľa predvoleného nastavenia prepíšu akékoľvek závislosti medzi úlohami a obmedzia úlohu na vybraný dátum. Napríklad úloha s obmedzením, podľa ktorého sa musí začať 30. septembra, a vzťahom začatia druhej úlohy po dokončení prvej, sa vždy naplánuje na 30. september bez ohľadu na to, či sa predchádzajúca úloha skončí skôr alebo neskôr.

Ak má úloha, ktorá má obmedzenie k určitému dátumu, predchádzajúci úlohu, ktorá sa skončí príliš neskoro na to, aby sa mohla nadväzujúca úloha začať v dátume určenom týmto obmedzením, môže dôjsť k zápornej časová rezerva.

Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť obmedzenie úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu, kliknite na položku Informácie o úlohe a potom kliknite na kartu Rozšírené obmedzenia informácie sa nachádzajú v poliach typ obmedzenia a dátum obmedzenia.

Na začiatok stránky

Ako dátumy termínov ovplyvňujú plán?

Dátumy termínov zvyčajne neovplyvňujú plánovanie úloh. Slúžia na označenie cieľového dátumu, ktorý nechcete zmeškať, pričom nemusíte nastaviť obmedzenie úlohy, ktoré by mohlo ovplyvniť plánovanie, ak sa zmení predchádzajúca úloha. Úloha s termínom sa naplánuje rovnako ako akákoľvek iná úloha, ak však táto úloha skončí po určenom termíne, Project zobrazí indikátor, ktorý vás informuje o prekročení termínu úlohy.

Dátumy termínov môžu ovplyvniť celkovú časovú rezervu úloh. Ak zadáte dátum termínu pred koncom celkovej časovej rezervy úlohy, celková časová rezerva úlohy sa prepočíta s použitím dátumu termínu a nie najneskoršieho možného koncového dátumu úlohy. Ak celková časová rezerva dosiahne nulu, úloha sa stane kritickou.

Termíny môžete nastaviť pre súhrnné úlohy ako aj individuálne úlohy. Ak je termín súhrnnej úlohy v konflikte s ktoroukoľvek čiastkovou úlohou, indikátor termínu bude signalizovať zmeškaný termín medzi čiastkovými úlohami.

Dátumy termínov však môžu ovplyvniť spôsob plánovania úloh, ak nastavíte dátum termínu pri úlohe s obmedzením Čo najskôr. Úloha sa naplánuje tak, aby skončila v dátume termínu, hoci úloha by inak mohla skončiť po termíne, ak by došlo k sklzu jej predchádzajúcich úloh.

Ak chcete skontrolovať alebo zmeniť termín úlohy, kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu, kliknite na položku Informácie o úlohe a potom kliknite na kartu Rozšírené používanie poľa termín.

Na začiatok stránky

Ako kalendáre ovplyvňujú plán?

Kalendáre určujú štandardný pracovný čas a mimopracovný čas, napríklad víkendy a voľné dni, v rámci projektu.

Poznámka: Manuálne naplánované úlohy nie sú ovplyvnené kalendármi projektov alebo zdrojov.

Kalendáre projektu slúžia na určenie dostupnosti zdrojov, spôsobu plánovania zdrojov priradených k úlohám a spôsobu plánovania samotných úloh. Kalendáre projektu a úloh sa používajú pri plánovaní úloh. Pokiaľ sú k úlohám priradené zdroje, použijú sa aj kalendáre zdrojov.

V programe Project sa uvádzajú tieto kalendáre:

 • Základné kalendáre    Predstavujú základ pre ostatné typy kalendárov. Základný kalendár môžete vybrať aj ako kalendár projektu a môžete ho použiť na úlohy ako kalendár úloh alebo ako predvolené hodiny pre kalendár zdrojov. Project ponúka tri základné kalendáre: štandardný kalendár, 24-hodinový kalendár a kalendáre pre nočnú zmenu. Vlastný základný kalendár môžete prispôsobiť pomocou akýchkoľvek poskytnutých základných kalendárov.

 • Kalendáre projektu    Nastavujú štandardný pracovný a mimopracovný čas pre projekt ako celok. Ak sa nepoužívajú kalendáre zdrojov alebo kalendáre úloh, úlohy sa predvolene naplánujú počas pracovného času v rámci kalendára projektu.

 • Kalendáre zdrojov    Podľa predvoleného nastavenia sú založené na štandardnom kalendári. Môžete zmeniť pracovný alebo mimopracovný čas pre konkrétne zdroje alebo množiny zdrojov, čím sa zabezpečí naplánovanie zdrojov len vtedy, keď sú k dispozícii na prácu. Ak ste zmenili pracovný alebo mimopracovný čas v kalendári zdroja a daný zdroj je priradený k úlohe, úloha sa naplánuje počas pracovného času v kalendári zdroja.

 • Kalendáre úloh    Možno ich použiť na definovanie pracovných časov pre úlohy mimo pracovných časov v kalendári projektu. Keď je kalendár úlohy priradený k úlohe a zdroj priradený k tejto úlohe má vo svojom kalendári zdroja iný pracovný čas, úloha sa naplánuje v prekrývajúcom sa pracovnom čase oboch kalendárov. V rámci úlohy však môžete nastaviť aj možnosť, aby sa ignorovali kalendáre zdrojov a úloha sa naplánovala aj v mimopracovnom čase zdroja.

Ak chcete pracovať s kalendármi, kliknite na kartu projekt a potom kliknite na položku Zmeniť pracovný čas.

Na začiatok stránky

Ako priradenia zdrojov ovplyvňujú plán?

Ak nepriradíte zdroje úlohám v projekte, program Project vypočíta plán na základe trvaní, závislostí úloh, obmedzení a informácií z kalendárov projektu a úloh. Ak zdroje priradíte, úlohy sa naplánujú aj na základe kalendárov zdrojov a jednotky priradenia, vďaka čomu je plánovanie presnejšie.

Poznámka: Kalendáre zdrojov nemajú vplyv na manuálne naplánované úlohy. Pri priradení zdroja k manuálne naplánovanej úlohe sa plánovanie úlohy nezmení.

Nasadenie predstavuje priradenie konkrétnej úlohy ku konkrétnemu zdroju, ktorý zodpovedá sa dokončenie úlohy. K úlohe možno priradiť aj viacero zdrojov. K úlohám možno priradiť pracovné, materiálové zdroje a nákladové zdroje. Priradenie materiálových alebo nákladových zdrojov k úlohe, na rozdiel od pracovných zdrojov, neovplyvňuje jej plánovanie.

V projekte máte napríklad úlohu s názvom Návrh špecifikácií. K dispozícii máte technický zdroj, inžiniera Šimona. Ak priradíte Šimona k úlohe Návrh špecifikácií, plánovanie tejto úlohy bude okrem trvania, závislostí úloh, obmedzení a kalendárov závisieť aj od Šimonovho kalendára zdroja a jednotiek nasadenia.

Okrem plánovania podľa informácií o úlohe bude mať program Project po priradení zdrojov k úlohám v projekte k dispozícii dodatočné informácie o zdrojoch a nasadení, ktoré môže použiť pri výpočte informácií o pláne, vrátane týchto informácií:

 • Objem práca práca nadčas, ku ktorej je zdroj priradený, a spôsob rozdelenia tejto práce v čase. Distribúciu práce v čase môže ovplyvniť aj rozvrh práce.

 • Počet jednotiek priradenia pre zdroj v úlohe, t. j. čiastočný úväzok, plný úväzok alebo viacnásobné priradenie.

 • Je to typ úlohy, ktorý ovplyvňuje zmeny plánu po revízii existujúceho priradenia. K trom typom úloh patrí pevná jednotka, pevná doba trvania a pevná práca.

 • Či je úloha riadené úsilím. Ak je úloha riadené úsilím, ako zdroje sú pridané alebo odstránené na priradenie, práca konštantná úlohy a sa prerozdelí medzi zdroje. Pre úlohy s pevnými jednotkami, napríklad jeden výsledok je, že ak sú priradené ďalšie zdroje informácií, kratšie je potrebné na dokončenie úlohy.

  Poznámka: Manuálne naplánované úlohy nemožno nastaviť ako riadené úsilím. Trvanie sa manuálne naplánovaná úloha sa nezmení, ako sú zdroje priradené k nemu.

 • Kalendáre zdrojov. Program Project naplánuje priradené zdroje na základe pracovného a mimopracovného času uvedeného v kalendároch zdrojov.

Ak chcete priradiť zdroje k úlohám, kliknite na kartu Zdroj a potom na položku Priradenie zdrojov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×